Документ z0826-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 31.07.2015, підстава - z0835-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.07.2011 N 1805/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2011 р.
за N 826/19564

Про затвердження форми висновку
юридичної служби міністерства,
іншого центрального органу виконавчої влади
та його територіальних органів,
місцевих державних адміністрацій
за результатами проведення
юридичної експертизи проекту
нормативно-правового акта
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції
N 1222/5 ( z0835-15 ) від 13.07.2015 }

Відповідно до підпункту 4 пункту 10 Загального положення про
юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади,
державного підприємства, установи та організації, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1040
( 1040-2008-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму висновку юридичної служби міністерства,
іншого центрального органу виконавчої влади та його територіальних
органів, місцевих державних адміністрацій за результатами
проведення юридичної експертизи проекту нормативно-правового акта,
що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
юстиції України від 31.03.2009 N 578/5 ( z0290-09 ) "Про
затвердження форми висновку юридичної служби міністерства, іншого
центрального органу виконавчої влади, урядового органу в системі
міністерства та його територіальних (місцевих, регіональних)
органів, місцевих державних адміністрацій за результатами
проведення юридичної експертизи проекту нормативно-правового
акта", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.04.2009 за
N 290/16306.
3. Управлінню державної реєстрації нормативно-правових актів
Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів,
правоосвітньої діяльності забезпечити державну реєстрацію цього
наказу в установленому законодавством порядку.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів,
правоосвітньої діяльності Железняк Н.А.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Олександр Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
06.07.2011 N 1805/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2011 р.
за N 826/19564

ФОРМА
висновку юридичної служби міністерства,
іншого центрального органу виконавчої влади
та його територіальних органів,
місцевих державних адміністрацій
за результатами проведення
юридичної експертизи проекту
нормативно-правового акта

1. Підстави розробки проекту нормативно-правового акта (далі -
проект) _________________________________________________________________
(посилання на рішення (акт), на підставі якого підготовлено
проект)
2. Відповідність проекту Конституції України _________________________________________________________________
(у разі виявлення невідповідності проекту Конституції України
викладається її суть з посиланням на відповідні абзаци,
підпункти, пункти, частини статей, статті тощо проекту та
Конституції України, а також викладаються пропозиції щодо їх
усунення)
3. Відповідність проекту актам законодавства, що мають вищу
юридичну силу _________________________________________________________________
(у разі виявлення невідповідності проекту актам законодавства, що
мають вищу юридичну силу, викладається її суть з посиланням на
відповідні абзаци, підпункти, пункти тощо проекту та актів
законодавства, що мають вищу юридичну силу, а також викладаються
пропозиції щодо їх усунення)
4. Узгодженість проекту з актами такої самої юридичної сили _________________________________________________________________
(зазначається, чи узгоджується проект з іншими актами, що мають
таку саму юридичну силу. У разі виявлення колізій зазначається їх
суть з посиланням на відповідні абзаци, підпункти, пункти тощо
проекту та актів законодавства, а також викладаються пропозиції
щодо їх усунення)
5. Відповідність проекту вимогам нормопроектувальної техніки _________________________________________________________________
(досліджуються відповідність проекту вимогам нормопроектувальної
техніки, змістовність та редакція проекту; у разі виявлення
недоліків зазначається їх суть з посиланням на відповідні абзаци,
підпункти, пункти тощо проекту та вимог нормопроектувальної
техніки, а також викладаються пропозиції щодо їх усунення)
6. Наявність у проекті норм, що можуть сприяти вчиненню
корупційних правопорушень* _________________________________________________________________
(у разі виявлення у проекті норм, що можуть сприяти вчиненню
корупційних правопорушень, викладається їх суть з посиланням на
відповідні абзаци, підпункти, пункти, частини статей, статті тощо
проекту та Закону України "Про запобігання корупції", а також
викладаються рекомендації стосовно їх усунення)
7. Узагальнений висновок _________________________________________________________________
(зазначається можливість погодження проекту без зауважень або із
зауваженнями; у разі наявності зауважень лише щодо
нормопроектувальної техніки необхідно про це вказати; якщо проект
не відповідає Конституції України або нормативно-правовим актам
вищої юридичної сили чи містить норми, що можуть сприяти вчиненню
корупційних правопорушень, зазначається про неможливість його
погодження. При цьому у разі невідповідності проекту актам такої
самої юридичної сили зазначається необхідність усунення колізії)
_______________
* Рекомендовано для заповнення.
Керівник юридичної служби _____________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"___" ____________ 20__ року
Виконавець юридичної служби _____________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"___" ____________ 20__ року
Директор Департаменту
реєстрації та систематизації
нормативних актів,
правоосвітньої діяльності Н.А.Железняк
{ Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1222/5 ( z0835-15 ) від 13.07.2015 }вгору