Документ z0857-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.02.2019, підстава - z0065-19

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.05.2016  № 405


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 червня 2016 р.
за № 857/28987

Про затвердження Положення про комісію Національної поліції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ
№ 109 від 13.02.2017
№ 276 від 03.04.2018
№ 1053 від 26.12.2018}

Відповідно до підпункту 48 пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877 та пункту 5 Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (із змінами), з метою правового і соціального захисту поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію Національної поліції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України підполковника поліції Х. Деканоідзе.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Голова Національної поліції України
підполковник поліції

Голова Державної служби України
у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок


П. Розенко


Х. ДеканоідзеА.В. Дерев'янкоО. Мірошниченко


Г.В. ОсовийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства внутрішніх
справ України
23.05.2016  № 405


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 червня 2016 р.
за № 857/28987

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію Національної поліції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України

{У тексті Положення слова "керівники підрозділів" в усіх відмінках замінено словами "відповідні керівники" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 109 від 13.02.2017}

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні функції, завдання, повноваження та склад комісії Національної поліції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України (далі - Комісія), а також організацію її роботи.

2. Комісія утворюється у центральному органі управління Національної поліції України.

3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України та цим Положенням.

ІІ. Основні завдання та права Комісії

1. Основними завданнями Комісії є вивчення документів та прийняття рішення щодо надання та позбавлення статусу учасника бойових дій поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України, розгляд питань, пов'язаних з установленням статусу учасника війни відповідно до пунктів 2, 13 статті 9 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

{Пункт 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 276 від 03.04.2018}

2. З метою забезпечення виконання покладених на неї завдань Комісія має право:

1) вивчати довідки, документи та інші докази, надіслані керівниками структурних підрозділів центрального органу управління поліції, територіальних (міжрегіональних) органів поліції, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції України (далі - відповідні керівники);

{Підпункт 1 пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 109 від 13.02.2017}

2) вивчати довідки, документи та інші докази, подані особисто;

3) у разі потреби заслуховувати пояснення осіб, зазначених у пункті 1 розділу І цього Положення, свідків, представників органів державної влади, громадських організацій, рад ветеранів;

4) подавати на розгляд міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб, яка утворюється Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - міжвідомча комісія), документи із спірних питань, що потребують міжвідомчого врегулювання;

5) брати до уваги докази, пропозиції та рекомендації районних (міських) комісій, комісій територіальних (міжрегіональних) органів поліції під час вивчення матеріалів щодо надання статусу учасника війни іншим працівникам Національної поліції України;

6) приймати рішення про надання статусу учасника бойових дій;

{Пункт 2 розділу II доповнено новим підпунктом 6 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 276 від 03.04.2018}

7) приймати рішення про надання статусу учасника війни;

{Пункт 2 розділу II доповнено новим підпунктом 7 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 276 від 03.04.2018}

8) повертати для подальшого доопрацювання відповідним керівникам документи;

9) приймати рішення про відмову в наданні статусу учасника бойових дій;

10) приймати рішення про відмову в наданні статусу учасника війни;

11) приймати рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій;

12) приймати рішення про позбавлення статусу учасника війни;

13) повторно розглядати за рішенням Голови Національної поліції України (особи, яка виконує його обов'язки) питання про надання статусу учасника бойових дій особам, яким було відмовлено в наданні такого статусу раніше.

3. Комісія приймає рішення щодо надання та позбавлення статусу учасника бойових дій, учасника війни в місячний строк з дня надходження документів (уточненої інформації).

{Абзац перший пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 276 від 03.04.2018}

У разі порушення кримінального провадження щодо скоєння поліцейським, державним службовцем, іншим працівником Національної поліції України умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період, за який надається статус учасника бойових дій, учасника війни, рішення приймається Комісією в десятиденний строк з дня набрання законної сили рішенням суду.

4. Комісія відмовляє в наданні статусу учасника бойових дій, учасника війни у разі:

відсутності правових підстав для надання статусу учасника бойових дій, учасника війни;

{Пункт 4 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 109 від 13.02.2017}

відсутності документів, що містять достатні підтвердні докази і є підставою для надання статусу учасника бойових дій, учасника війни;

надання недостовірних даних про осіб, зазначених у пункті 1 розділу І цього Положення;

виявлення факту подання недостовірної інформації про участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх проведення, у тому числі про участь особи у виконанні бойових завдань із захисту Батьківщини;

{Абзац п’ятий пункту 4 розділу II в редакції Наказів Міністерства внутрішніх справ № 276 від 03.04.2018, № 1053 від 26.12.2018}

наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях.

{Абзац шостий пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1053 від 26.12.2018}

5. Комісія приймає рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій, учасника війни в разі:

1) наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

{Підпункт 1 пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1053 від 26.12.2018}

2) виявлення факту подання недостовірної інформації про участь в антитерористичній операції, чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх проведення, у тому числі про участь особи у виконанні бойових завдань із захисту Батьківщини;

{Підпункт 2 пункту 5 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 276 від 03.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1053 від 26.12.2018}

3) надання недостовірних даних про поліцейського, державного службовця, іншого працівника Національної поліції України;

4) подання поліцейським, державним службовцем, іншим працівником Національної поліції України заяви про позбавлення його статусу учасника бойових дій, учасника війни.

Підставою для позбавлення Комісією статусу учасника бойових дій, учасника війни є:

{Пункт 5 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 276 від 03.04.2018}

копія обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення поліцейським, державним службовцем, іншим працівником Національної поліції України умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, що надійшов від органів прокуратури, органів або установ виконання покарань, а також від інших осіб, установ або органів у випадках, передбачених законом, на розгляд Комісії для прийняття відповідного рішення;

{Пункт 5 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 276 від 03.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1053 від 26.12.2018}

документи державних органів, військових частин (органів, підрозділів) або підприємств, установ та організацій, матеріали службових перевірок (розслідувань) та інші документи, що встановлюють факт подання недостовірної інформації про участь в антитерористичній операції, чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх проведення, у тому числі про участь особи у виконанні бойових завдань із захисту Батьківщини, або подання недостовірних даних про особу, надіслані ними на розгляд Комісії для прийняття відповідного рішення;

{Пункт 5 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 276 від 03.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1053 від 26.12.2018}

заява особи про позбавлення її статусу учасника бойових дій, учасника війни із зазначенням причини, надіслана нею на розгляд Комісії.

{Пункт 5 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 276 від 03.04.2018}

Комісія через відповідних керівників, у підпорядкуванні яких поліцейські, державні службовці, інші працівники Національної поліції України проходили (проходять) службу чи працювали (працюють), надсилає особі, стосовно якої прийнято рішення про позбавлення її статусу учасника бойових дій або видає їй особисто або за нотаріально засвідченим дорученням іншим особам (про що вони ставлять свій особистий підпис у відповідних документах) рекомендоване письмове повідомлення про позбавлення статусу учасника бойових дій (учасника війни) із зазначенням причин такого рішення і роз’ясненням порядку його оскарження, що оформлюється за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення, та скріплюється гербовою печаткою Національної поліції України.

{Пункт 5 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 276 від 03.04.2018}

Посвідчення учасника бойових дій вилучається або визнається недійсним.

{Пункт 5 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 276 від 03.04.2018}

Копія письмового повідомлення про позбавлення статусу учасника бойових дій, завірена відповідним керівником кадрового забезпечення, зберігається в особовій справі.

{Пункт 5 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 276 від 03.04.2018}

Комісія інформує в місячний строк з дня прийняття відповідного рішення Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, а через відповідних керівників, у підпорядкуванні яких поліцейські, державні службовці, інші працівники Національної поліції України, яких позбавлено статусу учасника бойових дій, проходили (проходять) службу чи працювали (працюють), - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за місцем перебування пільговика на обліку про позбавлення статусу учасника бойових дій за формою, визначеною в додатку до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117.

{Пункт 5 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 276 від 03.04.2018}

6. Комісія в місячний строк після прийняття рішення про надання особам, зазначеним в пункті 1 розділу І цього Положення, статусу учасника бойових дій інформує Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції за формою згідно з додатком 3 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413.

{Пункт 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 276 від 03.04.2018}

7. Рішення Комісії може бути оскаржено в судовому порядку.

8. У разі звернення особи до суду стосовно встановлення факту участі в антитерористичній операції чи інших подіях, які дають право на визнання його учасником бойових дій, учасником війни, і прийняття судом відповідного позитивного рішення таке рішення суду визнається як документ, що підтверджує право особи на визнання її учасником бойових дій, учасником війни. Рішення суду підлягає зберіганню в Національній поліції України відповідно до законодавства.

ІІІ. Особливості надання поліцейським статусу учасника бойових дій, державним службовцям та іншим працівникам Національної поліції України статусу учасника війни за участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення

1. Статус учасника бойових дій надається поліцейським у разі залучення їх до проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, у тому числі за сукупністю днів перебування в районах її проведення, на строк не менше 30 днів.

Поліцейським, які брали участь у виконанні бойових (службових) завдань в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, у проведенні розвідувальних заходів, що підтверджено оперативним штабом з управління антитерористичною операцією чи Об’єднаним оперативним штабом Збройних Сил України (об’єднаним командним пунктом об’єднаних сил), а також які отримали поранення, контузії, каліцтва, що унеможливило подальше виконання ними відповідних завдань (крім випадків необережного поводження зі зброєю та ухилення від служби шляхом самокалічення або симуляції хвороби), статус учасника бойових дій надається незалежно від кількості днів залучення їх до проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях.

2. Комісія приймає рішення про надання статусу учасника бойових дій на підставі таких документів:

для поліцейських, які брали участь в антитерористичній операції,- витягів з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції, витягів з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її проведення та про прибуття (вибуття) до (з) районів проведення антитерористичної операції, документів про направлення у відрядження до районів проведення антитерористичної операції або інших офіційних документів, виданих державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь поліцейського у виконанні завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

для поліцейських, які залучалися до проведення антитерористичної операції на строк менше ніж 30 календарних днів,- документів, зазначених в абзаці другому цього пункту, а також витягів з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів бойових дій, оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, проведення розвідувальних заходів;

для поліцейських, які отримали поранення, контузії, каліцтва (крім випадків необережного поводження зі зброєю та ухилення від служби шляхом самокалічення або симуляції хвороби),- документів, зазначених в абзаці другому цього пункту, а також матеріалів службових розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв;

для поліцейських, які проходять службу в органах поліції, що постійно дислокуються чи розташовані безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції,- витягів з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції, витягів з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її проведення;

для поліцейських, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях,- витягів з наказів Генерального штабу Збройних Сил України про залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, витягів з наказів Командувача об’єднаних сил, командирів оперативно-тактичних угруповань про прибуття (вибуття) до (з) районів здійснення цих заходів, документів про направлення у відрядження до районів здійснення цих заходів;

для поліцейських, які залучалися до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях на строк менше ніж 30 календарних днів,- документів, зазначених в абзаці шостому цього пункту, витягів з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів бойових дій, оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, проведення розвідувальних заходів;

для поліцейських, які отримали поранення, контузії, каліцтва (крім випадків необережного поводження зі зброєю та ухилення від служби шляхом самокалічення або симуляції хвороби),- документів, зазначених в абзаці шостому цього пункту, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.

3. Комісія приймає рішення про надання статусу учасника війни на підставі документів про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції) чи до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях (витяги з наказів Генерального штабу Збройних Сил України про залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях), а також документів про направлення у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень).

4. Для надання статусу учасника бойових дій поліцейським, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, відповідні керівники, у підпорядкуванні яких поліцейські проходили службу, у місячний строк після завершення виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (після видання відповідного наказу керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України) зобов’язані подати на розгляд Комісії довідки за формою згідно з додатком 1 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (зі змінами), та документи, зазначені в пунктах 1, 2 цього розділу, які є підставою для надання статусу учасника бойових дій. У разі якщо місце постійної дислокації підрозділу або установи, закладу знаходиться безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, відповідні керівники подають документи на розгляд Комісії не раніше ніж через 30 календарних днів після призначення поліцейських на відповідні посади.

Поліцейським, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, відповідні керівники, у підпорядкуванні яких поліцейські проходили службу, після закінчення 30 календарних днів здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях зобов’язані подати на розгляд Комісії довідки за формою згідно з додатком 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (зі змінами), та документи, зазначені в пунктах 1, 2 цього розділу, які є підставою для надання статусу учасника бойових дій.

У разі зміни спеціального звання або посади до матеріалів, що надсилаються на розгляд Комісії, відповідні керівники додають довідки із зазначенням відповідної дати і номера наказу про зміни.

Усі матеріали, що надсилаються на розгляд Комісії, оформлюються із дотриманням вимог законодавства щодо захисту персональних даних і доступу до публічної інформації та засвідчуються в установленому порядку керівником структурного підрозділу центрального органу управління поліції, відповідним керівником кадрового забезпечення територіального (міжрегіонального) органу управління поліції.

Звільнення особи зі служби не впливає на строки та якість підготовки і надсилання відповідних матеріалів на розгляд Комісії. До матеріалів щодо таких осіб додається довідка за підписом відповідного керівника із зазначенням дати, номера наказу про звільнення.

{Розділ III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1053 від 26.12.2018}

ІV. Склад Комісії

1. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та членів Комісії із числа представників підрозділів превентивної діяльності, поліції особливого призначення, організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування, кадрового забезпечення, юридичної служби, внутрішньої безпеки, фінансового забезпечення, документального забезпечення, режиму та технічного захисту інформації, архівної роботи, вибухотехнічного підрозділу.

За рішенням Голови Національної поліції України до складу Комісії включаються також фахівці інших підрозділів центрального органу управління поліції, міжрегіональних органів поліції та представники громадських організацій, у тому числі профспілкових (за згодою).

2. Персональний склад Комісії затверджується наказом Національної поліції України.

3. Голова Комісії:

1) очолює Комісію, здійснює загальне керівництво Комісією та забезпечує організацію її роботи;

2) головує на засіданнях Комісії;

3) організовує в межах своїх повноважень взаємодію Комісії з міжвідомчою комісією;

4) підписує протоколи та рішення, що приймаються Комісією;

5) бере участь у заходах щодо висвітлення діяльності Комісії.

4. У разі відсутності голови Комісії на засіданнях головує його заступник.

5. Секретар Комісії організовує підготовку та розсилку повідомлень усім членам Комісії про час та дату проведення засідання, проекту порядку денного, веде протокол засідання Комісії та оформлює її рішення.

V. Організація роботи Комісії

1. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за наявності документів для розгляду.

{Абзац перший пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 109 від 13.02.2017}

Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються членам Комісії не пізніше ніж за 2 робочі дні до засідання.

2. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

3. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії (за відсутності голови Комісії - його заступника, який головує на засіданні).

У разі незгоди з прийнятим рішенням член Комісії письмово викладає свої заперечення у рапорті (доповідній записці), що додається до протоколу засідання Комісії і є його невід'ємною частиною.

4. Результати засідання Комісії оформлюються протоколом не пізніше 3 робочих днів з дня його проведення.

Протокол підписується головою Комісії, його заступником, секретарем та всіма членами Комісії, які брали участь у засіданні.

На підставі протоколу Комісією готується рішення про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України, що оформлюється за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення, підписується головою (його заступником) і секретарем Комісії та скріплюється гербовою печаткою Національної поліції України.

{Абзац третій пункту 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 276 від 03.04.2018}

5. Рішення Комісії про встановлення статусу учасника бойових дій надсилається відповідним керівникам, у підпорядкуванні яких поліцейські, державні службовці, інші працівники Національної поліції України проходили (проходять) службу чи працювали (працюють), для організації видачі посвідчення учасника бойових дій.

Рішення Комісії про визнання учасниками бойових дій видається особисто учасникам бойових дій або за їхнім нотаріально засвідчиним дорученням іншим особам, про що вони ставлять свій особистий підпис у відповідних документах.

{Пункт 5 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 109 від 13.02.2017}

Копія рішення Комісії про визнання учасником бойових дій, завірена відповідним керівником кадрового забезпечення, зберігається в особовій справі.

{Пункт 5 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 109 від 13.02.2017}

6. Рішення Комісії про встановлення особам статусу учасника війни надсилається відповідним керівникам, у підпорядкуванні яких вони проходили (проходять) службу чи працювали (працюють), для подальшого направлення для виконання органам соціального захисту населення за місцеперебуванням громадян на пенсійному обліку або за місцем їх проживання. Витяги з рішень Комісії щодо встановлення статусу учасника війни зберігаються в пенсійних справах громадян і в окремих справах загального діловодства як обов'язкові документи. Копія рішення Комісії щодо встановлення особі статусу учасника війни, завірена відповідним керівником кадрового забезпечення, зберігається в особовій справі.

7. У разі втрати або фізичного псування рішення Комісії про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України, працівники підрозділу кадрового забезпечення за заявою учасника бойових дій, учасника війни видають копію рішення, на зворотній стороні якого зазначають усі факти видачі особі посвідчення учасника бойових дій або його дубліката (серія і номер посвідчення, коли і ким воно видане). Запис скріплюється печаткою підрозділу поліції.

{Розділ V доповнено новим пунктом 7 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 109 від 13.02.2017}

8. Матеріали, на підставі яких Комісія прийняла рішення, зберігаються в Національній поліції України відповідно до чинного законодавства.

Директор
Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. БоднарДодаток 1
до Положення про комісію
Національної поліції України
з питань розгляду матеріалів
про визнання учасниками бойових
дій, учасниками війни поліцейських,
державних службовців та інших
працівників Національної поліції України
(підпункт 4 пункту 5 розділу ІІ)

ПИСЬМОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про позбавлення статусу учасника бойових дій (учасника війни)

{Положення доповнено новим додатком 1 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 276 від 03.04.2018}


Додаток 2
до Положення про комісію
Національної поліції України
з питань розгляду матеріалів
про визнання учасниками
бойових дій, учасниками війни
поліцейських, державних
службовців та інших працівників
Національної поліції України
(пункт 4 розділу V)

РІШЕННЯ
про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції Українивгору