Документ z0831-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.08.2018, підстава - z0816-18

42. Довідник «Перелік та коди груп рівнів кредитного рейтингу»

Код показника

Зміст показника

1

Обов’язковий довгостроковий кредитний рейтинг інвестиційного рівня

2

Обов’язковий короткостроковий кредитний рейтинг інвестиційного рівня

3

Обов’язковий довгостроковий кредитний рейтинг спекулятивного рівня

4

Обов’язковий короткостроковий кредитний рейтинг спекулятивного рівня

5

Необов’язковий довгостроковий кредитний рейтинг інвестиційного рівня

6

Необов’язковий короткостроковий кредитний рейтинг інвестиційного рівня

7

Необов’язковий довгостроковий кредитний рейтинг спекулятивного рівня

8

Необов’язковий короткостроковий кредитний рейтинг спекулятивного рівня

43. Довідник «Перелік та коди рівнів кредитного рейтингу»

Код показника

Зміст показника

uaAAA

Винятковий (найвищий) рівень спроможності позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями

uaAA

Дуже високий рівень спроможності позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями

uaA

Високий рівень спроможності позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Однак такий позичальник чутливий до несприятливих змін у комерційних, фінансових та економічних умовах порівняно з позичальниками з вищими рейтингами

uaBBB

Достатня спроможність позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Однак такий позичальник перебуває під впливом несприятливих змін у комерційних, фінансових та економічних умовах порівняно з позичальниками з вищими рейтингами

uaBB

Боргові зобов'язання позичальника найменшою мірою піддаються ризику невиплати порівняно з позичальниками з рейтингами спекулятивного рівня. Однак можуть виникнути труднощі із своєчасною та в повному обсязі виплатою відсотків і основної суми за борговими зобов'язаннями у разі несприятливих змін у комерційних, фінансових та економічних умовах, хоча найближчим часом вірогідність невиконання позичальником боргових зобов'язань мінімальна

uaB

На даний час позичальник спроможний виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями, але має вищу вірогідність дефолту за зобов'язаннями, ніж позичальник з рейтингом "uaBB". Позичальник перебуває під впливом несприятливих змін у комерційних, фінансових та економічних умовах порівняно з позичальниками з вищими рейтингами, що може послабити його спроможність своєчасно і в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями

uaCCC

Існує вірогідність дефолту за борговими зобов'язаннями позичальника. Своєчасність і обсяг виплати відсотків та основної суми за борговими зобов'язаннями значною мірою залежать від комерційних, фінансових та економічних умов

uaCC

Існує висока вірогідність дефолту за борговими зобов'язаннями позичальника в комерційних, фінансових та економічних умовах

uaC

Найближчим часом очікується дефолт за борговими зобов'язаннями позичальника (зокрема у разі порушення справи про банкрутство, анулювання ліцензії на провадження основної діяльності, очікуваної ліквідації позичальника, винесення судового рішення про накладення стягнення на майно чи в іншому аналогічному випадку), але виплати за борговими зобов'язаннями на даний час не припинені

uaD

Виплати відсотків і основної суми за борговими зобов'язаннями припинені позичальником без досягнення згоди кредиторів щодо реструктуризації заборгованості до настання строку платежу

uaK1

Винятковий (найвищий) рівень спроможності позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Фінансовий стан позичальника дає змогу запобігти будь-яким ризикам, що можуть виникнути в короткостроковому періоді

uaK2

Дуже високий рівень спроможності позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Фінансовий стан позичальника дає змогу запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді

uaK3

Достатня спроможність позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Фінансовий стан позичальника задовільний для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді

uaK4

Сумнівна спроможність позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Фінансовий стан позичальника найвірогідніше є недостатньо високим, щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді

uaK5

Вірогідна неспроможність позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Фінансовий стан такого позичальника не дає змоги запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді

uaKD

Позичальник оголосив дефолт за борговими зобов'язаннями

44. Довідник «Перелік та коди територій (областей) України»

Для класифікації територій (областей) України в частині кодифікації областей України, Автономної республіки Крим, міст Києва та Севастополя використовуються перші п’ять символів кодів Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), затвердженого наказом Державного комітету по стандартизації, метрології та сертифікації України  від 31 жовтня 1997 року № 659 (із змінами та доповненнями).

{Довідник 44 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 747 від 12.07.2016}

45. Довідник «Класифікація країн світу»

Для класифікації країн світу використовується Покажчик цифрових кодів країн світу за ДСТУ ISO 3166-1:2009.

{Довідник 45 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 747 від 12.07.2016}

46.Довідник «Перелік та коди валют»

Для класифікації валют використовується Покажчик цифрових кодів валют за ДСТУ ISO 4217:2010.

{Довідник 46 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 747 від 12.07.2016}

47. Довідник «Класи спеціалізованих та кваліфікаційних інститутів спільного інвестування»

Код показника

Зміст показника

01

Фонди грошового ринку

02

Фонди державних цінних паперів

03

Фонди облігацій

04

Фонди акцій

05

Індексні фонди

06

Фонди банківських металів

07

Об'єднаний клас цінних паперів

08

Клас нерухомості

09

Клас рентних активів

10

Клас кредитних активів

11

Клас біржових товарних активів

{Систему довідників доповнено новим довідником згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 728 від 03.06.2014}

48. Довідник «Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину»

Код показника

Зміст показника

1

Посадова особа органу акціонерного товариства

2

Афілійована особа посадової особи органу акціонерного товариства

3

Акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства

4

Акціонер, який спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства

5

Афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства

6

Афілійована особа акціонера, який спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства

7

Юридична особа, в якій посадова особа органу акціонерного товариства є посадовою особою

8

Юридична особа, в якій афілійована особа посадової особи органу акціонерного товариства є посадовою особою

9

Юридична особа, в якій акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства, є посадовою особою

10

Юридична особа, в якій акціонер, який спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства, є посадовою особою

11

Юридична особа, в якій афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства, є посадовою особою

12

Юридична особа, в якій афілійована особа акціонера, який спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства, є посадовою особою

13

Інші особи, визначені статутом акціонерного товариства

{Систему довідників доповнено новим довідником 48 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 397 від 19.06.2018}

49. Довідник «Ознаки заінтересованості у вчиненні правочину»

Код показника

Зміст показника

1

Особа є стороною такого правочину

2

Особа є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину

3

Особа отримує винагороду за вчинення такого правочину від акціонерного товариства

4

Особа отримує винагороду за вчинення такого правочину від посадових осіб акціонерного товариства

5

Особа отримує винагороду за вчинення такого правочину від особи, яка є стороною правочину

6

Особа внаслідок такого правочину набуває майно

7

Особа бере участь у правочині як представник (крім представництва акціонерного товариства посадовими особами)

8

Особа бере участь у правочині як посередник

{Систему довідників доповнено новим довідником 49 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 397 від 19.06.2018}

50. Довідник «Афілійовані особи»

Код показника

Зміст показника

10

Юридичні особи за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою

11

Юридичні особи за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи


Члени сім’ї фізичної особи:

20

Чоловік

21

Дружина

22

Опікун (піклувальник)

23

Батько (усиновитель)

24

Мати (усиновитель)

25

Брат

26

Сестра

27

Дочка

28

Син

29

Дружина брата

30

Чоловік сестри

31

Дружина сина

32

Чоловік дочки

40

Юридична особа і фізична особа та члени її сім’ї, якщо ця фізична особа та члени її сім’ї здійснюють контроль над юридичною особою

41

Юридична особа і фізична особа та члени її сім’ї, якщо члени сім’ї фізичної особи здійснюють контроль над юридичною особою

42

Юридична особа і фізична особа та члени її сім’ї, якщо ця фізична особа здійснює контроль над юридичною особою

{Систему довідників доповнено новим довідником 50 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 397 від 19.06.2018}

51. Довідник «Випадки подання повідомлення, передбаченого частиною дев’ятою статті 64-1 Закону України «Про акціонерні товариства»

Код показника

Зміст показника

1

Голосуючі акції належать третій особі, з якою така фізична або юридична особа вчинила правочин щодо узгодженого голосування або вчинення узгоджених дій на загальних зборах акціонерного товариства

2

Голосуючі акції належать третій особі відповідно до договору, укладеного з такою фізичною або юридичною особою, що передбачає тимчасову передачу у користування права голосу за такими акціями

3

Голосуючі акції відповідно до договору передані у забезпечення такій фізичній або юридичній особі, за умови. що така особа має право користуватися такими голосуючими акціями

4

Голосуючі акції належать третій особі та відповідно до договору передані у довічне користування такій фізичній або юридичній особі

5

Голосуючі акції на підставі правочину, передбаченого пунктами 1-4 цієї частини, перебувають у користуванні юридичної особи, яка прямо або опосередковано знаходиться під контролем такої фізичної або юридичної особи

6

Голосуючі акції, які належать третій особі, відповідно до договору передані у володіння такій фізичній або юридичній особі за умови, що така особа самостійно та незалежно може користуватися такими акціями у разі, якщо відсутні будь-які інструкції та/або розпорядження від зазначеної третьої особи

7

Голосуючі акції перебувають у володінні третьої особи, яка користується ними від свого імені, але в інтересах такої фізичної або юридичної особи

8

Така фізична або юридична особа на підставі отриманої довіреності має право самостійно та незалежно користуватися голосуючими акціями у разі, якщо відсутні будь-які інструкції та/або розпорядження від довірителя

{Систему довідників доповнено новим довідником 51 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 397 від 19.06.2018}

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкінавгору