Документ z0667-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.10.2011, підстава - z1159-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
03.02.2006 N 48
( z0665-06 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 червня 2006 р.
за N 667/12541
{ Перелік втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я
N 595 ( z1159-11 ) від 16.09.2011 }
ПЕРЕЛІК
медичних протипоказів до проведення
профілактичних щеплень

------------------------------------------------------------------ | Вакцина | Протипокази | |--------------------+-------------------------------------------| |Усі вакцини та |Тяжкі ускладнення від попередньої дози у | |анатоксини |вигляді анафілактичного шоку. Алергія на | | |будь-який компонент вакцини. Захворювання | | |нервової системи, що прогресують, | | |гідроцефалія та гідроцефальний синдром у | | |ступені декомпенсації, епілепсія, | | |епілептичний синдром із судомами 2 рази на | | |місяць та частіше. Гостре захворювання або | | |загострення хронічного(1) | |--------------------+-------------------------------------------| |Усі живі вакцини |Вроджені комбіновані імунодефіцити, | | |первинна гіпогамаглобулінемія (уведення | | |вакцин не протипоказано при селективному | | |імунодефіциті Ig A та Ig M), транзиторна | | |гіпогамаглобулінемія та злоякісні | | |новоутворення, вагітність, СНІД, | | |перебування на імуносупресивній терапії(2) | |--------------------+-------------------------------------------| |БЦЖ(3) |Вага дитини менше 2000 г: при вазі | | |1500-1999 г щеплення не проводять | | |до 1 міс. життя, при вазі 1000-1499 г - | | |до 2 міс. Ускладнені реакції на попереднє | | |введення вакцини (лімфаденіт, холодний | | |абсцес, виразка шкіри більше 10 мм у | | |діаметрі, келоїдний рубець, остеомієліт, | | |генералізована БЦЖ-інфекція). | | |Тубінфікування. Дефекти фагоцитозу | |--------------------+-------------------------------------------| |ОПВ(4) |Дітям, яким протипоказано введення живих | | |вакцин, а також членам їх родин | | |рекомендовано проведення щеплення | | |інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ)| |--------------------+-------------------------------------------| |АКДП |Судоми в анамнезі (замість АКДП уводять АДП| | |або вакцину з ацелюлярним кашлюковим | | |компонентом) | |--------------------+-------------------------------------------| |ЖКВ (жива вакцина |Алергічні реакції на аміноглікозиди. | |проти кору), ЖПВ |Анафілактичні реакції на яєчний білок. | |(жива паротитна |Введення препаратів крові(5). | |вакцина), вакцина | | |проти краснухи або | | |тривакцина (кір, | | |паротит, краснуха) | | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Планова вакцинація відкладається до закінчення гострих
проявів захворювання та загострення хронічних захворювань і
проводиться відразу після одужання або під час ремісії. Гостре
респіраторне захворювання, що має легкий перебіг і без підвищення
температури тіла, не є протипоказом до проведення планового
щеплення. Контакт з інфекційним хворим, карантин не є
протипоказами до проведення планового щеплення. Особливості
вакцинації проти туберкульозу - див. пункт 3 даних приміток. 2. Імуносупресивна терапія - терапія, що проводиться
цитостатичними препаратами, у тому числі монотерапія циклоспорином
А та іншими, кортикостероїдами в імуносупресивних дозах, променева
терапія. Терапія кортикостероїдами визнається імуносупресивною,
якщо з розрахунку на преднізолон складає більше 1 мг/кг/добу та
триває більше 14 діб за умов системного використання. Планові
щеплення інактивованими вакцинами та анатоксинами проводяться
після закінчення терапії, щеплення живими вакцинами - не менше ніж
через 1 місяць після припинення терапії. Якщо тривалість терапії
кортикостероїдами складає менше 14 діб незалежно від дози або
більше 14 діб при дозі за преднізолоном менше 1 мг/кг/добу, або
використовується як замісна терапія, або використовується місцево,
то така терапія не визнається імуносупресивною та не є
протипоказом до проведення планового щеплення. 3. Неприпустимо поєднувати в один день щеплення проти
туберкульозу з іншими щепленнями та парентеральними маніпуляціями.
Щеплення БЦЖ та проведення проби Манту не повинні проводитись
протягом 4 тижнів після інфекційного захворювання, що
супроводжувалось гарячкою, та під час карантину. 4. Після щеплення ОПВ пропонується обмежити парентеральні
втручання протягом 40 діб. 5. Проведення щеплень проти кору, паротиту та краснухи після
введення препаратів крові (цільна кров, плазма, препарати
імуноглобулінів, еритроцитарна маса), за винятком відмитих
еритроцитів, можливе в терміни, що вказані в інструкції до
препарату, але не раніше як через 3 місяці. Після екстреної
профілактики правця протиправцевим людським імуноглобуліном
новонародженим вакцинація БЦЖ проводиться за загальноприйнятою
схемою. Якщо інтервал між щепленням проти кору, епідемічного
паротиту, краснухи та уведенням препарату крові з
лікувально-профілактичною метою менше 14 днів, щеплення проти цих
інфекцій слід повторити.
Рекомендовані інтервали між уведенням препаратів
крові, що містять специфічні антитіла, та вакцинацією
проти кору, епідпаротиту, краснухи та вітряної віспи
------------------------------------------------------------------ | Препарат/покази до застосування |Рекомендований інтервал | | | (місяців) | |---------------------------------------+------------------------| |Екстрена імунопрофілактика правця | 3 | |імуноглобуліном людини протиправцевим | | |---------------------------------------+------------------------| |Пасивна імунопрофілактика гепатиту А | 3 | |нормальним імуноглобуліном людини | | |---------------------------------------+------------------------| |Пасивна імунопрофілактика гепатиту В | 3 | |специфічним імуноглобуліном проти | | |гепатиту В | | |---------------------------------------+------------------------| |Пасивна імунопрофілактика кору | | |нормальним імуноглобуліном людини | | |- стандартна контактному | 5 | |(без імунодефіциту) | | |- з імунодефіцитом | 6 | |---------------------------------------+------------------------| |Трансфузія крові | | |- відмиті еритроцити | - | |- еритроцити з додаванням консерванту | 6 | |(adenine saline) | | |- цільна кров (Ht 65%) | 6 | |- цільна кров (Ht 35-50%) | 6 | |- плазма/тромбоцити | 7 | |---------------------------------------+------------------------| |Імуноглобулін протицитомегаловірусний | 6 | |в/в | | |---------------------------------------+------------------------| |В/в імуноглобулін | | |- сепсис | 8 | |- тромбоцитопенічна пурпура | 10 | |- хвороба Кавасакі | 11 | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
організації та розвитку
медичної допомоги населенню Р.О.Моісеєнко
Директор Департаменту
державного санітарно-
епідеміологічного нагляду А.М.Пономаренковгору