Про затвердження Положення про організацію та проведення аукціонів живої худоби та птиці
Мінагрополітики України, НААН; Наказ, Положення від 05.06.2002153/44
Документ z0653-02, поточна редакція — Прийняття від 05.06.2002
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 13.08.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
Н А К А З
N 153/44 від 05.06.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
13 серпня 2002 р.
за N 653/6941

Про затвердження Положення про організацію та
проведення аукціонів живої худоби та птиці

На виконання Указів Президента України від 6 червня 2000 р.
N 767 ( 767/2000 ) "Про заходи щодо забезпечення формування та
функціонування аграрного ринку" та від 17 лютого 2001 р. N 100
( 100/2001 ) "Про заходи щодо стабілізації ситуації на споживчому
ринку та розвитку тваринництва в 2001-2002 роках"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про організацію та проведення
аукціонів живої худоби та птиці, що додається.
2. Міністерству агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства обласних, Управлінню сільського господарства і
продовольства Севастопольської міської державних адміністрацій,
Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією (Мельник Ю.Ф.), Департаменту формування та
функціонування аграрного ринку (Розгон А.В.) Міністерства аграрної
політики України провести роботу щодо організації аукціонів живої
худоби та птиці.
3. Департаменту формування та функціонування аграрного ринку
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Міністерства аграрної політики України Шмідта
Р.М. та віце-президента УААН Роїка М.В.
Міністр аграрної
політики України С.Рижук
Перший віце-президент
Української академії аграрних наук В.Ситник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України та
Української академії
аграрних наук
05.06.2002 N 153/44
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 серпня 2002 р.
за N 653/6941
ПОЛОЖЕННЯ
про організацію та проведення аукціонів
живої худоби та птиці
1. Загальні положення
1.1. Це Положення регламентує порядок організації та
проведення аукціонів живої худоби (племінної, неплемінної
продуктивної) та птиці (далі - худоба та птиця), визначає
повноваження аукціонного комітету та порядок оформлення угод
купівлі-продажу.
1.2. Організаторами аукціонів худоби та птиці можуть
виступати Міністерство аграрної політики України, Міністерство
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головні
управління сільського господарства і продовольства обласних,
Управління сільського господарства і продовольства
Севастопольської міської та управління (відділи) сільського
господарства і продовольства районних державних адміністрацій,
біржі, торгові доми, сільськогосподарські та інші підприємства
всіх форм власності, власники худоби.
1.3. Аукціон худоби та птиці надає послуги у вигляді
проведення публічного продажу худоби та птиці в зазначений час та
в установленому місці з можливістю попереднього огляду товару.
Аукціон проводиться на спеціально побудованих та облаштованих для
цього майданчиках.
1.4. Відбір, підготовка і транспортування поголів'я худоби та
птиці для наступного їх продажу на аукціоні проводиться з
дотриманням санітарних та ветеринарних норм згідно із
законодавством.
1.5. Порядок проведення кожного аукціону визначається
відповідним регламентом, який розробляється та затверджується
організаторами аукціону.
1.6. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, мають
таке значення: аукціон худоби та птиці - організаційна форма публічного
продажу худоби та птиці в зазначений час і в установленому місці з
попереднім оглядом худоби та птиці; аукціонне свідоцтво - документ, що свідчить про завершення
аукціонної операції за конкретним лотом і є підставою для
укладання угоди купівлі-продажу; крок аукціону - величина, на яку змінюється вартість лота під
час проведення аукціону; лот - тварина, група тварин та птиця, що пропонуються для
продажу на аукціоні; початкова вартість лота - початковий рівень ціни тварини,
групи тварин та птиці, виставлених на аукціон у вигляді лота, що
встановлюється експертною комісією; учасники аукціону - продавці та покупці - суб'єкти
підприємницької діяльності (фізичні чи юридичні особи), які
бажають продати чи придбати худобу та птицю.
2. Організація підготовки та проведення аукціону
2.1. Для організації та проведення аукціону худоби та птиці
створюється аукціонний комітет (далі - Комітет). Голова та
персональний склад Комітету затверджуються на місцевому рівні
відповідно Міністерством агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим та головними управліннями сільського господарства
і продовольства обласних, Управлінням сільського господарства і
продовольства Севастопольської міської, управліннями (відділами)
сільського господарства і продовольства районних державних
адміністрацій. Склад Комітету аукціону худоби та птиці на
загальнодержавному рівні затверджується Міністерством аграрної
політики України.
2.2. Комітет здійснює загальне керівництво та несе
відповідальність за проведення аукціону. До функцій Комітету
належать: інформування в засобах масової інформації, покупців про
місце, дату і час проведення аукціону, відомості про запропоновані
обсяги продажу худоби та птиці, кількість та розміри лотів і їх
початкову вартість, крок аукціону; затвердження регламенту проведення аукціону та контроль за
його виконанням; затвердження складу експертної комісії; установлення порядку і правил приймання та умов реєстрації
пропозицій з продажу худоби та птиці; вирішення питання участі юридичних та фізичних осіб в
аукціоні; реєстрація учасників аукціону; установлення початкової вартості лота; видання каталогу худоби та птиці; облаштування місця проведення аукціону та встановлення
строків завезення худоби та птиці на аукціон; затвердження дати проведення аукціонних торгів; контроль за дотриманням учасниками аукціону правил проведення
аукціону; оформлення аукціонних свідоцтв; посвідчення укладених угод та здійснення контролю за їх
виконанням; розгляд претензій щодо процедури аукціону; підсумовування результатів аукціону та публікація в засобах
масової інформації.
2.3. У регламенті проведення аукціону визначаються: а) термін та порядок реєстрації заявок на участь в аукціоні
(для покупців), правила приймання та умови реєстрації пропозицій з
продажу худоби та птиці згідно з порядком, затвердженим Комітетом
для продавців; б) термін видання аукціонного каталогу худоби та птиці; в) порядок реєстрації учасників аукціону в день його
проведення та видачі покупцям і продавцям аукціонних карток за
номером, що відповідає номеру реєстрації заявки; г) порядок проведення аукціону, який детально визначає
правила поведінки учасників аукціону та обов'язки ліцитатора на
аукціоні.
2.4. Про день засідання Комітету та перелік питань, що
виносяться на розгляд, секретар Комітету повідомляє його членів за
5 днів до дня засідання. Засідання Комітету вважається
правочинним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів Комітету.
2.5. Рішення Комітету приймаються відкритим голосуванням
простою більшістю голосів присутніх членів. У разі рівної
кількості голосів вирішальним є голос голови Комітету або
головуючого на засіданні. Рішення Комітету оформляються
протоколом, який підписують головуючий та секретар Комітету.
2.6. Комітет створює експертну комісію для оцінки тварин та
птиці, виставлених на аукціон. Комісія перевіряє достовірність документів: для племінної
худоби та птиці - племінного та ветеринарного свідоцтв з
обов'язковим зазначенням номерів експертиз, дати досліджень та
щеплень; для неплемінної продуктивної худоби та птиці - гуртової
відомості та ветеринарного свідоцтва з обов'язковим зазначенням
кількості голів, номерів експертиз, дати досліджень та щеплень;
установлює початкову вартість лота. Комісія складається з трьох осіб: головного експерта та двох
незалежних експертів.
2.7. Місце проведення аукціону племінної та неплемінної
продуктивної худоби та птиці може бути спеціально побудовано чи
пристосовано з усіма необхідними для цього матеріально-технічними
засобами. Аукціон може проводитися як на відкритих, так і закритих
аукціонних майданах, де повинні бути терези, загони-засіки з
вивіскою-табло, де вказуються назва підприємства, загальні
характеристики худоби та птиці, її вага. Місце проведення
аукціонних торгів облаштовується місцями для учасників і гостей
аукціону (які розміщуються окремо від учасників) та майданчиком
для ліцитатора.
2.8. Учасники аукціону худоби та птиці для участі в аукціоні
зобов'язані подати: покупці - заявку на участь в аукціоні; продавці - заявку-пропозицію з продажу худоби та птиці. До
заявки-пропозиції додаються: на племінну худобу та птицю - племінне свідоцтво
(сертифікат), затверджене державним інспектором з племінної справи
у тваринництві, та ветеринарне свідоцтво; на неплемінну продуктивну худобу та птицю - документ, що
засвідчує наявність худоби та птиці на відповідну дату,
ветеринарне свідоцтво та форма угоди купівлі-продажу худоби та
птиці, зразок якої затверджений Комітетом.
2.9. Комітет має право відмовити в прийнятті
заявки-пропозиції з продажу племінної та неплемінної продуктивної
худоби та птиці або відмовити покупцеві в прийнятті та реєстрації
заявки на участь в аукціоні, якщо учасник не виконав вимог п.2.8
цього Положення.
3. Порядок оформлення аукціонних свідоцтв та
угод купівлі-продажу
3.1. Комітет оформляє аукціонне свідоцтво (додаток) у трьох
примірниках. Аукціонне свідоцтво підписується продавцем та
покупцем, а також уповноваженою особою Комітету. Один з
примірників передається продавцеві відповідного лота, другий -
покупцеві, який придбав цей лот на аукціоні, третій - залишається
в Комітеті.
3.2. Аукціонне свідоцтво є підставою для укладання угоди
купівлі-продажу між продавцем і покупцем худоби та птиці і
проведення розрахунків.
3.3. Угода купівлі-продажу реєструється уповноваженою особою
Комітету, затверджується головою або заступником голови Комітету.
4. Порядок розрахунків
4.1. Оплата за придбану худобу та птицю здійснюється згідно з
умовами угоди купівлі-продажу.
4.2. Витрати, пов'язані з організацією та проведенням
аукціону, за пропозицією організатора аукціону, можуть
відшкодовуватися за рахунок внесків учасників аукціону,
реєстраційного збору та інших джерел, використання яких на вказані
потреби не суперечить законодавству. Реєстраційний збір справляється покупцем у сумі 1 відсотка
від загальної вартості придбаної худоби та птиці і надходить на
рахунок визначеного Комітетом одного з організаторів аукціону.
4.3. Кошти, отримані на відшкодування витрат з організації та
проведенню аукціону, розподіляються згідно з рішенням Комітету між
організаторами аукціону відповідно до чинного законодавства.
4.4. Кошти реєстраційного збору, отримані згідно з п. 4.2,
витрачаються на оплату праці, рекламу, оголошення в засобах
масової інформації, видання каталогу аукціону, наочної і
довідкової інформації та на інші організаційні заходи щодо
проведення аукціону.
5. Відповідальність сторін, які братимуть участь в аукціоні
5.1. Учасники, які не виконали зобов'язань щодо підписання
аукціонного свідоцтва або не виконали умов угоди купівлі-продажу,
до участі в наступних двох аукціонах, що проводяться цими самими
організаторами, не допускаються.
5.2. Покупець має право заявляти претензії продавцеві
протягом шести місяців з дня завершення аукціону з приводу не
застережених продавцем недоліків проданої тварини (наприклад,
імпотенція плідників тощо) і захворювань, які виявлені в купленій
тварині або групі тварин та птиці. Претензія повинна бути
підтверджена офіційним представником державної ветеринарної або
племінної служби за місцезнаходженням (місцем проживання) покупця.
5.3. Спори, що виникають у процесі проведення аукціону,
вирішуються у встановленому законом порядку. Витрати, пов'язані з
поверненням придбаної худоби та птиці внаслідок виявленого
недоліку, покладаються на продавця худоби, птиці.
5.4. Претензії щодо процедури аукціону приймаються і
розглядаються Комітетом.
Начальник Департаменту формування
та функціонування аграрного ринку А.В.Розгон
Додаток
до Положення про організацію
та проведення аукціонів
живої худоби та птиці
АУКЦІОННЕ СВІДОЦТВО N _____
про продаж живої худоби та птиці
Місце проведення _________________ Дата проведення _______________
На аукціоні, що відбувся "___"_______ ____ р., покупець N ___ __________________________________________________________________
(найменування покупця) купив, а продавець N ____________________________________________
(найменування продавця) продав худобу (племінну, неплемінну продуктивну) та птицю в
(необхідне підкреслити) кількості __________ голів живою вагою ___________ кг, на загальну
(літерами) (літерами) суму ___________________ гривень (без податку на додану вартість).
(літерами)
Аукціонне свідоцтво є підставою для укладення договору між
покупцем ______________________________________________________ та
(найменування покупця) продавцем ________________________________________________________
(найменування продавця)
Відповідно до Положення про організацію та проведення
аукціонів живої худоби та птиці покупець зобов'язаний протягом 5
днів з дня проведення аукціону укласти з продавцем договір
купівлі-продажу худоби та птиці.
Голова аукціонного Комітету ________________ __________________
(підпис) (прізвище)
Продавець Покупець __________ ____________ ___________ _____________
(підпис) (прізвище) (підпис) (прізвище)вгору