Документ z0732-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.08.2010, підстава - z0610-10

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
19.06.2007 N 7495
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2007 р.
за N 732/13999

Про затвердження зразка і технічного опису
спеціального знака, що видається страхувальнику
при укладенні договору обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів, та порядку
його заповнення і використання
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг
N 587 ( z0610-10 ) від 20.07.2010 }

Відповідно до пункту 17.5 статті 17 Закону України "Про
обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів" ( 1961-15 ), підпункту 2
пункту 6 та пункту 10 Положення про Державну комісію з регулювання
ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента
України від 04.04.2003 N 292 ( 292/2003 ), Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити такі, що додаються:

{ Підпункт 1.1 пункту 1 втратив чинність на підставі
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 587 ( z0610-10 ) від 20.07.2010 }

{ Підпункт 1.2 пункту 1 втратив чинність на підставі
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 587 ( z0610-10 ) від 20.07.2010 }

1.3. Порядок заповнення і використання спеціального знака, що
видається страхувальнику при укладенні договору обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів.
2. Департаменту страхового нагляду разом з Юридичним
департаментом забезпечити подання цього розпорядження до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена
Комісії - директора департаменту страхового нагляду.
Голова Комісії В.Альошин
Протокол засідання Комісії
від 19 червня 2007 р. N 333
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Міністра внутрішніх
справ України М.В.Корнієнко
Голова Адміністрації Державної
прикордонної служби України М.М.Литвин
{ Зразок спеціального знака втратив чинність на підставі
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 587 ( z0610-10 ) від 20.07.2010 }

{ Технічний опис спеціального знака втратив чинність на
підставі Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 587 ( z0610-10 ) від 20.07.2010 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
19.06.2007 N 7495
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2007 р.
за N 732/13999

ПОРЯДОК
заповнення і використання спеціального знака,
що видається страхувальнику при укладенні договору
обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних
транспортних засобів

1. Спеціальний знак, що видається страхувальнику при
укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів
( za732-07 ) (далі - спеціальний знак), - це знак державного
зразка, призначений для здійснення посадовими особами органів
Державтоінспекції МВС України та Державної прикордонної служби
України візуального контролю за наявністю у водія наземного
транспортного засобу чинного договору обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів.
2. На наземному транспортному засобі спеціальний знак
( za732-07 ) закріплюється у правому верхньому кутку вітрового
скла, зокрема, за допомогою клейкої стрічки.
3. Інформація про серію та номер спеціального знака
( za732-07 ) зазначається у розділі 8 "Примітка" полісу
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів.
4. Інформація у білі бокси лицьового боку спеціального знака
( za732-07 ) заноситься від руки особою, уповноваженою страховиком
на видачу цього знака, перманентним маркером або кульковою ручкою
синього чи чорного кольору.
5. Бокси полів спеціального знака ( za732-07 ) зеленого
кольору із зазначенням строку дії полісу обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів, що не відповідають року закінчення дії полісу,
відрізаються під час видачі спеціального знака особою,
уповноваженою страховиком на видачу цього знака.
6. Інформація щодо найменування та реквізитів страховика,
який видав поліс обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів, а також
номерів телефонів консультаційних центрів, аварійних служб тощо
вноситься страховиком до середнього поля зворотного боку
спеціального знака ( za732-07 ) шляхом відтиску відповідного
штампа або типографським способом.
Голова Комісії В.Альошинвгору