Документ z0805-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.04.2016, підстава - z0241-16

у разі припинення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

у разі відновлення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Крім того, форма № 1-ФМ подається до Держфінмоніторингу України безпосередньо суб'єктом первинного фінансового моніторингу в таких випадках:

у разі подання інформації про відокремлений підрозділ (постановки на облік відокремленого підрозділу) суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

у разі зміни відомостей про відокремлений підрозділ, у тому числі про керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

у разі припинення діяльності відокремленого підрозділу;

у разі відновлення діяльності відокремленого підрозділу.

4.2. Відповідна форма № 1-ФМ заповнюється зазначеними суб'єктами за такими правилами:

а) для суб'єкта первинного фінансового моніторингу (сторінки 1, 2):

при постановці на облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу в Єдиній інформаційній системі - у разі, якщо форма № 1-ФМ з відомостями про суб'єкта первинного фінансового моніторингу надсилається вперше, заповнюються розділи I, II, III. При цьому в полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "первинне" - "1", у полі 020 заповнюється скорочене найменування суб'єкта відповідно до реєстраційних документів (за його відсутності - повне найменування); при цьому у полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "первинне" без заповнення поля 050 "Обліковий ідентифікатор СПФМ". У розділі III заповнюються відомості, які стосуються керівника суб'єкта;

у разі зміни відомостей про суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у тому числі керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, заповнюються у розділі I поля 010 - 060 обов'язково та ті поля, у яких відбулися зміни. В інших полях зазначається символ "-". При цьому в полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "коригуюче" - "2";

у разі припинення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу заповнюються у розділі I поля 010 - 060, 100 обов'язково та у полі 109 указуються підстави припинення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу (номер та дата наказу, рішення, найменування органу (установи), що їх видав, тощо). В інших полях зазначається символ "-";

у разі відновлення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу (у випадку збереження всіх основних реквізитів - коду за ЄДРПОУ та інших) форма № 1-ФМ подається разом із супровідним листом довільної форми з інформацією про відновлення особою діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Заповнюються розділи I, II, III. При цьому в полі 020 заповнюється скорочене найменування суб'єкта відповідно до реєстраційних документів (за його відсутності - повне найменування). У полі 109 указуються підстави відновлення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу (номер та дата наказу, рішення, найменування органу (установи), що їх видав, тощо). При цьому в полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "коригуюче" - "2". У розділі III заповнюються відомості, які стосуються керівника суб'єкта.

У разі заповнення поля "Номер телефону" в усіх випадках указується номер телефону з кодом населеного пункту.

У разі заповнення поля "Країна" в усіх випадках указується назва країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Держкомстату від 22 грудня 2010 року № 527, наприклад: Україна;

б) для відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу (сторінки 3, 4):

у разі подання інформації про відокремлений підрозділ (постановки на облік відокремленого підрозділу) суб'єкта первинного фінансового моніторингу в Єдиній інформаційній системі (форма № 1-ФМ з відомостями про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу надсилається вперше) заповнюються розділи I, II, III. При цьому у полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "первинне" - "1". Поля 010 - 031, 050 заповнюються реквізитами суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у полі 020 заповнюється скорочене найменування суб'єкта відповідно до реєстраційних документів (за його відсутності - повне найменування). Поле 051 "Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу" не заповнюється. Розділ III заповнюється відомостями, які стосуються керівника відокремленого підрозділу суб'єкта;

у разі зміни відомостей про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у тому числі про керівника відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, заповнюються поля 010 - 051, 320, 330 обов'язково та ті поля, у яких відбулися зміни. В інших полях зазначається символ "-". При цьому в полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "коригуюче" - "2";

у разі припинення діяльності відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу заповнюються обов'язково у розділі I поля 010 - 051, у розділі II - поле 360, у полі 320 указується ідентифікаційний код відокремленого підрозділу, у разі відсутності вказується ідентифікаційний код головного підприємства суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у полі 330 - повне найменування відокремленого підрозділу відповідно до реєстраційних документів та у полі 369 указуються підстави припинення діяльності відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу (номер та дата наказу, рішення, найменування органу (установи), що їх видав, тощо). В інших полях зазначається символ "-";

у разі відновлення діяльності відокремленого підрозділу (у випадку збереження всіх основних реквізитів - коду за ЄДРПОУ та інших) форма № 1-ФМ подається разом із супровідним листом довільної форми з інформацією про відновлення особою діяльності відокремленого підрозділу. При цьому заповнюються розділи I, II, III. У полі 040 "Вид повідомлення (код)" розділу I зазначається код виду повідомлення "коригуюче" - "2". Поля 010 - 031, 050 заповнюються реквізитами суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у полі 020 заповнюється скорочене найменування суб'єкта відповідно до реєстраційних документів (за його відсутності - повне найменування). У полі 369 указуються підстави відновлення діяльності відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу (номер та дата наказу, рішення, найменування органу (установи), що їх видав, тощо). У розділі III заповнюються відомості, які стосуються керівника відокремленого підрозділу суб'єкта.

У разі заповнення поля "Номер телефону" в усіх випадках указується номер телефону з кодом населеного пункту.

У разі заповнення поля "Країна" в усіх випадках указується назва країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Держкомстату від 22 грудня 2010 року № 527, наприклад: Україна.

У разі заповнення поля "Адреса e-mail" указується адреса електронної пошти обов'язково у разі наявності.

5. Особливості заповнення форми № 1-ФМ

5.1. До подання відомостей до Держфінмоніторингу України про відокремлений підрозділ суб'єкти первинного фінансового моніторингу мають отримати від Держфінмоніторингу України форму № 3-ФМ "Повідомлення про результати обробки форми обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)" з інформацією про взяття на облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

5.2. У полі в правому нижньому куті форми № 1-ФМ проставляється зразок печатки суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу (для одноособовців - у разі наявності).

У разі відсутності печатки одноособовець у кінці форми № 1-ФМ повинен зазначити "Без печатки".

5.3. Форма обліку підписується керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу або одноособовцем із зазначенням таких відомостей:

повне найменування посади;

прізвище, ім'я та по батькові керівника або одноособовця, а також його особистий підпис.

Підпис засвідчується відбитком печатки суб'єкта первинного фінансового моніторингу (для одноособовців - у разі наявності).

5.4. У разі якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу приймає рішення щодо надання дозволу відокремленому підрозділу безпосередньо подавати до Держфінмоніторингу України форму № 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" та форму № 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу", при поданні інформації про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу в місці "Зразок відбитка печатки" в правому нижньому куті форми № 1-ФМ проставляється печатка відокремленого підрозділу. В інших випадках проставляється печатка суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

5.5. У разі якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу скасовує рішення щодо надання дозволу відокремленому підрозділу безпосередньо подавати до Держфінмоніторингу України форму № 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" та форму № 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу", при поданні інформації про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу в місці "Зразок відбитка печатки" в правому нижньому куті форми № 1-ФМ проставляється печатка суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

III. Порядок заповнення форми № 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу"

1. Форма № 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" (далі - форма № 2-ФМ) формується з послідовних записів про фінансову операцію, при цьому кожний запис складається із заповнених бланків форм за відповідними розділами. Усі записи в реєстрі мають наскрізну нумерацію і не можуть повторюватись протягом усього періоду діяльності суб'єкта. Бланки форм, передбачені розділом III реєстру, заповнюються для кожного учасника фінансової операції окремо.

2. Форма № 2-ФМ повинна обов'язково включати відомості щонайменше про двох учасників: клієнта та контрагента. Залежно від характеру фінансової операції форма № 2-ФМ може містити декілька відомостей про клієнтів, контрагентів та інших учасників фінансової операції згідно з Довідником кодів типів осіб, що мають відношення до фінансової операції (додаток 8).

3. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу при визначенні особи, яка має відношення до фінансової операції, та заповненні розділу III "Відомості про учасника фінансової операції" форми № 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" керується таким правилом: суб'єкт первинного фінансового моніторингу не може виступати у фінансовій операції, дані про яку він вносить у реєстр, як клієнт.

4. Виправлення даних, внесених до реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, не допускається. У разі допущення помилки (помилок) у реєстрі фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, необхідно анулювати помилковий запис щодо відповідної фінансової операції, а виправлений запис про фінансову операцію внести під новим номером. Анулювання запису фіксується шляхом внесення слова "АНУЛЬОВАНО" у поле "Додаткова інформація" розділу IV у реєстрі, який ведеться суб'єктом та у якому допущено помилку (помилки). У цьому самому полі зазначаються номер та дата нового запису про цю фінансову операцію.

5. При виправленні помилок або неточностей у записах, інформацію щодо яких не було взято на облік Держфінмоніторингом України, у реєстрі слід обов'язково заповнити поле 450.

Для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу, крім суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, при виправленні помилок або неточностей у записах, інформацію щодо яких не було взято на облік Держфінмоніторингом України, необхідно заповнити розділ "Дані про попередню реєстрацію фінансової операції, що не взята на облік".

6. У разі виявлення помилок або неточностей у записах, інформацію щодо яких було взято на облік Держфінмоніторингом України, у реєстрі також необхідно анулювати помилковий запис щодо відповідної фінансової операції, а виправлений запис про фінансову операцію внести під новим номером та надіслати до Держфінмоніторингу України. При цьому в полях 690 та 700 зазначаються відповідно порядковий номер фінансової операції, що коригується в реєстрі, і дата реєстрації фінансової операції, що коригується.

7. У разі якщо спеціально визначений суб'єкт первинного фінансового моніторингу є учасником фінансової операції (наприклад, безпосередньо купує/продає майно), то він обов'язково зазначається як контрагент і при заповненні розділу III "Відомості про учасника фінансової операції" форми № 2-ФМ зазначаються відомості лише про іншого учасника або учасників (якщо їх декілька) фінансової операції. При цьому у розділі IV "Додаткова інформація" форми № 2-ФМ необхідно зазначати тип участі спеціально визначеного суб'єкта первинного фінансового моніторингу у фінансовій операції як контрагента.

8. Спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу у полі 580 "Коментар до здійснення ФО" форми № 2-ФМ повинні зазначати:

форму розрахунку за фінансовою операцією (готівкова, безготівкова, у національній або іноземній валюті);

відомості про об'єкт фінансової операції (земельна ділянка, будинок, квартира, нежилі приміщення, гаражі та/або їх частки, об'єкти незавершеного будівництва, об'єкти житлового/нежитлового фонду);

відношення учасників до операції (продавець/покупець майна);

місцезнаходження об'єкта нерухомості (в Україні/за межами України).

Для більш детального формування запису у полі 580 "Коментар до здійснення ФО" форми № 2-ФМ суб'єктам рекомендується користуватися відповідними довідниками, які містяться у додатках до цієї Інструкції.

1. Порядок заповнення форми № 2-ФМ суб'єктами первинного фінансового моніторингу, а саме: страховиками (перестраховиками), кредитними спілками, ломбардами та іншими фінансовими установами; платіжними організаціями та членами платіжних систем, що є небанківськими установами, еквайринговими та кліринговими установами; товарними, фондовими та іншими біржами; професійними учасниками ринку цінних паперів; компаніями з управління активами; операторами поштового зв'язку, іншими установами, які проводять фінансові операції з переказу коштів; суб'єктами господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, у випадку проведення фінансової операції, пов'язаної з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів; іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги

Розділ I. Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ

Код

Назва поля

Коментар щодо заповнення

Необхідність заповнення

Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію

010

Тип суб'єкта (код)

Указується код типу суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до Довідника кодів типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 7)

Обов'язково

020

Вид суб'єкта (код)

Указується код виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу, у ролі якого він виступає у проведенні фінансової операції, згідно з Довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 5)

Обов'язково

030

Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

Указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу, або представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності, або відокремленого підрозділу, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію:
для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців - відповідно до документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, указуються серія та номер паспорта громадянина України. Для юридичних осіб або представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності - код за ЄДРПОУ;
у разі відсутності у відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу особистого ідентифікаційного коду вказується код за ЄДРПОУ юридичної особи - суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Обов'язково

040

Скорочена назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу

Указується скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до установчих документів, у якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію, за його відсутності - повне найменування

Обов'язково

050

Обліковий ідентифікатор СПФМ чи відокремленого підрозділу або номер свідоцтва про постановку на облік

Указується обліковий ідентифікатор або номер свідоцтва про постановку на облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію, в Єдиній інформаційній системі

Обов'язково

Відомості про місцезнаходження або місце проживання суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію

060

Країна (код та назва)

Указуються цифровий код країни, на території якої перебуває суб'єкт первинного фінансового моніторингу або відокремлений підрозділ, у якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію, та назва цієї країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Держкомстату від 22 грудня 2010 року № 527
(наприклад: країна Україна кодується: 804 Україна)

Обов'язково

070

Область (код та назва)

Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (додаток 11)
(наприклад: 68 Хмельницька)

Обов'язково, якщо код країни - Україна

080

Поштовий індекс

Указується індекс відділення зв'язку

Обов'язково

090

Населений пункт

Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста (м.), села (с.), селища (сел.), селища міського типу (смт) тощо; найменування населеного пункту вказується повністю
(наприклад: м. Київ; смт Микулинці, Іванківський район; сел. Васильківка, Васильківський район)

Обов'язково

100

Вулиця

Указується назва вулиці
(наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)

Обов'язково у разі наявності

110

Будинок

Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок № 18 заповнюється як "- - - - - 18"; будинок № 18-А заповнюється як "- - - - 18А"; будинок № 18/12 заповнюється як "- - 18/12")

Обов'язково у разі наявності

120

Корпус (споруда)

Указується номер корпусу (або споруди) будинку
(наприклад: корпус № 8 заповнюється як "- - - - - - 8")

Обов'язково у разі наявності

130

Офіс (квартира)

Указується номер офіса або квартири суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу
(наприклад: офіс № 6 заповнюється як "- - - 6"; офіс № 6-А заповнюється як "- - 6А"; квартира № 127 заповнюється як "- 127")

Обов'язково у разі наявності

140

Номер телефону (з кодом населеного пункту)

Указується номер телефону суб'єкта первинного фінансового моніторингу з обов'язковим зазначенням міжміського коду
(наприклад: телефон у м. Львові 862334 у полі матиме такий вигляд: 0322862334)

Обов'язково

150

Адреса e-mail

Указується електронна адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Обов'язково у разі наявності

Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію

160

Посада відповідального працівника

Указується повне найменування посади працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, відповідно до установчих документів суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію, або його штатного розпису

Обов'язково

170

Прізвище

Указується прізвище відповідального працівника

Обов'язково

180

Ім'я

Указується ім'я відповідального працівника

Обов'язково

190

По батькові

Указується по батькові відповідального працівника

Обов'язково у разі наявності

200

Номер телефону (з кодом населеного пункту)

Указується номер телефону відповідального працівника з обов'язковим зазначенням міжміського коду
(наприклад: телефон у м. Львові 862334 у полі матиме такий вигляд: 0322862334)

Обов'язково

210

Адреса e-mail

Указується електронна адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Обов'язково у разі наявності

Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), у якому було зареєстровано фінансову операцію

220

Тип суб'єкта (код)

Указується код типу суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до Довідника кодів типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 7)

Обов'язково

230

Вид суб'єкта (код)

Указується код виду суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу, у ролі якого він виступає у проведенні фінансової операції, згідно з Довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 5)

Обов'язково

240

Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

Указується ідентифікаційний код (номер) суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, в якому було зареєстровано фінансову операцію:
для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців - відповідно до документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, указуються серія та номер паспорта громадянина України. Для юридичних осіб або для представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності - ідентифікаційний код (номер) за ЄДРПОУ;
за відсутності у відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу особистого ідентифікаційного коду вказується код за ЄДРПОУ юридичної особи - суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Обов'язково

250

Скорочена назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу

Указується скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, в якому було зареєстровано фінансову операцію, відповідно до установчих документів, за його відсутності - повне найменування

Обов'язково

260

Обліковий ідентифікатор СПФМ чи відокремленого підрозділу або номер свідоцтва про постановку на облік

Указується обліковий ідентифікатор або номер свідоцтва про постановку на облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію, в Єдиній інформаційній системі

Обов'язково

Відомості про місцезнаходження або місце проживання суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було зареєстровано фінансову операцію

270

Країна (код та назва)

Указуються цифровий код країни, на території якої перебуває суб'єкт первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ, у якому було зареєстровано фінансову операцію, та назва цієї країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Держкомстату від 22 грудня 2010 року № 527
(наприклад: країна Україна кодується: 804 Україна)

Обов'язково

280

Область (код та назва)

Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (додаток 11)
(наприклад: 68 Хмельницька)

Обов'язково, якщо код країни - Україна

290

Поштовий індекс

Указується індекс відділення зв'язку

Обов'язково

300

Населений пункт

Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста (м.), села (с.), селища (сел.), селища міського типу (смт) тощо; найменування населеного пункту вказується повністю
(наприклад: м. Київ; смт Микулинці, Іванківський район; сел. Васильківка, Васильківський район)

Обов'язково

310

Вулиця

Указується назва вулиці
(наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)

Обов'язково у разі наявності

320

Будинок

Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок № 18 заповнюється як "- - - - - 18"; будинок № 18-А заповнюється як "- - - - 18А"; будинок № 18/12 заповнюється як "- - 18/12")

Обов'язково у разі наявності

330

Корпус (споруда)

Указується номер корпусу (або споруди) будинку
(наприклад: корпус № 8 заповнюється як "- - - - - - 8")

Обов'язково у разі наявності

340

Офіс (квартира)

Указується номер офіса або квартири суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу
(наприклад: офіс № 6 заповнюється як "- - - 6"; офіс № 6-А заповнюється як "- - 6А"; квартира № 127 заповнюється як "- 127")

Обов'язково у разі наявності

350

Номер телефону (з кодом населеного пункту)

Указується номер телефону суб'єкта первинного фінансового моніторингу з обов'язковим зазначенням міжміського коду
(наприклад: телефон у м. Львові 862334 у полі матиме такий вигляд: 0322862334)

Обов'язково

360

Адреса e-mail

Указується електронна адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Обов'язково у разі наявності

Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було зареєстровано фінансову операцію

370

Посада відповідального працівника

Указується повне найменування посади працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, відповідно до установчих документів суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, в якому було зареєстровано фінансову операцію, або його штатного розпису

Обов'язково

380

Прізвище

Указується прізвище відповідального працівника

Обов'язково

390

Ім'я

Указується ім'я відповідального працівника

Обов'язково

400

По батькові

Указується по батькові відповідального працівника

Обов'язково у разі наявності

410

Номер телефону (з кодом населеного пункту)

Указується номер телефону відповідального працівника з обов'язковим зазначенням міжміського коду
(наприклад: телефон у м. Львові 862334 у полі матиме такий вигляд: 0322862334)

Обов'язково

420

Адреса e-mail

Указується електронна адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Обов'язково у разі наявності

Розділ II. Відомості про фінансову операцію

Код

Назва поля

Коментар щодо заповнення

Необхідність заповнення

430

Номер повідомлення

Указується номер повідомлення про фінансові операції, яким була надіслана фінансова операція у день його направлення
(наприклад, перше повідомлення за 15 червня 2011 року матиме у полі такий вигляд: 201106150001)

Обов'язково у разі подання повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу України

440

Дата здійснення повідомлення

Указується дата здійснення повідомлення про фінансові операції, яким була надіслана фінансова операція
(наприклад, повідомлення, здійснене 15 червня 2011 року, матиме у полі такий вигляд: 15062011)

Обов'язково у разі подання повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу України

450

Дані про попереднє повідомлення та реєстрацію фінансової операції, що не взята на облік

451

Номер попереднього повідомлення про фінансову операцію, що не взята на облік

У всіх випадках повторного направлення інформації про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом України указується номер першого повідомлення про цю фінансову операцію, що не взята на облік Держфінмоніторингом України

Обов'язково в разі надання повідомлення на заміну раніше наданого та не взятого на облік у Держфінмоніторингу України

452

Дата попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік

У всіх випадках повторного направлення інформації про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом України указується дата першої реєстрації фінансової операції у реєстрі, що не взята на облік Держфінмоніторингом України

Обов'язково в разі виправлення помилок або неточностей у записах про фінансову операцію, що не взята на облік

453

Порядковий номер попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік

У всіх випадках повторного направлення інформації про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом України указується порядковий номер реєстрації у реєстрі першої фінансової операції, що не взята на облік Держфінмоніторингом України

Обов'язково в разі виправлення помилок або неточностей у записах про фінансову операцію, що не взята на облік

460

Порядковий номер фінансової операції у повідомленні

Указується порядковий номер фінансової операції у повідомленні

Обов'язково у разі подання повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу України

470

Порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі

Указується порядковий номер запису про фінансову операцію в реєстрі суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)
(наприклад, якщо фінансова операція зазначена в реєстрі за номером 1299, поле матиме такий вигляд: - - - - - - - - 1299)

Обов'язково

480

Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі

Указується дата запису про фінансову операцію в реєстрі
(наприклад, якщо запис зазначених відомостей до реєстру здійснено 15 червня 2011 року, дата матиме у полі такий вигляд: 15062011)

Обов'язково

490

Ознака можливості відношення фінансової операції до фінансування тероризму

Указується наявність ознаки
(1 - за відсутності ознак відношення фінансової операції до фінансування тероризму;
3 - якщо учасником або вигодоодержувачем за фінансовою операцією є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції;
2 - в інших випадках можливого відношення фінансової операції до фінансування терористичної діяльності)

Обов'язково

500

Кількість учасників фінансової операції

Указується кількість учасників фінансової операції, яка дорівнює кількості заповнених відомостей про учасників фінансової операції

Обов'язково

510

Вид повідомлення про фінансову операцію (код)

Указується код виду повідомлення згідно з Довідником кодів видів повідомлень (додаток 6)

Обов'язково у разі подання повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу України

520

Дата здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні або дата зупинення проведення фінансової операції

Указуються день, місяць, рік здійснення фінансової операції, або відмови в її проведенні, або зупинення проведення фінансової операції; якщо здійснення фінансової операції ще не завершене, указується дата початку її здійснення

Обов'язково

530

Час здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні або час зупинення проведення фінансової операції

Указується час здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні або час зупинення проведення фінансової операції; якщо здійснення операції ще не завершене, указується час початку її здійснення

Обов'язково

540

Код валюти/ банківського металу

Указується код валюти або банківського металу, з використанням яких була проведена фінансова операція, відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34.
Якщо операція проведена в гривнях, то вказується код 980

Обов'язково

550

Сума фінансової операції у валюті проведення (вага банківського металу в грамах)

Указується цифрами сума операції в іноземній валюті або вага банківського металу в грамах.
Якщо операція проводиться у гривнях - вказується сума в гривнях

Обов'язково

560

Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті

Указується цифрами сума операції в гривнях.
Якщо операція проводиться в іноземній валюті, вказується сума операції в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення операції

Обов'язково

570

Підстава здійснення фінансової операції

Указуються зміст операції, призначення платежу, а також перелік усіх документів, які є підставою для здійснення фінансової операції (контракт, договір, платіжне доручення, чек тощо)

Обов'язково

580

Коментар до підстав здійснення фінансової операції

Указуються коментарі щодо підстав здійснення фінансової операції

Обов'язково у разі наявності

590

Ознака здійснення фінансової операції (код)

Указується код ознаки здійснення або відмови у здійсненні фінансової операції. Заповнюється згідно з Довідником кодів ознак здійснення фінансових операцій (додаток 10)

Обов'язково

600

Код виду фінансової операції

Указується код виду фінансової операції відповідно до Порядку формування коду виду фінансової операції згідно з довідником (додаток 1)

Обов'язково

610

Ознаки фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу (код)

Указується(ються) код ознаки (коди ознак) фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу.
Поля заповнюються, якщо фінансова операція є такою, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу; при цьому вказується(ються) код ознаки (коди ознак) фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, відповідно до Довідника кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу (додаток 2), при цьому кожному коду відповідає ознака, яку має фінансова операція; якщо фінансова операція має лише одну таку ознаку, заповнюється одне поле, дві ознаки - два поля тощо

Обов'язково, у разі якщо фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу

611

612

613

614

620

Коментар до ознаки (ознак) фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу

Указуються коментарі, які уточнюють ознаки фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу

Якщо заповнено поле 610 (у разі необхідності уточнення)

630

Ознаки фінансової операції, виявленої за результатами внутрішнього фінансового моніторингу (код)

Указуються коди ознак фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу. Поля заповнюються, якщо фінансова операція виявлена за результатами внутрішнього фінансового моніторингу; вказується(ються) код ознаки (коди ознак) фінансової операції, що виявлена за результатами внутрішнього фінансового моніторингу, відповідно до Довідника кодів ознак фінансових операцій, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу (додаток 3), при цьому кожному коду відповідає ознака, яку має фінансова операція; якщо фінансова операція має лише одну таку ознаку, заповнюється одне поле, дві ознаки - два поля тощо.
Також поле може заповнюватися при направленні суб'єктом первинного фінансового моніторингу повідомлень про фінансові операції на запит Держфінмоніторингу України або іноземних ПФР щодо надання інформації про фінансові операції, а також за запитом на відстеження (моніторинг) фінансових операцій

Обов'язково, у разі якщо фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу або при направленні суб'єктам первинного фінансового моніторингу повідомлень про фінансові операції на запит Держфінмоніторингу України або іноземних підрозділів фінансових розвідок

631

632

633

634

640

Коментар до ознаки (ознак) фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу

Указуються номер та дата рішення (запит), за яким суб'єктом проводиться відстеження (моніторинг) фінансової операції, у такому шаблоні:
*номер рішення*дата рішення
Наприклад: *552118/21*01.07.2010
та/або указуються коментарі, які уточнюють ознаки фінансової операції

Обов'язково у разі відстеження (моніторингу фінансової операції за запитом іноземної держави чи Держфінмоніторингу України (крім суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино))
або якщо заповнено поля 631 - 634

650

Порядковий номер реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі

Указується номер у реєстрі фінансової операції, пов'язаної з даною

Обов'язково у разі наявності

660

Дата реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі

Указується дата внесення в реєстр фінансової операції, пов'язаної з даною

Обов'язково у разі наявності

670

Коментар до пов'язаної фінансової операції

Указуються коментарі, що уточнюють зміст пов'язаної фінансової операції

Обов'язково, якщо заповнено поле 650

680

Номер фінансової операції в системі автоматизації (за наявності)

Указується унікальний номер фінансової операції, який використовується суб'єктом при проведенні внутрішнього обліку фінансової операції

Обов'язково у разі наявності

690

Порядковий номер фінансової операції, що коригується, у реєстрі

У разі надіслання коригуючого повідомлення про фінансову операцію на заміну раніше наданого та взятого на облік у Держфінмоніторингу України повідомлення (первинного) після виправлення в ньому відповідних помилок та неточностей чи наявності додаткової інформації вказується номер первинного запису в реєстрі про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, щодо якої надається додаткова (скоригована) інформація

У разі надання коригуючого повідомлення про фінансову операцію

700

Дата реєстрації фінансової операції, що коригується

У разі надіслання коригуючого повідомлення про фінансову операцію на заміну раніше наданого та взятого на облік у Держфінмоніторингу України повідомлення (первинного) після виправлення в ньому відповідних помилок та неточностей чи наявності додаткової інформації вказується дата первинного запису в реєстрі про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, щодо якої надається додаткова (скоригована) інформація

У разі надання коригуючого повідомлення про фінансову операцію

710

Кількість аркушів доданих документів

Указується кількість аркушів додатків до форм. У разі відсутності доданих документів у полі ставиться нуль

Обов'язково у разі наявності та при поданні повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу Українивгору