Документ z0647-05, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.05.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.06.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.05.2005 N 329
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 червня 2005 р.
за N 647/10927

Про затвердження тимчасових форм дозволів
на проведення археологічних розвідок, розкопок,
інших земляних робіт на території пам'ятки,
охоронюваній археологічній території, в зонах
охорони, в історичних ареалах населених місць,
а також досліджень решток життєдіяльності людини,
що містяться під земною поверхнею, під водою

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
13.03.2002 N 316 ( 316-2002-п ) "Про затвердження Порядку видачі
дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших
земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній
території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць,
а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під
земною поверхнею, під водою на території України" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити тимчасові форми дозволів на проведення
археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на
території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах
охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень
решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею,
під водою (далі - Дозволи), що додаються.
2. Державній службі охорони культурної спадщини
(М.М.Кучерук): забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України; забезпечити виготовлення бланків Дозволів після державної
реєстрації наказу; забезпечити облік та контроль видачі Дозволів.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на Голову Державної
служби охорони культурної спадщини М.М.Кучерука.
Міністр О.В.Білозір

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і мистецтв України
24.05.2005 N 329

Лицьовий бік
Державний герб України
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Д О З В І Л
на проведення археологічних розвідок, розкопок,
а також досліджень решток життєдіяльності людини,
що містяться під земною поверхнею, під водою
N _________ від "____" ___________ _______ року

Згідно із Законом України "Про охорону культурної спадщини"
та постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 N 316 цей
ДОЗВІЛ видано ____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада, вчене звання,
науковий ступінь)
__________________________________________________________________
1) на проведення археологічних досліджень об'єкта (пам'ятки)
культурної спадщини ______________________________________________
(найменування території, тип і вид __________________________________________________________________
археологічного об'єкта, культурна _________________________________________________________________,
або хронологічна належність)
розташованого на території _______________________________________
(область, район, місто, район у місті, __________________________________________________________________
селище, село)
2) на проведення досліджень решток життєдіяльності людини, що
містяться під земною поверхнею, під водою ________________________ __________________________________________________________________
(область, район, місто, район у місті, селище, село
та об'єкт дослідження)
Характер і мета досліджень___________________________________
(наукові, охоронні)
Вид робіт ___________________________________________________
(розвідки, розкопки)
Використання металодетектора чи будь-якого іншого обладнання
для виявлення археологічних об'єктів _____________________________ __________________________________________________________________
(назва обладнання та серійний номер)
Дослідження проводяться відповідно до програми, затвердженої _________________________________________________________________
(назва організації, яка затвердила наукову або охоронну
документацію) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
та кваліфікаційного документа від "__" ______ ___ року N ______
Предмети і колекції, здобуті під час проведення робіт,
повинні бути передані на постійне зберігання до:__________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва установи)
Заступник Міністра ___________ ____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.

Зворотний бік

Особливі умови проведення робіт:_____________________________ __________________________________________________________________
(заповнюється органами охорони культурної спадщини: __________________________________________________________________
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, __________________________________________________________________
Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій )
Орган охорони культурної спадщини: "___" ____________ _____року
Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, ____________________________
Київської, Севастопольської (прізвище, ім'я, по батькові
міських державних адміністрацій керівника)
____________________________
(підпис)
м.п.
Дозвіл підлягає обов'язковому поверненню до Міністерства
культури і мистецтв України після закінчення робіт із коротким
звітом.
Про втрату Дозволу науковий працівник зобов'язаний терміново
повідомити Державну службу охорони культурної спадщини
Міністерства культури і мистецтв України за адресою: 01015,
м. Київ-15, вул. Січневого повстання, 21, корпус 20; тел. (044)
254-56-47, тел./факс (044) 254-42-79

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і мистецтв України
24.05.2005 N 329

Лицьовий бік
Державний герб України
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Д О З В І Л
на проведення земляних робіт на території пам'ятки,
охоронюваній археологічній території, в зонах охорони,
в історичних ареалах населених місць
N _________ від "____" ___________ _______ року

Згідно із Законом України "Про охорону культурної спадщини"
та постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 N 316 цей
ДОЗВІЛ видано ____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада, вчене звання,
науковий ступінь) __________________________________________________________________
на проведення земляних робіт_________________________________ __________________________________________________________________
(характер та мета робіт) _________________________________________________________________,
на території ________________________________________________
(місцезнаходження та (або) назва пам'ятки, __________________________________________________________________
охоронюваної археологічної території, __________________________________________________________________
зони охорони, історичного ареалу населеного місця) __________________________________________________________________
Термін проведення земляних робіт_____________________________
Земляні роботи проводяться відповідно до програми (проекту),
погодженої(го) Міністерством культури і мистецтв України_________
"____"____________ _____ року ____________________________________
Цей Дозвіл не дає права проведення земляних робіт на ділянках
з недослідженим археологічним культурним шаром або окремими
недослідженими археологічними об'єктами.
Заступник Міністра ___________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.

Зворотний бік

Особливі умови проведення робіт:_____________________________ __________________________________________________________________
(заповнюється органами охорони культурної спадщини: __________________________________________________________________
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, __________________________________________________________________
Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій )
Археологічний нагляд за проведенням земляних робіт здійснює __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка отримала __________________________________________________________________
відповідний дозвіл (номер та дата видачі) __________________________________________________________________
у Міністерстві культури і мистецтв України)
Орган охорони культурної спадщини: "___" ____________ _____року
Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, ____________________________
Київської, Севастопольської (прізвище, ім'я, по батькові
міських державних адміністрацій керівника)
____________________________
(підпис)
м.п.
Дозвіл підлягає обов'язковому поверненню до Міністерства
культури і мистецтв України після закінчення робіт із коротким
звітом.
Про втрату Дозволу науковий працівник зобов'язаний терміново
повідомити Державну службу охорони культурної спадщини
Міністерства культури і мистецтв України за адресою: 01015,
м. Київ-15, вул. Січневого повстання, 21, корпус 20; тел. (044)
254-56-47, тел./факс (044) 254-42-79вгору