Інструкція щодо надання фотопослуг
Укрсоюзсервіс; Інструкція, Перелік від 27.08.200020
Документ z0814-00, поточна редакція — Прийняття від 27.08.2000
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 13.11.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ОБ'ЄДНАНЬ, ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ
ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
N 20 від 27.08.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 листопада 2000 р.
за N 814/5035
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Українського союзу
об'єднань, підприємств і
організацій побутового
обслуговування населення
27 серпня 2000 р. N 20
( z0803-00 )

Інструкція
щодо надання фотопослуг

1. Загальні положення
1.1. Фотопослуги надаються відповідно до вимог Правил
побутового обслуговування населення, які затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 04.06.99 N 974 ( 974-99-п ) "Про
внесення змін до Правил побутового обслуговування населення", та
цієї Інструкції.
1.2. Приймання, оформлення та видавання замовлень проводяться
у приміщенні (салоні) підприємства, що надає фотопослуги, у
помешканні замовника, а також поза межами приміщення підприємства,
що надає фотопослуги, та помешкання замовника цих послуг. Приміщення (салон) підприємства, що надає послуги, має бути
оформлене відповідно до категорії підприємства, яка надається йому
згідно з Положенням про порядок присвоєння категорій
підприємствам, що надають побутові послуги населенню, яке
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.95
N 674 ( 674-95-п ) "Про затвердження Положення про порядок
присвоєння категорій підприємствам, що надають побутові послуги
населенню".
1.3. На робочому місці приймальника замовлень повинна бути
розміщена табличка з його прізвищем, ім'ям та по батькові. У разі обслуговування замовника поза межами приміщення,
працівник виконавця повинен мати посвідчення (картку), у якому
зазначені його прізвище, ім'я та по батькові, а також реквізити
підприємства чи фізичної особи, що надає послуги.
1.4. Підприємства і фізичні особи (виконавці) повинні
забезпечити високу професійну етику обслуговування (культуру мови,
доброзичливе ставлення до замовника, професійну грамотність,
ознайомити замовника з вимогами нормативних документів, які
належать до цих послуг).
2. Особливості приймання та оформлення замовлення
2.1. Виконавець під час приймання замовлення на фотопослуги
повинен надати замовнику професійну консультацію.
2.2. Замовлення на фотопослуги оформлюється договором
(квитанцією).
2.3. Порядок розрахунків визначається виконавцем за
погодженням із замовником (до надання послуги або після її
надання).
2.4. Надання послуг здійснюється за зразками фотовідбитків,
переліком послуг та цінами, затвердженими виконавцем. При
розрахунках із замовником через реєстратори розрахункових операцій
замовнику видається касовий чек. Разом з чеком замовнику видається другий примірник договору
(квитанції).
2.5. При розрахунках із замовником без застосування
реєстраторів йому видається квитанція за формою N ПО-Д-1,
затвердженою наказом Українського союзу об'єднань, підприємств і
організацій побутового обслуговування населення від 29.09.95 N 8
( z0389-95 ) "Про затвердження форм документів суворої звітності
та Інструкцій щодо їх використання", зареєстрованим Міністерством
юстиції України 25.10.95 за N 389/925.
3. Порядок виконання послуг
3.1. Надання послуг повинно проводитися відповідно до
замовлення, діючих стандартів (перелік додається) та технологічних
інструкцій, затверджених у встановленому порядку. Терміни виконання замовлення узгоджуються із замовником і
позначаються у квитанції.
4. Порядок видавання замовлення
4.1. Фотовідбитки і проявлена плівка повинні видаватися
замовнику в пакеті з відповідно заповненими реквізитами виконавця,
який є також гарантійним документом, із зазначенням дати видавання
замовлення. Фотовідбитки на документи видаються замовнику блоком.
4.2. Замовник має право на перевірку якості наданих послуг та
їх відповідність замовленню.
4.3. Гарантійні терміни на надані фотопослуги визначаються
відповідно до чинного законодавства та нормативних документів і
позначаються у гарантійному документі.
Начальник відділу з питань
розвитку видів послуг та
розробки нормативно-технічної
документації В.О.Улазовський
Додаток до Інструкції щодо
надання фотопослуг
ПЕРЕЛІК
основних нормативних актів і документів на
надання фотопослуг
Правила побутового обслуговування населення, затверджені
постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 р. N 974
( 974-99-п ) ДСТУ 2375-94 Побутове обслуговування населення. Терміни та
визначення ДСТУ 1303-94 Фотовідбитки чорно-білі та кольорові. Загальні
технічні умови ДСТУ 1814-92 Відбитки фотографічні. Обслуговування
фотолюбителів РСТ УРСР Фотознімки під плівкою. Загальні технічні умови РСТ УРСР 1815-78 Плівки фотографічні оброблені.
Обслуговування фотолюбителів ДНАОП 9.030-1.08-86 Правила техніки безпеки і виробничої
санітарії для фотопідприємств системи Мінпобуту УРСРвгору