Документ z0889-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.09.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.10.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.09.2009 N 943
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 вересня 2009 р.
за N 889/16905

Про внесення змін до наказів Мінтрансзв'язку
від 27.12.2006 N 1196 та від 03.11.2008 N 1333

Відповідно до Закону України "Про залізничний транспорт"
( 273/96-ВР ) та Порядку обслуговування громадян залізничним
транспортом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 19.03.97 N 252 ( 252-97-п ), та з метою поліпшення
обслуговування громадян при користуванні залізничним транспортом
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу,
вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України,
затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 27.12.2006 N 1196 ( z0310-07 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 04.04.2007 за N 310/13577 (зі змінами), що
додаються.
2. У пункті 2 наказу Міністерства транспорту та зв'язку
України від 03.11.2008 N 1333 ( z0199-09 ) "Про затвердження Змін
до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти
залізничним транспортом України", зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 04.03.2009 за N 199/16215, цифри "01.09.2009"
замінити цифрами "30.03.2010".
3. Державній адміністрації залізничного транспорту України
(Костюк М.Д.):
3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України в установленому порядку.
3.2. Довести наказ до відома всіх причетних працівників
залізниць, організувати вивчення та виконання вимог цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Бадагова В.Ф.
Перший заступник Міністра В.Шевченко

ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Антимонопольного комітету України Ю.Г.Кравченко
Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики Л.В.Лосюк
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва О.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
09.09.2009 N 943
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 вересня 2009 р.
за N 889/16905

ЗМІНИ
до Правил перевезення пасажирів,
багажу, вантажобагажу та пошти
залізничним транспортом України
( z0310-07 )

1. У пункті 1.7 розділу 1:
1.1. Після терміна "Багажна (вантажобагажна) квитанція"
доповнити новим терміном такого змісту: "Багаж (вантажобагаж) легковаговий - предмети (речі), об'єм
1 кг ваги якого перевищує 8000 см.куб. До них належать мітли,
корзини, пакля, пластикові бутлі (порожні), меблі (плетені) тощо".
1.2. Термін "Проїзний документ" викласти в такій редакції: "Проїзний документ - документ установленого зразка, що
посвідчує право пасажира на проїзд залізничним транспортом та є
договором на перевезення, оформляється на відповідному бланку
проїзного документа чи може бути сформований в електронному
вигляді. Види проїзних документів (на паперових носіях): повні,
пільгові, дитячі, безплатні (безкоштовні), групові. Електронні
проїзні документи можуть бути повні та дитячі".
2. Пункт 2.34 розділу 2 доповнити новим абзацом четвертим
такого змісту: "За зверненням пасажира залізниця забезпечує роздруківку
електронного проїзного документа на паперовому носії (бланку).".
3. У розділі 5:
3.1. Пункт 5.2 після слів "на визначені дати" доповнити
словами "окремі категорії вагонів".
3.2. Абзац перший пункту 5.10 після слів "право на пільги"
доповнити словами та цифрами "у період з 1 жовтня по 15 травня".
3.3. Абзац четвертий пункту 5.10 виключити.
4. Пункт 6.2 розділу 6 викласти в такій редакції: "6.2. Безплатні та пільгові проїзні документи видаються в
обмін на талони поточного року. При оформленні безплатних та
пільгових проїзних документів (зі знижкою вартості 50%) відривні
талони на проїзд "туди" дійсні для виїзду до 31 грудня поточного
року, талони на проїзд "назад" дійсні для виїзду до 31 січня
наступного за вказаним у талоні року. Безплатний проїзд в обмін на талон поточного року та талон
минулого року, талон поточного року і талон наступного року
оформляється для виїзду до 31 грудня поточного року. Безплатний проїзд в обмін на два талони поточного року
оформляється для виїзду до 31 січня наступного за вказаним у
талоні року".
5. У розділі 7:
5.1. Абзац другий пункту 7.11 після слів "дійсності квитка"
доповнити словами "та придбання нової плацкарти".
5.2. Пункт 7.17 викласти в такій редакції: "7.17. У вагонах поїздів куріння тютюнових виробів
забороняється.".
6. У розділі 8:
6.1. У першому реченні пункту 8.1 слова "у вагоні зі
спальними місцями" виключити.
6.2. У пункті 8.22 слова "у вагон вищої категорії" замінити
словами "у вагон вищої (нижчої) категорії,".
6.3. Пункт 8.28 після слів "можливість виїхати" доповнити
словами "без оплати проїзду".
7. У розділі 9:
7.1. В абзаці другому пункту 9.1 слова "номер і серія
проїзного документа" замінити словами "серія та номер проїзного
документа або пароль (захисний код)".
7.2. Пункт 9.2 після слів "без проїзного документа" доповнити
словами "чи здійснював поїздку за електронним проїзним
документом".
8. У розділі 10:
8.1. Абзац другий пункту 10.4 після слів "за тарифом
купейного" доповнити словом "нефірмового".
8.2. Пункт 10.9 після слів "підвищеного комфорту) -"
доповнити цифрами та словами "50% вартості проїзду у плацкартному
вагоні та".
8.3. У пункті 10.10 слова "багажу та вантажобагажу" замінити
словами "багажу та вантажобагажу (в тому числі легковагового)".
8.4. У пункті 10.11 слова "багажу чи вантажобагажу" замінити
словами "багажу чи вантажобагажу (в тому числі легковагового)".
9. У розділі 13:
9.1. У пункті 13.2 слова "повних проїзних документів"
замінити словами "повних та дитячих проїзних документів".
9.2. Пункт 13.6 викласти в такій редакції: "13.6. За пробіг вагонів, не пристосованих для перевезення
пасажирів (дизель-електростанцій, музичних салонів, поштових,
пасажирських вагонів із ремонту та в ремонт, а також нових вагонів
від заводу до місця приписки та ін.), сплачується вартість за
перевезення вагонів у порожньому стані (порожній пробіг), якщо
інше не передбачено договором. Умови проїзду обслуговуючого
персоналу в цих вагонах визначаються договором. Прямування вагонів-ресторанів у складі поїзда, включених
відповідно до встановленої схеми формування цього поїзда,
здійснюється безплатно. Умови перевезення вагонів-ресторанів у
складі спеціальних поїздів визначаються договором".
10. В абзаці другому пункту 15.7 розділу 15 слова "собак
великих порід" замінити словами та цифрами "великих собак (вищих
45 см)".
11. В абзаці першому пункту 38.18 розділу 38 слова "який
здійснює" замінити словами "та інваліду, який пересувається на
колясці, якщо такі особи здійснюють".
12. У додатку 2 до Правил ( z0310-07 ):
12.1. Назву графи 4 викласти в такій редакції: "Назва документа, згідно з яким оформляється безплатний та
пільговий проїзд".
12.2. В абзаці другому графи 3 позиції 4: після слів "("туди" і "назад")" доповнити словами "або
безплатний проїзд один раз на рік ("туди" чи "назад")"; після слів "у два роки" доповнити словами "туди" і "назад".
12.3. В абзаці першому графи 3 позиції 5: після слів "("туди" і "назад")" доповнити словами "або
безплатний проїзд один раз на рік ("туди" чи "назад")"; після слів " у два роки" доповнити словами "туди" і "назад".
12.4. У абзаці першому графи 3 позиції 6: після слів "туди" і "назад" доповнити словами "або безплатний
проїзд один раз на рік ("туди" чи "назад")"; після слів "у два роки" доповнити словами "туди" і "назад".
12.5. В абзаці першому графи 3 позиції 7 після слів "("туди"
і "назад")" доповнити словами "або безплатний проїзд один раз на
рік ("туди" чи "назад")"; після слів "у два роки" доповнити
словами "туди" і "назад".
12.6. Позицію 18 викласти в такій редакції:
"------------------------------------------------------------------------------ |18 |Діти віком від |25-% знижка |Оформляється |Постанова Кабінету | | |6 до 14 років |вартості |без подання |Міністрів України | | | |проїзду |документа |від 28.07.2004 | | | | | |N 976 | | | | | |( 976-2004-п ) | | | | | |"Про встановлення | | | | | |пільгового тарифу | | | | | |на перевезення | | | | | |дітей залізничним | | | | | |транспортом" | ------------------------------------------------------------------------------".
13. У додатку 3 до Правил ( z0310-07 ) слова "документом
(квитком) серії_____ N____" замінити словами "документом (квитком)
серії _____ N_____ (електронним проїзним документом ___________)".
(пароль (захисний код))
Директор Департаменту
залізничного транспорту М.Макаренковгору