Про затвердження Змін до Порядку повернення коштів, надміру виплачених за призначеними субсидіями
Мінсоцполітики України, Мінфін України, Мін'юст України; Наказ від 18.07.2014479/763/1157/5
Документ z0886-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.07.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.08.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.07.2014  №  479/763/1157/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2014 р.
за № 886/25663

Про затвердження Змін до Порядку повернення коштів, надміру виплачених за призначеними субсидіями

Відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 року № 1050 "Про заходи щодо подальшого вдосконалення надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність із вимогами законодавства НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Порядку повернення коштів, надміру виплачених за призначеними субсидіями, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 29 грудня 1997 року № 39/283/90/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 1997 року за № 634/2438, що додаються.

2. Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики (Музиченко В. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністрів відповідно до розподілу обов’язків.

Міністр
соціальної політики України


Л. Денісова

Міністр фінансів України

О. Шлапак

Міністр юстиції України

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні





Г.В. Осовий



О. Мірошниченко




ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України,
Міністерства фінансів України,
Міністерства юстиції України
18.07.2014  № 479/763/1157/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2014 р.
за № 886/25663

ЗМІНИ
до Порядку повернення коштів, надміру виплачених за призначеними субсидіями

1. У Порядку та додатках до нього:

слова "відділи (управління) субсидій" в усіх відмінках замінити словами "органи соціального захисту населення" у відповідних відмінках;

слова "твердого та пічного побутового (рідкого) палива" замінити словами "твердого та рідкого пічного побутового палива".

2. У пункті 1:

абзаци другий, четвертий викласти в такій редакції:

"виявлення подання громадянами свідомо документів із неправильними відомостями про доходи та майновий стан усіх зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, приховання заробітку чи іншого доходу, подання фальшивих документів;";

"виявлення неправильних відомостей, виданих юридичними особами (довідки про доходи, про склад зареєстрованих осіб, про забезпеченість житловою площею та комунальними послугами) та фізичними особами-підприємцями (довідки про доходи);";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"виявлення прихованої інформації про набуття права власності на житло (житлове приміщення) іншою особою, яка не була в ньому зареєстрована на перше число місяця, з якого призначена субсидія.".

3. У пункті 2:

в абзаці другому слова "і позбавляють права на її призначення на наступний термін" виключити;

в абзацах третьому та четвертому слова "в/у подвійному розмірі" виключити.

4. У пункті 4:

після слів "в довідках про доходи, виданих юридичними особами" доповнити пункт словами "(фізичними особами - підприємцями)";

слова "у претензійно-позовному порядку відповідно до цивільного законодавства України" замінити словами "(фізичних осіб - підприємців) у судовому порядку".

5. Пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Повернені кошти, які були виплачені в минулих бюджетних періодах, підлягають поверненню до державного бюджету, а кошти, виплачені в поточному році, повертаються на рахунок органів соціального захисту населення для подальшого їх перерахування надавачам послуг.".

У додатках 1, 2 до Порядку:

слова "в/у подвійному розмірі" виключити;

слова "районного суду за місцем прописки" замінити словами "місцевого суду за місцем реєстрації";

слово "прописаний" в усіх відмінках замінити словом "зареєстрований" у відповідному відмінку;

слова та цифри "ст. 440 ЦК України" замінити словами та цифрами "статті 1166 Цивільного кодексу України".

Директор Департаменту
державної соціальної допомоги
Міністерства соціальної
політики України




В. Музиченко

В.о. директора Департаменту
фінансів охорони здоров’я
та соціальних програм
Міністерства фінансів України




С. Романчук

Директор Департаменту
реєстрації та систематизації
нормативних актів,
правоосвітньої діяльності
Міністерства юстиції України





Н. Железняк



вгору