Документ z0754-05, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.07.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.07.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.07.2005 N 396
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 липня 2005 р.
за N 754/11034

Про визначення порядку присвоєння
педагогічних звань педагогічним працівникам

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
26.04.2003 N 632 ( 632-2003-п ) "Про реалізацію статті 54 Закону
України "Про освіту" ( 1060-12 ) та статті 48 Закону України "Про
вищу освіту" ( 2984-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Установити, що присвоєння педагогічного звання "старший
вихователь" здійснюється у порядку, передбаченому для присвоєння
педагогічного звання "старший учитель", визначеному пунктом 5.5
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України,
затвердженого наказом Міністерства освіти України від 20.08.93
N 310 ( z0176-93 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 02.12.93 за N 176 (із змінами) (далі - Типове положення);
присвоєння педагогічних звань "педагог-організатор-методист",
"керівник гуртка - методист" (без вимог до кваліфікаційної
категорії), "практичний психолог-методист" - у порядку,
передбаченому для присвоєння педагогічних звань
"учитель-методист", "викладач-методист", визначеному пунктом 5.6
Типового положення. Додатковою умовою для присвоєння педагогічного звання
"керівник гуртка-методист", крім порядку, зазначеного в пункті 5.6
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України
( z0176-93 ), є наявність у керівника гуртка вищої педагогічної
або іншої фахової освіти відповідно до статті 21 Закону України
"Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) (крім народних умільців,
робота яких відповідає критеріям, установленим чинним
законодавством України).
2. Фінансування витрат, спрямованих на присвоєння
педагогічних звань "педагог-організатор-методист", "керівник
гуртка - методист", "практичний психолог-методист", "старший
вихователь", здійснюється у межах коштів, передбачених кошторисом
доходів і видатків навчальних закладів на оплату праці
педагогічних працівників.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Міністра Богомолова А.Г. та Огнев'юка В.О.
Міністр С.М.Ніколаєнко
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство економіки України
Виконуючий обов'язки С.А.Романюк
Міністерство фінансів України
Заступник Міністра В.М.Матвійчуквгору