Документ z0832-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.01.2011, підстава - z0017-11

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
21.08.2008 N 184
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2008 р.
за N 832/15523

Про затвердження Норм безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту
працівникам гірничодобувної промисловості
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби
гірничого нагляду та промислової безпеки
N 267 ( z0017-11 ) від 22.12.2010 }

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам гірничодобувної промисловості (далі - Норми), що
додаються.
2. З набранням чинності наказом уважати такими, що не
застосовуються на території України, такі розділи "Типовых
отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим
горной и металлургической промышленности и металлургических
производств других отраслей промышленности", затверджених
постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і
Президії ВЦРПС від 1 серпня 1979 року N 344/п-7, з доповненнями та
змінами, затвердженими постановою цих органів від 21 серпня
1985 року N 289/п-8: розділ I "Горнодобывающая промышленность" та
розділ II "Дробление, обогащение, брикетирование, обжиг,
агломерация, извлечение металлов и сплавов".
3. Начальнику відділу організації державного нагляду у
гірничодобувній промисловості та за вибуховими роботами
Захаренкову Є.І. у встановленому порядку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. унести наказ до Державного реєстру
нормативно-правових актів з питань охорони праці ( v0102516-06 ).
5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити публікацію цього наказу в
засобах масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П.
Голова Комітету С.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України С.Г.Богданов
Заступник Міністра
промислової політики України В.В.Севернюк
Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.Третьяков
В.о. першого заступника Міністра
охорони здоров'я України,
головного державного санітарного
лікаря України А.М.Пономаренко
Голова Центрального комітету
профспілки трудящих металургійної
і гірничодобувної промисловості
України В.І.Казаченко
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
Перший заступник директора
з наукової роботи Національного
науково-дослідного інституту
промислової безпеки та охорони праці М.О.Лисюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової
безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
21.08.2008 N 184
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2008 р.
за N 832/15523

НОРМИ
безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам
гірничодобувної промисловості

I. Загальні положення
1.1. Ці норми розроблено відповідно до Закону України "Про
охорону праці" ( 2694-12 ).
1.2. Норми поширюються на суб'єктів господарювання,
діяльність яких пов'язана з гірничодобувною промисловістю,
незалежно від підпорядкування та форми власності.
1.3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих у
гірничодобувній промисловості, відповідно до Класифікатора
професій ДК 003:2005, затвердженого наказом Держспоживстандарту
України від 26.12.2005 N 375 ( vb375609-05, vc375609-05 ).
1.4. Норми визначають види і строки носіння (використання)
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
(далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу
працівниками підприємств та організацій гірничодобувної
промисловості.
1.5. Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ
залежно від небезпечних та шкідливих виробничих чинників
застосовані відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства
защиты работающих. Общие требования и классификация" і
ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства
индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".
1.6. Крім цих Норм, працівники підприємств та організацій
гірничодобувної промисловості, які виконують роботи, що належать
до інших видів виробничої діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ
відповідно до законодавства.
1.7. Порядок забезпечення працівників підприємств і
організацій необхідними для виконання виробничого процесу ЗІЗ, а
також порядок їх утримання та зберігання визначені Положенням про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду від 24.03.08 N 53 ( z0446-08 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.05.08 за
N 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).
1.8. Працівники, залучені до робіт з техногенно-підсиленими
джерелами природного походження, які віднесені до категорії
"практична діяльність з індустріальними джерелами іонізуючого
випромінювання", повинні забезпечуватись засобами індивідуального
захисту відповідно до вимог розділу 12 Основних санітарних правил
забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2005 р. N 54
( z0552-05 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
20.05.2005 р. за N 552/10832.
1.9. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення
працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною
праці та служби охорони праці підприємств та організацій.
1.10. Громадський контроль за повним та своєчасним
забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах та в організаціях
здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних
органів і представників, а якщо на підприємстві не створено
професійну спілку - уповноважена найманими працівниками особа з
охорони праці.
1.11. Зважаючи на особливості виробництва роботодавець з
метою посилення захисту працівників за погодженням з профспілковою
організацією підприємства (уповноваженою найманими працівниками
особою з питань охорони праці за відсутності профспілок) може
видавати працівникам спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші
засоби захисту, виготовлені з інших видів тканин і матеріалів,
сертифікованих в установленому порядку, та замінювати одні види
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів захисту
на інші за умови, що така заміна не призведе до погіршення їх
захисних властивостей та умов праці користувача. Усі засоби індивідуального захисту, які призначені для
захисту працівників, повинні відповідати рівню безпеки,
визначеному Технічним регламентом засобів індивідуального захисту,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008
N 761 ( 761-2008-п ). { Розділ I доповнено пунктом 1.11 згідно з Наказом Державної
служби гірничого нагляду та промислової безпеки N 267 ( z0017-11 )
від 22.12.2010 }
II. Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту

------------------------------------------------------------------------------------- | N | Код згідно з | Професійна назва | Найменування | Позначення | Строки | |з/п|класифікатором| роботи | спецодягу, | захисних | носіння| | | професій | |спецвзуття та інших |властивостей| міс. | | | (ДК 003-05) | | засобів |(тип, марка)| | | |( vb375609-05,| | індивідуального | ЗІЗ | | | | vc375609-05 )| | захисту | | | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. ПІДЗЕМНІ ГІРНИЧІ РОБОТИ | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 1 |7123.2 |Бетоняр |Костюм бавовняний |Ми З Ву | | | | | |або | | | | | | |Костюм брезентовий |МиВу | 12 | | | | |Костюм прогумований |Вн | 6 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 3 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| | 2 |8112.2 |Бункерувальник |Костюм бавовняний |Ми З | | | | | |або | | | | | | |Костюм брезентовий |Ми Ву Рз | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 9 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Штани утеплені |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| | 3 |8113.2 |Бурильник шпурів |Костюм бавовняний |Ми Ву Рз | 9 | | |8113.1 |Машиніст бурової |Костюм водозахисний |Вн | 6 | | | |установки |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Білизна вовняна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | 9 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 6 | | | | |Чоботи кирзові |Мун100 | 24 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці брезентові | | 7 днів | | | | |Рукавиці КР |Вн К50 | 1 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Навушники | | | | | | |протишумові або | | | | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| | 4 |7212.1 |Вибуховик |Куртка бавовняна |Ми Ву Рз | 9 | | | |Майстер-підривник |Штани бавовняні |Ми Ву Рз | 6 | | |8152.2 |Апаратник варіння |Костюм брезентовий |Вн | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці КР або |Вн К50 | 1 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Краги з повним | | | | | | |покриттям "Хайкрон" |Вн Ми | 1 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Костюм прогумований |Ву | 12 | | | | |Фартух |Вн | 12 | | | | |Рукавиці шкіряні |Ми | 12 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| | 5 |7212.1 |Газозварник |Костюм для зварника |Ми Ву Тр | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Тр | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗПД |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| | | | |Під час роботи на | | | | | | |дільниці спуску- | | | | | | |підйому додатково: | | | | | | |Білизна вовняна |З | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| | 6 |9311 |Газомірник |Костюм бавовняний |Ми З Рз | 24 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 18 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| | 7 |7111.2 |Гірник на геологічних|Костюм бавовняний з | | | | | |роботах |водовідштовхувальним| | | | |7111.2 |Гірник на |просоченням |Ми Рз | 12 | | | |маркшейдерських |Костюм прогумований |Вн | 24 | | | |роботах |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| | 8 |7111.2 |Гірник очисного забою|Куртка бавовняна |Ми Рз | 9 | | | | |Штани бавовняні |Ми Рз | 6 | | | | |Костюм брезентовий |Ми Ву | 12 | | | | |Костюм прогумований |Вн | 6 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Білизна вовняна |З | 6 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Мив | 7 днів | | | | |або | | | | | | |Рукавиці КР |Вн | 1 | | | | |Краги з повним | | | | | | |покриттям "Хайкрон" |МиВн | 1 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Онучі сукняні | | 3 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Саморятівник | |до зносу| | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Гірнику з правом | | | | | | |ведення підривних | | | | | | |робіт додатково: | | | | | | |Рукавиці шкіряні |Ми | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| | 9 |7111.2 |Гірник підземний |Куртка бавовняна |Ми Ву Рз | 9 | | |7111.2 |Оббирач гірничих |Штани бавовняні |Ми Ву Рз | 6 | | | |виробок |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 9 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці КР |Вн К50 | 1 | | | | |Онучі сукняні | | 3 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Штани утеплені |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |10 |8112.2 |Грохотник |Костюм бавовняний |Ми З Рз | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Білизна напіввовняна|З | 12 | | | | |Черевики шкіряні з | | | | | | |захисним металевим | | | | | | |носком або |Мун200 | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки |Тн30 | 48 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| | | | |Під час роботи в | | | | | | |умовах капежу | | | | | | |додатково: | | | | | | |Костюм прогумований |Вн | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |11 |8112.2 |Дозувальник |Куртка бавовняна |Ми Рз | 9 | | | | |Штани бавовняні |Ми Рз | 6 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Білизна напіввовняна|З | 24 | | | | |Костюм брезентовий |Вн | 12 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 12 | | | | |Штани утеплені |Тн | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Рукавиці брезентові | | | | | | |або |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці КР |Вн К50 | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |12 |7129.2 |Дорожньо-колійний |Куртка бавовняна |Ми Ву Рз | 9 | | | |робітник |Штани бавовняні |Ми Ву Рз | 6 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Чоботи гумові або |В Мун15 | | | | | |Черевики шкіряні з | | | | | | |захисним металевим | | | | | | |носком |Мун200 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |13 |8112.2 |Дробильник |Костюм бавовняний |Ми Ву Рз | 12 | | | |(збагачення, |Білизна натільна |З | 12 | | | |агломерація і |Черевики шкіряні або|Мун100 | 12 | | | |брикетування) |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці КР |Вн | 1 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Штани утеплені |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |14 |7212.1 |Електрозварник |Костюм для зварника |ТиТр | 12 | | | |ручного зварювання |Білизна натільна |З | 12 | | |7212.1 |Електрогазозварник |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |Тр | 7 днів | | | | |Рукавиці | | | | | | |діелектричні |Эн | чергові| | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗПД |до зносу| | | | |Щиток захисний |ННП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |15 |7241.1 |Електрослюсар |Костюм брезентовий |Ми Ву Рз | 12 | | | |(слюсар) черговий та |Костюм водозахисний |Вн | 12 | | | |з ремонту |Білизна натільна |З | 12 | | | |устаткування |Білизна напіввовняна|З | 12 | | | | |Чоботи гумові або |В Мун15 | | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Рукавиці | | | | | | |діелектричні |Эн | чергові| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| | | | |Пояс запобіжний | | чергов.| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |16 |7241.1 |Електрослюсар- |Костюм бавовняний | | | | | |монтажник підземного |або |Ми З Рз | 9 | | | |гірничопрохідницького|Костюм брезентовий |Вн | 12 | | | |устаткування |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 3 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |17 |7111.2 |Забійник |Костюм бавовняний |Ми Рз | 12 | | | | |Костюм прогумований |Вн | 6 | | | | |Черевики шкіряні з | | | | | | |захисним металевим | | | | | | |носком або |Мун200 | 9 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми Ву | 7 днів | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |18 |7111.2 |Замірник на |Костюм бавовняний з | | | | | |топографо-геодезичних|водовідштовхувальним| | | | | |і маркшейдерських |просоченням |Ми Ву Рз | 12 | | | |роботах |Білизна натільна |З | 6 | | |8113.2 |Оператор з |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | |геофізичного |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | |випробування корисних|Онучі сукняні | | 6 | | | |копалин |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |19 |7222.2 |Заточувальник |Костюм бавовняний | | | | | | |або |Ми | | | | | |Костюм брезентовий |Ми Ву Рз | 12 | | | | |Фартух |Вн | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| | | | | | |або |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці КР |Вн К50 | 1 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |20 |9411 |Комірник |Костюм бавовняний |Ми З Рз | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Фартух |Вн | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |21 |7432.1 |Контролер матеріалів |Костюм бавовняний |Ми Ву Рз | 12 | | | |та виробів |Білизна натільна |З | 12 | | |9311 |Контролер продукції |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | |збагачення |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | |8333.3 |Лебідник |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |22 |7111.2 |Кріпильник |Куртка бавовняна |Ми Ву Рз | 9 | | | | |Штани бавовняні |Ми Ву Рз | 6 | | | | |Костюм прогумований |Вн | 6 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | 9 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 6 | | | | |Рукавиці брезентові | | | | | | |або |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці КР |Вн | 1 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Онучі сукняні | | 3 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| | | | | | |або | | | | | | |Навушники | | | | | | |протишумові | |до зносу| | | | |Під час роботи в | | | | | | |стовбурах шахт, | | | | | | |шурфів, в | | | | | | |приствольних | | | | | | |виробках: | | | | | | |Костюм брезентовий |Ми Ву Рз | 9 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 12 | | | | |Під час роботи із | | | | | | |заморожуванням | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 12 | | | | |Штани утеплені |Тн | 12 | | | | |Валянки |Тн30 | 12 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |23 |7241.1 |Лаборант-радіометрист|Костюм бавовняний |Ми Ву Рз | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові або |В Мун15 | | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |24 |7111.2 |Люковий (гірничі |Костюм брезентовий |Ми З Ву Рз | 12 | | | |роботи) |Костюм прогумований |Вн | 6 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці | | | | | | |діелектричні |Эн | чергові| | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Каска захисна | | 24 | | | | |Підшоломник | | | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |25 |8333.2 |Машиніст |Костюм бавовняний |Ми З Ву Рз | 12 | | | |вагоноперекидача |Білизна натільна |З | 12 | | |9311 |Перекидальник |Чоботи гумові або |В Мун15 | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 24 | | | | |Рукавиці комбіновані| | | | | | |або |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці КР |Вн | 1 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |26 |8111.2 |Машиніст |Куртка бавовняна |Ми Ву Рз | 9 | | | |вібронавантажувальної|Штани бавовняні |Ми Ву Рз | 6 | | | |установки |Костюм прогумований |Вн | 12 | | |8111.2 |Машиніст |Чоботи гумові |В Мун15 | 9 | | | |навантажувально- |Білизна натільна |З | 6 | | | |доставочної машини |Білизна напіввовна |З | 12 | | |8111.2 |Машиніст |Онучі сукняні | | 3 | | | |навантажувальної |Рукавиці брезентові | | | | | |машини |або |Ву | 7 днів | | |8111.1 |Машиніст підземних |Краги з повним | | | | | |самохідних машин |покриттям "Хайкрон" |Ми | 1 | | |8111.2 |Машиніст |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | |солезбирального |Каска захисна з | | | | | |комбайна |підшоломником | | 24 | | |8111.2 |Машиніст солекомбайна|Респіратор | |до зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| | | | |Запобіжний пояс | | чергов.| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |27 |8111.1 |Машиніст гірничих |Костюм бавовняний | | | | | |виїмкових машин |або |Ми З | | | | | |Костюм брезентовий |Ву Рз | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 9 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |28 |8111.1 |Машиніст екскаватора |Костюм бавовняний | | | | | | |або |Ми З Ву Рз | 12 | | | | |Костюм брезентовий |Вн | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 9 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 3 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна | | | | | | |Підшоломник | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |29 |8311.1 |Машиніст електровоза |Костюм бавовняний |Ми З Ву Рз | 12 | | |8311.2 |Машиніст дизель- |Костюм прогумований |Вн | 12 | | | |поїзда |(під час капежу) | | | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Рукавиці брезентові | | | | | | |або |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці КР |Вн | 1 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 3 | | | | |Рукавиці | | | | | | |діелектричні |Эн | чергові| | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Штани утеплені |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |30 |8111.2 |Машиніст конвеєра |Костюм бавовняний | | | | | | |або |Ми З | | | | | |Костюм брезентовий |Ву Рз | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові або |В Мун15 | | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| | | | | | |або |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці КР |Вн | 1 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |31 |8163.2 |Машиніст насосних |Костюм бавовняний |Ми З Ву Рз | 12 | | | |установок |Костюм прогумований |Вн | 6 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 9 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Онучі бавовняні або | | 3 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |32 |8333.2 |Машиніст підіймальної|Костюм бавовняний |Ми Ву Рз | 12 | | | |машини |Чоботи гумові або |В Мун15 | 12 | | |8112.2 |Оператор пульта |Черевики шкіряні |Мун100 | 24 | | | |керування |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Білизна напіввовняна|З | 12 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |33 |8333.2 |Машиніст скреперної |Костюм брезентовий |Ми З Ву Рз | 12 | | | |лебідки |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 3 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| | | | |На мокрих роботах: | | | | | | |Костюм водозахисний |Вн | 12 | | | | |(під час капежу) | | | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |34 |8113.1 |Машиніст установки |Костюм бавовняний |Ми З Ву Рз | 12 | | | |для буріння стовбурів|Костюм прогумований |Вн | 6 | | | |шахт повним перерізом|Білизна натільна |З | 12 | | | | |Білизна вовняна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 6 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна | | | | | | |Підшоломник | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Навушники | | | | | | |протишумові | |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| | | | |Узимку додатково: | |до зносу| | | | |Штани утеплені |Тн | 24 | | | | |Валянки |Тн20 | 24 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | | | | |Шапка | | 24 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |35 |7233.1 |Монтажник гірничого |Костюм бавовняний | | | | | |устаткування |або |Ми З Рз | | | |7241.2 |Гірничомонтажник |Костюм брезентовий |Ву Рз | 9 | | | |підземний |Костюм прогумований |Вн | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Білизна напіввовняна|З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 3 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |36 |8163.3 |Моторист |Костюм бавовняний |Ми З Ву Рз | 24 | | | |вентиляційної |Білизна натільна |З | 12 | | | |установки |Чоботи гумові або |В Мун15 | | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |37 |9311 |Наваловідбійник |Костюм брезентовий |Ми Ву Рз | 12 | | |8111.2 |Навальник солі в |Костюм прогумований |Вн | 6 | | | |басейнах |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Черевики шкіряні із | | | | | | |захисним носком або |Мун200 | 9 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна | | | | | | |Підшоломник | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |38 |9311 |Постачальник |Костюм брезентовий |Ми З Ву Рз | 12 | | | |кріпильних матеріалів|Білизна натільна |З | 12 | | | |у шахту |Чоботи гумові або |В Мун15 | | | |7215.2 |Транспортувальник |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | |(такелажні роботи) |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 3 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | |до зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | |Саморятівник | | 24 | | | | |Напівплащ | | | | | | |непромокальний |Вн | чергов.| | | | |Під час роботи на | | | | | | |поверхні взимку: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |39 |8290.3 |Пробовідбірник |Костюм бавовняний |Ми З Рз | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |40 |7111.1 |Прохідник |Костюм бавовняний | | | | | | |або |Ми З Рз | 9 | | | | |Костюм брезентовий |Ву Рз | 12 | | | | |Костюм прогумований |Вн | 6 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Білизна вовняна |З | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 3 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 6 | | | | |Рукавиці КР або |Вн | 1 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Краги з повним | | | | | | |покриттям "Хайкрон" |Ми | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Саморятівник | | 24 | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| | | | | | |або | | | | | | |Навушники | | | | | | |протишумові | |до зносу| | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Під час виконання | | | | | | |підривних робіт | | | | | | |додатково: | | | | | | |Рукавиці шкіряні |Ми | 12 | | | | |Сумка ВР | | 12 | | | | |Сумка ЗП | | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |41 |9311 |Роздавальник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |вибухових матеріалів |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Фартух |Вн | чергов.| | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці шкіряні |Ми | 6 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |42 |7232.2 |Слюсар з ремонту |Костюм брезентовий |Ми З Ву Рз | 12 | | | |агрегатів |Чоботи гумові або |В Мун15 | | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Білизна напіввовняна|З | 36 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |43 |9311 |Сортувальник |Костюм брезентовий |Ми Ву Рз | 12 | | | |(збагачення) |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |44 |7111.2 |Стовбуровий |Костюм бавовняний |Ми З Ву Рз | 12 | | | |(підземний) |Костюм прогумований |Вн | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Білизна напіввовняна|З | 12 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Штани утеплені |Тн | 24 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |45 |9322 |Укладальник- |Костюм бавовняний |Ми Рз | 12 | | | |пакувальник |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці шкіряні |Ми | 6 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |46 |3221 |Фельдшер санітарний |Костюм бавовняний |Ми Рз | 24 | | |3231 |Сестра медична |Чоботи гумові або |В Мун15 | | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 24 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Рукавиці |Ми | 10 днів| | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Саморятівник | |до зносу| |-----------------------------------------------------------------------------------| | Керівники, професіонали, фахівці | |-----------------------------------------------------------------------------------| |47 |3113 |Енергетик |Костюм бавовняний |Ми З Ву Рз | 12 | | |3113 |Енергетик дільниці |Білизна натільна |З | 12 | | |3113 |Енергетик підземної |Білизна напіввовняна|З | 24 | | | |дільниці |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | |2147.2 |Інженер з гірничих |Рукавиці комбіновані|Ми | 10 днів| | | |робіт |Онучі сукняні | | 3 | | |2147.2 |Інженер з вентиляції |Куртка утеплена |Тн | 24 | | |2147.2 |Інженер з буріння |Каска захисна з | | | | | |(бурових робіт) |підшоломником | | 24 | | |2147.2 |Інженер з буро- |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | |вибухових (вибухових)|Респіратор | | | | | |робіт |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| | | | |Під час роботи в | | | | | | |умовах капіжу | | | | | | |додатково: | | | | | | |Костюм водозахисний |Вн | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |48 |1222.2 |Майстер гірничий |Костюм бавовняний |Ми З Ву Рз | 12 | | |1222.2 |Майстер гірничої |Білизна натільна |З | 12 | | | |дільниці |Білизна напіввовняна|З | 24 | | |1222.2 |Майстер гірничий |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | |дренажної шахти |Рукавиці комбіновані|Ми | 10 днів| | |3115 |Механік |Онучі сукняні | | 3 | | | |Механік дільниці |Куртка утеплена |Тн | 24 | | |1222.2 |Начальник дільниці |Каска захисна з | | | | | |Заступник начальника |підшоломником | | 24 | | | |дільниці |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | |1222.2 |Начальник зміни |Респіратор | | | | |3119 |Технік |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Саморятівник | |до зносу| | | | |Під час роботи в | | | | | | |умовах капежу | | | | | | |додатково: | | | | | | |Костюм водозахисний |Вн | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |49 |1312 |Директор (керівник) |Костюм бавовняний |Ми З Ву Рз | 12 | | | |малого підприємства |Чоботи гумові або |В Мун15 | | | | |гірничодобувного, |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | |заступник директора |Білизна натільна |З | 12 | | | |(керівника) малого |Онучі сукняні | | 6 | | | |підприємства |Рукавиці комбіновані|Ми | 10 днів| | | |гірничодобувного |Куртка утеплена |Тн | 24 | | |1310 |Директор виробництва |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |50 |2114.2 |Геолог |Костюм бавовняний |Ми З Ву Рз | 12 | | |2114.2 |Геолог кар'єру, |Чоботи гумові або |В Мун15 | | | | |рудника, шахти |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | |2114.2 |Геофізик |Білизна натільна |З | 12 | | |2114.2 |Геофізик кар'єру, |Онучі сукняні | | 6 | | | |рудника, шахти |Рукавиці комбіновані|Ми | 10 днів| | |2114.2 |Гідрогеолог |Куртка утеплена |Тн | 24 | | |2147.2 |Гідрогеолог кар'єру, |Каска захисна з | | | | | |рудника, шахти |підшоломником | | 24 | | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |51 |1222.1 |Головний енергетик, |Костюм бавовняний |Ми З Ву Рз | 12 | | | |заступник головного |Чоботи гумові або |В Мун15 | | | | |енергетика |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | |122.1 |Головний інженер |Білизна натільна |З | 12 | | | |(промисловість) |Онучі сукняні | | 6 | | | |Заступник головного |Рукавиці комбіновані|Ми | 10 днів| | | |інженера |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | |(промисловість) |Каска захисна з | | | | |1222.1 |Головний механік |підшоломником | | 24 | | | |Заступник головного |Саморятівник | |до зносу| | | |механіка | | | | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |52 |1222.2 |Завідувач складу |Костюм бавовняний |Ми З Ву Рз | 12 | | | |вибухових матеріалів |Чоботи гумові або |В Мун15 | | | |3113 |Електромеханік |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | |3113 |Електромеханік |Білизна натільна |З | 12 | | | |дільниці |Онучі сукняні | | 6 | | |2149.2 |Інженер з охорони |Рукавиці комбіновані|Ми | 10 днів| | | |праці |Куртка утеплена |Тн | 24 | | |1237.1 |Головний фахівець з |Каска захисна з | | | | | |охорони навколишнього|підшоломником | | 24 | | | |середовища |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |53 |3152 |Інспектор |Костюм бавовняний |Ми З Ву Рз | 12 | | | |гірничотехнічний |Чоботи гумові або |В Мун15 | | | |3152 |Інспектор технічний |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | |2147.2 |Маркшейдер |Білизна натільна |З | 12 | | |1222.2 |Начальник виробництва|Онучі сукняні | | 6 | | |1222.2 |Начальник відділу |Рукавиці комбіновані|Ми | 10 днів| | |1221.1 |Начальник лабораторії|Куртка утеплена |Тн | 24 | | | |Заступник начальника |Каска захисна з | | | | | |лабораторії |підшоломником | | 24 | | | | |Саморятівник | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |54 |1222.2 |Начальник служби |Костюм бавовняний |Ми З Ву Рз | 12 | | |1222.2 |Начальник цеху |Чоботи гумові або |В Мун15 | | | | |Заступник начальника |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | |цеху |Білизна натільна |З | 12 | | |2412.2 |Нормувальник гірничий|Онучі сукняні | | 6 | | |2412.2 |Нормувальник гірничий|Рукавиці комбіновані|Ми | 10 днів| | | |на підземних роботах |Куртка утеплена |Тн | 24 | | |3119 |Хронометражист на |Каска захисна з | | | | | |підземних роботах |підшоломником | | 24 | | | | |Саморятівник | |до зносу| |-----------------------------------------------------------------------------------| | 2.2. Відкриті гірничі роботи та шахтна поверхня | |-----------------------------------------------------------------------------------| |55 |8112.2 |Апаратник виробництва|Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |гірського воску |Білизна натільна |З | 12 | | |8112.2 |Апаратник виробництва|Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | |озокериту та |Фартух |Вн | 6 | | | |озокеритової |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | |продукції |Рукавички гумові |Вн | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |56 |7123.2 |Бетоняр |Костюм бавовняний |Ми З Ву | 12 | | | | |Фартух |Вн | 6 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи кирзові |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці | | | | | | |віброзахисні |Мв | 2 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Пояс монтажний | | чергов.| | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |57 |8112.2 |Бункерувальник |Костюм бавовняний |Ми З Рз | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові або |В Мун15 | | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Напівплащ | | | | | | |непромокальний |Вн | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |58 |8113.2 |Бурильник шпурів |Костюм брезентовий | | | | |8113.1 |Машиніст бурової |або |Ми Ву | | | | |установки |Костюм вогнезахисний|Тр | 12 | | | |Помічник машиніста |Білизна натільна |З | 12 | | | |бурової установки |Чоботи кирзові або |Мун100 | | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |або | | | | | | |Навушники | | | | | | |протишумові | | | | | | |Під час перероблення| | | | | | |компонентів | | | | | | |гранульованих ВР та | | | | | | |підготовки мішкотари| | | | | | |до утилізації: | | | | | | |Напівмаска | | 18 | | | | |Змінні фільтри до | | | | | | |напівмаски | | | | | | |(1 комплект) | | 2 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Штани утеплені |Тн | 24 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені або |Тн20 | | | | | |Валянки |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | | | | |Шапка | | 24 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |59 |8333.3 |Вагонетник повітряно-|Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |канатної дороги |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Чоботи гумові або |В Мун15 | | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Жилет сигнальний |Со | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |60 |9333 |Вантажник |Костюм бавовняний |Ми З | | | | | |або | | | | | | |Костюм брезентовий |Ву | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи кирзові |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці КР |Вн К50 | 1 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці шкіряні | | 12 | | | | |Рукавиці гумові |Вн К50 | 6 | | | | |Плащ |Вн | 24 | | | | |Фартух |Вн | чергов.| | | | |Онучі сукняні | | 12 | | | | |Наплічники | | 6 | | | | |Наколінники | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Під час роботи з | | | | | | |вибуховими | | | | | | |матеріалами | | | | | | |додатково: | | | | | | |Костюм прогумований |Вн | 36 | | | | |Рукавиці |Вн | 1 | | | | |Нарукавники | | | | | | |водозахисні |Вн | 6 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені |Тн20 | 48 | | | | |або | | | | | | |Валянки |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |61 |7212.1 |Вибуховик |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи кирзові |Мун100 | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці шкіряні |Ми | 2 | | | | |Рукавиці прогумовані|Вн | 1 | | | | |або | | | | | | |Рукавиці КР |Вн К50 | 6 | | | | |Онучі сукняні | | | | | | |Напівплащ або | | | | | | |Плащ непромокальний |Вн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Під час роботи з | | | | | | |суспензійними і | | | | | | |емульсійними | | | | | | |компонентами ВР: | | | | | | |Костюм прогумований |Вн | 24 | | | | |Під час роботи з | | | | | | |утилізації мішкотари| | | | | | |з-під ВР додатково: | | | | | | |Фартух |Вн | 12 | | | | |Нарукавники | | | | | | |водозахисні |Вн | 12 | | | | |Під час перероблення| | | | | | |компонентів | | | | | | |гранульованих ВР та | | | | | | |підготовки мішкотари| | | | | | |до утилізації: | | | | | | |Напівмаска | | 18 | | | | |Змінні фільтри до | | | | | | |напівмаски | | | | | | |(1 комплект) | | 2 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена або| | | | | | |Куртка на хутряній | | | | | | |основі | | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені або |Тн | 48 | | | | |Валянки |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |Тн20 | 12 | | | | |Шапка |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |62 |9311 |Вивантажувач на |Напівплащ | | | | | |відвалах |непромокальний |Вн | 12 | | | | |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Чоботи гумові або |В Мун15 | | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Жилет сигнальний |Со | 12 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |63 |8322.2 |Водій |Під час робіт | | | | | |автотранспортних |безпосередньо на | | | | | |засобів |розкривних роботах, | | | | | | |на вивезенні | | | | | | |гірничої маси з | | | | | | |кар'єрів і на | | | | | | |гірничих відвалах: | | | | | | |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи кирзові |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Жилет сигнальний |Со | 24 | | | | |Під час роботи із | | | | | | |суспензійними та | | | | | | |емульсійними | | | | | | |компонентами ВР: | | | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Рукавиці КР |Вн К50 | 1 | | | | |Рукавиці прогумовані|Вн | 3 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 24 | | | | |Рукавиці утеплені |Тн | 3 | | | | |Шапка | | 24 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |64 |8334.2 |Водій навантажувача |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи кирзові |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |65 |7212.1 |Газозварник |Костюм зварника |ТиТр | 12 | | |7212.2 |Газорізальник |Білизна натільна |З | 12 | | |7212.1 |Електрогазозварник |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В К50 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ти Тр |до зносу| | | | |Плащ |Ву | 12 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗПД |до зносу| | | | |Щиток захисний або |ННП |до зносу| | | | |Маска зварника | |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Рукавиці | | | | | | |діелектричні |Эн | чергові| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Штани утеплені |Тн | 24 | | | | |Чоботи утеплені або |Тн20 | | | | | |Валянки |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | | | | |Шапка | | 24 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |66 |9311 |Гірник |Костюм бавовняний |Ми З Ву | 12 | | |9311 |Гірник розрізу |Білизна натільна |З | 12 | | |7111.2 |Гірник розсипних |Чоботи кирзові або |В Мун15 | | | | |родовищ |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Напівплащ | | | | | | |водозахисний |Вн | 12 | | | | |Жилет сигнальний |Со | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Під час перероблення| | | | | | |компонентів | | | | | | |гранульованих ВР та | | | | | | |підготовки мішкотари| | | | | | |до утилізації: | | | | | | |Напівмаска | | 18 | | | | |Змінні фільтри до | | | | | | |напівмаски | | | | | | |(1 комплект) | | 2 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені або |Тн20 | | | | | |Валянки |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |67 |9311 |Гірник біля |Костюм бавовняний |Ми З Ву | 12 | | | |екскаваторів, |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | |відвальних мостів і |Білизна натільна |З | 12 | | | |відвалоутворювачів |Чоботи гумові або |В Мун15 | | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Жилет сигнальний |Со | 6 | | | | |Напівплащ | | | | | | |непромокальний |Вн | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |68 |7111.2 |Гірник на геологічних|Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |роботах |Білизна натільна |З | 12 | | |7111.2 |Гірник на |Черевики шкіряні або| | 12 | | | |маркшейдерських |Чоботи кирзові |Мун100 | 24 | | | |роботах |Чоботи гумові |В Мун15 | 24 | | |7111.2 |Замірник на |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | |топографо-геодезичних|Рукавиці бавовняні |Ми | 1 | | | |і маркшейдерських |Напівплащ | | | | | |роботах |непромокальний |Вн | 36 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |69 |8332.2 |Дорожній робітник |Під час роботи | | | | |7129.2 |Дорожньо-колійний |безпосередньо у | | | | | |робітник |кар'єрі: | | | | | | |Костюм бавовняний |Ми З | | | | | |або | | | | | | |Костюм брезентовий |Ву | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Плащ непромокальний |Вн | 36 | | | | |Чоботи гумові або |В Мун15 | | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Жилет сигнальний |Со | 6 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені або |Тн20 | | | | | |Валянки |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | | | | |Шапка | | 24 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |70 |7241.1 |Електрослюсар |Костюм бавовняний |Ми З Ву | 12 | | | |(слюсар) черговий та |Білизна натільна |З | 12 | | | |з ремонту |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | |устаткування |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Плащ водозахисний |Вн | чергов.| | | | |Рукавиці | | | | | | |діелектричні | | чергові| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Штани утеплені |Тн | 24 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені або |Тн20 | | | | | |Валянки |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | | | | |Рукавиці утеплені |Ми Тн | 6 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |71 |7111.2 |Забійник |Костюм бавовняний |Ми Ву | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |72 |7222.2 |Заточувальник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Фартух з нагрудником|Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Берет | | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |73 |8261.2 |Звалювальник |Костюм пилозахисний |Ми З Пн | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові або |В Мун15 | | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші на валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |74 |7221.2 |Коваль-бурозаправник |Костюм сукняний |Ти Тр | 12 | | |8112.2 |Долотозаправник |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Фартух з нагрудником|Тр | 12 | | | | |Черевики шкіряні з | | | | | | |гладким верхом та | | | | | | |металевим носком |Мун200 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Тр | 7 днів | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Навушники | | | | | | |протишумові | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн Мун100 | 48 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |75 |7432.1 |Контролер матеріалів |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |та виробів |Білизна натільна |З | 12 | | |9311 |Контролер продукції |Чоботи гумові або |В Мун15 | | | | |збагачення |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Жилет сигнальний |Со | 12 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |76 |9322 |Лампівник |Костюм бавовняний з | | | | | | |кислотозахисним | | | | | | |просоченням або |К20 | | | | | |Халат бавовняний з | | | | | | |кислотозахисним | | | | | | |просоченням |К20 | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Фартух |Вн | 12 | | | | |Чоботи гумові або |В Мун15 | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |77 |8333.3 |Лебідник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |78 |7111.2 |Люковий (гірничі |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |роботи) |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Плащ непромокальний |Вн | 24 | | | | |Жилет сигнальний |Со | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені або |Тн20 | | | | | |Валянки |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |79 |1226.2 |Майстер шляховий |Костюм бавовняний |Ми З Ву | 12 | | |7129.1 |Монтер колії |Напівплащ | | | | | | |непромокальний |Вн | 24 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи кирзові або |Мун100 | | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Жилет сигнальний |Со | 6 | | | | |Берет | | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені або |Тн20 | | | | | |Валянки |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | | | | |Рукавиці утеплені |МиТн | 6 | | | | |Шапка | | 24 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |80 |8332.1 |Машиніст автогрейдера|Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | |8111.1 |Машиніст бульдозера |Білизна натільна |З | 6 | | | |(гірничі роботи) |Черевики шкіряні або| | | | | | |Чоботи кирзові |Мун100 | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 24 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці КР |Вн | 1 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Жилет сигнальний |Со | 12 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Штани утеплені |Тн | 24 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |81 |8333.2 |Машиніст |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |вагоноперекидача |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Жилет сигнальний |Со | 12 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |82 |8111.2 |Машиніст |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |відвалоутворювача |Білизна натільна |З | 12 | | |8111.2 |Помічник машиніста |Чоботи гумові або |В Мун15 | | | | |відвалоутворювача |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | |8111.2 |Машиніст відвального |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | |моста |Каска захисна з | | | | |8332.1 |Машиніст дорожньо- |підшоломником | | 24 | | | |транспортних машин |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | |8311.1 |Машиніст колійних |Взимку додатково: | | | | | |машин |Куртка утеплена |Тн | 36 | | |8332.2 |Машиніст машини для |Штани утеплені |Тн | 36 | | | |влаштування швів під |Чоботи кирзові | | | | | |час виконання |утеплені або |Тн20 | | | | |дорожніх робіт |Валянки |Тн20 | 48 | | |8111.2 |Машиніст поличкового |Калоші гумові на | | | | | |плуга |валянки |В | 12 | | |8332.2 |Машиніст | | | | | | |шляхоколієпересувача | | | | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |83 |8111.2 |Машиніст |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |глинорізальної машини|Чоботи гумові або |В Мун15 | | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |84 |8111.1 |Машиніст екскаватора |Костюм бавовняний |Ми Ву | 12 | | | |Помічник машиніста |Білизна натільна |З | 12 | | | |екскаватора |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | |8111.2 |Машиніст самохідного |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | |кабелепересувача |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Жилет сигнальний |Со | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |або навушники | | | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Штани утеплені |Тн | 24 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені або |Мун100 | | | | | |Валянки |Тн20 | 36 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |85 |8311.1 |Машиніст електровоза |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | |8311.1 |Машиніст паровоза |Білизна натільна |З | 12 | | |8311.1 |Машиніст тепловоза |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | |Помічник машиніста |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | |електровоза |Каска захисна з | | | | | |(паровоза, тепловоза)|підшоломником | | 24 | | |8311.1 |Машиніст-інструктор |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | |локомотивних бригад |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Рукавиці | | | | | | |діелектричні |Эн | чергові| | | | |Килимок | | | | | | |діелектричний | | чергов.| | | | |Помічнику машиніста | | | | | | |під час виконання | | | | | | |робіт зварювальника | | | | | | |додатково: | | | | | | |Плащ непромокальний |Ву | 48 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені або |Мун100 | | | | | |Валянки |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |86 |8112.2 |Машиніст змішувальних|Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |барабанів |Білизна натільна |З | 12 | | |8141.2 |Машиніст |Чоботи гумові або |В Мун15 | | | | |змішувального |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | |агрегату |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | |9311 |Машиніст змішувальної|Рукавиці КР |Вн К50 | 1 | | | |установки |Каска захисна з | | | | | |гідрозакладки |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |87 |8111.2 |Машиніст конвеєра |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Білизна напіввовняна|З | 24 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | 12 | | | | |Чоботи кирзові |Мун100 | 24 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені або |Тн20 | | | | | |Валянки |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |88 |8332.1 |Машиніст крана |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |автомобільного |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Жилет сигнальний |Со | 12 | | | | |Берет | | 12 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |89 |8211.2 |Машиніст мотовоза |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |90 |8111.2 |Машиніст |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |навантажувальної |Білизна натільна |З | 12 | | | |машини |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Чоботи кирзові |Мун100 | 24 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Жилет сигнальний |Со | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |91 |8163.2 |Машиніст насосних |Костюм водозахисний |Ву | 12 | | | |установок |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи кирзові |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені або |Тн20 | | | | | |Валянки |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |92 |8333.2 |Машиніст підіймальної|Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |машини |Білизна натільна |З | 12 | | |8163.3 |Моторист |Черевики шкіряні |Мун20 | 12 | | | |вентиляційної |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | |установки |Каска захисна | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |93 |8333.2 |Машиніст підіймача |Під час проходки та | | | | | | |поглибленні шахт і | | | | | | |шурфів: | | | | | | |Костюм брезентовий |Ми З Ву | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |94 |8112.2 |Машиніст промивальних|Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |машин |Білизна натільна |З | 12 | | |8290.3 |Пробовідбірник |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 2 | | | | |Фартух |Вн | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |95 |8112.2 |Машиніст розливальної|Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |машини (перероблення |Білизна натільна |З | 12 | | | |озокеритових руд) |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи кирзові |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |96 |9311 |Машиніст |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |розморожувальної |Білизна натільна |З | 12 | | | |установки |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |97 |8111.1 |Машиніст скрепера |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |(гірничі та гірничо- |Білизна натільна |З | 12 | | | |капітальні роботи) |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи кирзові |Мун100 | 12 | | | | |Чоботи гумові |В | 24 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Жилет сигнальний |Со | 24 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |98 |9322 |Моторист-мастильник |Костюм пилозахисний |Пн | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи кирзові |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Під час роботи з | | | | | | |креозотом: | | | | | | |Чоботи кирзові |Мун100 | 12 | | | | |замість черевиків | | | | | | |шкіряних | | | | | | |Костюм водозахисний |Ву | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |99 |7111.2 |Оббирач гірничих |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |виробок |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |100|8162.2 |Оператор теплового |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |пункту |Черевики шкіряні |Мун15 | 24 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |101|9311 |Постачальник |Костюм брезентовий |Ми З Ву | | | | |кріпильних матеріалів|або | | | | | |у шахту |Костюм бавовняний |МиЗ | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Плащ непромокальний |Вн | 24 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | | | | | |Рукавиці утеплені |Тн Ми | 3 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |102|7111.2 |Прохідник гірничих |Костюм бавовняний |Ми З | | | | |схилів |або | | | | |7111.2 |Прохідник на |Костюм брезентовий |Ву | 12 | | | |поверхневих роботах |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |103|7111.2 |Регулювальник |Костюм бавовняний з | | | | | |хвостового |водовідштовхувальним| | | | | |господарства |просоченням |Ву Ми З | 12 | | |8112.2 |Шламівник-басейник |Чоботи гумові |В Мун15 | 24 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Плащ непромокальний |Вн | 36 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові | | | | | | |на валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |104|9311 |Робітник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |протилавинного |Білизна натільна |З | 12 | | | |захисту |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці утеплені |Тн Ми | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | |до зносу| | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Костюм шкіряний на | | | | | | |хутрі |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |105|9311 |Роздавальник |Халат бавовняний або|Ми З | | | | |вибухових матеріалів |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Чоботи кирзові або | | | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці трикотажні |Ми | 3 | | | | |Рукавиці шкіряні |Ми | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Берет | | 12 | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Плащ непромокальний |Вн | 36 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |106|8312.2 |Сигналіст |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун50 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |107|9311 |Сортувальник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |(збагачення) |Білизна натільна |З | 12 | | |9322 |Вибірник |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | |7313.2 |Вибірник каменю |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Під час виконання | | | | | | |робіт на розбиванні | | | | | | |та сортуванні глини:| | | | | | |Костюм водозахисний |Ми Ву | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |108|7124.2 |Тесляр |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Фартух |Ву | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці з | | | | | | |надолонниками з | | | | | | |вінілшкіри |Ми | 2 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або |Тн20 | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |109|8331.1 |Тракторист |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи кирзові або |Мун100 | | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Берет | | 12 | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або |Тн20 | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |110|3221 |Фельдшер |Халат бавовняний | | | | | | |білий |Ми | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |111|9311 |Цементаторник |Костюм бавовняний |Ми З Ву | 12 | | | |гідромідьустановки |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |-----------------------------------------------------------------------------------| | Керівники, посадові особи, фахівці | |-----------------------------------------------------------------------------------| | Постійно зайняті в кар'єрі | |-----------------------------------------------------------------------------------| |112|1222.2 |Майстер, |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | |1222.2 |Майстер гірничий |Білизна натільна |З | 6 | | | |дільниці |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | |1222.2 |Майстер гірничий на |Чоботи гумові або | | | | | |поверхні |Чоботи кирзові |В Мун15 | 24 | | |3115 |Механік |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | |3115 |Механік дільниці |Онучі сукняні | | 3 | | |3115 |Механік з бурових, |Плащ непромокальний |Вн | 24 | | | |гірничих робіт |Каска захисна з | | | | |3115 |Механік з ремонту |підшоломником | | 24 | | | |устаткування |Окуляри захисні | |до зносу| | |3115 |Механік з |Респіратор | | | | | |підіймальних |пилозахисний | |до зносу| | | |установок |Взимку додатково: | | | | |1222.2 |Начальник дільниці |Куртка утеплена |Тн | 36 | | |1222.2 |Заступник начальника |Штани утеплені |Тн | 36 | | | |дільниці |Валянки або |Тн20 | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Мун100 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | | | | |Під час роботи на | | | | | | |вибуховій дільниці | | | | | | |майстру додатково: | | | | | | |Рукавиці шкіряні |Ми | 6 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |113|3113 |Енергетик |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | |3113 |Енергетик дільниці |Білизна натільна |З | 6 | | |2114.2 |Геолог дільниці |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | |2147.2 |Маркшейдер |Чоботи гумові або | | | | |3115 |Технік з експлуатації|Чоботи кирзові |В Мун15 | 24 | | | |та ремонту |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | |устаткування |Онучі сукняні | | 3 | | |1222.2 |Начальник зміни |Плащ непромокальний |Вн | 24 | | | |(промисловість) |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні | |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або |Тн20 | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Мун100 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | | | | |Під час роботи на | | | | | | |вибуховій дільниці | | | | | | |майстру додатково: | | | | | | |Рукавиці шкіряні |Ми | 6 | |-----------------------------------------------------------------------------------| | Періодично зайняті в кар'єрі | |-----------------------------------------------------------------------------------| |114|1222.2 |Начальник цеху |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |Заступник начальника |Білизна натільна |З | 6 | | | |цеху |Черевики шкіряні або|Мун100 | 12 | | |2149.2 |Інженер з охорони |Чоботи гумові |В Мун15 | 18 | | | |праці |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | |1222.1 |Головний інженер |Онучі сукняні | | 6 | | |1222.1 |Заступник головного |Плащ непромокальний |Вн | 36 | | | |інженера |Каска захисна з | | | | |3113 |Електромеханік |підшоломником | | 24 | | |1222.1 |Головний енергетик |Взимку додатково: | | | | | |Заступник головного |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | |енергетика |Штани утеплені |Тн | 36 | | |1222.1 |Головний механік |Валянки або |Тн20 | | | |1222.1 |Заступник головного |Чоботи кирзові | | | | | |механіка |утеплені |Тн20 | 48 | | |2114.2 |Геолог кар'єру |Калоші гумові на | | | | |2147.2 |Маркшейдер кар'єру |валянки |В | 12 | | |1222.2 |Начальники служб і | | | | | | |відділень | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 2.3. Робота на гідравлічних установках та промивальних приладах | |-----------------------------------------------------------------------------------| |115|8111.2 |Гідромоніторник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Костюм водозахисний |Вн | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи кирзові |Мун100 | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 24 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Онучі бавовняні | | 3 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |116|7211.2 |Гідрочистильник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Костюм водозахисний |Вн | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Штани утеплені |Тн | 24 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |117|7241.1 |Електрослюсар |Під час постійного | | | | | |(слюсар) черговий та |обслуговування | | | | | |з ремонту |гідравлічних | | | | | |устаткування |установок: | | | | | | |Костюм бавовняний з | | | | | | |водовідштовхувальним| | | | | | |просоченням або |Ми Ву | | | | | |Костюм прогумований |Вн | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені або |Тн30 | | | | | |Валянки |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |118|8162.2 |Машиніст (кочегар) |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |котельні |Черевики шкіряні |Мун100 | 24 | | |8340.2 |Машиніст котельної |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | |установки |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |119|8332.1 |Машиніст землесосного|Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |плавучого |або | | | | | |несамохідного снаряда|Костюм прогумований |Вн | 12 | | |8332.1 |Помічник машиніста |Білизна натільна |З | 12 | | | |землесосного |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | |плавучого |Чоботи гумові |В Мун15 | 24 | | | |несамохідного снаряда|Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | |8111.2 |Машиніст землесосної |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | |установки |Онучі бавовняні | | 3 | | |8332.1 |Машиніст |Плащ непромокальний |Вн | 36 | | | |електричного |Каска захисна з | | | | | |устаткування |підшоломником | | 24 | | | |землесосних плавучих |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | |несамохідних снарядів|Респіратор | | | | | |та ґрунтонасосних |пилозахисний | |до зносу| | | |установок |Вкладиші протишумові| |до зносу| | |8332.1 |Машиніст механічного|Взимку додатково: | | | | | |устаткування |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | |землесосних плавучих |Штани утеплені |Тн | 36 | | | |несамохідних снарядів|Чоботи кирзові | | | | | |та ґрунтонасосних |утеплені |Тн30 | 48 | | | |установок | | | | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |120|8290.2 |Машиніст зумпфового |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |агрегату |Черевики шкіряні із | | | | | | |захисним металевим | | | | | | |носком |Мун200 | 12 | | | | |Чоботи гумові із | | | | | | |захисним носком |В | 12 | | | | |Жилет сигнальний |Со | 6 | | | | |Плащ непромокальний |Вн | 12 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Навушники | | | | | | |протишумові або | | | | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |121|8212.2 |Машиніст шламових |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |насосів |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 24 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Онучі бавовняні | | 3 | | | | |Костюм водозахисний |Вн | 12 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |122|8162.3 |Моторист багерної |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |(шламової) насосної |або | | | | | | |Костюм прогумований |Вн | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |123|8112.2 |Моторист |Костюм бавовняний з | | | | | |промивального приладу|водовідштовхувальним| | | | | |для вилучення металу |просоченням або |Ву Ми З | | | | | |Костюм прогумований |Вн Ми З | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |124|8163.2 |Оператор установок |Костюм бавовняний з | | | | | |для зневоднення осаду|водовідштовхувальним| | | | | | |просоченням або |Ву Ми З | | | | | |Костюм прогумований |Вн | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |125|8112.2 |Шліфувальник гірських|Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |пород |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Напівплащ | | | | | | |непромокальний |Вн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |126|9311 |Шлюзівник |Костюм бавовняний з | | | | | | |водовідштовхувальним| | | | | | |просоченням або |Ву Ми З | | | | | |Костюм прогумований |Вн | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Під час виконання | | | | | | |робіт на | | | | | | |гідравлічних пастках| | | | | | |додатково: | | | | | | |Фартух |Вн | 6 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 2.4. Дражні роботи | |-----------------------------------------------------------------------------------| |127|8112.2 |Апаратник збагачення |Костюм бавовняний з | | | | | |золотовмісних руд |водовідштовхувальним| | | | | | |просоченням або |Ву Ми З | | | | | |Костюм прогумований |Вн | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |128|8340.2 |Береговий робітник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |129|8112.2 |Доводжувач |Костюм бавовняний з | | | | | | |водовідштовхувальним| | | | | | |просоченням або |Ву Ми З | | | | | |Костюм прогумований |Вн | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані |Ми | 1 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |130|8112.1 |Драгер |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |131|7241.1 |Електрослюсар |Костюм бавовняний |Ми З | | | | |(слюсар) черговий та |або | | | | | |з ремонту |Костюм прогумований |Вн | 12 | | | |устаткування |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |132|8112.2 |Концентраторник |Костюм прогумований |Вн | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |133|9311 |Матрос драги |Костюм бавовняний з | | | | | | |водовідштовхувальним| | | | | | |просоченням |Ву | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |134|8111.1 |Машиніст драги |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Чоботи гумові або |В Мун15 | | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |135|8290.3 |Пробовідбірник |Під час виконання | | | | | | |робіт на | | | | | | |відсадженні: | | | | | | |Костюм водозахисний |Вн | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми |до зносу| | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |136|9311 |Пробуторник |Костюм бавовняний з | | | | | |малолітражної драги |водовідштовхувальним| | | | | | |просоченням |Ми Ву | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |137|7215.2 |Транспортувальник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |(обслуговування |Чоботи гумові |В Мун15 | 12 | | | |механізмів) |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | |8333.3 |Транспортувальник |Онучі сукняні | | 6 | | | |(такелажні роботи) |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 2.5. Дроблення, збагачення, брикетування, випалювання, агломерація, видобування | | металів та сплавів | |-----------------------------------------------------------------------------------| |138|9311 |Автоклавник на |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |запарюванні брикетів |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |газопилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |139|8112.2 |Агломератник |Костюм сукняний з | | | | | | |вогнезахисним | | | | | | |просоченням |ТиТр | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи кирзові |Мун100 | 9 | | | | |Рукавиці брезентові |Тр | 7 днів | | | | |Капелюх повстяний | | 12 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |140|8154.2 |Апаратник |Костюм прогумований |Вн | | | | |вакуумування |або | | | | |8152.2 |Апаратник вакуум- |Костюм бавовняний |Ми | 12 | | | |апаратів |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 2 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |141|8154.2 |Апаратник |Костюм бавовняний з | | | | | |вилуговування |кислотозахисним | | | | | | |просоченням |К20Щ20 | 12 | | | | |Фартух з нагрудником|Вн | 6 | | | | |Чоботи гумові |В К50 | 12 | | | | |Рукавиці гумові |Вн К20 | 2 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |142|8112.2 |Апаратник виробництва|Костюм бавовняний з | | | | | |реагентів |кислотозахисним | | | | | | |просоченням |К20 | 12 | | | | |Фартух |Вн | 6 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |К20 | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |143|8153.2 |Апаратник |Костюм | | | | | |відстоювання |кислотозахисний |К20 | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Навушники | | | | | | |протишумові або | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| | | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |144|8154.2 |Апаратник гашення |Костюм бавовняний |З Ми | 12 | | | |вапна |Чоботи гумові |В | 9 | | | | |Фартух з нагрудником|Вн | 9 | | | | |Рукавиці гумові |Вн | чергові| | | | |Рукавиці КР |К50Щ20 | 1 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |газопилозахисний | |до зносу| | | | |Захисний крем | | | | | | |1 тюбик | | 1 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |145|8152.2 |Апаратник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |гранулювання |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |146|8154.1 |Апаратник |Костюм бавовняний |Ми | | | | |екстрагування |або | | | | | | |Костюм прогумований |Вн | 12 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |або | | | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |147|8112.2 |Апаратник збагачення |Костюм прогумований |Ву | 12 | | | |золотовмісних руд |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Черевики шкіряні з | | | | | | |металевим захисним | | | | | | |носком або |Мун200 | | | | | |Чоботи кирзові з | | | | | | |металевим захисним | | | | | | |носком |Мун200 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Навушники | | | | | | |протишумові або | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| | | | | | |Під час обробки | | | | | | |шлаків: | | | | | | |Костюм | | | | | | |Чоботи гумові |Ми | 12 | | | | |Онучі бавовняні |В | 12 | | | | |Фартух | | 6 | | | | |Взимку додатково: |Вн | 6 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |148|9311 |Апаратник згущувачів |Костюм бавовняний з | | | | |8151.2 |Апаратник розчинення |водовідштовхувальним| | | | |8154.1 |Апаратник |просоченням |Ву | 12 | | | |кристалізації |Чоботи гумові |В | 12 | | |8155.2 |Апаратник |Онучі бавовняні | | 6 | | | |випарювальної |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | |установки |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | |8152.2 |Оператор |Каска захисна з | | | | | |випарювальної |підшоломником | | 24 | | | |установки |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |149|8151.1 |Апаратник змішування |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Ми | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |150|8159.2 |Апаратник зневоднення|Костюм бавовняний з | | | | | | |водовідштовхувальним| | | | | | |просоченням |Ву | 12 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |151|8112.2 |Апаратник |Костюм бавовняний з | | | | | |приготування |водовідштовхувальним| | | | | |брикетної суміші |просоченням |Ву | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |152|8139.2 |Бігунник змішувальних|Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |бігунів |Черевики шкіряні або|Ми | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |153|8112.2 |Бункерувальник |Костюм бавовняний |Ми Рз | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Жилет сигнальний |Со | 12 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Під час робіт з | | | | | | |гарячим агломератом | | | | | | |видаються: | | | | | | |Костюм вогнезахисний|ТиТр | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |Тр | 7 днів | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |154|8131.3 |Варник рідкого скла |Костюм брезентовий |Тр | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні із | | | | | | |захисним металевим | | | | | | |носком |Мун200 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Тр | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |155|9311 |Вивантажувач пилу |Костюм бавовняний з | | | | | | |пилонепроникної | | | | | | |тканини з каптуром |Пн | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |156|9332 |Возій |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Напівплащ | | | | | | |непромокальний |Вн | 36 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |157|8112.2 |Горновий на |Костюм сукняний |ТиТр | 12 | | | |агломерації та |Білизна натільна |З | 12 | | | |випалюванні |Черевики шкіряні |Ми | 9 | | | | |Капелюх повстяний | | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Тр | 7 днів | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |158|8112.2 |Грохотник |Костюм бавовняний |Ми Рз | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні із | | | | | | |захисним металевим | | | | | | |носком або |Мун200 | 12 | | | | |Чоботи гумові |В | 7 днів | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 12 | | | | |Онучі сукняні | | | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Під час виконання | | | | | | |робіт | | | | | | |на мокрому | | | | | | |грохоченні: | | | | | | |Костюм водозахисний |Ми З Ву | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |159|9311 |Грохотник-шурувальник|Костюм бавовняний |Ми Рз | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці утеплені |Тн | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |160|8112.2 |Дозувальник |Костюм бавовняний |Ми Рз | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |161|8112.2 |Дозувальник гарячого |Костюм сукняний |ТиТр | 12 | | | |повертання |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові або |В | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 9 | | | | |Рукавиці брезентові |Тр | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |162|8112.2 |Дозувальник реагентів|Костюм бавовняний з | | | | | | |кислотозахисним | | | | | | |просоченням |К20 | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Фартух |Вн | 6 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |К20 | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |163|8112.2 |Дробильник |Костюм бавовняний з | | | | | |(збагачування, |водовідштовхувальним| | | | | |агломерація й |просоченням |Ми З Ву | 12 | | | |брикетування) |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 2 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або |Тн30 | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |164|7241.1 |Електрослюсар |Костюм бавовняний з | | | | | |(слюсар) черговий та |водовідштовхувальним| | | | | |з ремонту |просоченням |Ми З Ву | 12 | | | |устаткування |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |або | | | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Під час | | | | | | |обслуговування | | | | | | |систем | | | | | | |мастилозмащення | | | | | | |додатково: | | | | | | |Рукавиці МБС |Нм | 1 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |165|9311 |Завантажувач |Костюм бавовняний |Ми Рз | 12 | | |9311 |Завантажувач- |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | |вивантажувач вагранок|Рукавиці брезентові |Тр | 7 днів | | | |і печей |Каска захисна з | | до | | | | |підшоломником | |до зносу| | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | | | | | | |Під час виконання | | | | | | |робіт | | | | | | |на гарячих | | | | | | |дільницях: | | | | | | |Костюм сукняний |ТиТр | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Додатково: | | | | | | |Капелюх повстяний | | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |166|8151.3 |Завантажувач мелючих |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |тіл |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |167|8142.3 |Згущувач |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Ми | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |168|9311 |Знімач брикетів |Костюм бавовняний |Ми З | | | | | |або | | | | | | |Комбінезон | | | | | | |бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |169|9311 |Контролер продукції |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |збагачення |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці з | | | | | | |полімерним покриттям|Вн | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Навушники | | | | | | |протишумові або | | | | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |170|8112.2 |Концентраторник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Під час постійної | | | | | | |роботи тільки на | | | | | | |столах: | | | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |171|8139.3 |Коректувальник шламу |Костюм бавовняний |Ми З | | | | | |або | | | | | | |Напівкомбінезон | | | | | | |бавовняний |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |172|8162.2 |Кочегар технологічних|Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |печей |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |173|8333.3 |Лебідник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |174|8112.2 |Машиніст брикетного |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |преса |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |175|8163.3 |Машиніст |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |вентиляційної та |Черевики шкіряні на | | | | | |аспіраційної |клеєпрошивній | | | | | |установок |підошві або |Ми | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 2 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |176|8163.2 |Машиніст ексгаустера |Костюм бавовняний |Ми З | | | | | |або | | | | | | |Комбінезон | | | | | | |бавовняний |Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 2 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені або |Тн30 | | | | | |Валянки |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |177|9311 |Машиніст живильника |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Під час | | | | | | |обслуговування | | | | | | |гарячих агрегатів: | | | | | | |Костюм сукняний |ТиТр | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |178|8163.2 |Машиніст компресорних|Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |установок |Черевики шкіряні або|Ми | | | |8112.2 |Машиніст |Чоботи гумові |В | 12 | | | |охолоджувачів |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |179|8111.2 |Машиніст конвеєра |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці утеплені |Тн | 6 | | | | |Рукавиці КР |Вн | 1 | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені або |Тн30 | | | | | |Валянки |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |180|8333.1 |Машиніст крана |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |(кранівник) |Черевики шкіряні або|Ми | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Калоші діелектричні |Эн | чергові| | | | |Рукавиці | | | | | | |діелектричні |Эн | чергові| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |181|9311 |Машиніст мішалок |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 2 | | | | |Під час | | | | | | |обслуговування | | | | | | |шламових та піскових| | | | | | |насосів: | | | | | | |Костюм водозахисний |Ву | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |182|8151.2 |Машиніст млина |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Під час роботи з | | | | | | |реагентами, які | | | | | | |містять кислоти: | | | | | | |Костюм бавовняний з | | | | | | |кислотозахисним | | | | | | |просоченням |К20 | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені або |Тн30 | | | | | |Валянки |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |183|8163.2 |Машиніст насосних |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |установок |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Чоботи гумові або |В | | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 2 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Під час роботи у | | | | | | |вологих умовах: | | | | | | |Костюм водозахисний |Вн | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |184|8112.2 |Машиніст |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |огрудковувача |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | |9311 |Машиніст опудрювуча |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | |обкотишів |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |185|8333.2 |Машиніст |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |перевантажувачів |Чоботи гумові або |В | | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 2 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Під час роботи в | | | | | | |мокрих умовах: | | | | | | |Костюм прогумований |Вн | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |186|9311 |Машиніст перекидного |Костюм сукняний |ТиТр | 12 | | | |жолоба |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Тр | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |187|8333.2 |Машиніст підіймача |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |188|8112.2 |Машиніст промивальних|Костюм бавовняний з | | | | | |машин |водовідштовхувальним| | | | | | |просоченням |Ву | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Ми | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Онучі бавовняні | | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |189|8112.2 |Машиніст |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |рудоусереднювальної |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | |машини |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Під час роботи з | | | | | | |реагентами, які | | | | | | |містять кислоти: | | | | | | |Костюм бавовняний з | | | | | | |кислотозахисним | | | | | | |просоченням |К20 | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |190|8333.2 |Машиніст |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |штабелеформувальної |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | |машини |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |191|8264.3 |Мийник мокрих |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |відходів |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Під час виконання | | | | | | |робіт | | | | | | |1. На промивальній | | | | | | |машині: | | | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |2. З реагентами, які| | | | | | |містять кислоти: | | | | | | |Костюм бавовняний з | | | | | | |кислотозахисним | | | | | | |просоченням |К20 | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |3. На обслуговуванні| | | | | | |бутари додатково: | | | | | | |Фартух |Вн | 6 | | | | |4. На коритному | | | | | | |митті у відділенні | | | | | | |дезінтеграції: | | | | | | |Костюм прогумований |Вн | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |192|8333.3 |Моторист |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |транспортувальних |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | |механізмів |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |193|8131.2 |Муляр (пічник) |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |черговий біля печей |Фартух брезентовий |Тр | 6 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Тр | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |194|8112.2 |Випалювач |Костюм сукняний |ТиТр | 12 | | | |(агломерація) |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Капелюх повстяний | | 12 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |195|8163.2 |Оператор з |Під час роботи на | | | | | |обслуговування |очищенні | | | | | |установок для |електрофільтрів та | | | | | |пилогазоуловлювання |апаратів пилового | | | | | | |осадження: | | | | | | |Костюм бавовняний з | | | | | | |пилозахисним | | | | | | |просоченням з | | | | | | |каптуром |Пн | 12 | | | | |Чоботи гумові або |В | | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |196|8112.2 |Оператор пульта |Костюм бавовняний |Ми З | | | | |керування |або | | | | | | |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 2 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |197|9322 |Підсобний робітник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |198|8290.3 |Пробовідбірник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Під час робіт у | | | | | | |вологих умовах: | | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |замість черевиків | | | | | | |шкіряних | | | | | | |На доводочних | | | | | | |фабриках: | | | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |199|9322 |Промивальник каменів |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Під час робіт у | | | | | | |вологих умовах: | | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |замість черевиків | | | | | | |шкіряних | | | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |200|8275.2 |Регенераторник |Костюм бавовняний з | | | | | | |кислотозахисним | | | | | | |просоченням або |К20 | | | | | |Комбінезон | | | | | | |бавовняний з | | | | | | |кислотозахисним | | | | | | |просоченням |К20 | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Фартух |Вн | 6 | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 2 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |газозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |201|7111.2 |Регулювальник |Костюм бавовняний з | | | | | |хвостового |водовідштовхувальним| | | | | |господарства |просоченням |Ву | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Черевики шкіряні або|Ми | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |202|9311 |Розчиняльник |Костюм бавовняний з | | | | | |реагентів |кислотозахисним | | | | | | |просоченням |К20 | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Фартух |Вн | 6 | | | | |Чоботи гумові або |В | | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |газозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |203|8112.2 |Сепараторник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |(збагачення) |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Чоботи гумові або |В | | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці КР |К50 | 1 | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |На мокрому | | | | | | |збагаченні: | | | | | | |Костюм бавовняний з | | | | | | |водовідштовхувальним| | | | | | |просоченням |Ву | 12 | | | | |На сухій сепарації | | | | | | |додатково: | | | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені або |Тн30 | | | | | |Валянки |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |204|8121.2 |Скіповий |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | |8139.3 |Машиніст скіпового |Черевики шкіряні з | | | | | |підіймача |захисним металевим | | | | | | |носком |Мун200 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Жилет сигнальний |Со | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |В умовах | | | | | | |гідрозмивання | | | | | | |додатково: | | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |205|7233.1 |Слюсар-ремонтник |Костюм бавовняний з | | | | | | |водовідштовхувальним| | | | | | |просоченням |Ву | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Чоботи кирзові |Мун100 | 12 | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Під час виконання | | | | | | |робіт на | | | | | | |агломераційних та | | | | | | |промивочних | | | | | | |фабриках: | | | | | | |Костюм брезентовий |Тр | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці сукняні |Тр |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені або |Тн30 | | | | | |Валянки |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |206|9311 |Сортувальник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |(збагачення) |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |газозахисний | |до зносу| | | | |На вологих роботах: | | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |замість черевиків | | | | | | |шкіряних | | | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |207|9311 |Стрічковий |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |прибиральник |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Онучі сукняні |Тр | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Жилет сигнальний |Со | 12 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Під час виконання | | | | | | |робіт з гарячим | | | | | | |агломератом | | | | | | |видається: | | | | | | |Костюм сукняний |ТиТр | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |208|8111.2 |Сушильник |Костюм сукняний |ТиТр | 12 | | | |(збагачення) |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Тр | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |209|8333.3 |Транспортувальник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |(обслуговування |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | |механізмів) |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |газозахисний | |до зносу| | | | |На мокрих роботах: | | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |замість черевиків | | | | | | |шкіряних | | | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 2 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |210|7215.2 |Транспортувальник |Костюм бавовняний з | | | | | |(такелажні роботи) |кислотозахисним | | | | | | |просоченням |К20 | 12 | | | | |Фартух клейончастий |Вн | 6 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |К20 | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |211|9322 |Укладальник- |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |пакувальник |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |212|8112.2 |Фільтрувальник |Костюм бавовняний |Ми З | | | | | |або | | | | | | |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Чоботи гумові або |В | | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці КР |К50 | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені або |Тн30 | | | | | |Валянки |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |213|8112.2 |Флотатор |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Фартух |Вн | 6 | | | | |Чоботи гумові або |В | | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |214|8111.2 |Центрифугувальник |Костюм бавовняний з | | | | | |(збагачення) |водовідштовхувальним| | | | | | |просоченням |Ву | 12 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |215|8112.2 |Шламівник-басейник |Костюм брезентовий |Ми Ву | 12 | | | | |Чоботи гумові або |В | | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Під час виконання | | | | | | |робіт на греблі | | | | | | |шламосховища | | | | | | |видається: | | | | | | |Костюм бавовняний з | | | | | | |водовідштовхувальним| | | | | | |просоченням |Ву | 12 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Напівплащ | | | | | | |непромокальний |Вн | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |216|8112.2 |Шліфувальник гірських|Костюм бавовняний |Ми З | | | | |порід |або | | | | | | |Напівкомбінезон | | | | | | |бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики з металевим| | | | | | |захисним носком або |Мун200 | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |217|9311 |Шляхівник |Костюм прогумований |Вн | 12 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| |-----------------------------------------------------------------------------------| | Керівники, посадові особи, фахівці | |-----------------------------------------------------------------------------------| |218|1222.2 |Головний енергетик |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | |1222.1 |Головний інженер |Черевики шкіряні з | | | | | |(промисловість) |клеєпрошивним | | | | |1222.1 |Головний механік |кріпленням підошви |Ми | | | |3113 |Електрик цеху |або | | | | |3113 |Електромеханік |Чоботи гумові |В | 12 | | |3113 |Енергетик |Онучі сукняні | | 6 | | |3152 |Інженер з технічного |Рукавиці комбіновані|Ми | 10 днів| | | |нагляду |Каска захисна з | | | | |2149.2 |Інженер з ремонту |підшоломником | | 24 | | |2149.2 |Інженер-технолог |Респіратор | | | | |1222.2 |Начальник дільниці |пилозахисний | |до зносу| | |1222.2 |Начальник зміни |Взимку додатково: | | | | | |(промисловість) |Куртка утеплена |Тн | 36 | | |1222.2 |Начальник цеху | | | | | |1222.2 |Заступник начальника | | | | | | |цеху | | | | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |219|2412.2 |Економіст з праці |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | |4190 |Табельник |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |220|3113 |Електрик дільниці |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні з | | | | | | |клеєпрошивним | | | | | | |кріпленням підошви |Ми | | | | | |або | | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 10 днів| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |221|2149.2 |Інженер з охорони |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |праці |Черевики шкіряні з | | | | |1222.2 |Майстер |клеєпрошивним | | | | | |Старший майстер |кріпленням підошви |Ми | | | |1222.2 |Майстер виробничої |або | | | | | |дільниці |Чоботи гумові |В | 12 | | |1222.2 |Старший майстер |Онучі сукняні | | 6 | | | |виробничої дільниці |Рукавиці комбіновані|Ми | 10 днів| | |1222.2 |Майстер з ремонту |Плащ непромокальний |Вн | 24 | | |1222.2 |Майстер контрольний |Каска захисна з | | | | | |(дільниці, цеху) |підшоломником | | 24 | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |222|2149.2 |Інженер-лаборант |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Ми | | | | | |Напівчеревики |Ми | 12 | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |223|2147.2 |Маркшейдер |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Чоботи кирзові |Ми | 24 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 10 днів| | | | |Плащ водозахисний |Ву | 12 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |224|3115 |Механік |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |Старший механік |Черевики шкіряні з | | | | |3115 |Механік дільниці |клеєпрошивним | | | | |3115 |Механік з ремонту |кріпленням підошви |Ми | | | | |устаткування |або | | | | |1226.2 |Начальник колони |Чоботи гумові |В | 12 | | | |(автомобільної, |Онучі сукняні | | 6 | | | |механізованої) |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |225|1221.1 |Начальник |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | |лабораторії |Черевики шкіряні або|Ми | | | | | |Чоботи гумові |Ми | 12 | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 6 | | | | |Фартух з нагрудником|Вн | 24 | | | | |Берет | | 12 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилогазозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 2.6. Загальні професії гірничодобувної промисловості | |-----------------------------------------------------------------------------------| |226|7241.2 |Акумуляторник |Костюм бавовняний з | | | | | | |кислотозахисним | | | | | | |просоченням |К20 | 12 | | | | |Напівчоботи гумові |В К50 | | | | | |або |К80 | 12 | | | | |Черевики шкіряні |К50 | 6 | | | | |Фартух |К50 | 1 | | | | |Рукавиці гумові |ЗН | | | | | |Окуляри захисні |НБХ |до зносу| | | | |Щиток захисний | |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |газозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |227|7324.2 |Ангобувальник |Костюм бавовняний |Ми | 12 | | | | |Фартух |Тр | 6 | | | | |Черевики шкіряні |Мун50 | 12 | | | | |Рукавиці |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилогазозахисний | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |228|8223.2 |Антикорозійник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці трикотажні |Ми | 15 днів| | | | |Пояс запобіжний | |до зносу| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | | | | | |(літній та зимовий) | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |229|8122.2 |Апаратник вакуум- |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |термічної печі |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 2 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |230|8151.3 |Апаратник з |Костюм бавовняний з | | | | | |приготування |кислотозахисним | | | | | |хімреагентів |просоченням |К20 | 6 | | | | |Фартух |Вн | 6 | | | | |Черевики шкіряні | | | | | | |Білизна натільна |Мун100 | 6 | | | | |Рукавиці КР |З | 6 | | | | |Каска захисна з |К50 | 7 днів | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні | |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |газопилозахисний |Г |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |231|8265.2 |Апаратник знежирення |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Фартух з нагрудником|Ми | 12 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |232|8152.1 |Апаратник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |конденсації |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці бавовняні |Ми | 15 днів| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |233|8121.1 |Апаратник на |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |приготуванні сумішей |Білизна натільна |З | 12 | | | |та розчинів |Черевики шкіряні або|Ми | | | | | |Чоботи кирзові |Ми | 12 | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Костюм водозахисний |Вн | 24 | | | | |Рукавиці КР |К50 | 1 | | | | |Рукавиці брезентові |Тр | 7 днів | | | | |Рукавиці віскозні |Ми | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Берет | | 12 | | | | |Респіратор | | | | | | |газозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Штани утеплені |Тн | 24 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |234|8154.2 |Апаратник очищення |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |газу |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Костюм водозахисний |Вн | чергов.| | | | |Чоботи гумові |В | чергові| | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |235|8163.2 |Апаратник очищення |Костюм бавовняний з | | | | | |стічних вод |водовідштовхувальним| | | | | | |просоченням |Ву | 12 | | | | |Берет | | 6 | | | | |Фартух |Вн | чергов.| | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Чоботи гумові |В | чергові| | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | чергові| | | | |На стадії | | | | | | |складування | | | | | | |осаду додатково: | | | | | | |Плащ непромокальний |Вн | чергов.| | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Штани утеплені |Тн | 24 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 24 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |236|8159.2 |Апаратник |Костюм |Ми | 12 | | | |повітроподілу |Черевики шкіряні або|Мун100 | 12 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 2 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |237|8163.2 |Апаратник |Костюм бавовняний з | | | | | |хімводоочищення |водовідштовхувальним| | | | | | |просоченням |Ву | 12 | | | | |Берет | | 6 | | | | |Фартух |Вн | чергов.| | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Чоботи гумові |В | чергові| | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | чергові| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |газозахисний | |до зносу| | | | |На складуванні осаду| | | | | | |додатково: | | | | | | |Плащ непромокальний |Вн | чергов.| | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Штани утеплені |Тн | 24 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 24 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |238|8264.2 |Апаратник хімічного |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | |чищення |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |239|8223.2 |Бакелітник |Костюм бавовняний |Ми О | 12 | | | |(просочувальник) |Черевики шкіряні |Ми О | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Фартух з нагрудником|Вн | 6 | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |газозахисний | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |240|7213.2 |Бляхар |Куртка бавовняна |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Фартух |Ми | 6 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |241|8121.2 |Бригадир розроблення |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |шлакового відвалу |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Респіратор | | | | | | |газопилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |242|9411 |Вагар |Костюм бавовняний з | | | | | | |пилозахисним | | | | | | |просоченням |Пн | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |243|9333 |Вантажник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | | | | | | |на литій підошві |Мун100 | 8 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці сукняні |ТиТр | 1 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Плащ непромокальний |Вн | 12 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Під час роботи | | | | | | |в хімічних цехах: | | | | | | |Костюм бавовняний | | | | | | |з кислотозахисним | | | | | | |просоченням |К50 | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | | 12 | | | | |МБС або |Нм | 12 | | | | |Чоботи гумові |В | 1 | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Рукавиці КР |К50 | | | | | |Куртка | | | | | | |кислотозахисна | | | | | | |утеплена |ТнК20 | 48 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки на гумовій | | | | | | |підошві або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |244|7442.2 |Взуттьовик з ремонту |Костюм бавовняний |Ми З | | | | |спецвзуття |або | | | | | | |Комбінезон | | | | | | |бавовняний |Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці бавовняні |Ми | 2 | | | | |Фартух з нагрудником|МиЗ | | | | | |або | | | | | | |Фартух водозахисний |Вн | 6 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |245|3471 |Виконавець художньо- |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |оформлювальних робіт |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |246|7112.2 |Вибуховик |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці шкіряні |Ми | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |247|7241.1 |Випробувач |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |електричних машин, |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | |апаратів та |Калоші діелектричні |Эн | чергові| | | |приладів |Рукавиці | | | | | | |діелектричні |Эн | чергові| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилогазозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |248|7122.2 |Вогнетривник |Костюм сукняний |ТиТр | 6 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Черевики шкіряні з | | | | | | |захисним металевим | | | | | | |носком |Мун200 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці | | | | | | |віброзахисні |Мв | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |газопилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 12 | | | | |Штани утеплені |Тн | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |249|8322.2 |Водії |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | |автотранспортних |Чоботи кирзові |Мун100 | 24 | | | |засобів |Рукавиці |Нм | 7 днів | | | | |Жилет сигнальний |Со | 24 | | | | |Під час виконання | | | | | | |робіт з технічного | | | | | | |обслуговування та | | | | | | |ремонту (ТО та Р) | | | | | | |автотранспортних | | | | | | |засобів додатково: | | | | | | |Костюм бавовняний |Нм | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Нм | 2 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Під час виконання | | | | | | |робіт з ТО та Р на | | | | | | |оглядових канавах | | | | | | |підйомника, | | | | | | |естакадах додатково:| | | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | чергова| | | | |Водіям, що працюють | | | | | | |на етилованому | | | | | | |бензині, під час | | | | | | |роботи на лінії | | | | | | |видається: | | | | | | |Фартух гумовий з | | | | | | |нагрудником |Нм, Нл | чергов.| | | | |Рукавиці гумові |Нм | чергові| | | | |Нарукавники |Нм, Нл | чергові| | | | |хлорвінілові | | | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 48 | | | | |Під час перевезення | | | | | | |курних матеріалів | | | | | | |вантажним | | | | | | |автомобілем: | | | | | | |Костюм бавовняний |Пм | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Пм | 7 днів | | | | |Жилет сигнальний |Со | 24 | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Під час перевезення | | | | | | |різних речовин | | | | | | |1-го і 2-го класів | | | | | | |небезпеки і | | | | | | |вантажів, що сильно | | | | | | |пахнуть: | | | | | | |Костюм бавовняний |Яж | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Яж | 7 днів | | | | |Жилет сигнальний |Со | 24 | | | | |Під час перевезення | | | | | | |на спецавтомобілі | | | | | | |рідких продуктів | | | | | | |розділення повітря: | | | | | | |Рукавиці сукняні |К50 | 2 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |250|8311.2 |Водій дрезини |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | |8334.2 |Водій самохідних |Черевики шкіряні або|Ми | | | | |механізмів |Чоботи гумові |В | 12 | | |8311.2 |Машиніст автомотриси |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |251|8334.2 |Водій електро- та |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |автовізка |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Жилет сигнальний |Со | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |252|8231.2 |Вулканізаторник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Тп | 7 днів | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |253|8163.2 |Газівник |Костюм сукняний або |ТиТр | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Чоботи кирзові |Мун100 | 24 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | | | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |254|7212.2 |Газозварник |Костюм зварника |ТиТр | 9 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи кирзові |Мун100 | 9 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |Тр, Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці сукняні |Тп | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗПД |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |газопилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |255|7212.2 |Газорізальник |Костюм зварника |ТиТр | 9 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи кирзові |Мун100 | 9 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |Тр | 7 днів | | | | |Рукавиці сукняні |Тп | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗПД |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |газопилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |256|8290.2 |Газорятівник |Костюм брезентовий |Тр | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Чоботи гумові |В | чергові| | | | |Рукавиці сукняні або|Тп | 1 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Протигаз | | чергов.| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки на гумовій | | | | | | |підошві або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |257|8212.2 |Гасильник вапна |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Напівчоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |газопилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |258|8159.2 |Генераторник |Костюм бавовняний з | | | | | |ацетиленової |водовідштовхувальним| | | | | |установки |просоченням |Ву | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |газозахисний | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |259|9322 |Гідропіско- |Костюм бавовняний з | | | | | |струминник |пилозахисним | | | | | | |просоченням |Пн | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |260|8139.2 |Готувач заправних |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |вогнетривких |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | |матеріалів та |Білизна натільна |З | 6 | | | |термічних сумішей |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | |8139.3 |Готувач мас |Вачеги |ТиТр | 6 | | | | |Плащ непромокальний |Ву | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |261|8231.2 |Гумівник |Костюм сукняний |Ми З Тп | 12 | | | |металовиробів |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці сукняні |Тп | 1 | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |газозахисний | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |262|7242.1 |Дефектоскопіст |Костюм бавовняний |Ми | 12 | | | |рентгено- |Чоботи гумові |В | 12 | | | |гамаграфування |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |263|3119 |Диспетчер |Костюм бавовняний |Ми | 12 | | | |виробництва |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |264|3114 |Диспетчер |Костюм бавовняний |Ми | 12 | | | |електрозв'язку |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |265|3119 |Диспетчер маневровий |Костюм бавовняний |Ми | 12 | | | |залізничної станції |або | | | | | | |Халат бавовняний |Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Плащ непромокальний |Вн | чергов.| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |266|8211.2 |Довбальник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Берет | | 12 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |267|7243.1 |Дозиметрист |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | | | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |268|8212.3 |Дозувальник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |компонентів бетонних |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | |сумішей |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |269|3422 |Експедитор |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Плащ непромокальний |Вн | 36 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |270|7212.1 |Електрогазозварник |Костюм зварника |ТиТр | 9 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи кирзові |Мун100 | 9 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Калоші |В | 12 | | | | |Рукавиці брезентові | | | | | | |з крагами |Тр | 15 днів| | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці | | | | | | |діелектричні |Эн | чергові| | | | |Плащ |Вн | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗПД |до зносу| | | | |Щиток захисний |ННП |до зносу| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Респіратор | | | | | | |газопилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Штани утеплені |Тн | 24 | | | | |Валянки на гумовій | | | | | | |підошві або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 24 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |271|8151.2 |Електродник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |(виробництво |Білизна натільна |З | 6 | | | |металевих |Фартух |Ми | 12 | | | |електродів) |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Черевики шкіряні на | | | | | | |литій підошві |См | 12 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |газопилозахисний | |до зносу| | | | |Рушник | | 6 | | | | |Захисний крем | | | | | | |1 тюбик | | 1 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |272|7212.2 |Електрозварник на |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |автоматичних та |Фартух |Тр | 12 | | | |напівавтоматичних |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | |машинах |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |273|7212.1 |Електрозварник |Костюм зварника |ТиТр | 9 | | | |ручного зварювання |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Черевики шкіряні на | | | | | | |литій підошві |Мун100 | 9 | | | | |Рукавиці комбіновані|Тр | 7 днів | | | | |Рукавиці | | | | | | |діелектричні |Эн | чергові| | | | |Окуляри захисні |ЗПД |до зносу| | | | |Щиток захисний |ННП |до зносу| | | | |Пояс запобіжний | | чергов.| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Респіратор | | | | | | |газопилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені | | 36 | | | | |Валянки на гумовій | | | | | | |підошві або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |274|7241.1 |Електромеханік |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |засобів автоматики |Черевики шкіряні на | | | | | |та приладів |литій підошві |Мун100 | 12 | | | |технологічного |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | |устаткування |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |275|7241.1 |Електромонтажник- |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |налагоджувальник |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 1 | | | | |Калоші діелектричні |Эн | чергові| | | | |Рукавиці | | | | | | |діелектричні |Эн | чергові| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | | | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Черевики утеплені |Тн30 | 48 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |276|7241.1 |Електромонтер |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |диспетчерського |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | |устаткування та |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | |телеавтоматики |Рукавиці бавовняні |Ми | 1 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |277|7241.1 |Електромонтер з |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |обслуговування |або | | | | | |підстанцій |Халат бавовняний |Ми З | 18 | | | | |Черевики шкіряні на | | | | | | |литій підошві |Ми | чергові| | | | |Рукавиці | | | | | | |діелектричні |Эн | | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |278|7241.1 |Електромонтер з |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |ремонту апаратури, |Черевики шкіряні на | | | | | |релейного захисту й |литій підошві |Ми | 12 | | | |автоматики |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | |7241.1 |Електромонтер з |Калоші діелектричні |Эн | чергові| | | |ремонту та |Рукавиці | | | | | |обслуговування |діелектричні |Эн | чергові| | | |пристроїв |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | |сигналізації, |Пояс запобіжний | | чергов.| | | |централізації та |Взимку додатково: | | | | | |блокування |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |279|7241.2 |Електромонтер з |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |ремонту вторинної |Черевики шкіряні або|Ми | 12 | | | |комутації та зв'язку |Чоботи кирзові |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |280|7241.2 |Електромонтер з |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |ремонту та монтажу |Черевики шкіряні на | | | | | |кабельних ліній |гумовій підошві |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Напівплащ |Ву | 12 | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 2 | | | | |Калоші діелектричні |Эн | чергові| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Під час ремонту | | | | | | |кабельних мереж у | | | | | | |траншеях, тунелях, | | | | | | |колодязях додатково:| | | | | | |Чоботи гумові або |В | | | | | |Чоботи кирзові |Ми | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені |Тн20 | 48 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |281|7241.1 |Електромонтер з |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |ремонту обмоток та |або | | | | | |ізоляції |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | |електроустаткування |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Калоші діелектричні |Эн | чергові| | | | |Рукавиці | | | | | | |діелектричні |Эн | чергові| | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |282|7241.1 |Електромонтер з |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |ремонту повітряних |Чоботи кирзові або | | | | | |ліній електропередач |Черевики шкіряні з | | | | | | |захисним металевим | | | | | | |носком |Мун50 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці трикотажні |Ми | 15 днів| | | | |Напівплащ |Ву | 48 | | | | |Калоші діелектричні |Эв | чергові| | | | |Рукавиці | | | | | | |діелектричні |Эв | чергові| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Пояс запобіжний | |до зносу| | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Під час роботи в | | | | | | |заболоченій | | | | | | |місцевості: | | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Під час розчищення | | | | | | |трас за допомогою | | | | | | |бензопил і | | | | | | |кущорізів: | | | | | | |Жилет сигнальний |Со | 24 | | | | |Щиток сітчастий з | | | | | | |кріпленням на касці |КС |до зносу| | | | |Навушники | | | | | | |протишумові |ПШН-Б |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Рукавиці утеплені |Тн | 3 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |283|7241.1 |Електромонтер з |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |ремонту та |Черевики шкіряні на | | | | | |обслуговування |литій підошві або |Мун100 | | | | |електроустаткування |Чоботи кирзові |Мун100 | 18 | | | | |Онучі сукняні | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Калоші діелектричні |Эн | чергові| | | | |Рукавиці | | | | | | |діелектричні |Эн | чергові| | | | |Рукавиці трикотажні |Ми | 1 | | | | |Плащ непромокальний |Вн | 12 | | | | |Фартух |Вн | чергов.| | | | |Берет | | 24 | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки на гумовій | | | | | | |підошві або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |284|7241.1 |Електромонтер з |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |ремонту та |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | |обслуговування |Чоботи гумові |В | 12 | | | |апаратури та |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | |пристроїв зв'язку |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки на гумовій | | | | | | |підошві або |Тн30 | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |285|7244.1 |Електромонтер |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |лінійних споруд |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | |електрозв'язку та |Чоботи гумові або |В | 24 | | | |проводового мовлення |Чоботи кирзові |Мун100 | 12 | | | | |Плащ |Ву | 36 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Калоші діелектричні |Эн | чергові| | | | |Рукавиці | | | | | | |діелектричні |Эн | чергові| | | | |Пояс запобіжний | | чергов.| | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |286|7244.1 |Електромонтер |Костюм бавовняний |Ми З | | | | |станційного |або | | | | | |устаткування |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | |телефонного зв'язку |Черевики шкіряні |Ми | | | | | |або | | | | | | |Тапочки |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Калоші діелектричні |Эн | чергові| | | | |Рукавиці | | | | | | |діелектричні |Эн | чергові| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |287|7241.2 |Електроосвітлювач |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |діелектричні |Эн | чергові| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |288|7241.1 |Електрослюсар |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |(слюсар) черговий та |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | |з ремонту |Чоботи кирзові |Мун100 | 12 | | | |устаткування |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Костюм водозахисний |Вн | чергов.| | | | |Чоботи гумові |В | чергові| | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Рукавиці | | | | | | |діелектричні |Эн | чергові| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |газопилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Штани утеплені |Тн | 24 | | | | |Валянки на гумовій | | | | | | |підошві або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 24 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |289|8152.3 |Емульсовар |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Щиток захисний |НБХ |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | | | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |290|7212.2 |Зварник термітного |Костюм вогнезахисний|Ти | 12 | | | |зварювання |Фартух |Тр | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Щиток захисний |НСП |до зносу| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |291|9322 |Землероб |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи кирзові або |Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |292|8290.2 |Зливальник- |Під час робіт з | | | | | |розливальник |кислотами та | | | | | | |мазутом: | | | | | | |Костюм бавовняний з | | | | | | |кислотозахисним | | | | | | |просоченням |К50 | 12 | | | | |Чоботи гумові |К20 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |К50 | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |К50 | 2 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |газопилозахисний | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |293|8122.2 |Заливальник свинцево-|Костюм вогнезахисний|ТиТр | 12 | | | |олов'янистих сплавів |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці |Тр | 7 днів | | | | |Окуляри захисні | |до зносу| | | | |Валянки |Тп | 48 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |294|8282.2 |Ізолювальник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |(ізоляційні роботи) |Фартух з нагрудником|Ми З | 9 | | | | |Черевики шкіряні з | | | | | | |металевим захисним | | | | | | |носком або |Мун200 | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці | | | | | | |діелектричні |Эн | чергові| | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |газозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |295|7134.2 |Ізолювальник з |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |термоізоляції |Черевики шкіряні з | | | | | | |металевим захисним | | | | | | |носком |Мун200 | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |діелектричні |Эн | чергові| | | | |Рукавиці трикотажні |Ми | 1 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Пояс запобіжний | | чергов.| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Під час роботи з | | | | | | |скловолокном: | | | | | | |Костюм брезентовий |Пн | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 15 днів| | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | | | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |Вн | 48 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |296|2149.2 |Інженер-лаборант |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |297|7245.1 |Кабельник-спаювальник|Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Ми | | | | | |Чоботи кирзові |Ми | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Плащ непромокальний |Вн | 36 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |298|8124.3 |Кантувальник- |Костюм бавовняний |Ми З | | | | |укладальник |або | | | | | | |Напівкомбінезон | | | | | | |бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |299|7134.2 |Кислототривник- |Костюм бавовняний з | | | | | |гумувальник |кислотозахисним | | | | | | |просоченням |К80 | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці сукняні |К80 | 2 | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 4 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |300|7221.2 |Коваль ручного |Костюм бавовняний |Ти | | | | |кування |або | | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | | |з вогнезахисним | | | | | | |просоченням |Тр | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні з | | | | | | |захисним металевим | | | | | | |носком |Мун200 | 12 | | | | |Рукавиці сукняні |ТиТр | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Капелюх повстяний | | 12 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Протишумові | | | | | | |навушники або | |до зносу| | | | |Протишумові вкладиші| |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |301|9411 |Комірник |Костюм бавовняний |Ми З | | | | | |або | | | | | | |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики | | | | | | |(напівчеревики) | | | | | | |шкіряні або |Ми | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Плащ непромокальний |Вн | 24 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |302|7211.2 |Комплектувальник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |моделей |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Чоботи кирзові |Мун100 | 24 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |303|7233.2 |Комплектувальник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |виробів та |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | |інструменту |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |304|7214.2 |Контролер брухту та |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |відходів металу |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Плащ непромокальний |Вн | чергов.| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |305|7136.2 |Контролер |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |водопровідного |Чоботи гумові |В | 12 | | | |господарства |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |306|7221.2 |Контролер котельних, |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |холодноштампувальних |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | |і давильних робіт |Фартух |Ми | 12 | | | |(холодно-штампувальні|Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | |та давильні роботи) |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |307|7233.2 |Контролер матеріалів,|Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |металів, |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | |напівфабрикатів та |Рукавиці бавовняні |Ми | 1 | | | |виробів |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |308|7441.1 |Контролер сировини та|Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | |напівфабрикатів |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці гумові |К50Щ50 | чергові| | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |309|8123.2 |Контролер з |Костюм бавовняний |Ми З | | | | |термооброблення |або | | | | | | |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Тр | 7 днів | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |310|8322.2 |Контролер технічного |Костюм бавовняний |Ми З Нм | 12 | | | |стану |Черевики шкіряні |Нм | 24 | | | |автотранспортних |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | |засобів |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Жилет сигнальний |Со | 6 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |311|8121.1 |Контролер у |Костюм бавовняний |Ми | | | | |виробництві чорних |або | | | | | |металів |Костюм сукняний |ТиТр | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці трикотажні |Ми | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені |Тн30 | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |312|7432.1 |Контролер якості |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики (туфлі) | | 12 | | | | |шкіряні |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |313|8264.3 |Контролер якості |Костюм бавовняний |Ми З | | | | |оброблення виробів |або | | | | | | |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики (туфлі) | | | | | | |шкіряні |Ми | 2 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці трикотажні |Ми | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | | | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |314|8159.2 |Контролер якості |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | |продукції та |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | |технологічного |Рукавиці гумові |К50 Щ50 | чергові| | | |процесу (хімічне |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | |виробництво) |На зовнішніх роботах| | | | | | |взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |315|7214.2 |Котельник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |316|8162.2 |Котлочистильник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Ми | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |газопилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |317|8162.2 |Кочегар технологічних|Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |печей |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |газопилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |318|9132 |Кубівник |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |319|9151 |Кур'єр |Костюм бавовняний |Ми З | | | | | |або | | | | | | |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Плащ непромокальний |Вн | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |320|3111 |Лаборант (хімічні і |Костюм бавовняний з | | | | | |фізичні дослідження) |кислотозахисним | | | | |8159.1 |Лаборант хімічного |просоченням або |К20 | | | | |аналізу |Халат бавовняний з | | | | | | |кислотозахисним | | | | | | |просоченням |К20 | 12 | | | | |Фартух з нагрудником|Вн | 6 | | | | |Черевики шкіряні або|Ми | | | | | |Напівчеревики або |Ми | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Берет | | 12 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |газопилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Черевики утеплені |Тн30 | 48 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |321|8229.2 |Лаборант з аналізу |Костюм бавовняний з| | | | | |газів та пилу |кислотозахисним | | | | | | |просоченням або |К20 | | | | | |Халат бавовняний |К20 | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|К20 | | | | | |Туфлі |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці трикотажні |Ми | 15 днів| | | | |Рукавиці КСЩ |К50 | 1 | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Фартух з нагрудником|Вн | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |газопилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Черевики утеплені |Тн30 | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |322|8121.2 |Лаборант з аналізу |Костюм бавовняний |Ми З | | | | |формувальних та |або | | | | | |шихтових сумішей |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Фартух з нагрудником|Вн | 6 | | | | |Рукавиці бавовняні |Ми | 1 | | | | |Туфлі шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 2 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |323|7241.1 |Лаборант з |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | |електроізоляційних |Фартух з нагрудником|Вн | 6 | | | |матеріалів |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Респіратор | | | | | | |газозахисний | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |324|7241.1 |Лаборант з фізико- |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | |механічних |Фартух брезентовий |Тр | 12 | | | |випробувань |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |325|7243.2 |Лаборант рентгено- |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | |спектрального аналізу|Черевики шкіряні або|Ми | 12 | | | | |Напівчеревики | | 6 | | | | |шкіряні | | | | | | |Берет | | | | | | |Фартух пластиковий |Ри | | | | | |або | | | | | | |Фартух водозахисний | | | | | | |з нагрудником |Ри | чергов.| | | | |Нарукавники | | | | | | |пластикові |Ри | чергові| | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Рукавиці медичні |Вн | 7 днів | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Рушник бавовняний | | 1 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |326|8121.1 |Лаборант |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | |спектрального аналізу|Фартух з нагрудником|Вн | 6 | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 2 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Туфлі шкіряні |Ми | 12 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |327|8283.1 |Лаборант- |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | |рентгеноструктурник |Фартух | | | | | | |просвинцьований |Ри | чергов.| | | | |Калоші гумові |В | чергові| | | | |Рукавиці гумові | | | | | | |просвинцьовані |Ри | чергові| | | | |Шапка гумова | | | | | | |просвинцьована |Ри | чергова| | | | |Окуляри з | | | | | | |освинцьованого скла |Г | чергові| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |328|8333.3 |Лебідник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |329|8333.2 |Ліфтер |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці |Ми | 7 днів | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |330|7141.2 |Маляр |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |331|8290.2 |Маркувальник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці бавовняні |Ми | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |332|9322 |Мастильник |Костюм бавовняний |МиЗ | | | | | |або | | | | | | |Напівкомбінезон | | | | | | |бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи кирзові |Мун100 | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці КР |Вн | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |333|8333.1 |Машиніст автовишки та|Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |автогідропідіймача |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Жилет сигнальний |Со | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |334|8111.1 |Машиніст бульдозера |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |(гірничі роботи) |Білизна натільна |З | 6 | | |8332.1 |Машиніст |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | |трубоукладача |Чоботи кирзові |Мун100 | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Мун50 | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці КР |Вн К50 | 1 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Жилет сигнальний |Со | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |335|8124.2 |Машиніст вантажних |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |механізмів |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 2 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |336|8163.2 |Машиніст газодувних |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |машин |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |газопилозахисний | |до зносу| | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |337|8161.2 |Машиніст двигунів |Костюм бавовняний |Нм | 12 | | | |внутрішнього згоряння|Черевики шкіряні |Нм | 12 | | | | |Чоботи гумові |В Нм | чергові| | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | чергові| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН | зносу | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |338|8111.1 |Машиніст екскаватора |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | |8332.1 |Машиніст екскаватора |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | |одноковшового |Чоботи кирзові або |Мун100 | | | |8332.1 |Машиніст екскаватора |Чоботи гумові |В | 12 | | | |роторного |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Плащ непромокальний |Вн | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |діелектричні |Эн | чергові| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Килимок | | | | | | |діелектричний | | чергов.| | | | |Калоші діелектричні |Эн | чергові| | | | |Навушники | | | | | | |протишумові | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Штани утеплені |Тн | 24 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені або |Тн20 | | | | | |Валянки |Тн20 | 24 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |339|8139.2 |Машиніст |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |електролафета |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці | | | | | | |діелектричні |Эн | чергові| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |340|8161.1 |Машиніст |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |електростанції |Черевики шкіряні з | | | | | |пересувної |металевим захисним | | | | | | |носком |Мун200 | 12 | | | | |Чоботи кирзові із | | | | | | |металевим захисним | | | | | | |носком або |Мун200 | 12 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Жилет сигнальний |Со | 6 | | | | |Пояс запобіжний | | чергов.| | | | |Рукавиці | | | | | | |діелектричні |Эн | чергові| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |341|8332.1 |Машиніст залізнично- |Костюм бавовняний |Ми З | 9 | | | |будівельних машин |Напівплащ із плащ- | | | | | | |намету оранжевого | | | | | | |кольору |Вн | 36 | | | | |Чоботи кирзові |Мп | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці | | | | | | |діелектричні |Эн | чергові| | | | |Калоші діелектричні |Эн | чергові| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Жилет сигнальний із | | | | | | |світловідбивальними | | | | | | |смугами |Со | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Теплозахисний костюм| | | | | | |типу "Колійник" |Тн | 36 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 36 | | | | |Шапка із | | | | | | |звукопровідними | | | | | | |вставками |Вн Тн | 36 | | | | |Під час виконання | | | | | | |налагоджувальних | | | | | | |робіт: | | | | | | |Комбінезон |Нм | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |342|8264.2 |Машиніст із прання та|Костюм бавовняний | | | | | |ремонту спецодягу |або | | | | | | |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Фартух з нагрудником|Вн | 6 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |343|8163.2 |Машиніст компресора |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |пересувного з |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | |електродвигуном |Чоботи гумові |В | чергові| | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |В | чергові| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |344|8163.2 |Машиніст компресора |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |пересувного з |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | |двигуном внутрішнього|Чоботи гумові |В | чергові| | | |згоряння |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | чергові| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Валянки або |В | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені | | 12 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки | | | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |345|8163.2 |Машиніст компресорних|Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |установок |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 2 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |346|8111.2 |Машиніст конвеєра |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |347|8162.1 |Машиніст котлів |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |348|8332.1 |Машиніст крана |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |автомобільного |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | |8333.1 |Машиніст крана |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | |(кранівник) |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Жилет сигнальний |Со | 12 | | | | |Берет | | 24 | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |349|8152.2 |Машиніст мийних машин|Костюм бавовняний з | | | | | | |водовідштовхувальним| | | | | | |просоченням з | | | | | | |каптуром |Ву | 12 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Фартух |Вн | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |350|8162.1 |Машиніст парових |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |турбін |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |351|8113.2 |Машиніст пересувного |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |компресора |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | |8161.2 |Машиніст |Чоботи кирзові |Мун100 | 12 | | | |електрозварювального |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | |пересувного агрегата |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | |з двигуном |Взимку додатково: | | | | | |внутрішнього згоряння|Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |352|8333.2 |Машиніст підіймача |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |353|8139.2 |Машиніст |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |пневмотранспорту |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |354|8340.2 |Машиніст помповий |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |(донкерман) |Черевики шкіряні на | | | | | | |шкіряній підошві та | | | | | | |на латунних цвяхах |Мун200 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |355|8252.2 |Машиніст різальних |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |машин |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | |8290.2 |Машиніст пакувальної |Чоботи кирзові |Мун100 | 12 | | | |машини |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Рукавиці КР |Вн | 1 | | | | |Нарукавники | | | | | | |водозахисні |Вн | 12 | | | | |Берет | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Під час перероблення| | | | | | |компонентів | | | | | | |гранульованих ВР та | | | | | | |підготовки мішкотари| | | | | | |до утилізації: | | | | | | |Напівмаска | | 18 | | | | |Змінні фільтри до | | | | | | |напівмаски | | | | | | |(1 комплект) | | 2 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |356|8111.1 |Машиніст скрепера |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |(гірничі та гірничо- |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | |капітальні роботи) |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | |8332.2 |Машиніст скрепера |Каска захисна з | | | | | |(скреперист) |підшоломником | | 24 | | |8332.1 |Машиніст автогрейдера|Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Штани утеплені |Тн | 24 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 24 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |357|8139.3 |Машиніст тельфера |Костюм сукняний |Ми З Тр | 12 | | | | |Чоботи кирзові |Мун 100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |358|8311.1 |Машиніст тепловоза |Костюм бавовняний |Нм | 12 | | |8311.1 |Помічник машиніста |Черевики шкіряні |Нм | 12 | | | |тепловоза |Рукавиці комбіновані|Нм | 7 днів | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Протигаз |типу ПМГ | чергов.| | | | |Дві пари | | | | | | |діелектричних | | | | | | |рукавиць |Эв | чергові| | | | |Два діелектричних | | | | | | |килимки | | чергові| | | | |Два жилети сигнальні| | | | | | |із | | | | | | |світловідбивальними | | | | | | |накладками |Со | чергові| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Теплозахисний костюм| | | | | | |типу "Гудок" або |Тн | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Ми | | | | | |або | | | | | | |Валянки |Тн20 | 24 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |359|8212.2 |Машиніст |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |формувального |Черевики шкіряні |Ми | 23 | | | |агрегата |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |360|8112.2 |Машиніст установок |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |збагачення та |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | |брикетування |Чоботи кирзові |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |361|8111.2 |Машиніст установки |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |для руйнування |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | |негабаритів гірничої |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | |маси |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |362|8139.3 |Машиніст холодильника|Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |363|8163.2 |Машиніст холодильних |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |установок |Фартух |Вн | чергов.| | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | чергові| | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Під час виконання | | | | | | |зовнішніх робіт в | | | | | | |ємностях, у піддонах| | | | | | |конденсатора, у | | | | | | |збірних баках для | | | | | | |води додатково: | | | | | | |Костюм брезентовий |Вн | чергов.| | | | |Плащ непромокальний |Вн | чергов.| | | | |Чоботи гумові |В | чергові| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | чергова| | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | чергові| | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |364|8332.2 |Машиніст шляхо- |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |колієпересувача |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |365|8162.2 |Машиніст-обхідник з |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |котельного |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | |устаткування |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |366|8223.2 |Металізатор |Комбінезон | | | | | | |бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Нарукавники | | | | | | |азбестові |Ми | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | | | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |367|3115 |Механік автомобільної|Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |колони |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |368|3115 |Механік з ремонту |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |транспорту |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |369|7213.2 |Мідник |Костюм бавовняний з | | | | | | |кислотозахисним | | | | | | |просоченням |К50 | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Фартух |Ми | 9 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |газозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |370|7321.2 |Модельник виплавних |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |моделей |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | |7422.1 |Модельник дерев'яних |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | |моделей |Берет | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 48 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |371|7136.2 |Монтажник санітарно- |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |технічних систем і |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | |устаткування |Чоботи гумові |В | 12 | | |7136.2 |Монтажник |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | |технологічних |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | |трубопроводів |Плащ непромокальний | | | | |7136.2 |Монтажник зовнішніх |з капюшоном |Вн | чергов.| | | |трубопроводів |Онучі бавовняні | | 6 | | |9321 |Монтажник |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |372|7233.1 |Монтажник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |технологічного |Черевики шкіряні на | | | | | |устаткування та |неслизькій підошві |Мун50 | 12 | | | |пов'язаних з ним |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | |конструкцій |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |На мокрих роботах | | | | | | |додатково: | | | | | | |Костюм брезентовий |Вн | 12 | | | | |Чоботи гумові |См В | 12 | | | | |замість черевиків | | | | | | |шкіряних на | | | | | | |неслизькій підошві | | | | | | |На | | | | | | |електрозварювальних | | | | | | |роботах: | | | | | | |Костюм зварника |Тр | 12 | | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Напівчоботи утеплені|Тн20 | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |373|8212.2 |Моторист |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |бетонозмішувальних |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | |установок |Рукавиці |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки на гумовій | | | | | | |підошві або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |374|8333.3 |Моторист механічної |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |лопати |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |375|8340.2 |Моторист самостійного|Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |керування судновим |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | |двигуном |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |376|7122.2 |Муляр |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні з | | | | | | |металевим захисним | | | | | | |носком або |Мун200 | | | | | |Чоботи кирзові з | | | | | | |металевим захисним | | | | | | |носком |Мун200 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові | | | | | | |з надолонниками з | | | | | | |вінілісшкіри |Ми |до зносу| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |377|7233.1 |Налагоджувальник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |автоматизованих |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | |вагонів-ваг |Чоботи кирзові |В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці | | | | | | |діелектричні | | чергові| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | | | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |378|7223.1 |Налагоджувальник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |верстатів і |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | |маніпуляторів з |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | |програмним керуванням|Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | | | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |379|8123.2 |Напаювальник |Костюм бавовняний з | | | | | | |кислотозахисним | | | | | | |просоченням |К20 | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |газозахисний | | | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |380|8163.2 |Наповнювач балонів |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Чоботи кирзові |Мун100 | 24 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |381|4121 |Нарядник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |382|1239 |Начальник команди |Костюм камуфляжний | | | | | |(відомчої |літній |Ми З | 12 | | | |воєнізованої охорони,|Костюм камуфляжний | | | | | |службового |зимовий |Тн | 36 | | | |собаківництва) |Кепка (кашкет) | | 12 | | |1239 |Заступник начальника |Берці літні |Ми | 24 | | | |команди |Берці зимові |Тн20 | 24 | | | | |Шапка | | 36 | | | | |Плащ непромокальний |Вн | чергов.| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |383|5169 |Охоронець |Костюм камуфляжний | | | | |1222.2 |Начальник загону |літній |Ми З | 12 | | | |(бурового, |Костюм камуфляжний | | | | | |гідрографічного, |зимовий |Тн | 36 | | | |дослідного, |Кепка (кашкет) | | 12 | | | |експедеційно- |Берці літні |Ми | 24 | | | |рятувального та ін.) |Берці зимові |Тн20 | 24 | | |1239 |Начальник охорони |Шапка | | 36 | | | |пожежної, сторожової |Плащ непромокальний |Вн | чергов.| | |1239 |Заступник начальника | | | | | | |охорони сторожової | | | | | |3450 |Інспектор | | | | | | |воєнізованої охорони | | | | | |1222.2 |Помічник начальника | | | | | | |загону | | | | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |384|2412.2 |Нормувальник гірничий|Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | |2412.2 |Нормувальник гірничий|або | | | | | |кар'єру, рудника, |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | |шахти |Черевики шкіряні |Ми | 36 | | | | |Плащ непромокальний |Вн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |385|8269.3 |Обліковець міри та |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |виробів |або | | | | | | |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |386|8282.2 |Обмотувальник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |елементів електричних|Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | |машин |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Фартух |Вн | 12 | | | | |Окуляри захисні |Г |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |387|7136.2 |Обхідник |Костюм бавовняний з | | | | | |водопровідно- |водовідштовхувальним| | | | | |каналізаційної мережі|просоченням |Ву | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Плащ непромокальний |Вн | 36 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 24 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |388|7129.2 |Обхідник колій та |Костюм бавовняний | | | | | |штучних споруд |оранжевого кольору |Ми З | 12 | | | | |Чоботи кирзові |Ми | 36 | | | | |Плащ-намет |Вн | 24 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Жилет сигнальний із | | | | | | |світловідбивальними | | | | | | |смугами: |Со | | | | | |літній | | 6 | | | | |зимовий | | 6 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Кожушок |Тн | 78 | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 36 | | | | |Шапка | | 36 | | | | |Рукавиці ватяні |Тн | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |389|8262.3 |Обхідник траси |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |гідрозоловилучення та|Черевики шкіряні або|Ми | 12 | | | |золовідвалів |Чоботи гумові |В | чергов.| | | | |Плащ непромокальний |Вн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |390|8163.2 |Оглядач |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |гідротехнічних |Черевики шкіряні або|Ми | | | | |об'єктів |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Онучі бавовняні | | 6 | | | | |Плащ непромокальний |Вн | чергов.| | | | |Каска захисна | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |391|7243.1 |Оператор акустичних |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |випробувань |або | | | | | | |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Ми | 12 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці трикотажні |Ми | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Навушники | | | | | | |протишумові | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Черевики утеплені |Тн30 | 48 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |392|8290.2 |Оператор електронно- |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | |обчислювальних та |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | |обчислювальних машин | | | | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |393|8163.2 |Оператор з |Костюм бавовняний з| | | | | |обслуговування |пилозахисним | | | | | |установок для |просоченням |Пн | 12 | | | |пилогазоуловлювання |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |газопилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Черевики утеплені |Тн20 | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |394|8155.2 |Оператор заправних |Костюм бавовняний |Нл | | | | |станцій |або | | | | |8163.2 |Роздавальник |Халат бавовняний |Нл | 12 | | | |нафтопродуктів |Черевики шкіряні або|Нм | | | | | |Чоботи гумові |Нм | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Нм | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 6 | | | | |Під час заправлення | | | | | | |автотранспортних | | | | | | |засобів етилованим | | | | | | |бензином додатково: | | | | | | |Фартух | | | | | | |непромокальний |Нм, Нл | 12 | | | | |Чоботи гумові |Нм, Нл | 12 | | | | |Плащ водозахисний |Вн | чергов.| | | | |Рукавиці гумові |Нм | 6 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |395|8162.2 |Оператор котельні |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Ми | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |396|8333.2 |Оператор |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |механізованих та |Черевики шкіряні або|Ми | | | | |автоматизованих |Чоботи гумові |В | 12 | | | |складів |Рукавиці комбіновані|Ми | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |397|8163.3 |Оператор на мулових |Костюм бавовняний з | | | | | |майданчиках |водовідштовхувальним| | | | | | |просоченням |Ву | 12 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |398|8163.3 |Оператор очисних |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |споруд |Черевики шкіряні або|Ми | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | | | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |399|8264.2 |Оператор пральних |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |машин |Черевики шкіряні або|Ми | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Фартух з нагрудником|Ми | 6 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |400|8112.2 |Оператор пульта |Костюм бавовняний |Ми З | | | | |керування |або | | | | | | |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |401|8162.2 |Оператор теплового |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |пункту |Черевики шкіряні або|Ми | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |402|8163.2 |Оператор хлораторної |Костюм брезентовий |Ву | 12 | | | |установки |Черевики шкіряні або|Ми | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 15 днів| | | | |Рукавиці КР |Вн | 1 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилогазозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |403|8161.2 |Оператор щита |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |(пульта) керування |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | |перетворювальної |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | |підстанції | | | | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |404|7212.2 |Паяльщик по свинцю |Костюм сукняний |Тп100 | 12 | | | |(свинцево-паяльщик) |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Тр | 7 днів | | | | |Окуляри захисні |ЗПД |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |405|8121.2 |Підручний сталевара |Костюм вогнезахисний|ТиТр | 6 | | | |електропечі |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |Тр | 7 днів | | | | |Вачеги |ТиТр | 1 | | | | |Капелюх повстяний | | 12 | | | | |Каска захисна | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗПД |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |406|9322 |Підсобний робітник |Костюм бавовняний |Ми З | | | | | |або | | | | | | |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Плащ непромокальний |Вн | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |407|7241.2 |Пірометрист |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |408|7143.2 |Піскоструминник |Костюм бавовняний з | | | | | | |пилозахисним | | | | | | |просоченням |Пн | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |409|7122.2 |Пічник |Костюм бавовняний |Ми | 12 | | | | |Фартух з нагрудником|Тр | 6 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | чергові| | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |410|7311.2 |Планіметрист |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |або |Ми З | 12 | | | | |Халат бавовняний |Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці комбіновані| | | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |411|8111.1 |Помічник машиніста |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |екскаватора |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Плащ водозахисний |Вн | 36 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | | | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |412|8232.2 |Пресувальник виробів |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |з пластмас |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |413|8231.2 |Пресувальник- |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |вулканізаторник |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Фартух з нагрудником|Вн | 6 | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 2 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |газопилозахисний | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |414|9132 |Прибиральник |Костюм бавовняний |Ми З | | | | |виробничих приміщень |або | | | | |9132 |Прибиральник |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | |службових приміщень |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Калоші гумові |В | 12 | | | | |Під час миття | | | | | | |підлоги та місць | | | | | | |загального | | | | | | |користування | | | | | | |додатково: | | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |415|9162 |Прибиральник |Костюм бавовняний |Ми З | | | | |територій |або | | | | | | |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Чоботи гумові або |В | | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або |Тн30 | | | | | |Напівчоботи утеплені|Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |416|9322 |Прибиральник шлаку та|Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |оборотних матеріалів |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗПД |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |417|8163.3 |Приймальник балонів |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |418|2132.2 |Програміст (бази |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |даних) |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |419|8152.2 |Просочувальник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |електротехнічних |Черевики шкіряні або|Ми | 12 | | | |виробів |Напівчоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Фартух |Вн | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Респіратор | | | | | | |газопилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |420|8121.3 |Пультівник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |електроплавильної |Калоші діелектричні |Эн | чергові| | | |печі |Рукавиці | | | | | | |діелектричні |Эн | чергові| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |421|7243.1 |Радіомеханік з |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |обслуговування та |Фартух |Ми | 12 | | | |ремонту |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | |радіотелевізійної |Рукавиці | | | | | |апаратури |діелектричні |Эн | чергові| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |422|7242.1 |Радіомонтажник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Калоші діелектричні |Эн | чергові| | | | |Рукавиці | | | | | | |діелектричні |Эн | чергові| | | | |Пояс запобіжний | | чергов.| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |423|7243.2 |Радіотехнік |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Окуляри захисні |О |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |424|8141.2 |Рамник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |або | | | | | | |Комбінезон | | | | | | |бавовняний |Ми | 12 | | | | |Черевики шкіряні з | | | | | | |металевим носком |Мун200 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |425|3152 |Ревізор залізничний з|Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |безпеки руху поїздів |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки на гумовій | | | | | | |підошві або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |426|8153.3 |Регенераторник |Костюм бавовняний |См | 12 | | | |відпрацьованого масла|Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|См | 7 днів | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |427|8231.2 |Ремонтувальник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |гумових виробів |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Фартух з нагрудником|Вн | 6 | | | | |Рукавиці гумові |Вн | чергові| | | | |Окуляри захисні |О |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилогазозахисний | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |428|9322 |Ремонтувальник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |респіраторів та |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | |протигазів |Фартух з нагрудником|Ми | 6 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |429|8143.2 |Різальник паперу, |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |картону та целюлози |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |О |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |430|9133 |Робітник виробничих |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | |лазень |Фартух |Вн | 6 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |431|8290.2 |Розподілювач робіт |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Теплозахисний костюм|Тн | 36 | | | | |Чоботи утеплені |Тн20 | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |432|7415.2 |Сатураторник |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Берет | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |433|8285.2 |Складальник деталей |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |та виробів |Фартух |Ми | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |О |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |434|7322.2 |Склодув |Костюм бавовняний з | | | | | | |вогнезахисним | | | | | | |просоченням |То | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |То, Тп | 7 днів | | | | |Нарукавники |То | 6 | | | | |Берет | | 12 | | | | |Окуляри захисні |ЗПД |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |435|7233.2 |Слюсар аварійно- |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |відновлювальних робіт|Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |436|7136.2 |Слюсар з виготовлення|Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |вузлів та деталей |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | |технологічних |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | |трубопроводів |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |437|7233.2 |Слюсар з експлуатації|Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |та ремонту газового |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | |устаткування |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |газопилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |438|7241.1 |Слюсар з контрольно- |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |вимірювальних |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | |приладів та |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | |автоматики |Рукавиці | | | | | |(електромеханіка) |діелектричні |Эн | чергові| | | | |Калоші діелектричні |Эн | чергові| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |439|7242.1 |Слюсар з контрольно- |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |вимірювальних |або | | | | | |приладів та |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | |автоматики |Черевики шкіряні на | | | | | |(електроніка) |литій підошві |Ми | 12 | | |7311.1 |Слюсар з контрольно- |Рукавиці | | | | | |вимірювальних |комбіновані |Ми | 7 днів | | | |приладів та |Рукавиці | | | | | |автоматики |діелектричні |Эн | чергові| | | |(прецизійні прилади) |Калоші діелектричні |Эн | чергові| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |440|7233.2 |Слюсар з |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |механоскладальних |Напівчеревики | | | | | |робіт |шкіряні |Ми | 12 | | |7232.1 |Слюсар - складальник |Рукавиці трикотажні |Ми | 15 днів| | | |двигунів |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |441|7231.2 |Слюсар з паливної |Костюм бавовняний |Нл | 12 | | | |апаратури |Фартух |Нл | 6 | | |7231.2 |Слюсар з ремонту |Черевики шкіряні або|Нм | | | | |автомобілів |Чоботи гумові |Нм | 12 | | | | |Нарукавники | | | | | | |хлорвінілові |Нм | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані|Нм | 7 днів | | | | |Берет | | 24 | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |442|7232.2 |Слюсар з ремонту |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |агрегатів |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |443|7233.2 |Слюсар з ремонту та |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |обслуговування |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | |перевантажувальних |Чоботи гумові |В | 12 | | | |машин |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | |7233.2 |Слюсар з ремонту |Каска захисна з | | | | | |дорожно-будівельних |підшоломником | | 24 | | | |машин та тракторів |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |444|7233.2 |Слюсар з ремонту та |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |обслуговування систем|Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | |вентиляції та |Чоботи гумові |В | 12 | | | |кондиціювання |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |445|7233.1 |Слюсар з ремонту |Костюм вогнезахисний|Тр | 12 | | | |устаткування |Білизна натільна |З | 12 | | | |котельних та |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | |пилопідготовчих |Чоботи гумові |В | 12 | | | |цехів |Рукавиці комбіновані|Тр | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |446|7233.2 |Слюсар з ремонту |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |устаткування теплових|Черевики шкіряні або|Мун100 | 12 | | | |мереж |Чоботи кирзові |В | 12 | | |7233.1 |Слюсар з ремонту |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | |парогазотурбінного |Каска захисна з | | | | | |устаткування |підшоломником | | 24 | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |447|7233.2 |Слюсар з такелажу й |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |вантажозахватних |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | |пристроїв |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |448|7214.2 |Слюсар із збирання |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |металевих конструкцій|Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |449|7233.2 |Слюсар системи |Костюм сукняний |ТиТр | 12 | | | |випарного охолодження|Білизна натільна |З | 12 | | |7233.2 |Слюсар з експлуатації|Чоботи шкіряні |Мун100 | 12 | | | |та ремонту газового |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | |устаткування |Вачеги |ТиТр | 2 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |450|7233.2 |Слюсар |Костюм бавовняний |Нм | 12 | | | |централізованої |Черевики шкіряні |Нм | 12 | | | |мастильної станції |Рукавиці комбіновані|Нм | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |451|7241.2 |Слюсар-електрик з |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |ремонту |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | |електроустаткування |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Калоші діелектричні |Эн | чергові| | | | |Рукавиці | | | | | | |діелектричні |Эн | чергові| | | | |Плащ непромокальний |Ву | чергов.| | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |452|7241.1 |Слюсар- |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |електромонтажник |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |453|7222.1 |Слюсар- |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |інструментальник |Напівчеревики |Ми | 12 | | | | |шкіряні |Ми | 15 днів| | | | |Рукавиці трикотажні |Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці комбіновані| | | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |454|7241.1 |Слюсар-механік |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |електромеханічних |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | |приладів та систем |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Під час роботи на | | | | | | |гарячих дільницях | | | | | | |додатково: | | | | | | |Костюм сукняний |ТиТр | 12 | | | | |Під час роботи в | | | | | | |хімічних цехах: | | | | | | |Костюм сукняний з | | | | | | |кислотозахисним | | | | | | |просоченням |К50 | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні МБС| | | | | | |замість черевиків | | | | | | |шкіряних |Нм | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |455|7233.1 |Слюсар-ремонтник |Костюм бавовняний |Ми З | 9 | | | | |Черевики шкіряні | | | | | | |термостійкі з | | | | | | |захисним металевим | | | | | | |носком |Мун200 | 6 | | | | |Чоботи кирзові або |Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Плащ непромокальний |Вн | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 15 днів| | | | |або | | | | | | |Рукавиці брезентові |Ми |до зносу| | | | |Рукавиці трикотажні |Ми | 15 днів| | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Під час роботи на | | | | | | |гарячих дільницях | | | | | | |додатково: | | | | | | |Костюм сукняний |ТиТр | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Рукавиці сукняні |ТиТр | 12 | | | | |Респіратор | | | | | | |газозахисний | |до зносу| | | | |Під час роботи в | | | | | | |хімічних цехах: | | | | | | |Костюм бавовняний з | | | | | | |кислотозахисним | | | | | | |просоченням |К50 | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Куртка утеплена |К20 | 36 | | | | |Штани утеплені |К20 | 36 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки на гумовій | | | | | | |підошві або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |456|7136.2 |Слюсар-сантехнік |Костюм брезентовий |Ми З | | | | | |або | | | | | | |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Білизна натільна |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | | |Респіратор | | | | | | |газопилозахисний | |до зносу| | | | |Протигаз шланговий |БКФ | чергов.| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |457|8122.3 |Сортувальник- |Костюм бавовняний з | | | | | |здавальник металу |вогнезахисним | | | | | | |просоченням |ТиТр | 6 | | | | |Черевики шкіряні з | | | | | | |металевим захисним | | | | | | |носком |Мун200 | 12 | | | | |Фартух |Ми | 6 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Нарукавники |Ми | 6 | | | | |Плащ непромокальний |Вн | 36 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Щиток захисний |НН |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Вачеги |ТиТр | 1 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |458|9322 |Сортувальник- |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |складальник брухту та|Черевики шкіряні з | | | | | |відходів металу |захисним металевим | | | | | | |носком |Мун200 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |459|7422.2 |Столяр |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Напівчоботи утеплені|Тн20 | 48 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |460|7211.2 |Стрижневик ручного |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |формування |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |461|9152 |Сторож |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Плащ непромокальний |Вн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |462|7215.2 |Стропальник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні з | | | | | | |захисним металевим | | | | | | |носком |Мун200 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Напівплащ | | | | | | |непромокальний |Вн | 24 | | | | |Жилет сигнальний |Со | 3 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | | | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | 48 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |463|8211.2 |Стругальник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Фартух |Ми | 9 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Берет | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |464|4190 |Табельник |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |465|7215.2 |Такелажник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або |Тн30 | 48 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |466|4131 |Тальман |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні із | | | | | | |металевим захисним | | | | | | |носком |Мун200 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Напівплащ | | | | | | |непромокальний |Вн | 24 | | | | |Жилет сигнальний |Со | 6 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |467|8123.2 |Терміст |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | |8123.2 |Терміст на установках|Фартух |Тр | 6 | | | |СВЧ |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Тр | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |468|7124.2 |Тесляр |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Ми | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці з | | | | | | |надолонниками із | | | | | | |вінілісшкіри |Ми | 2 | | | | |Плащ непромокальний |Вн | 36 | | | | |Берет | | 12 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Протишумові | | | | | | |навушники | |до зносу| | | | |На роботах з | | | | | | |просочення деревини | | | | | | |антисептиками: | | | | | | |Костюм брезентовий |Ят | 12 | | | | |Рукавиці гумові |Ят | 2 | | | | |Наплічники |Ми | 6 | | | | |Під час установки | | | | | | |опалубки на | | | | | | |гідротехнічних | | | | | | |спорудах: | | | | | | |Костюм бавовняний з | | | | | | |водовідштовхувальним| | | | | | |просоченням |Вн | 12 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Напівчоботи утеплені|Тн20 | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |469|3115 |Технік-конструктор |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |(механіка) |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |470|3117 |Технік-лаборант |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | |(видобувна |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | |промисловість, |Рукавиці гумові |Вн | 1 | | | |металургія) |Фартух |Вн | чергов.| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |471|8211.2 |Токар |На сухій обробці | | | | |8211.2 |Токар-розточувальник |деталей: | | | | |8211.2 |Токар-карусельник |Костюм бавовняний з | | | | | | |пилозахисним | | | | | | |просоченням |Пн | 12 | | | | |Берет пилозахисний | | 12 | | | | |Черевики шкіряні із | | | | | | |гладким верхом і | | | | | | |металевим носком |Мун200 | 12 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |На обробці деталей з| | | | | | |рясним охолодженням | | | | | | |робочого інструменту| | | | | | |скипидаром, гасом, | | | | | | |маслом та іншими | | | | | | |поверхнево-активними| | | | | | |речовинами: | | | | | | |Костюм віскозно- | | | | | | |лавсановий | | | | | | |маслонафтоводозахис-| | | | | | |ний |Вп Нм | 12 | | | | |Берет | | 12 | | | | |Черевики шкіряні із | | | | | | |гладким верхом і | | | | | | |металевим носком |См Мун200 | 12 | | | | |Окуляри захисні |ЗП |до зносу| | | | |Під час обробки | | | | | | |деталей з магнієвих | | | | | | |сплавів: | | | | | | |Костюм бавовняний |Ми | 12 | | | | |Берет | | 12 | | | | |Фартух з нагрудником|ТрТо | 12 | | | | |Черевики шкіряні з | | | | | | |гладким верхом |Ми | 12 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Під час | | | | | | |встановлення й | | | | | | |зняття | | | | | | |великогабаритних | | | | | | |деталей: | | | | | | |Рукавиці комбіновані| | | | | | |з надолонником із | | | | | | |спілка |Ми | 1 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |472|8331.2 |Тракторист |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні або|Мун100 | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Онучі сукняні | | 6 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | | | | |Штани утеплені |Тн | 24 | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені або |Тн30 | 24 | | | | |Валянки |Тн30 | 24 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |473|4223 |Телеграфіст |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Тапочки |Ми | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |474|8212.2 |Формувальник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |залізобетонних |Фартух |Ми | 6 | | | |виробів та |Черевики шкіряні із | | | | | |конструкцій |захисним металевим | | | | | | |носком |Мун200 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |475|7211.2 |Формувальник ручного |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | |формування |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці трикотажні |Ми | 1 | | | | |Фартух |Вн | 6 | | | | |Берет | | 12 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |Вкладиші протишумові| |до зносу| | | | |Під час роботи з | | | | | | |контактом Петрова, | | | | | | |розчинами їдкого | | | | | | |натру, рідким склом| | | | | | |та милонафтом: | | | | | | |Костюм бавовняний з | | | | | | |кислотозахисним | | | | | | |просоченням |К20 | 12 | | | | |Під час ручного | | | | | | |трамбування з | | | | | | |пневмоінструментом | | | | | | |додатково: | | | | | | |Черевики шкіряні із | | | | | | |захисним металевим | | | | | | |носком |Мун200 | 12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |віброзахисні |Мв | 1 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |476|7122.2 |Футерувальник-муляр |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | |7122.2 |Футерувальник |Фартух з нагрудником|Ми | 6 | | | |(кислототривник) |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн30 | чергові| | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |477|4133 |Черговий пульта |Халат бавовняний |Ми З | 12 | | | |керування |Черевики шкіряні або| | | | | | |тапки шкіряні |Ми | 12 | | | | |Рукавиці гумові |Вн | чергові| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |478|8131.2 |Чистильник димоходів,|Костюм пилозахисний |Пн | 12 | | | |лежаків та топок |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | | | | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 24 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |479|8121.2 |Шлакувальник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Плащ водонепроникний|Вн | 24 | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | | | | | | |газопилозахисний | |до зносу| | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Під час роботи з | | | | | | |гарячим шлаком | | | | | | |додатково: | | | | | | |Костюм сукняний |ТиТр | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Тр | 7 днів | | | | |Капелюх повстяний | | 12 | | | | |Валянки на гумовій | | | | | | |підошві або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |480|8112.2 |Шламівник-басейник |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Респіратор | | | | | | |пилозахисний | |до зносу| | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |481|8122.3 |Штабелювальник металу|Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | |---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------| |482|7133.2 |Штукатур |Костюм бавовняний |Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |Мун100 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані|Ми | 7 днів | | | | |Рукавиці КСЩ |К20Щ20 | 1 | | | | |Рукавиці трикотажні |Ми | 1 | | | | |Берет | | 12 | | | | |Окуляри захисні |ЗН |до зносу| | | | |Каска захисна з | | | | | | |підшоломником | | 24 | | | | |Взимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |Валянки або | | | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |утеплені |Тн20 | 48 | | | | |Калоші гумові на | | | | | | |валянки |В | 12 | -------------------------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Кількість протипилових респіраторів на зміну визначається
рівнем перевищення концентрації пилу в повітрі робочої зони: до
п'яти разів - 1 шт.; понад п'ять разів - 2 шт. в зміну. 2. Під час видобутку руди необхідно застосовувати спецодяг
відповідно до ТУ У 00309335.029-2004 та з радіаційно стійкого
матеріалу відповідно до ТУ У 25.1-00151644-159-2004, Рз - захисна
властивість.
Начальник відділу
організації державного
нагляду у гірничодобувній
промисловості
та за вибуховими роботами
Держгірпромнагляду Є.Захаренковвгору