Документ z0620-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.05.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.06.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
15.05.2006 N 294
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2006 р.
за N 620/12494

Про затвердження Вимог до працівників,
які здійснюють керівництво вибуховими роботами

Відповідно до статті 18 Закону України "Про поводження з
вибуховими матеріалами промислового призначення" ( 2288-15 ) та з
метою забезпечення безпеки при поводженні з вибуховими матеріалами
промислового призначення Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Вимоги до працівників, які здійснюють
керівництво вибуховими роботами, що додаються.
2. Управлінню правового забезпечення (Сухар А.В.) у
встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Державному департаменту промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду (Саварин М.В.) уключити зазначений наказ до
Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Держпромгірнагляду Саварина М.В.
Міністр В.І.Балога
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України  В.Тьоткін
Заступник Голови Федерації
профспілок України  С.Я.Українець
Заступник Міністра
внутрішніх справ України  П.В.Коляда
Міністр оборони України А.С.Гриценко
Заступник Міністра промислової
політики України В.К.Грановський
Міністр вугільної
промисловості України  В.С.Тополов
Перший заступник Міністра
освіти і науки України  А.М.Гуржій
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  А.В.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
15.05.2006 N 294
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2006 р.
за N 620/12494

ВИМОГИ
до працівників, які здійснюють керівництво
вибуховими роботами

Вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими
роботами, розроблені відповідно до положень статті 18 Закону
України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового
призначення" ( 2288-15 ). Під керівництвом вибуховими роботами вважається безпосереднє
управління технологічними процесами з підготовки й проведення
вибухових робіт. До керівництва вибуховими роботами допускаються працівники,
які відповідно до законодавства не мають протипоказань щодо стану
їх здоров'я, одержали згоду органів внутрішніх справ та мають
необхідний освітній рівень. Керівниками вибухових робіт можуть призначатися особи, які
мають базову або повну вищу освіту (з освітньо-кваліфікаційними
рівнями магістр, спеціаліст, бакалавр) за спеціальностями,
пов'язаними з проведенням вибухових робіт. Керівниками вибухових робіт також можуть призначатись особи,
які мають базову або повну вищу освіту (з
освітньо-кваліфікаційними рівнями магістр, спеціаліст, бакалавр)
та закінчили відповідні спеціальні курси за навчальними
програмами, затвердженими в установленому законодавством порядку. Керівники вибухових робіт зобов'язані у разі призначення на
відповідну посаду і надалі не рідше ніж один раз на 3 роки
проходити в установленому законодавством порядку перевірку знань
вимог нормативно-правових актів з безпеки при поводженні з
вибуховими матеріалами промислового призначення. У разі отримання позитивних результатів перевірки знань
керівникам вибухових робіт видається посвідчення за зразком, що
додається. Керівництво вибуховими роботами на вугільних шахтах і
підземних рудниках, кар'єрах та при проведенні спеціальних
вибухових робіт здійснюватимуть особи зі стажем роботи на
відповідних виробництвах не менше ніж два роки. До керівництва вибуховими роботами на вугільних шахтах,
небезпечних за раптовими викидами, а також таких, що розробляють
пласти, схильні до гірничих ударів, допускаються особи, які мають
стаж керівництва підземними гірничими роботами не менше ніж 5
років.
Голова Державного департаменту
промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду
МНС України М.В.Саварин

Додаток
до Вимог до працівників,
які здійснюють керівництво
вибуховими роботами

ЗРАЗОК
посвідчення керівника вибухових робіт

Лицевий бік
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПОСВІДЧЕННЯ | | | КЕРІВНИКА ВИБУХОВИХ РОБІТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зворотний бік
1 сторінка 2 сторінка
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |_________________________________________________________| _______________________________________________________ | | (назва закладу, де проводились навчання та атестація) | ______________________________________________________, | | | (вид вибухових робіт) | | ПОСВІДЧЕННЯ | і йому надається право керівництва вибуховими роботами | | | | | Видане _______________________________________________, | _______________________________________________________ | | | _______________________________________________________ | | посада _______________________________________________, | _______________________________________________________ | | | | | місце роботи _________________________________________ | Фото Підстава: | | ______________________________________________________, | 3 х 4 | | про те, що він пройшов навчання і виявив потрібні | протокол від _____________200____ N _______ | | знання нормативно-правових актів при виконанні | | | вибухових робіт | | | _______________________________________________________ | Голова комісії _____________ ______________ | | | (прізвище) (підпис) | | _______________________________________________________ | М.П. | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 сторінка 4 сторінка
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Відомості про періодичну перевірку знань | Відомості про періодичну перевірку знань | | | | | Посада ________________________________________________ | Посада ________________________________________________ | | ________________________________________________ | ________________________________________________ | | виявив потрібні знання нормативно-правових актів при | виявив потрібні знання нормативно-правових актів при | | виконанні вибухових робіт _____________________________ | виконанні вибухових робіт _____________________________ | | _______________________________________________________ | _______________________________________________________ | | _______________________________________________________ | _______________________________________________________ | | (вид вибухових робіт) | (вид вибухових робіт) | | | | | Підстава: | Підстава: | | протокол від _______________200____ N ______ | протокол від _______________200____ N ______ | | | | | Голова комісії _______________ ___________________ | Голова комісії _______________ ___________________ | | (підпис) (прізвище) | (підпис) (прізвище) | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Розмір посвідчення (у розгорнутому вигляді): висота
- 82 мм; ширина - 260 мм.
Голова Державного департаменту
промислової безпеки,
охорони праці та гірничого
нагляду МНС України М.В.Саваринвгору