Інструкція щодо надання послуг з прання білизни
Укрсоюзсервіс; Інструкція, Перелік від 27.08.200020
Документ z0810-00, поточна редакція — Прийняття від 27.08.2000
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 13.11.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ОБ'ЄДНАНЬ, ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ
ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
N 20 від 27.08.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 листопада 2000 р.
за N 810/5031
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Українського союзу
об'єднань, підприємств і
організацій побутового
обслуговування населення
27 серпня 2000 р. N 20
( z0803-00 )

Інструкція
щодо надання послуг з прання білизни

1. Загальні положення
1.1. Приймання, оформлення, виконання та видача замовлень з
прання білизни здійснюються відповідно до вимог Правил побутового
обслуговування населення, які затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 04.06.99 N 974 ( 974-99-п ) "Про внесення
змін до Правил побутового обслуговування населення", та цієї
Інструкції.
1.2. Приймання, оформлення та виконання замовлень проводяться
як у приміщенні (салоні) підприємства, що надає побутові послуги,
так і в помешканні замовника. Приміщення (салон) підприємства, що надає послуги, має бути
оформлене відповідно до категорії підприємства, яка надається йому
згідно з вимогами Положення про порядок присвоєння категорій
підприємствам, що надають побутові послуги населенню, яке
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.95
N 674 ( 674-95-п ) "Про затвердження Положення про порядок
присвоєння категорій підприємствам, що надають побутові послуги
населенню".
1.3. На робочому місці приймальника замовлень повинна бути
розміщена табличка з його прізвищем, ім'ям та по батькові. У разі обслуговування замовника вдома працівник виконавця
повинен мати посвідчення (картку), у якому зазначені його
прізвище, ім'я та по батькові, а також реквізити підприємства чи
фізичної особи, що надає послуги.
1.4. Підприємства і фізичні особи (виконавці) повинні
забезпечити високу професійну етику обслуговування (культуру мови,
доброзичливе ставлення до замовника, професійну грамотність,
ознайомити замовника з вимогами нормативних документів, які
належать до цих послуг).
2. Особливості приймання та оформлення замовлення
2.1. Замовлення оформлюється договором (квитанцією).
2.2. У приміщенні, де проводяться приймання та видача
замовлень, на видному та доступному місці повинна бути розміщена
інформація, яка повинна містити перелік допустимих прихованих
дефектів після прання білизни згідно з діючими стандартами, а
також відомості про встановлені ступені зносу виробів та їх
характеристики. У разі надання послуги поза межами приміщення виконавець
повинен ознайомити замовника з цією інформацією.
2.3. Під час приймання замовлення приймальник повинен: оглянути кожний виріб у присутності замовника з метою
визначення можливості його обробки в умовах підприємства,
установлення ступеня зносу, виявлення дефектів (плям), які
неможливо усунути, тощо; попередити замовника про можливе проявлення після обробки
прихованих дефектів.
2.4. Вартість прийнятих виробів установлюється за погодженням
із замовником або на підставі підтвердних документів і
зазначається разом із відсотком зносу в договорі (квитанції). При оформленні замовлення замовник своїм підписом підтверджує
згоду щодо вартості виробів, відсотку зносу, наявних дефектів, а
також ознайомлення його про можливість проявлення прихованих
дефектів та усадки виробу після обробки тощо.
2.5. Для виробів, що приймаються в обробку, установлюються
чотири ступені зносу - 20, 40, 60 та 80 відсотків: знос 20 відсотків - білизна, що не піддавалася пранню, не має
дефектів при виготовленні, пошкоджень волокон та забарвлення, але
була в ужитку; знос 40 відсотків - білизна, що була в ужитку і піддавалася
пранню, але не має плям, пошкоджень волокон та забарвлення; знос 60 відсотків - білизна прана, має плями і незначні
пошкодження від механічного впливу, а також припали; знос 80 відсотків - білизна стара, має припали, пориви і
плями.
2.6. До прання приймаються: білизна - за вагою та кількістю; сорочки - за кількістю.
2.7. За узгодженням із замовником вироби можуть прийматися у
неповне (прання, віджимання) або повне (прання, віджимання,
сушіння, прасування) та додаткове (антистатичне просочення,
брудовідштовхувальне просочення, бактерицидне просочення, а також
апретування, підсинювання, ароматизація) оброблення.
2.8. Виконавець може приймати замовлення на прання білизни в
пральнях самообслуговування. При цьому замовнику надаються у
тимчасове користування відповідне обладнання і засоби обробки
білизни.
2.9. Позначку на виробах, що здаються у прання, пришиває сам
замовник або приймальник за додаткову плату.
2.10. Порядок розрахунків у готівковій або безготівковій
формі визначається виконавцем за погодженням із замовником (до
надання послуги або після її надання, часткова оплата з остаточним
розрахунком під час отримання замовлення).
2.11. При розрахунках із замовником через реєстратори
розрахункових операцій замовнику видається касовий чек касиром
(якщо є центральний розрахунковий вузол) або безпосередньо
виконавцем послуги, який має право доступу до реєстратора і свій
власний код. Разом з касовим чеком замовнику видається і квитанція.
2.12. При розрахунках із замовником без застосування
реєстраторів йому видається квитанція за формою N ПО-О-1,
затвердженою наказом Українського союзу об'єднань, підприємств і
організацій побутового обслуговування населення від 29.09.95 N 8
( z0389-95 ) "Про затвердження форм документів суворої звітності
та Інструкцій щодо їх використання", зареєстрованим Міністерством
юстиції України 25.10.95 за N 389/925.
3. Порядок виконання послуги
3.1. Виконання послуги повинно проводитися відповідно до
замовлення, діючих стандартів (перелік додається) та технологічних
процесів (інструкцій), затверджених у встановленому порядку. Терміни виконання замовлення узгоджуються із замовником і
позначаються у договорі (квитанції).
3.2. При виконанні послуги мийні засоби та види обробки
повинні відповідати зазначеним символам та вимогам догляду за
виробом.
4. Порядок видавання замовлення
4.1. Вироби видаються замовнику з гарантійним документом, у
якому зазначається дата видачі замовлення.
4.2. Замовник має право на перевірку якості наданих послуг та
їх відповідність замовленню.
4.3. На виробах після прання можуть бути дефекти, що були
зазначені під час оформлення замовлення, та приховані дефекти, які
допускаються діючими нормативними документами.
4.4. Гарантійні терміни на надані послуги визначаються
відповідно до чинного законодавства та нормативних документів і
позначаються у гарантійному документі.
4.5. У період гарантійного терміну виконавця дефекти, що
виникли з його вини, усуваються безкоштовно.
Начальник відділу з питань
розвитку видів послуг та
розробки нормативно-технічної
документації В.О.Улазовський
Додаток до Інструкції щодо
надання послуг з прання білизни
ПЕРЕЛІК
основних нормативних актів і документів
на надання послуг з прання білизни
Правила побутового обслуговування населення, затверджені
постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 р. N 974
( 974-99-п ) ДСТУ 2375-94 Побутове обслуговування населення. Терміни та
визначення ГСТУ 201-04-96 Вироби білизняні, оброблені в пральні.
Загальні технічні умови ГОСТ 12.2.084-82 Машины и оборудование для прачечных ДСТУ 2320-93 Роботи з хімічними речовинами на підприємствах
хімічної чистки одягу та прання білизни. Вимоги безпеки ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного
повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними
речовинами) ДНАОП 9.0.30-1.06-97 Правила охорони праці при експлуатації
пралень і лазень Санитарные правила устройства, оборудования и содержания
прачечных N 979-72вгору