Інструкція щодо надання послуг з ремонту і пошиття взуття
Укрсоюзсервіс; Інструкція, Перелік від 27.08.200020
Документ z0807-00, поточна редакція — Прийняття від 27.08.2000
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 13.11.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ОБ'ЄДНАНЬ, ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ
ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
N 20 від 27.08.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 листопада 2000 р.
за N 807/5028
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Українського союзу
об'єднань, підприємств і
організацій побутового
обслуговування населення
27 серпня 2000 р. N 20
( z0803-00 )

Інструкція
щодо надання послуг з ремонту і пошиття взуття

1. Загальні положення
1.1. Приймання, оформлення, виконання та видавання замовлень
з ремонту і пошиття взуття здійснюються відповідно до вимог Правил
побутового обслуговування населення, які затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 04.06.99 N 974 ( 974-99-п ) "Про
внесення змін до Правил побутового обслуговування населення", та
цієї Інструкції.
1.2. Приймання, оформлення та виконання замовлень проводиться
як у приміщенні (салоні) підприємства, що надає побутові послуги,
так і в помешканні замовника. Приміщення (салон) підприємства, що надає послуги, має бути
оформлене відповідно до категорії підприємства, яка надається йому
згідно з вимогами Положення про порядок присвоєння категорій
підприємствам, що надають побутові послуги населенню, яке
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.95
N 674 ( 674-95-п ) "Про затвердження Положення про порядок
присвоєння категорій підприємствам, що надають побутові послуги
населенню".
1.3. На робочому місці приймальника замовлень повинна бути
розміщена табличка з його прізвищем, ім'ям та по батькові.
1.4. Підприємства і фізичні особи (виконавці) повинні
забезпечити високу професійну етику обслуговування (культуру мови,
доброзичливе ставлення до замовника, професійну грамотність,
ознайомити замовника з вимогами нормативних документів, які
належать до цих послуг).
2. Особливості приймання та оформлення замовлення
2.1. Замовлення оформлюється договором (квитанцією).
Приймальник під час приймання замовлення на пошиття взуття повинен
надати замовнику професійну консультацію і узгодити з ним модель
(ескіз) взуття, розмір, форму колодки, матеріали, фурнітуру і
т.ін., що підтверджується підписом замовника.
2.2. Замовлення на пошиття взуття можуть оформлюватися як за
зразками-моделями, затвердженими в установленому порядку, так і за
індивідуальними замовленнями.
2.3. У ремонт приймається взуття тільки в чистому вигляді.
2.4. Приймальник під час оформлення замовлення на ремонт
взуття визначає відсоток його зносу за наявності вад згідно з
таблицею. Відсоток зносу взуття погоджується із замовником.
2.5. Вартість прийнятого в ремонт взуття встановлюється за
погодженням із замовником або на підставі підтвердних документів і
зазначається разом з відсотком зносу в договорі (квитанції). Оцінка взуття може не проводитися у разі виконання ремонту в
присутності замовника.
2.6. Послуги надаються відповідно до переліку та за цінами,
затвердженими виконавцем. Порядок розрахунків у готівковій або
безготівковій формі визначається виконавцем за погодженням із
замовником (до надання послуги або після її надання, часткова
оплата з остаточним розрахунком під час отримання замовлення).
2.7. При розрахунках із замовником через реєстратори
розрахункових операцій замовнику видається касовий чек касиром
(якщо є центральний розрахунковий вузол) або працівником
виконавця, який має право доступу до реєстратора і свій власний
код. Разом з чеком замовнику видається другий примірник договору
(копія квитанції).
2.8. При розрахунках із замовником без застосування
реєстраторів йому видається квитанція за формами N ПО-В-1
(виготовлення), N ПО-Р-1 (ремонт) та N ПО-Д-2 (ремонт у
присутності замовника), затвердженими наказом Українського союзу
об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування
населення від 29.09.95 N 8 ( z0389-95 ) "Про затвердження форм
документів суворої звітності та Інструкцій щодо їх використання",
зареєстрованим Міністерством юстиції України 25.10.95 за
N 389/925.
3. Порядок виконання послуги
3.1. Пошиття взуття може виконуватися як з матеріалів
виконавця, так і з матеріалів замовника.
3.2. Надання послуги повинно проводитися відповідно до
замовлення, діючих стандартів (перелік додається) та технологічних
процесів (інструкцій), затверджених в установленому порядку. Терміни виконання замовлення узгоджуються із замовником і
позначаються у договорі (квитанції).
4. Порядок видавання замовлення
4.1. Приймальник одночасно з видаванням замовлення повинен
видати замовнику гарантійний документ, у якому зазначається дата
видавання замовлення.
4.2. Замовник має право на перевірку якості наданих послуг та
їх відповідності замовленню.
4.3. Гарантійні терміни на надані послуги визначаються
відповідно до чинного законодавства та нормативних документів і
позначаються у гарантійному документі.
4.4. При видаванні замовлення замовнику повертаються залишки
матеріалів, наданих ним для виконання послуги.
4.5. В період гарантійного терміну виконавця дефекти, що
виникли з його вини, усуваються безкоштовно.
Таблиця
Визначення відсотка зносу взуття
------------------------------------------------------------------ | Вади, що характеризують знос взуття |Відсотки зносу, %| |----------------------------------------------+-----------------| | Незначний знос взуття | | |----------------------------------------------+-----------------| | Знос набойок, часткове відставання підборів | 20-30 | |і підошов від верху взуття, знос підошви в | | |носковій частині, незначний знос підошов, | | |зруйнування ниткових швів, пошкодження | | |застібки типу блискавка та інший незначний | | |знос | | |----------------------------------------------+-----------------| | Середній знос взуття | | |----------------------------------------------+-----------------| |Частковий знос підборів, відставання підошов | 40 | |і підборів від верха взуття, знос підкладки | | |у пятковій частині, зруйнування швів | | |----------------------------------------------+-----------------| |Знос підборів, що потребує їх заміни, | 50 | |пошкодження обтяжки підборів, перелом | | |геленки, повторне пошкодження застібки- | | |блискавки | | |----------------------------------------------+-----------------| |Деформація форми носково-пучкової або | 60 | |пяткової частини взуття, знос підошов і | | |підборів, що потребує їх заміни, розрив | | |верху взуття тощо | | |----------------------------------------------+-----------------| | Значний знос взуття | | |----------------------------------------------+-----------------| |Знос деталей верху та низу взуття, що | 80 | |потребує перетяжки із заміною деталей низу, | | |союзок і задинок, знос верху, що потребує | | |заміни | | ------------------------------------------------------------------
Начальник відділу з питань
розвитку видів послуг та
розробки нормативно-технічної
документації В.О.Улазовський
Додаток до Інструкції щодо
надання послуг з ремонту і
пошиття взуття
ПЕРЕЛІК
основних нормативних актів і документів на
надання послуг з ремонту і пошиття взуття
Правила побутового обслуговування населення, затверджені
постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 р. N 974
( 974-99-п ) ДСТУ 2375-94 Побутове обслуговування населення. Терміни та
визначення ДСТУ 2246-93 Устаткування технологічне для ремонту взуття.
Вимоги безпеки ДСТУ 1755-94 Взуття відремонтоване. Загальні технічні умови РСТ УРСР 1356-90 Взуття за індивідуальним замовленням
населення. Загальні технічні умови ДНАОП 9.0.30-1.03-85 Правила техніки безпеки і виробничої
санітарії для підприємств ремонту і пошиття взуттявгору