Документ z0805-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.04.2016, підстава - z0241-16

Розділ IV. Додаткова інформація

Розділ заповнюється у разі необхідності надання суб'єктом первинного фінансового моніторингу (відокремленим підрозділом) до Держфінмоніторингу України додаткової інформації, яка стосується фінансової операції та/або про мотивовану підозру стосовно того, що фінансова операція здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, і не знайшла свого відображення у попередніх розділах.

Розділ містить коментарі та перелік доданих документів.

У переліку доданих документів вказуються назва документа та кількість аркушів кожного з документів.

Приклад:

1. Копія договору - 5 арк.

2. Копія платіжного документа - 2 арк.

Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, підписується особисто працівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), який вносить запис до реєстру, із зазначенням повного найменування посади, прізвища, імені та по батькові. Підпис засвідчується відбитком печатки суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу).

IV. Порядок заповнення форми № 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу"

1. Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу (далі - Повідомлення), може містити відомості щодо декількох фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу. Повідомлення про фінансові операції, що пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій, повинно містити відомості лише про такі фінансові операції. На кожну фінансову операцію з наданого Повідомлення Держфінмоніторинг України надсилає суб'єкту первинного фінансового моніторингу повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік встановленої форми (форма № 5-ФМ "Повідомлення про взяття фінансової операції на облік або про відмову від взяття на облік Держфінмоніторингом України").

2. До Повідомлення додаються витяги з Реєстру фінансових операцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу (з послідовно скріпленими та пронумерованими аркушами, починаючи з форми № 4-ФМ), які повинні містити усі розділи та відомості із зазначеного реєстру, що стосуються даних фінансових операцій.

3. Повідомлення підписується особисто працівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), відповідальним за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, із зазначенням повного найменування посади, прізвища, імені та по батькові. Підпис засвідчується відбитком печатки суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу).

4. У разі якщо Держфінмоніторингом України виявлено помилки у Повідомленні, суб'єкту первинного фінансового моніторингу (відокремленому підрозділу) направляється повідомлення про відмову у взятті на облік Держфінмоніторингом України цього Повідомлення. Усі витяги з реєстру, що були прикладені до цього Повідомлення, також вважаються не взятими на облік. У цьому разі суб'єкт первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ) формує нове Повідомлення з виправленими помилками та надсилає його Держфінмоніторингу України.

5. У разі якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ) отримав Повідомлення про відмову у взятті на облік Держфінмоніторингом України інформації щодо окремої фінансової операції, необхідно анулювати відповідний запис у реєстрі, внести цю фінансову операцію з виправленими помилками за новим номером до реєстру та надати Держфінмоніторингу України у складі нового Повідомлення.

6. Форма № 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу" заповнюється таким чином:

Код

Назва поля

Коментар щодо заповнення

Необхідність заповнення

Загальні відомості про повідомлення

010

Номер повідомлення

Указується номер повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, який має таку послідовність: рік, місяць, дата та порядковий номер повідомлення за день і повинен збігатися з номером у полі 430 форми 2-ФМ
(наприклад, перше повідомлення за 15 червня 2011 року матиме в полі такий вигляд: 201106150001)

Обов'язково

020

Дата здійснення повідомлення

Указується дата здійснення суб'єктом первинного фінансового моніторингу повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу
(наприклад, повідомлення, здійснене 15 червня 2011 року, матиме у полі такий вигляд: 15062011). Повинна збігатися з датою у полі 440 форми № 2-ФМ

Обов'язково

040

Кількість фінансових операцій у повідомленні

Указується кількість фінансових операцій, надісланих у повідомленні

Обов'язково

Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), який надає інформацію

050

Тип суб'єкта (код)

Указується код типу суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до Довідника кодів типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 7)

Обов'язково

060

Вид суб'єкта (код)

Указується код (коди) виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до видів діяльності згідно з Довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 5)

061

Указується код (коди) виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу, у ролі якого він виступає у проведенні фінансової операції, згідно з Довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 5)

Обов'язково

062

063

070

Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

Указується ідентифікаційний код (реєстраційний номер облікової картки платника податків) суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу:
для юридичних осіб або для представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності - за ЄДРПОУ;
для фізичних осіб - відповідно до документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, указуються серія та номер паспорта громадянина України

Обов'язково

080

Обліковий ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу або номер свідоцтва про постановку на облік

Указується обліковий ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, від імені якого надсилається форма № 4-ФМ, у Єдиній інформаційній системі або номер свідоцтва про постановку на облік

Обов'язково

090

Назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу

Указується повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу відповідно до установчих документів (повинна відповідати формі № 1-ФМ)

Обов'язково

Адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), який надає інформацію
(повинна відповідати формі № 1-ФМ, якщо значення відповідних полів не збігаються або відсутня форма № 1-ФМ, повідомлення не буде взято на облік у Держфінмоніторингу України)

100

Країна (код та назва)

Указуються цифровий код країни, на території якої перебуває суб'єкт первинного фінансового моніторингу, та назва цієї країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08 липня 2002 року № 527
(наприклад: країна Україна кодується: 804 Україна)

Обов'язково

110

Область (код та назва)

Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (додаток 11)
(наприклад: 68 Хмельницька)

Обов'язково, якщо код країни - 804 (Україна)

120

Поштовий індекс

Указується індекс відділення зв'язку

Обов'язково

130

Населений пункт

Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста (м.), села (с.), селища (сел.), селища міського типу (смт) тощо; назва населеного пункту вказується повністю
(наприклад: м. Київ;
смт Микулинці, Іванківський район; сел. Васильківка, Васильківський район)

Обов'язково

140

Вулиця

Указується назва вулиці
(наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)

Обов'язково у разі наявності

150

Будинок

Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок № 18 заповнюється як "- - - - - 18"; будинок № 18-А заповнюється як "- - - - 18А"; будинок № 18/12 заповнюється як "- - 18/12")

Обов'язково у разі наявності

160

Корпус (споруда)

Указується номер корпусу (або споруди) будинку
(наприклад: корпус № 8 заповнюється як "- - - - - - 8")

Обов'язково у разі наявності

170

Офіс (квартира)

Указується номер офіса або квартири суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу
(наприклад: офіс № 6 заповнюється як "- - - 6"; офіс № 6-А заповнюється як "- - 6А"; квартира № 127 заповнюється як "- 127")

Обов'язково у разі наявності

180

Номер телефону (з кодом населеного пункту)

Указується номер телефону офіса або квартири з обов'язковим зазначенням міжміського коду
(наприклад: телефон у м. Львові 862334 у полі матиме такий вигляд: 0322862334)

Обов'язково

190

Адреса e-mail

Указується адреса електронної пошти
(наприклад: master@xxxxxx.com.ua)

Обов'язково у разі наявності

Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), що надає інформацію
(повинні відповідати формі № 1-ФМ, якщо значення відповідних полів не збігаються або відсутня форма № 1-ФМ, повідомлення не буде взято на облік у Держфінмоніторингу України)

200

Посада відповідального працівника

Указується повне найменування посади відповідального працівника відповідно до установчих документів суб'єкта первинного фінансового моніторингу або його штатного розпису

Обов'язково

210

Прізвище

Указується прізвище відповідального працівника

Обов'язково

220

Ім'я

Указується ім'я відповідального працівника

Обов'язково

230

По батькові

Указується по батькові відповідального працівника

Обов'язково у разі наявності

240

Номер телефону (з кодом населеного пункту)

Указується номер телефону відповідального працівника з обов'язковим зазначенням міжміського коду
(наприклад: телефон у м. Львові 862334 у полі матиме такий вигляд: 0322862334)

Обов'язково

250

Адреса e-mail

Указується адреса електронної пошти
(наприклад: master@xxxxxx.com.ua)

Обов'язково у разі наявності

7. Усі сторінки у Повідомленні та витягах з Реєстру, надісланих у складі цього Повідомлення, нумеруються послідовно, починаючи з Повідомлення. Також у Повідомленні зазначається загальна кількість аркушів витягів із реєстру.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук
Додаток 1
до Інструкції щодо заповнення форм
обліку та подання інформації, пов'язаної
із здійсненням фінансового моніторингу

ПОРЯДОК
формування коду виду фінансової операції

Код операції складається з 15 символів та має таку структуру:

АБ ВГ ҐД ЕЕЕЕЄЄЄЄ Ж.

Поля А "Форма розрахунку (компенсації), що надається особою (клієнтом) за об'єкт операції" та Б "Форма розрахунку (компенсації), що отримує особа (клієнт) за об'єкт операції" заповнюються згідно з Довідником "Форма розрахунку (компенсації)" (K_DFM01A).

Поля В "Вид активу, що одержує особа (клієнт) на даному етапі операції-1" та Г "Вид активу, що передає особа (клієнт) на даному етапі операції-2" заповнюються згідно з Довідником "Вид активу" (K_DFM01B).

Поля Ґ "Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта, що одержується (підлягає одержанню) особою (клієнтом)" та Д "Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта, що передається (підлягає передачі) особою (клієнтом)" заповнюються згідно з Довідником "Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта" (K_DFM01C).

Поля ЕЕЕЕ "Об'єкт, що одержується (підлягає одержанню) особою (клієнтом) в результаті виконання всієї операції" та ЄЄЄЄ "Об'єкт, що передається (підлягає передачі) особою (клієнтом) в результаті виконання всієї операції" заповнюються згідно з Довідником "Об'єкт операції" (K_DFM01D).

Поле Ж "Відкриття або закриття рахунку" заповнюється згідно з Довідником "Відкриття або закриття рахунку" (K_DFM01E).

__________
-1 Суб'єкт первинного фінансового моніторингу реєструє (повідомляє про) свою участь у здійсненні (забезпеченні здійснення, реєстрації прав власності, відмові від проведення) етапу операції з одержання активів особою, що здійснює фінансову операцію (клієнтом).
-2 Суб'єкт первинного фінансового моніторингу реєструє (повідомляє про) свою участь у здійсненні (забезпеченні здійснення, реєстрації прав власності, відмові від проведення) етапу операції з передачі активів особою, що здійснює фінансову операцію (клієнтом).

Довідник кодів "Форма розрахунку (компенсації)"
K_DFM01A

Структура K_DFM01A

Назва реквізиту

Формат реквізиту

Значення реквізиту

K_DFM01A_CODE

C(1)

Код форми розрахунку

K_DFM01A_NAME

C(60)

Форма розрахунку

Зміст K_DFM01A

K_DFM01A_CODE

K_DFM01A_CODE

1

Грошовими одиницями України у безготівковій формі

2

Грошовими одиницями України у готівковій формі

3

Грошовими одиницями іноземних держав у безготівковій формі

4

Грошовими одиницями іноземних держав у готівковій формі

5

Інші форми розрахунку (надання компенсації)

6

Розрахунок (надання компенсації) не передбачається

0

Не визначено

Довідник кодів "Вид активу"
K_DFM01B

Структура K_DFM01B

Назва реквізиту

Формат реквізиту

Значення реквізиту

K_DFM01B_CODE

C(1)

Код виду активу

K_DFM01B_NAME

C(120)

Вид активу

Зміст K_DFM01B

K_DFM01B_CODE

K_DFM01B_CODE

1

Матеріальний актив

2

Нематеріальний актив

3

Роботи, послуги

4

Валюта (як об'єкт купівлі-продажу)

5

Грошові кошти як розрахунок (одержання компенсації)

6

Грошові кошти, які не є розрахунком (компенсацією), - благодійні внески, фінансова допомога, основна сума кредиту, основна сума депозиту тощо

7

Зобов'язання, що виникає при проведенні даного етапу операції

8

Зобов'язання, що виконується при проведенні даного етапу операції

9

Кошти, призначення яких не визначено

0

Активи не одержуються

Довідник кодів "Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта"
K_DFM01C

Структура K_DFM01C

Назва реквізиту

Формат реквізиту

Значення реквізиту

K_DFM01C_CODE

C(1)

Код місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта

K_DFM01C_NAME

C(40)

Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта

Зміст K_DFM01C

K_DFM01C_CODE

K_DFM01C_NAME

1

На митній території України

2

За межами митної території України

3

Не визначено

0

Відсутній

Довідник кодів "Об'єкт операції"
K_DFM01D

Структура K_DFM01D

Назва реквізиту

Формат реквізиту

Значення реквізиту

K_DFM01D_CODE

C(4)

Код об'єкта операції

K_DFM01D_NAME

C(360)

Об'єкт операції

Зміст K_DFM01D

K_DFM01D_CODE

K_DFM01D_NAME

1000

Цінні папери, деривативи, корпоративні права, приватизаційні папери

1100

Акції

1101

Акції іменні прості (емітент - резидент)

1102

Акції іменні привілейовані (емітент - резидент)

1103

Акції на пред'явника прості (емітент - резидент)

1104

Акції на пред'явника привілейовані (емітент - резидент)

1105

Акції інших видів (емітент - резидент)

1106

Акції іменні прості (емітент - нерезидент)

1107

Акції іменні привілейовані (емітент - нерезидент)

1108

Акції на пред'явника прості (емітент - нерезидент)

1109

Акції на пред'явника привілейовані (емітент - нерезидент)

1110

Акції інших видів (емітент - нерезидент)

1200

Облігації

1201

Облігації підприємств на пред'явника процентні (емітент - резидент)

1202

Облігації підприємств на пред'явника процентні (емітент - резидент)

1203

Облігації підприємств іменні процентні (емітент - резидент)

1204

Облігації підприємств іменні безпроцентні (емітент - резидент)

1205

Облігації підприємств інших видів (емітент - резидент)

1206

Облігації підприємств на пред'явника процентні (емітент - нерезидент)

1207

Облігації підприємств на пред'явника безпроцентні (емітент - нерезидент)

1208

Облігації підприємств іменні безпроцентні (емітент - нерезидент)

1209

Облігації підприємств іменні безпроцентні (емітент - нерезидент)

1210

Облігації підприємств інших видів (емітент - нерезидент)

1211

Вид облігацій підприємств не визначено

1212

Облігації місцевих позик на пред'явника процентні (емітент - резидент)

1213

Облігації місцевих позик на пред'явника безпроцентні (емітент - резидент)

1214

Облігації місцевих позик інших видів (емітент - резидент)

1215

Облігації місцевих позик на пред'явника процентні (емітент - нерезидент)

1216

Облігації місцевих позик на пред'явника безпроцентні (емітент - нерезидент)

1217

Облігації місцевих позик інших видів (емітент - нерезидент)

1218

Вид облігацій місцевих позик не визначено

1219

Облігації державні внутрішні на пред'явника процентні (емітент - резидент)

1220

Облігації державні внутрішні на пред'явника безпроцентні (емітент - резидент)

1221

Облігації державні внутрішні інших видів (емітент - резидент)

1222

Облігації державні внутрішні на пред'явника процентні (емітент - нерезидент)

1223

Облігації державні внутрішні на пред'явника безпроцентні (емітент - нерезидент)

1224

Облігації державні внутрішні інших видів (емітент - нерезидент)

1225

Вид облігацій державних внутрішніх не визначено

1226

Облігації зовнішніх державних позик на пред'явника процентні (емітент - резидент)

1227

Облігації зовнішніх державних позик на пред'явника дисконтні (емітент - резидент)

1228

Облігації зовнішніх державних позик іменні процентні (емітент - резидент)

1229

Облігації зовнішніх державних позик іменні дисконтні (емітент - резидент)

1230

Облігації зовнішніх державних позик інших видів (емітент - резидент)

1231

Облігації зовнішніх державних позик на пред'явника процентні (емітент - нерезидент)

1232

Облігації зовнішніх державних позик на пред'явника дисконтні (емітент - нерезидент)

1233

Облігації зовнішніх державних позик іменні процентні (емітент - нерезидент)

1234

Облігації зовнішніх державних позик іменні дисконтні (емітент - нерезидент)

1235

Облігації зовнішніх державних позик інших видів (емітент - нерезидент)

1236

Облігації підприємств на пред'явника відсоткові

1237

Облігації підприємств іменні відсоткові

1238

Облігації підприємств на пред'явника дисконтні

1239

Облігації підприємств іменні дисконтні

1240

Облігації підприємств іменні цільові

1241

Облігації внутрішніх місцевих позик

1242

Облігації зовнішніх місцевих позик

1243

Облігації внутрішніх державних позик України

1244

Цільові облігації внутрішніх державних позик України

1245

Облігації зовнішніх державних позик України дисконтні

1246

Облігації зовнішніх державних позик України відсоткові

1299

Вид облігацій зовнішніх державних позик не визначено

1300

Казначейські зобов'язання

1301

Казначейські зобов'язання на пред'явника довгострокові (емітент - резидент)

1302

Казначейські зобов'язання на пред'явника середньострокові (емітент - резидент)

1303

Казначейські зобов'язання на пред'явника короткострокові (емітент - резидент)

1304

Казначейські зобов'язання інших видів (емітент - резидент)

1305

Казначейські зобов'язання на пред'явника довгострокові (емітент - нерезидент)

1306

Казначейські зобов'язання на пред'явника середньострокові (емітент - нерезидент)

1307

Казначейські зобов'язання на пред'явника короткострокові (емітент - нерезидент)

1308

Казначейські зобов'язання інших видів (емітент - нерезидент)

1400

Ощадні сертифікати

1401

Ощадні сертифікати на пред'явника строкові (емітент - резидент)

1402

Ощадні сертифікати іменні строкові (емітент - резидент)

1403

Ощадні сертифікати на пред'явника до запитання (емітент - резидент)

1404

Ощадні сертифікати іменні до запитання (емітент - резидент)

1405

Ощадні сертифікати інших видів (емітент - резидент)

1406

Ощадні сертифікати на пред'явника строкові (емітент - нерезидент)

1407

Ощадні сертифікати іменні строкові (емітент - нерезидент)

1408

Ощадні сертифікати на пред'явника до запитання (емітент - нерезидент)

1409

Ощадні сертифікати іменні до запитання (емітент - нерезидент)

1499

Ощадні сертифікати інших видів (емітент - нерезидент)

1500

Інвестиційні сертифікати

1501

Інвестиційні сертифікати на пред'явника (емітент - резидент)

1502

Інвестиційні сертифікати іменні (емітент - резидент)

1503

Інвестиційні сертифікати інших видів (емітент - резидент)

1504

Інвестиційні сертифікати на пред'явника (емітент - нерезидент)

1505

Інвестиційні сертифікати іменні (емітент - нерезидент)

1599

Інвестиційні сертифікати інших видів (емітент - нерезидент)

1600

Векселі

1601

Векселі прості (емітент - резидент)

1602

Векселі переказні (емітент - резидент)

1603

Векселі прості (емітент - нерезидент)

1604

Векселі переказні (емітент - нерезидент)

1699

Векселі інших видів (емітент - нерезидент)

1701

Цінні папери інших видів (емітент - резидент)

1702

Цінні папери інших видів (емітент - нерезидент)

1800

Деривативи, похідні цінні папери, строкові фінансові інструменти

1801

Опціони на товари (емітент - резидент)

1802

Опціони на послуги (емітент - резидент)

1803

Опціони на цінні папери (емітент - резидент)

1804

Опціони на товари (емітент - нерезидент)

1805

Опціони на послуги (емітент - нерезидент)

1806

Опціони на цінні папери (емітент - нерезидент)

1807

Вид опціону не визначено

1808

Ф'ючерсні контракти на товари (емітент - резидент)

1809

Ф'ючерсні контракти на послуги (емітент - резидент)

1810

Ф'ючерсні контракти на цінні папери (емітент - резидент)

1811

Ф'ючерсні контракти на товари (емітент - нерезидент)

1812

Ф'ючерсні контракти на послуги (емітент - нерезидент)

1813

Ф'ючерсні контракти на цінні папери (емітент - нерезидент)

1814

Вид ф'ючерсного контракту не визначено

1815

Форвардні контракти на товари (емітент - резидент)

1816

Форвардні контракти на послуги (емітент - резидент)

1817

Форвардні контракти на цінні папери (емітент - резидент)

1818

Форвардні контракти на товари (емітент - нерезидент)

1819

Форвардні контракти на послуги (емітент - нерезидент)

1820

Форвардні контракти на цінні папери (емітент - нерезидент)

1821

Вид форвардного контракту не визначено

1822

Деривативи (похідні цінні папери, строкові фінансові інструменти) інших видів (емітент - резидент)

1823

Деривативи (похідні цінні папери, строкові фінансові інструменти) інших видів (емітент - нерезидент)

1910

Корпоративні права, виражені не у формі цінних паперів

1911

Корпоративні права, виражені не у формі цінних паперів (емітент - резидент)

1912

Корпоративні права, виражені не у формі цінних паперів (емітент - нерезидент)

1920

Приватизаційні папери

1921

Приватизаційні папери (емітент - резидент)

1922

Приватизаційні папери (емітент - нерезидент)

1930

Заставна (як вид цінного папера)

1940

Сертифікати фонду операцій з нерухомістю

1941

Іменні сертифікати ФОН документарної форми випуску (іменні документарні сертифікати ФОН)

1942

Іменні сертифікати ФОН бездокументарної форми випуску (іменні бездокументарні сертифікати ФОН)

1943

Сертифікати ФОН на пред'явника документарної форми випуску (документарні сертифікати ФОН на пред'явника)

1950

Іпотечні облігації

1951

Звичайні іпотечні облігації

1952

Структуровані іпотечні облігації

1960

Іпотечні сертифікати

1961

Іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю іменні (емітент - резидент)

1962

Іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю іменні (емітент - нерезидент)

1963

Іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю на пред'явника (емітент - резидент)

1964

Іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю на пред'явника (емітент - нерезидент)

1965

Іпотечні сертифікати участі іменні (емітент - резидент)

1966

Іпотечні сертифікати участі іменні (емітент - нерезидент)

2000

Валюта або банківський метал

2980

Гривні

2036

Австралійські долари

2826

Англійські фунти стерлінгів

2208

Датські крони

2840

Долари США

2352

Ісландські крони

2124

Канадські долари

2578

Норвезькі крони

2752

Шведські крони

2756

Швейцарські франки

2392

Японські єни

2978

Євро

2960

СПЗ

2959

Золото

2964

Паладій

2962

Платина

2961

Срібло

2974

Білоруські рублі

2100

Леви (Болгарія)

2051

Вірменські драми

2981

Грузинські ларі

2344

Долари Гонконгу

2233

Естонські крони

2376

Ізраїльські нові шекелі

2356

Індійські рупії

2398

Казахстанські тенге

2417

Киргизькі соми

2414

Кувейтські динари

2428

Латвійські лати

2440

Литовські літи

2470

Мальтійські ліри

2498

Молдавські леї

2554

Новозеландські долари

2985

Польські злоті

2410

Республіки Корея вони

2643

Російські рублі

2642

Румунські леї

2682

Саудівські ріали

2702

Сингапурські долари

2703

Словацькі крони

2705

Словенські толари

2792

Турецькі ліри

2348

Угорські форинти

2952

КФА франки ВСЕАО

2950

КФА франки ВЕАС

2191

Хорватські куни

2156

Юані Женьміньбі (Китай)

2031

Азербайджанські манати

2818

Єгипетські фунти

2901

Нові тайванські долари

2972

Таджицькі сомоні

2795

Туркменські манати

2860

Узбецькі суми

2891

Югославські динари

2203

Чеські крони

2710

Ренди (Південна Африка)

2784

Дірхеми ОАЕ

2999

Інші валюти та банківські метали

3000

Дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення, напівдорогоцінне каміння
У будь-якому вигляді та стані (сировина, сплави, напівфабрикати, промислові продукти, хімічні сполуки, вироби, відходи, брухт тощо, крім ювелірних виробів)

3100

Дорогоцінні метали

3101

Золото

3102

Срібло

3103

Платина

3104

Паладій

3105

Іридій

3106

Родій

3107

Осмій

3108

Рутеній

3199

Інші дорогоцінні метали

3200

Дорогоцінне каміння
Природні та штучні (синтетичні) мінерали в сировині, необробленому та обробленому виглядах (у виробах)

3201

Алмаз

3202

Рубін

3203

Сапфір синій

3204

Смарагд

3205

Олександрит

3206

Демантоїд

3207

Евклаз

3208

Жадеїт (імперіал)

3209

Сапфір рожевий та жовтий

3210

Опал благородний чорний

3211

Шпінель благородна

3212

Аквамарин

3213

Берил

3214

Кордієрит

3215

Опал благородний білий та вогняний

3216

Танзаніт

3217

Топаз рожевий

3218

Турмалін

3219

Хризоберил

3220

Хризоліт

3221

Цаворіт

3222

Циркон

3223

Шпінель

3224

Адуляр

3225

Аксиніт

3226

Альмандин

3227

Аметист

3228

Гесоніт

3229

Гросуляр

3230

Данбурит

3231

Діоптаз

3232

Кварц димчастий

3233

Кварц рожевий

3234

Кліногуміт

3235

Кришталь гірський

3236

Кунцит

3237

Моріон

3238

Піроп

3239

Родоліт

3240

Скаполіт

3241

Спесартин

3242

Сподумен

3243

Топаз блакитний, винний та безколірний

3244

Фенакіт

3245

Фероортоклаз

3246

Хризопраз

3247

Хромдіопсид

3248

Цитрин

3299

Інше дорогоцінне каміння

3300

Дорогоцінне каміння органогенного утворення
В сировині, необробленому та обробленому виглядах

3301

Перли

3302

Бурштин

3399

Інше дорогоцінне каміння органогенного утворення

3400

Напівдорогоцінне каміння
Природні та штучні (синтетичні) мінерали, органогенні утворення та гірські породи в сировині, необробленому та обробленому виглядах (у виробах)

3401

Бірюза

3402

Жадеїт

3403

Лазурит

3404

Малахіт

3405

Молдавіт

3406

Нефрит

3407

Тигрове та кошаче око

3408

Хауліт

3409

Хризокола

3410

Цоїзит

3411

Чароїт

3412

Агат

3413

Амазоніт

3414

Гагат

3415

Гематит

3416

Дерево скам'яніле

3417

Джеспіліт

3418

Егіриніт

3419

Епідозит

3420

Кахолонг

3421

Кварцит кольоровий

3422

Кремінь кольоровий

3423

Онікс мармуровий

3424

Опал

3425

Пегматит

3426

Пірофіліт

3427

Родоніт

3428

Сердолік

3429

Серпентиніт

3430

Скарни кольорові

3431

Содаліт

3432

Халцедон

3433

Шпати іризуючі польові

3434

Яшма

3435

Інше напівдорогоцінне каміння

4000

Страхові продукти
Поліси, сертифікати та інші договори страхування і перестрахування таких видів

4100

Добровільне страхування

4101

Страхування життя

4102

Страхування від нещасних випадків

4103

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)

4104

Страхування здоров'я на випадок хвороби

4105

Страхування залізничного транспорту

4106

Страхування наземного транспорту (крім залізничного)

4107

Страхування повітряного транспорту

4108

Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)

4109

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

4110

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

4111

Страхування іншого майна (крім передбаченого пунктами 5 - 9 статті 6 Закону України "Про страхування")

4112

Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

4113

Страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

4114

Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

4115

Страхування іншої відповідальності перед третіми особами (крім передбаченої пунктами 12 - 14 статті 6 Закону України "Про страхування")

4116

Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

4117

Страхування інвестицій

4118

Страхування фінансових ризиків

4119

Страхування судових витрат

4120

Страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій

4121

Страхування медичних витрат

4199

Інші види добровільного страхування

4200

Обов'язкове страхування

4201

Медичне страхування

4202

Особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків

4203

Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

4204

Страхування спортсменів вищих категорій

4205

Страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини

4206

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

4207

Авіаційне страхування цивільної авіації

4208

Страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам

4209

Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

4210

Страхування засобів водного транспорту

4212

Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

4213

Страхування працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України), які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, у тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади

4214

Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

4215

Страхування цивільної відповідальності інвестора, у тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою

4216

Страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції"

4217

Страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я тимчасового адміністратора, ліквідатора фінансової установи та працівників Міністерства фінансів України, які визначені ним для вирішення питань щодо участі держави у капіталізації банку

4218

Страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ"

4219

Страхування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні хвороби, пов'язаного з виконанням ними професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб

4220

Страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів

4222

Страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України

4223

Страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності

4224

Страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі

4225

Страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі

4226

Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

4227

Страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком, установленим Кабінетом Міністрів України

4228

Страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам

4229

Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї

4230

Страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з переліком тварин, встановленими Кабінетом Міністрів України

4231

Страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну

4232

Страхування відповідальності морського судновласника

4233

Страхування ліній електропередач та перетворювального обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійного лиха або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб

4234

Страхування відповідальності виробників (постачальників) продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій за шкоду, заподіяну третім особам

4299

Інші види обов'язкового страхування

5000

Фінансові та платіжні інструменти

5110

Позика

5120

Позика ломбардна

5220

Кредит

5230

Депозит (крім депозитних сертифікатів)

5240

Товарні кредити та фінансовий лізинг

5310

Похідні фінансові інструменти (опціони, ф'ючерси, свопи тощо)

5410

Гарантії, поручительства, акредитиви, акцепти тощо

5420

Контргарантії

5510

Розрахункові документи

5520

Заставні документи (крім цінних паперів)

5610

Зобов'язання з кредитування

5710

Платіжні картки

5720

Дорожні чеки

5730

Чеки та інші оборотні платіжні інструменти (крім векселів)

5740

Інші платіжні інструменти

5810

Права вимоги

5820

Регресні вимоги

5910

Інструменти, що базуються на обмінних курсах та відсотках

5999

Інші фінансові інструменти

6000

Земельні відносини (права)

6101

Землі, земельні ділянки та права на них, у тому числі на земельні частки (паї) тощо

7000

Будівлі

7101

Житлові будинки (частини будинків), квартири, кімнати у квартирах та одноквартирних будинках, дачі, жилі приміщення в інших будівлях

7201

Нежилі приміщення в житлових будинках, призначені для торговельних, побутових та інших потреб непромислового характеру

7999

Інші будівлі, споруди, приміщення, гаражі та їх частки, об'єкти незавершеного будівництва тощо

8000

Інші товари

8010

Живі тварини

8020

М'ясо та харчові нутрощі (субпродукти)

8030

Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні

8040

Молоко та молочні продукти; яйця птахів; натуральний мед; харчові продукти тваринного походження, в іншому місці не пойменовані

8050

Інші продукти тваринного походження, не включені до інших угруповань

8060

Живі рослини та продукти квітництва

8070

Овочі, рослини, корені та харчові коренеплоди

8080

Їстівні плоди та горіхи; цедра цитрусових або шкірки динь

8090

Кава, чай, мате [парагвайський чай] та прянощі

8100

Зернові культури

8110

Продукція борошномельно-круп'яної промисловості; солод; крохмаль-інулін; пшенична клейковина

8120

Насіння і плоди олійних рослин; насіння інше, плоди і зерна; технічні або лікарські рослини; солома і корми

8130

Камеді, смоли та інші рослинні соки і екстракти

8140

Рослинні матеріали для виготовлення плетених виробів; інші продукти рослинного походження, не включені до інших угруповань

8150

Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження

8160

Готові харчові продукти з м'яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних

8170

Цукор і кондитерські вироби з цукру

8180

Какао та продукти з нього

8190

Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби

8200

Продукти переробки овочів, плодів або інших частин рослин

8210

Різні харчові продукти

8220

Алкогольні і безалкогольні напої та оцет

8230

Залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для тварин

8240

Тютюн та промислові замінники тютюну

8250

Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент

8260

Руди, шлаки та зола

8270

Енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні

8280

Продукти неорганічної хімії: сполуки неорганічні або органічні дорогоцінних металів, рідкоземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів

8290

Органічні хімічні сполуки

8300

Фармацевтична продукція

8310

Добрива

8320

Екстракти дубильні або фарбувальні; таніни та їх похідні, пігменти та інші барвники, фарби і лаки; мастики, чорнила

8330

Ефірні олії та резиноїди; парфумерні, туалетні та косметичні препарати

8340

Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні матеріали, штучний віск, готовий віск, суміші для чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, зуболікарський віск і суміші на основі гіпсу для стоматологічних потреб

8350

Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти

8360

Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; пірофорні сплави; деякі речовини, що загоряються

8370

Фотографічні або кінематографічні товари

8380

Інші продукти хімічної промисловості

8390

Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

8400

Каучук, гума та вироби з них

8410

Шкури та шкіра необроблені (крім натурального хутра) та шкіра

8420

Вироби зі шкіри; шорно-сідельні спорядження або упряж; дорожні речі, жіночі сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку)

8430

Хутро натуральне та штучне; вироби з них

8440

Деревина і вироби з деревини, деревне вугілля

8450

Пробка та вироби з неї

8460

Вироби із соломи та інших матеріалів, які використовуються для плетіння; плетені вироби

8470

Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або картон з повторно перероблених відходів і макулатури

8480

Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону

8490

Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани; папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону

8500

Шовк

8510

Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа і тканини з кінського волосу

8520

Бавовна

8530

Інші рослинні текстильні волокна; пряжа з паперу і тканини з паперової пряжі

8540

Нитки синтетичні або штучні

8550

Хімічні штапельні волокна

8560

Вата, повсть і неткані матеріали; спеціальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати і вироби з них

8570

Килими та інші текстильні покриття для підлоги

8580

Спеціальні тканини; тканини з прошивним ворсом; мережива; гобелени; оздоблювальні матеріали; вишивка

8590

Текстильні матеріали, просочені, покриті або дублені; технічні вироби з текстильних матеріалів

8600

Трикотажні полотна

8610

Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні вироби

8620

Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні вироби, крім трикотажних

8630

Інші готові текстильні вироби; комплекти; мотлох та ганчір'я

8640

Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини

8650

Головні убори та їх частини

8660

Парасольки, парасольки від сонця, палиці, палиці-сидіння, батоги, хлисти та їх частини

8670

Оброблені пір'я та пух і вироби з них; штучні квіти; вироби з волосся людини

8680

Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів

8690

Керамічні вироби

8700

Скло та вироби зі скла

8710

Перли натуральні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані чи дубльовані дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети

8720

Чорні метали

8730

Вироби з чорних металів

8740

Мідь і вироби з міді

8750

Нікель і вироби з нікелю

8760

Алюміній і вироби з алюмінію

8780

Свинець і вироби зі свинцю

8790

Цинк і вироби з цинку

8800

Олово і вироби з олова

8810

Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них

8820

Інструменти, ножові вироби і столові прибори з недорогоцінних металів; частини цих виробів з недорогоцінних металів

8830

Інші вироби з недорогоцінних металів

8840

Реактори ядерні, котли, машини, апарати і механічні пристрої; їх частини

8850

Електричні машини і устаткування та їх частини; апаратура для записування або відтворення звуку; апаратура для записування або відтворення зображення і звуку по телебаченню та частини і приладдя до них

8860

Залізничні або трамвайні локомотиви, засоби пересування залізницею або аналогічними коліями і їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залізничної і трамвайної мережі та їх частини; механічне (у тому числі електромеханічне) обладнання сигналізації для шляхів сполучення

8870

Автомобілі, тягачі, велосипеди й інші наземні транспортні засоби, їх частини та пристрої

8880

Аеронавігаційні або космічні апарати; їх частини

8890

Плавучі засоби морські або річкові

8900

Прилади та апарати оптичні, для фотографування або кінематографії, вимірювання, контролю або вимірювання точності; апарати медико-хірургічні; їх частини та приладдя

8910

Годинники та частини до них

8920

Музичні інструменти; частини та приладдя до них

8930

Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя

8940

Меблі; медико-хірургічні меблі; постільні речі та аналогічні товари, освітлювальні прилади, в іншому місці не пойменовані; лампи-реклами, світлові покажчики, табло та аналогічні вироби; збірні будівельні конструкції

8950

Іграшки, ігри, предмети для розваг або спорту; їх частини і приладдя

8960

Різні готові вироби

8970

Вироби мистецтва, предмети колекціонування або антикваріат

9000

Послуги, роботи, права на використання

9100

Послуги

9200

Роботи

9300

Права на використання об'єктів інтелектуальної власності

9400

Концесійні права

9500

Права на використання природних ресурсів

9900

Інші права на використання

0000

Об'єкт відсутнійвгору