Інструкція щодо надання послуг з ремонту та виготовлення меблів
Укрсоюзсервіс; Інструкція, Перелік від 27.08.200020
Документ z0812-00, поточна редакція — Прийняття від 27.08.2000
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 13.11.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ОБ'ЄДНАНЬ, ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ
ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
N 20 від 27.08.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 листопада 2000 р.
за N 812/5033
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Українського союзу
об'єднань, підприємств і
організацій побутового
обслуговування населення
27 серпня 2000 р. N 20
( z0803-00 )

Інструкція
щодо надання послуг з ремонту та виготовлення меблів

1. Загальні положення
1.1. Послуги з ремонту та виготовлення меблів надаються
відповідно до вимог Правил побутового обслуговування населення,
які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.99
N 974 ( 974-99-п ) "Про внесення змін до Правил побутового
обслуговування населення", та цієї Інструкції.
1.2. Приймання, оформлення та виконання замовлень проводяться
як у приміщенні (салоні) підприємства, що надає побутові послуги,
так і в помешканні замовника. Приміщення (салон) підприємства, що надає послуги, має бути
оформлене відповідно до категорії підприємства, яка надається йому
згідно з вимогами Положення про порядок присвоєння категорій
підприємствам, що надають побутові послуги населенню, яке
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.95
N 674 ( 674-95-п ) "Про затвердження Положення про порядок
присвоєння категорій підприємствам, що надають побутові послуги
населенню".
1.3. На робочому місці приймальника замовлень повинна бути
розміщена табличка з його прізвищем, ім'ям та по батькові. У разі обслуговування замовника вдома працівник виконавця
повинен мати посвідчення (картку), у якому зазначені його
прізвище, ім'я та по батькові, а також реквізити підприємства чи
фізичної особи, що надає послуги.
1.4. Підприємства і фізичні особи (виконавці) повинні
забезпечити високу професійну етику обслуговування (культуру мови,
доброзичливе ставлення до замовника, професійну грамотність,
ознайомити його з вимогами нормативних документів, які належать до
цих послуг).
2. Особливості приймання та оформлення замовлення
2.1. Приймальник під час оформлення замовлення на
виготовлення меблів повинен надати замовнику професійну
консультацію та узгодити з ним вироби за зразками-моделями,
затвердженими в установленому порядку, або ескізи (рисунки),
матеріали, фурнітуру тощо, що підтверджується підписом замовника.
При ремонті меблів матеріали і фурнітура також узгоджуються із
замовником.
2.2. Замовлення на ремонт та виготовлення меблів оформлюється
договором (квитанцією).
2.3. Надання послуг здійснюється за зразками, переліком
послуг та цінами, затвердженими виконавцем. Порядок розрахунків у
готівковій або безготівковій формі визначається виконавцем за
погодженням із замовником (до надання послуги або після її
надання, часткова оплата з остаточним розрахунком під час
отримання замовлення).
2.4. При розрахунках із замовником через реєстратори
розрахункових операцій замовнику видається касовий чек касиром
(якщо є центральний розрахунковий вузол) або працівником
виконавця, який має право доступу до реєстратора і свій власний
код. Разом з касовим чеком замовнику видається другий примірник
договору (копія квитанції).
2.5. При розрахунках із замовником без застосування
реєстраторів йому видається квитанція за формами N ПО-В-1
(виготовлення) та N ПО-Р-1 (ремонт), затвердженими наказом
Українського союзу об'єднань, підприємств і організацій побутового
обслуговування населення від 29.09.95 N 8 ( z0389-95 ) "Про
затвердження форм документів суворої звітності та Інструкцій щодо
їх використання", зареєстрованим Міністерством юстиції України
25.10.95 за N 389/925.
3. Порядок виконання послуг
3.1. Надання послуг повинно проводитися відповідно до
замовлення, діючих стандартів (перелік додається) та технологічних
процесів (інструкцій), затверджених у встановленому порядку. Терміни виконання замовлення узгоджуються із замовником і
позначаються у договорі (квитанції).
3.2. Виготовлення або ремонт меблів може виконуватися як з
матеріалів виконавця, так і з матеріалів замовника.
3.3. У разі виконання замовлення на збірку меблів, які
придбані в торговельній мережі, вдома в замовника, виконавець
перед початком роботи повинен перевірити її якість, наявність
комплектувальних виробів згідно з документацією (паспортом,
інструкцією). При виявленні браку виконавець повинен повідомити
замовника.
4. Порядок видавання замовлення
4.1. Меблі (виготовлені або відремонтовані) повинні
видаватися з гарантійним документом, у якому зазначається дата
видавання замовлення.
4.2. Замовник має право на перевірку якості наданих послуг та
їх відповідність замовленню.
4.3. Гарантійні терміни на надані послуги визначаються
відповідно до чинного законодавства та нормативних документів і
позначаються у гарантійному документі.
4.4. При видаванні замовлення замовнику повертаються залишки
матеріалів, наданих ним для виконання замовлення.
4.5. В період гарантійного терміну виконавця дефекти, що
виникли з його вини, усуваються безкоштовно.
Начальник відділу з питань
розвитку видів послуг та
розробки нормативно-технічної
документації В.О.Улазовський
Додаток до Інструкції щодо надання
послуг з ремонту та виготовлення
меблів
ПЕРЕЛІК
основних нормативних актів і документів на надання
послуг з ремонту та виготовлення меблів
Правила побутового обслуговування населення, затверджені
постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 р. N 974
( 974-99-п ) ДСТУ 2375-94 Побутове обслуговування населення. Терміни та
визначення ГОСТ 16371-93 Мебель. Общие технические условия ГОСТ 20400-80 Продукция мебельного производства. Общие
технические условия РСТ УРСР 1739-82 Меблі побутові відремонтовані. Загальні
технічні умови РСТ УРСР 1950-84 Меблі побутові за індивідуальними
замовленнями. Загальні технічні умовивгору