Документ z0790-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.01.2017, підстава - z1600-16

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.06.2014  № 237


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 2014 р.
за № 790/25567

Про затвердження акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства
№ 471 від 18.11.2016}

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», абзацу четвертого пункту 3 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 грудня 2011 року № 681 «Про затвердження Переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та уніфікованої форми акта перевірки, який складається за результатами відповідних заходів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2011 року за № 1516/20254.

3. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сеня О.В.

Міністр

І.О. Швайка

ПОГОДЖЕНО:

Тимчасово виконуючий обов'язки
Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

В.о. Голови Державного агентства
рибного господарства України

О.Ю. Потімков


О.М. Николенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
19.06.2014 № 237

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості

{Форма Акта із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 471 від 18.11.2016}

Директор Департаменту
тваринництва


А.А. Гетявгору