Інструкція щодо надання перукарських, манікюрних та педикюрних послуг
Укрсоюзсервіс; Інструкція, Перелік від 27.08.200020
Документ z0813-00, поточна редакція — Прийняття від 27.08.2000
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 13.11.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ОБ'ЄДНАНЬ, ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ
ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
N 20 від 27.08.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 листопада 2000 р.
за N 813/5034
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Українського союзу
об'єднань, підприємств і
організацій побутового
обслуговування населення
27 серпня 2000 р. N 20
( z0803-00 )

Інструкція
щодо надання перукарських, манікюрних та педикюрних
послуг

1. Загальні положення
1.1. Перукарські, манікюрні та педикюрні послуги надаються
відповідно до вимог Правил побутового обслуговування населення,
які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.99
N 974 ( 974-99-п ) "Про внесення змін до Правил побутового
обслуговування населення", та цієї Інструкції.
1.2. Приймання, оформлення та виконання замовлень проводяться
як у приміщенні (салоні) підприємства, що надає побутові послуги,
так і в помешканні замовника. Приміщення (салон) підприємства, що надає послуги, має бути
оформлене відповідно до категорії підприємства, яка надається йому
згідно з вимогами Положення про порядок присвоєння категорій
підприємствам, що надають побутові послуги населенню, яке
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.95
N 674 ( 674-95-п ) "Про затвердження Положення про порядок
присвоєння категорій підприємствам, що надають побутові послуги
населенню".
1.3. На робочому місці виконавця послуги повинна бути
розміщена табличка з його прізвищем, ім'ям і по батькові та
присвоєною кваліфікацією (для перукарів - перукар-модельєр,
перукар 1-го та 2-го класу; для манікюрниць і педикюрниць -
манікюрниця і педикюрниця 1-го та 2-го класу). У разі обслуговування замовника вдома працівник виконавця
повинен мати посвідчення (картку), у якому зазначені його
прізвище, ім'я та по батькові, а також реквізити підприємства чи
фізичної особи, що надає послуги.
1.4. Підприємства і фізичні особи (виконавці) повинні
забезпечити високу професійну етику обслуговування (культуру мови,
доброзичливе ставлення до замовника, професійну грамотність,
ознайомити замовника з вимогами нормативних документів, які
належать до цих послуг).
2. Особливості приймання та оформлення замовлення
2.1. Під час приймання замовлення виконавець послуги повинен
надати замовнику професійну консультацію та узгодити з ним модель
стрижки, зачіски, вид та колір фарби, лаку тощо.
2.2. Надання послуг здійснюється відповідно до переліку і за
цінами, затвердженими виконавцем. Порядок розрахунків визначається
виконавцем послуги за погодженням із замовником (до надання
послуги або після її надання).
2.3. При розрахунках із замовником через реєстратори
розрахункових операцій замовнику видається касовий чек касиром
(якщо є центральний розрахунковий вузол) або працівником
виконавця, який має право доступу до реєстратора і власний код.
2.4. При розрахунках із замовником без застосування
реєстраторів йому видається квитанція за формою N ПО-Д-1,
затвердженою наказом Українського союзу об'єднань, підприємств і
організацій побутового обслуговування населення від 29.09.95 N 8
( z0389-95 ) "Про затвердження форм документів суворої звітності
та Інструкцій щодо їх використання", зареєстрованим Міністерством
юстиції України 25.10.95 за N 389/925.
3. Порядок виконання послуги
3.1. Замовник має право на перевірку якості наданих послуг та
їх відповідності замовленню.
3.2. Виконання послуги повинно проводитися відповідно до
замовлення та вимог Державних санітарних правил та норм для
перукарень різних типів, діючих стандартів (перелік додається),
технологічних інструкцій, затверджених у встановленому порядку.
3.3. Послуги надаються, як правило, з використанням
матеріалів підприємства. Допускається надання послуги з
використанням матеріалів, наданих замовником.
Начальник відділу з питань
розвитку видів послуг та
розробки нормативно-технічної
документації В.О.Улазовський
Додаток до Інструкції щодо
надання перукарських, манікюрних
та педикюрних послуг
ПЕРЕЛІК
основних нормативних актів і документів на надання
перукарських, манікюрних та педикюрних послуг
Правила побутового обслуговування населення, затверджені
постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 р. N 974
( 974-99-п ) ДСТУ 2375-94 Побутове обслуговування населення. Терміни та
визначення ГСТУ 201-05-97 Послуги перукарські. Загальні технічні умови ГСТУ 201-14-99 Послуги манікюрні та педикюрні. Загальні
технічні умови РСТ УРСР 1491-82 Вироби пастижерні. Вимоги до виготовлення за
індивідуальними замовленнями населення ДСПіН 2.2.2.022-99 Державні санітарні правила та норми для
перукарень різних типів ДНАОП 9.0.30-1.07-97 Правила охорони праці для перукареньвгору