Документ z0695-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.06.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.07.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.06.2014  № 383


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2014 р.
за № 695/25472

Про організацію проведення додаткових заходів при ускладненні епідемічної ситуації з поліомієліту

Відповідно до статей 6, 11 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», підпункту 4 пункту 4, пункту 12 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок проведення додаткових заходів при ускладненні епідемічної ситуації з поліомієліту (далі - Порядок);

2) Положення про Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з локалізації та ліквідації спалаху поліомієліту, викликаного «диким» вірусом поліомієліту (далі - Оперативний штаб).

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, першому заступнику Голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України (О. Кравчуку):

1) забезпечити виконання Порядку;

2) у разі ускладнення епідемічної ситуації з поліомієліту щотижня (в останній робочий день тижня) надавати інформацію про стан виконання Порядку до ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України» (Л. Некрасова) та Оперативного штабу.

3. ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України» (Л.Некрасова) забезпечити збір, узагальнення та подання інформації про виконання Порядку до Міністерства охорони здоров’я України та Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

4. Директору Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзею), начальнику Управління громадського здоров’я (А. Григоренко), першому заступнику Голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України (О. Кравчуку) відповідно до покладених завдань та функцій, у межах повноважень здійснювати контроль за виконанням Порядку та (при створенні) координацію діяльності Оперативного штабу.

5. Управлінню громадського здоров’я (А. Григоренко) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Скасувати наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09 квітня 2014 року № 254 «Про підтримку Україною статусу країни, вільної від поліомієліту».

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату В. Лазоришинця.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О. Мусій

ПОГОДЖЕНО:

Президент Національної академії
медичних наук УкраїниА.М. Сердюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
04.06.2014 № 383


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2014 р.
за № 695/25472

ПОРЯДОК
проведення додаткових заходів при ускладненні епідемічної ситуації з поліомієліту

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм проведення додаткових заходів у закладах охорони здоров’я державної та комунальної форми власності при ускладненні епідемічної ситуації з поліомієліту та спрямований на зниження ризику завезення і поширення на території України захворювань на поліомієліт.

Ризики, за яких виникає загроза завезення та поширення «дикого» вірусу поліомієліту:

у разі тривалого зниження рівня охоплення трьома щепленнями поліомієлітної вакцини до рівня нижче 90 %;

при виявленні циркуляції «дикого» вірусу поліомієліту в країні, що межує з Україною;

виявлення «дикого» вірусу поліомієліту в навколишньому середовищі тощо.

2. Рішення щодо загрози завезення та поширення «дикого» вірусу поліомієліту приймається Національним сертифікаційним комітетом України з ліквідації поліомієліту, склад якого затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 липня 1998 року № 196 «Про посилення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні», за участю експертів Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (далі - ЄРБ ВООЗ) та подається до Міністерства охорони здоров’я України.

ІI. Підозрілий поодинокий «гарячий випадок» (або «гарячий випадок» гострого в’ялого паралічу)

1. Критерії «гарячого випадку» гострого в’ялого паралічу:

1) наявність клінічних симптомів гострого в’ялого паралічу (далі - ГВП) у дитини віком до 15 років (включаючи недавно померлих хворих) за наявності будь-яких з таких ознак:

отримання менше трьох доз поліомієлітної вакцини;

відвідування регіону, ендемічного щодо поліомієліту;

належність до групи ризику;

2) клінічне поліомієлітоподібне захворювання у пацієнта будь-якого віку.

2. Заходи, які повинні бути вжиті при виявленні «гарячого випадку»:

1) протягом 24 годин структурні підрозділи з питань охорони здоров’я інформують Міністерство охорони здоров’я України та Державну санітарно-епідеміологічну службу України для подальшого інформування Всесвітньої організації охорони здоров’я (далі - ВООЗ);

2) для виділення вірусу від кожного хворого необхідно відібрати 2 проби фекалій з інтервалом у 48 годин і не пізніше 2 тижнів після початку захворювання;

3) при зберіганні і транспортуванні проб фекалій обов’язково використовувати «холодовий ланцюг»;

4) при незадовільній якості проби фекалій від «гарячого випадку» для виділення вірусу необхідно взяти проби фекалій в осіб, що контактували з хворим у домашніх умовах або у закладах охорони здоров’я;

5) забезпечити своєчасність транспортування і лабораторного дослідження проб фекалій;

6) лабораторія вірусології та СНІДу ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України» (далі - ДЗ «УЦКМЗ МОЗ») протягом 48 годин після виділення вірусу направляє ізольований штам вірусу поліомієліту до регіональної референc-лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров’я (далі - РРЛ ВООЗ) для внутрішньотипової диференціації;

7) провести оперативну оцінку вакцинального статусу осіб, що контактували з хворим (наприклад, батьків, однокласників тощо), та вирішувати питання про імунізацію дітей згідно з чинним законодавством;

8) забезпечити епідеміологічний нагляд за гострими в’ялими паралічами відповідно до показників якості, наведених у додатку до цього Порядку.

ІII. Підозрілий поодинокий випадок, викликаний «диким» вірусом поліомієліту

1. Підозрілий поодинокий випадок, викликаний «диким» вірусом поліомієліту, - поліомієлітоподібне захворювання у пацієнта, від якого лабораторією, акредитованою ВООЗ, виділено вірус поліомієліту. 

2. Заходи, які повинні бути вжиті при виявленні підозрілого поодинокого випадку, викликаного «диким» вірусом поліомієліту:

1) лабораторія вірусології та СНІДу ДЗ «УЦКМЗ МОЗ», на яку покладаються функції центральної лабораторії з діагностики поліомієліту, протягом 24 годин інформує Міністерство охорони здоров’я України, Державну санітарно-епідеміологічну службу України та ЄРБ ВООЗ;

2) центральна лабораторія з діагностики поліомієліту отримує інформацію про результати проведення внутрішньотипової диференціації, секвенування та молекулярно-епідеміологічного дослідження з РРЛ ВООЗ.

IV. Підтверджений випадок виділення «дикого» вірусу поліомієліту або циркуляції вірусу поліомієліту вакцинного походження

1. «Дикий» вірус поліомієліту - штам вірусу поліомієліту, підтверджений в РРЛ ВООЗ на підставі результатів внутрішньотипової диференціації як «дикий» вірус поліомієліту.

2. Циркулюючий поліовірус вакцинного походження (далі -  ПВВП) - штам вірусу поліомієліту, підтверджений РРЛ ВООЗ як вірус поліомієліту вакцинного походження (наявність 1 % відмінностей у ділянці VP1 геному при порівнянні з вакцинними вірусами Себіна типів 1 та 3; 0,6 % - при порівнянні з вакцинним вірусом Себіна типу 2), відносно якого є дані про передачу від людини до людини (наприклад, 2 випадків, обумовлених одним і тим самим варіантом ПВВП).

3. Заходи, які повинні бути вжиті при виявленні підтвердженого випадку виділення «дикого» вірусу поліомієліту циркуляції ПВВП:

1) лабораторія вірусології та СНІДу ДЗ «УЦКМЗ МОЗ» після отримання інформації з РРЛ ВООЗ інформує Міністерство охорони здоров’я України, Державну санітарно-епідеміологічну службу України та ЄРБ ВООЗ для оцінки ситуації міжнародними експертами;

2) у закладах охорони здоров’я при виявленні підтверджених випадків захворювань, викликаних «диким» вірусом поліомієліту, розпочинають повне обстеження та відбирають проби фекалій від хворого і контактних осіб.

4. З метою розробки і реалізації екстреного плану дій утворити Оперативний штаб при Міністерстві охорони здоров’я України, що діє згідно з Положенням про Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з локалізації та ліквідації спалаху поліомієліту, викликаного «диким» вірусом поліомієліту, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04 червня 2014 року № 383.

5. Рішення про проведення турів імунізації, вік дітей цільової групи, види поліомієлітної вакцини ухвалюється Міністерством охорони здоров’я України залежно від епідемічної ситуації за результатами проведення наукової оцінки та пропозиціями Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

Начальник Управління
громадського здоров’я


А.А. Григоренко
Додаток
до Порядку проведення додаткових
заходів при ускладненні епідемічної
ситуації з поліомієліту
(підпункт 8 пункту 2 розділу ІІ)

ПОКАЗНИКИ
якості епідеміологічного нагляду за гострими в’ялими паралічами

Показники якості нагляду за ГВП

Цільові показники

Реєстрація випадків ГВП

2 випадки на 100 000 дітей віком <15 років;
80 % випадків захворювання на ГВП, розслідуваних протягом 48 годин після первинної реєстрації;
80 % випадків захворювання на ГВП, класифікованих протягом 90 днів після початку захворювання

Реєстрація випадків ГВП на регіональному рівні

2 випадки на 100 000 дітей віком <15 років

Своєчасний відбір проб фекалій

80 % випадків захворювання на ГВП з 2 пробами фекалій, відібраними (з інтервалом не менше одного дня) протягом 14 днів після початку симптомів

Своєчасна доставка проб фекалій

80 % адекватних проб фекалій від хворих на ГВП, доставлених в лабораторію, акредитовану ВООЗ, протягом 72 годин після відбору проби

Якість лабораторної роботи

80 % вірусологічних досліджень, завершених протягом 28 днів після надходження проб до лабораторії;
80 % вірусів поліомієліту, виділених від хворих на ГВП, класифікованих протягом 60 днів після початку симптомів

Начальник Управління
громадського здоров’я


А.А. Григоренковгору