Документ z0682-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.02.2012
( Остання подія — Введення в дію, відбулась 01.07.2012, підстава - z0661-12. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
14.02.2012  № 110

ВИПИСКА
із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого
(Форма № 027/о)

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомогиМ.К. Хобзей
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
14.02.2012  № 110


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2012 р.
за № 682/20995

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 027/о “Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого”

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 027/о “Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого” (далі - форма № 027/о).

2. Форма № 027/о заповнюється лікарями  закладів охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу, при направленні хворого на консультацію в інші заклади охорони здоров’я, на стаціонарне лікування та лікарями стаціонарів при виписці або у випадку смерті хворого.

3. У пунктах 1-3 вказуються прізвище, ім’я, по батькові хворого, дата народження, місце проживання згідно з паспортними даними.

4. У пункті 4 зазначаються місце роботи та займана посада особи.

5. У пункті 5 вказуються:

в амбулаторно-поліклінічному закладі - дата (число, місяць, рік) початку захворювання та направлення у стаціонар (на консультацію);

у стаціонарі - дата надходження та виписки (смерті) зі стаціонару.

6. У пункті 6 вказуються повний клінічний діагноз основного захворювання, супутні захворювання та ускладнення, які виникли під час стаціонарного (амбулаторного) лікування.

7. У пункті 7 вказуються короткий анамнез, стан при направленні, діагностичні дослідження, перебіг хвороби, проведене лікування.

8. У пункті 8 вказуються необхідні лікувальні і трудові рекомендації. Для працюючих осіб необхідно вказати терміни тимчасової непрацездатності.

9. У кінці форми проставляються дата заповнення та підпис лікаря, який заповнив виписку на хворого.

10. Форма № 027/о призначена для взаємообміну інформацією амбулаторно-поліклінічних і стаціонарних закладів охорони здоров’я щодо діагнозу, перебігу захворювання, стану хворого при направленні (виписці), проведенні досліджень, консультацій в інших закладах охорони здоров’я, лікування, диспансерного спостереження та інших рекомендацій хворому.

11. Форма № 027/о видається на руки хворому або пересилається поштою протягом трьох днів чи передається безпосередньо у заклад охорони здоров’я, який направляв хворого.

12. Термін зберігання форми № 027/о - відповідно до строків зберігання первинних облікових документів (з формою № 025/о - 5 років, з формою № 003/о - 25 років).

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомогиМ.К. Хобзейвгору