Документ z0759-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.06.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.08.2015. Подивитися в історії? )

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.06.2015  № 118


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2015 р.
за № 759/27204

Про затвердження Порядку проведення Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2010 року № 809 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади, що додається.

2. Управлінню розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції (Радзієвський І.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держкомтелерадіо Червака Б.О.

Голова Державного комітету
телебачення і радіомовлення
УкраїниО.І. НаливайкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
телебачення і радіомовлення
України
08.06.2015  № 118


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2015 р.
за № 759/27204

ПОРЯДОК
проведення Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає основні засади та встановлює методологію проведення Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади (далі - веб-сайти).

2. Моніторинг інформаційного наповнення веб-сайтів - комплекс операцій з пошуку та аналізу інформації на веб-сайтах з метою оцінки рівня їх інформаційного наповнення відповідно до вимог нормативно-правових актів, які регламентують розміщення певних видів інформації на веб-сайтах.

3. Об’єктами моніторингу є веб-сайти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4. Суб’єктом моніторингу є відділ з питань свободи слова та доступу до публічної інформації управління розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції Держкомтелерадіо.

5. Моніторинг проводиться двічі на рік: протягом квітня-червня та жовтня-грудня.

6. Про результати моніторингу Держкомтелерадіо інформує Кабінет Міністрів України щороку до 30 червня та 31 грудня.

ІІ. Методологія проведення моніторингу

1. Розміщення органами виконавчої влади інформації на веб-сайтах визначається чинними нормативно-правовими актами України.

2. Пошук, класифікація та аналіз інформації на веб-сайтах здійснюються відповідно до переліку параметрів, кожний з яких відображає окремий вид інформації, обов’язковість розміщення якої на веб-сайтах установлюється нормативно-правовими актами.

3. Для міністерств та інших центральних органів виконавчої влади перелік параметрів відображено у таблиці моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

Для Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій перелік параметрів відображено у таблиці моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

4. Для визначення рівня відповідності інформаційного наповнення веб-сайтів вимогам нормативно-правових актів для кожного параметра вводяться такі коефіцієнти:

1) коефіцієнт розміщення (Кр) - визначає обов’язковість розміщення інформації на веб-сайті та має такі значення:

0 - орган виконавчої влади в межах своєї компетенції не повинен розміщувати цей вид інформації на веб-сайті;

1 - орган виконавчої влади зобов’язаний розміщувати цей вид інформації на веб-сайті;

2) коефіцієнт наявності (Кн) - визначає наявність інформації на веб-сайті та має такі значення:

0 - інформація відсутня;

1 - інформація наявна.

5. Для визначення якості інформаційного наповнення веб-сайтів, зокрема, забезпечення повноти та актуальності інформації, а також зручності доступу до розміщеної інформації для кожного параметра вводяться такі коефіцієнти:

1) коефіцієнт повноти (Кп) - характеризує рівень висвітлення органами виконавчої влади своєї діяльності. Коефіцієнт встановлює, чи є інформація на веб-сайті вичерпною та достатньою для розуміння та має такі значення:

1 - наведено весь перелік даних та інформація представлена в повному обсязі;

0,7 - інформація представлена не в повному обсязі;

0,3 - наявна часткова, уривчаста інформація.

Для параметрів, щодо яких відсутня можливість об’єктивно оцінити або перевірити обсяг інформації, яка має бути розміщена, значення коефіцієнта повноти встановлюється «1»;

2) коефіцієнт актуальності (Ка) - встановлює рівень своєчасності розміщення та частоти оновлення інформації та має такі значення:

1 - високий рівень актуальності (офіційна хроніка, новини, інша інформація про діяльність суб’єктів владних повноважень оновлюються щодня та невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа; анонси зустрічей і візитів розміщуються не пізніше ніж за 2 дні до проведення, у надзвичайних випадках - не пізніше ніж за 1 годину до початку події; дані про показники діяльності, плани робіт, звіти про виконання планів робіт, дані про бюджет, державні закупівлі оприлюднено за звітний період, нормативно-правові акти наведено з урахуванням останніх змін, проекти нормативно-правових актів оприлюднюються не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття);

0,7 - середній рівень актуальності (офіційна хроніка та новини оновлюються нерегулярно; анонси зустрічей і візитів оприлюднено в день їх проведення; дані про показники діяльності, плани робіт, звіти про виконання планів робіт, дані про бюджет, державні закупівлі оприлюднено за попередній від звітного періоду);

0,3 - низький рівень актуальності (інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень оновлюється пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа; анонси зустрічей і візитів оприлюднено пізніше дня їх проведення; дані про показники діяльності, плани робіт, звіти про виконання планів робіт, дані про бюджет, державні закупівлі оприлюднено пізніше попереднього від звітного періоду, нормативно-правові акти наведено без урахування останніх змін, розроблені проекти нормативно-правових актів оприлюднюються не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття, відсутня дата розміщення інформації на веб-сайті);

3) коефіцієнт навігаційної доступності (Кд) - визначає рівень простоти та зручності пошуку інформації на веб-сайті. Він залежить від прозорості інформаційної структури веб-сайту та має такі значення:

1 - високий рівень навігаційної доступності, при якому інформація розміщена в логічному розділі веб-сайту та її можна легко знайти. Для пошуку інформації потрібно не більше 3 послідовних переходів за гіперпосиланнями, починаючи з головної сторінки веб-сайту;

0,7 - середній рівень навігаційної доступності, при якому інформація не структурована, розподілена по всьому веб-сайту, а не об’єднана в одному розділі. Для пошуку інформації потрібно від 4 до 6 послідовних переходів за гіперпосиланнями, починаючи з головної сторінки веб-сайту;

0,3 - низький рівень навігаційної доступності, при якому пошук інформації значно ускладнений, інформація розміщена не в логічному розділі веб-сайту. Для пошуку інформації потрібно більше 6 послідовних переходів за гіперпосиланнями, починаючи з головної сторінки веб-сайту, або ж її можна отримати як частину іншого документа, чи тільки з використанням функції пошуку або мапи веб-сайту;

4) коефіцієнт якості (Кя) - визначає рівень якості розміщеної інформації та розраховується за формулою

Кя = (Кп + Ка + Кд) / 3.

6. Рівень доступності інформації на веб-сайті визначається також наявністю на веб-сайті функції пошуку. У зв’язку з цим вводиться коефіцієнт пошукової системи (Кпс), який має такі значення:

1,0 - на веб-сайті наявна пошукова система;

0,9 - на веб-сайті відсутня пошукова система або функція пошуку не працює належним чином.

7. Для здійснення оцінки рівня забезпечення доступності для сприйняття особами з вадами зору та слуху розміщеної на веб-сайтах інформації встановлюється коефіцієнт інформаційної доступності (Кід), який має такі значення:

1,0 - інформація на веб-сайті є доступною для користувачів з вадами зору та слуху;

0,75 - веб-сайт частково адаптований до потреб користувачів з вадами зору та слуху;

0,5 - доступ до інформації на веб-сайті для користувачів з вадами зору та слуху значно ускладнений.

8. За результатами моніторингу для кожного параметра в графі «Зауваження» розміщуються виявлені недоліки, які суттєво впливають на значення коефіцієнтів.

9. Після встановлення згідно з пунктами 4 - 7 цього розділу значень усіх коефіцієнтів для кожного веб-сайту визначаються:

1) показник наявності інформації на веб-сайті (Пн), який характеризує рівень наявності на веб-сайті інформації відповідно до вимог нормативно-правових актів та розраховується за формулою

Пн = ( Кн / Кр) × 100 %;

2) показник якості інформаційного наповнення веб-сайту (Пя), який характеризує повноту, актуальність та доступність розміщеної інформації та розраховується за формулою

Пя = ( Кя / Кн) × Кпс × Кід × 100 %;

3) показник інформаційної прозорості (Пі), який встановлює рівень інформаційної прозорості суб’єкта владних повноважень та розраховується за формулою

Пі = (Пн + Пя)/2;

4) показник динаміки інформаційної прозорості (Пд), який визначається як різниця між значеннями показників інформаційної прозорості звітного та попереднього моніторингів.

ІІІ. Аналіз результатів моніторингу

1. За результатами моніторингу формуються:

рейтинг інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку;

рейтинг інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку;

узагальнені дані щодо рівня представлення видів інформації на офіційних веб-сайтах міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку;

узагальнені дані щодо рівня представлення видів інформації на офіційних веб-сайтах місцевих органів виконавчої влади за формою, наведеною у додатку 6 до цього Порядку.

Рейтинг інформаційної прозорості встановлюється шляхом сортування переліку веб-сайтів за зменшенням значень показників інформаційної прозорості.

2. Готується аналітична довідка, яка містить:

дані щодо відповідності інформаційного наповнення веб-сайтів вимогам нормативно-правових актів;

аналіз стосовно забезпечення повноти, актуальності та доступності інформації на веб-сайтах;

рекомендації щодо вдосконалення інформаційної структури веб-сайтів.

3. Аналітична довідка надається на розгляд Кабінету Міністрів України та розміщується на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо (http://comin.kmu.gov.ua/) у розділі «Моніторинг веб-сайтів ОВВ».

Начальник управління
розвитку інформаційної сфери
та європейської інтеграціїІ.А. Радзієвський


Додаток 1
до Порядку проведення Держкомтелерадіо
моніторингу інформаційного наповнення
офіційних веб-сайтів
органів виконавчої влади
(пункт 3 розділу ІІ)

ТАБЛИЦЯ
моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

Параметри

Значення коефіцієнтів

Зауваження

Кр

Кн

Кп

Ка

Кд

Кя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Найменування органу виконавчої влади, Державний Герб України на початку головної сторінки веб-сайту


2

Місія, функції, повноваження, основні завдання та нормативно-правові засади діяльності


3

Структура та керівництво органу виконавчої влади


4

Прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників


5

Місцезнаходження апарату, органів виконавчої влади, територіальних органів та відповідних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси веб-сайтів та електронної пошти)


6

Основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників


7

Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу виконавчої влади, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню


8

Відомості, зазначені в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру керівника органу та його заступників, крім відомостей, що віднесені до інформації з обмеженим доступом


9

Регуляторна діяльність:
плани підготовки регуляторних актів; повідомлення про оприлюднення та проекти регуляторних актів;
звіти про відстеження результативності;
реєстр регуляторних актів


10

Перелік та порядок надання адміністративних послуг органами виконавчої влади і бюджетними установами, які належать до сфери управління та яким делеговані повноваження з їх надання, форми і зразки документів, правила їх заповнення


11

Надання громадянам і юридичним особам інформаційних послуг загального призначення


12

Відомості про взаємодію з громадською радою при органі виконавчої влади


13

Відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності


14

Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності, зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян


15

Розпорядок роботи органу виконавчої влади та час прийому керівництва


16

Перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органу, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності


17

Цільові програми у відповідній сфері


18

Відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти


19

Інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу виконавчої влади


20

Поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері


21

Відомості про наявні вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад


22

Електронні форми звітних документів, що подаються суб’єктами господарювання


23

Адреса електронної пошти структурного підрозділу, відповідального за приймання і реєстрацію вхідної кореспонденції


24

Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник


25

Плани проведення та порядок денний відкритих засідань


26

Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки


27

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію28

Контактна інформація структурного підрозділу та/або посадових осіб, відповідальних за програмно-технічну та інформаційну підтримку веб-сайту
29

Наявність пошукової системи (Кпс)

так (Кпс=1,0)/ ні (Кпс=0,9)


30

Доступність інформації на веб-сайті для користувачів з вадами зору та слуху (Кід)

так (Кід=1,0)/ частково (Кід=0,75) )/ ні (Кід=0,5)

31

Мовні версії веб-сайту

Показник наявності інформації

Пн = ( Кн / Кр) × 100 %

Показник якості інформаційного наповнення

Пя = ( Кя / Кн) × Кпс × Кід × 100 %

Показник інформаційної прозорості

Пі = (Пн + Пя)/2


Показник динаміки інформаційної прозорості, ПдДодаток 2
до Порядку проведення Держкомтелерадіо
моніторингу інформаційного наповнення
офіційних веб-сайтів
органів виконавчої влади
(пункт 1 розділу ІІІ)

ТАБЛИЦЯ
моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади

Параметри

Значення коефіцієнтів

Зауваження

Кр

Кн

Кп

Ка

Кд

Кя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Найменування органу виконавчої влади, Державний Герб України на початку головної сторінки веб-сайту

2

Місія, функції, повноваження, основні завдання та нормативно-правові засади діяльності

3

Структура та керівництво органу виконавчої влади

4

Прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників

5

Місцезнаходження органу, його управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, міністерств і комітетів Автономної Республіки Крим (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та веб-сайтів)

6

Основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників

7

Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу виконавчої влади, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню

8

Відомості, зазначені в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру керівника органу та його заступників, крім відомостей, що віднесені до інформації з обмеженим доступом

9

Регуляторна діяльність:
плани підготовки регуляторних актів;
повідомлення про оприлюднення та проекти регуляторних актів;
звіти про відстеження результативності;
реєстр регуляторних актів

10

Перелік та порядок надання адміністративних послуг органами виконавчої влади і бюджетними установами, які належать до сфери управління та яким делеговані повноваження з їх надання, форми і зразки документів, правила їх заповнення

11

Надання громадянам і юридичним особам інформаційних послуг загального призначення

12

Відомості про взаємодію з громадською радою при органі виконавчої влади

13

Відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи  та врахування громадської думки у своїй діяльності

14

Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності, зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу

15

Розпорядок роботи органу виконавчої влади та час прийому керівництва


16

Виконання бюджету відповідного рівня

17

Показники розрахунків за енергоносії

18

Відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів, у тому числі тарифи та пільги окремим групам платників, розрахунки  юридичних і фізичних осіб з бюджетом відповідного рівня

19

Перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органу, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності

20

Цільові програми у відповідній сфері

21

Відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти

22

Поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері

23

Відомості про наявні вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад

24

Перелік установ і закладів соціальної сфери, комунальних підприємств, правоохоронних органів, які знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, із зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи

25

Порядок оскарження рішень, прийнятих органом виконавчої влади відповідного рівня

26

Інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу виконавчої влади

27

Адреса електронної пошти структурного підрозділу, відповідального за приймання і реєстрацію вхідної кореспонденції

28

Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник

29

Плани проведення та порядок денний відкритих засідань

30

Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки

31

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

32

Інформація про районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації
33

Інформація про територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці (історія регіону, адміністративно-територіальний устрій, загальний огляд економіки, відомості про розвиток науки і освіти тощо)
34

Контактна інформація структурного підрозділу та/або посадових осіб, відповідальних за програмно-технічну та інформаційну підтримку веб-сайту
35

Наявність пошукової системи (Кпс)

так (Кпс=1,0)/ ні (Кпс=0,9)


36

Доступність інформації на веб-сайті для користувачів з вадами зору та слуху (Кід)

так (Кід=1,0)/ частково (Кід=0,75) )/ ні (Кід=0,5)


37

Мовні версії веб-сайту

Показник наявності інформації

Пн = ( Кн / Кр) × 100 %

Показник якості інформаційного наповнення

Пя = ( Кя / Кн) × Кпс × Кід × 100 %

Показник інформаційної прозорості

Пі = (Пн + Пя)/2


Показник динаміки інформаційної прозорості, ПдДодаток 3
до Порядку проведення Держкомтелерадіо
моніторингу інформаційного наповнення
офіційних веб-сайтів
органів виконавчої влади
(пункт 1 розділу ІІІ)

РЕЙТИНГ
інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

Найменування органу виконавчої влади

Адреса офіційного веб-сайту органу виконавчої влади

Показник наявності інформації,
Пн (%)

Показник якості інформаційного наповнення,
Пя (%)

Показник інформаційної прозорості,
Пі (%)

Показник динаміки інформаційної прозорості,
Пд (%)

1

2

3

4

5

6

7

12
Додаток 4
до Порядку проведення Держкомтелерадіо
моніторингу інформаційного наповнення
офіційних веб-сайтів
органів виконавчої влади
(пункт 1 розділу ІІІ)

РЕЙТИНГ
інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади

Найменування органу виконавчої влади

Адреса офіційного веб-сайту органу виконавчої влади

Показник наявності інформації,
Пн (%)

Показник якості інформаційного наповнення,
Пя (%)

Показник інформаційної прозорості,
Пі (%)

Показник динаміки інформаційної прозорості,
Пд (%)

1

2

3

4

5

6

7

12
Додаток 5
до Порядку проведення Держкомтелерадіо
моніторингу інформаційного наповнення
офіційних веб-сайтів
органів виконавчої влади
(пункт 1 розділу ІІІ)

УЗАГАЛЬНЕНІ ДАНІ
щодо рівня представлення видів інформації на офіційних веб-сайтах міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

Вид інформації

Загальний рівень наявності інформації (%)

Загальний рівень якості інформаційного наповнення (%)

1

2

3

4

1

Найменування органу виконавчої влади, Державний Герб України на початку головної сторінки веб-сайту

2

Місія, функції, повноваження, основні завдання та нормативно-правові засади діяльності

3

Структура та керівництво органу виконавчої влади

4

Прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника органу виконавчої влади та його заступників

5

Місцезнаходження апарату, органів виконавчої влади, територіальних органів та відповідних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси веб-сайтів та електронної пошти)

6

Основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників

7

Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу виконавчої влади, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню

8

Відомості, зазначені в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру керівника органу та його заступників, крім відомостей, що віднесені до інформації з обмеженим доступом

9

Регуляторна діяльність:
плани підготовки регуляторних актів;
повідомлення про оприлюднення та проекти регуляторних актів;
звіти про відстеження результативності;
реєстр регуляторних актів

10

Перелік та порядок надання адміністративних послуг органами виконавчої влади і бюджетними установами, які належать до сфери управління та яким делеговані повноваження з їх надання, форми і зразки документів, правила їх заповнення

11

Надання громадянам і юридичним особам інформаційних послуг загального призначення

12

Відомості про взаємодію з громадською радою при органі виконавчої влади

13

Відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності

14

Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності, зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян

15

Розпорядок роботи органу та час прийому керівництва

16

Перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органу, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності

17

Цільові програми у відповідній сфері

18

Відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти

19

Інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу виконавчої влади

20

Поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері

21

Відомості про наявні вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад

22

Електронні форми звітних документів, що подаються суб’єктами господарювання

23

Адреса електронної пошти структурного підрозділу, відповідального за приймання і реєстрацію вхідної кореспонденції

24

Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник

25

Плани проведення та порядок денний відкритих засідань

26

Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки

27

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

28

Контактна інформація структурного підрозділу та/або посадових осіб, відповідальних за програмно-технічну та інформаційну підтримку веб-сайту
Додаток 6
до Порядку проведення Держкомтелерадіо
моніторингу інформаційного наповнення
офіційних веб-сайтів
органів виконавчої влади
(пункт 1 розділу ІІІ)

УЗАГАЛЬНЕНІ ДАНІ
щодо рівня представлення видів інформації на офіційних веб-сайтах місцевих органів виконавчої влади

Вид інформації

Загальний рівень наявності інформації (%)

Загальний рівень якості інформаційного наповнення (%)

1

2

3

4

1

Найменування органу виконавчої влади, Державний Герб України на початку головної сторінки веб-сайту

2

Місія, функції, повноваження, основні завдання та нормативно-правові засади діяльності

3

Структура та керівництво органу виконавчої влади

4

Прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників

5

Місцезнаходження органу, його управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, міністерств і комітетів Автономної Республіки Крим (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та веб-сайтів)

6

Основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників

7

Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню

8

Відомості, зазначені в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру керівника органу та його заступників, крім відомостей, що віднесені до інформації з обмеженим доступом

9

Регуляторна діяльність:
плани підготовки регуляторних актів;
повідомлення про оприлюднення та проекти регуляторних актів;
звіти про відстеження результативності;
реєстр регуляторних актів

10

Перелік та порядок надання адміністративних послуг органами виконавчої влади і бюджетними установами, які належать до сфери управління та яким делеговані повноваження з їх надання, форми і зразки документів, правила їх заповнення

11

Надання громадянам і юридичним особам інформаційних послуг загального призначення

12

Відомості про взаємодію з громадською радою при органі виконавчої влади

13

Відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності

14

Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності, зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян

15

Розпорядок роботи органу виконавчої влади та час прийому керівництва

16

Виконання бюджету відповідного рівня

17

Показники розрахунків за енергоносії

18

Відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів, у тому числі тарифи та пільги окремим групам платників, розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом відповідного рівня

19

Перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органу, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності

20

Цільові програми у відповідній сфері

21

Відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти

22

Поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері

23

Відомості про наявні вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад

24

Перелік установ і закладів соціальної сфери, комунальних підприємств, правоохоронних органів, які знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, із зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи

25

Порядок оскарження рішень, прийнятих органом виконавчої влади відповідного рівня

26

Інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу виконавчої влади

27

Адреса електронної пошти структурного підрозділу, відповідального за приймання і реєстрацію вхідної кореспонденції

28

Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник

29

Плани проведення та порядок денний відкритих засідань

30

Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки

31

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

32

Інформація про районні, районні у містах Києві та Севастополі державної адміністрації33

Інформація про територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці (історія регіону, адміністративно-територіальний устрій, загальний огляд економіки, відомості про розвиток науки і освіти тощо)

34

Контактна інформація структурного підрозділу та/або посадових осіб, відповідальних за програмно-технічну та інформаційну підтримку веб-сайту
вгору