Документ z0850-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.08.2013, підстава - z1258-13

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.05.2012  № 352


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2012 р.
за № 850/21162

Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства охорони здоров’я України - Подяку Міністерства охорони здоров’я України та Почесну грамоту Міністерства охорони здоров’я України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я
№ 719 від 17.09.2012
№ 592 від 12.07.2013}

Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 18 листопада 1996 року № 1094 «Про відомчі заохочувальні відзнаки», пункту 4 Примірного положення про відомчі заохочувальні відзнаки, затвердженого Указом Президента України від 13 лютого 1997 року № 134, підпункту 10 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства охорони здоров’я України - Подяку Міністерства охорони здоров’я України та Почесну грамоту Міністерства охорони здоров’я України, що додається.

2. Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції Міністерства охорони здоров’я України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр


Р.В. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Комісії
державних нагород та геральдики

В.о. президента
Всеукраїнської асоціації роботодавців

В.о. президента Спілки підприємців малих,
середніх і приватизованих підприємств України

Президент Спілки орендарів
і підприємців України

Перший заступник Керівника
Спільного представницького органу профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівніС. Льовочкін


В. Биковець


В. Биковець


В. Хмільовський


Г.В. ОсовийО. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
14.05.2012 № 352
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України
17.09.2012 № 719)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2012 р.
за № 850/21162

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства охорони здоров’я України - Подяку Міністерства охорони здоров’я України та Почесну грамоту Міністерства охорони здоров’я України

I. Загальні положення

1.1. Подяка Міністерства охорони здоров’я України (далі – Подяка) та Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України (далі – Почесна грамота) є відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства охорони здоров’я України, що встановлюються з метою заохочення та відзначення: особистих трудових досягнень у професійній діяльності, сумлінної праці, творчої ініціативи, особистої професійної майстерності, значного внеску у розвиток медичної та фармацевтичної науки, підготовки медичних та фармацевтичних кадрів, впровадження сучасних методів діагностики та лікування, активної санітарно-освітньої та профілактичної роботи, інших здобутків у сфері охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, а також з нагоди загальнодержавних свят, галузевих професійних свят, ювілейних дат підприємств, установ, організацій.

1.2. Подякою або Почесною грамотою нагороджуються працівники:

апарату Міністерства, апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я України (далі – Міністр), їх територіальних органів та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України;

{Абзац другий пункту 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 592 від 12.07.2013}

Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій;

закладів, підприємств, установ, організацій охорони здоров’я державної та комунальної форм власності.

Зазначені категорії працівників на момент направлення подання про нагородження повинні мати стаж роботи у сфері охорони здоров’я, як правило: не менше двох років – для нагородження Подякою, чотирьох років – Почесною грамотою.

1.3. Почесною грамотою нагороджуються працівники, які раніше нагороджувались Подякою Міністерства охорони здоров’я України та/або іншими заохочувальними відзнаками органів державної влади та місцевого самоврядування

Особи, нагороджені Подякою або Почесною грамотою, можуть бути представлені до нагородження не раніше ніж через три роки після останнього нагородження, за винятком працівників, які досягли пенсійного віку і виходять на пенсію.

1.4. Нагородженим Почесною грамотою працівникам може виплачуватись одноразова грошова винагорода (премія) у розмірі, визначеному відповідними положеннями про преміювання.

1.5. Гранична кількість відомчих відзнак, якими можуть бути відзначені працівники протягом календарного року, не може перевищувати 5000 осіб, з них Подякою – 3000, Почесною грамотою – 2000 осіб.

II. Порядок представлення до нагородження Подякою або Почесною грамотою

2.1. Подання про нагородження працівників Подякою або Почесною грамотою вноситься на ім’я Міністра заступником Міністра – керівником апарату за клопотанням керівників структурних підрозділів апарату Міністерства, Міністром охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальниками управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та керівниками центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, а також керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України.

2.2. У поданні зазначаються біографічні дані працівника, відомості про його трудові досягнення, конкретні особисті заслуги за час роботи, громадську діяльність та підтримка трудового колективу, де працює особа.

2.3. Про нагородження відомчою заохочувальною відзнакою видається наказ МОЗ України.

III. Порядок вручення Подяки або Почесної грамоти

3.1. Вручення Подяки або Почесної грамоти проводиться в урочистій обстановці Міністром або за його дорученням іншими керівними посадовими особами.

3.2. Облік і реєстрацію нагороджених Подякою та Почесною грамотою забезпечує структурний підрозділ з питань персоналу Міністерства охорони здоров’я України.

3.3. Втрачені Подяка, Почесна грамота повторно не видаються.

3.4. В особовій справі, трудовій книжці та облікових документах нагороджених структурний підрозділ з питань персоналу органу державної влади, підприємства, установи, організації, де працює нагороджений, здійснює відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу.

{Положення в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 719 від 17.09.2012}

В.о. директора Департаменту
кадрової політики, освіти,
науки та запобігання корупціїІ.І. Фещенковгору