Документ z0675-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.10.2017, підстава - z1126-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.04.2008 N 173
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2008 р.
за N 675/15366

Про затвердження Типового положення
про молодіжне відділення
дитячого будинку-інтернату
{ Заголовок в редакції Наказу Міністерства соціальної
політики N 1348 ( z1126-17 ) від 19.08.2017 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
соціальної політики
N 1348 ( z1126-17 ) від 19.08.2017 }

З метою удосконалення діяльності інтернатних установ,
приведення їх статутних документів у відповідність до чинного
законодавства та відповідно до Положення про Міністерство праці та
соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 02.11.2006 N 1543 ( 1543-2006-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типове положення про молодіжне відділення
дитячого будинку-інтернату ( z0676-08 ), що додається. { Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики
N 1348 ( z1126-17 ) від 19.08.2017 }

2. Міністерству праці та соціальної політики Автономної
Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту
населення обласних, Головному управлінню соціального захисту
населення Київської, Управлінню праці та соціального захисту
населення Севастопольської міських державних адміністрацій
відповідно до затверджених типових положень забезпечити до
01.11.2008 з урахуванням місцевих умов розробку та затвердження
положень про інтернатні установи.
3. Уважати таким, що втратило чинність, Типове положення про
дитячий будинок-інтернат ( z0067-02 ), затверджене наказом
Мінпраці від 29.12.2001 N 549 ( z0066-02 ) "Про затвердження
типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян
похилого віку, інвалідів та дітей", зареєстроване у Міністерстві
юстиції 29.01.2002 за N 67/6355.
4. Департаменту у справах ветеранів та людей похилого віку
Мінпраці забезпечити державну реєстрацію цього наказу у
Міністерстві юстиції.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.Онищука.
Міністр Л.Денісова
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів
України В.М.Матвійчук
Заступник Міністра України
у справах сім'ї, молоді та спорту Т.Кондратюк
Заступник Міністра освіти
і науки України П.Полянський
Заступник Міністра охорони
здоров'я України І.В.Яковенко
Заступник Міністра юстиції України В.В.Лутковська

{ Типове положення про дитячий будинок-інтернат виключено на
пілставі Наказу Міністерства соціальної політики N 1348
( z1126-17 ) від 19.08.2017 }
вгору