Документ z0875-05, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.07.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.08.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.07.2005 N 431
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 серпня 2005 р.
за N 875/11155

Про внесення змін до Порядку
встановлення плати для батьків
за перебування дітей у державних
і комунальних дошкільних та
інтернатних навчальних закладах

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 22.06.2005 N 507 ( 507-2005-п ) "Про внесення змін до пункту 1
постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 N 1243"
Н А К А З У Ю:
1. Унести до Порядку встановлення плати для батьків за
перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та
інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 N 667
( z0953-02 ) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
06.12.2002 за N 953/7241 (із змінами), такі зміни:
1.1. Пункт 2.4 Порядку ( z0953-02 ) викласти в такій
редакції: "2.4. Від плати за харчування дітей відповідно до Закону
України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) звільняються батьки або
особи, які їх замінюють, у сім'ях, в яких сукупний дохід на
кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу
зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового
мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється
законом про Державний бюджет України для визначення права на
звільнення від плати за харчування дитини у державних і
комунальних дошкільних навчальних закладах".
1.2. У пункті 2.6 слова "довідки про призначення допомоги у
відповідності до Закону України "Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ), виданої органами праці та
соціального захисту" замінити словами "довідок про сукупний дохід
кожного члена сім'ї за попередній квартал, виданих за місцем
отримання доходів".
1.3. Пункт 2.5 вилучити. У зв'язку з цим пункти 2.6-2.11
уважати відповідно пунктами 2.5-2.10.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Богомолова А.Г.
Міністр С.М.Ніколаєнко
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів
України
Заступник Міністра В.М.Матвійчуквгору