Документ z0551-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.04.2017, підстава - z0426-17

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.03.2013  № 128


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 квітня 2013 р.
за № 551/23083

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 339 від 06.03.2017}

Про затвердження форм звітності з питань охоплення дітей шкільного віку оздоровленням та відпочинком за бюджетні кошти та інструкцій щодо їх заповнення

На виконання абзацу шостого пункту 6 Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 № 734, та з метою отримання повної, всебічної та об’єктивної інформації стосовно охоплення дітей шкільного віку оздоровленням та відпочинком за бюджетні кошти НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Форму № 1-ОБК (один раз на рік) "Звіт про підготовку до проведення оздоровчої кампанії за бюджетні кошти у ______ році" та інструкцію щодо її заповнення.

1.2. Форму № 2-ОБК (два рази на рік) "Звіт про охоплення дітей шкільного віку оздоровленням та відпочинком за бюджетні кошти у ______ році" та інструкцію щодо її заповнення.

2. Департаменту гендерної політики та оздоровлення дітей (Г. Жуковська) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

Заступник Міністра -
керівник апарату


В. Коломієць

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби статистики УкраїниО.Г. Осауленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
19.03.2013 № 128

ЗВІТ
про підготовку до проведення оздоровчої кампанії за бюджетні кошти у ______ роціЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
19.03.2013 № 128


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 квітня 2013 р.
за № 551/23083

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 1-ОБК (один раз на рік) "Звіт про підготовку до проведення оздоровчої кампанії за бюджетні кошти у ______ році"

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція містить основні положення щодо заповнення показників у формі звітності № 1-ОБК (один раз на рік) "Звіт про підготовку до проведення оздоровчої кампанії за бюджетні кошти у ______ році" (далі - звіт).

1.2. Заповнення звіту здійснюється на підставі первинної облікової документації районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій.

1.3. У звіті повинні бути заповнені всі показники. За відсутності показника ставиться риска. Звіт має бути заповнений чітко та розбірливо.

ІІ. Порядок складання та подання звіту

2.1. Звіт складають районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації та подають Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям не пізніше 1 квітня.

2.2. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації подають зведені дані Міністерству соціальної політики України та управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управлінню статистики в м. Севастополі не пізніше 15 квітня.

2.3. Міністерство соціальної політики України подає зведену інформацію по Україні та в розрізі регіонів Державній службі статистики України не пізніше 1 травня.

ІІІ. Заповнення розділу І "Сума бюджетних призначень на оздоровлення та відпочинок дітей"

3.1. Заповнення розділу І здійснюється на підставі первинної облікової документації структурних підрозділів фінансової звітності районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3.2. У рядку 01 зазначається інформація про загальну суму бюджетних призначень на підготовку та проведення оздоровлення та відпочинку дітей.

3.3. У рядках 02 та 04 наводиться інформація щодо коштів, передбачених на підготовку та проведення оздоровлення та відпочинку дітей із Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки  Крим та обласного значення.

3.4. У графах 2 та 3 наводяться дані про суму коштів на підготовку до оздоровчої кампанії: у графі 2 - про всі кошти на підготовку, у графі 3 - капітальні видатки, направлені на зміцнення матеріально-технічної бази дитячих закладів, проведення ремонтів, реконструкції дитячих закладів тощо.

3.5. У графі 4 зазначається інформація про загальну суму бюджетних призначень на проведення оздоровлення та відпочинку дітей.

3.6. Окремо зазначаються кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та інші залучені кошти (кошти професійних спілок, батьків, підприємств, установ та організацій, спонсорські кошти), передбачені на оздоровлення та відпочинок дітей.

3.7. Сума даних рядків 02-04 має дорівнювати даним рядка 01.

3.8. Сума даних граф 2 - 4 має дорівнювати даним графи 1.

3.9. Сума даних граф 5 та 6  має дорівнювати даним графи 4.

ІV. Заповнення розділу ІІ "Дитячі заклади, які будуть надавати послуги з оздоровлення та відпочинку дітей за бюджетні кошти"

4.1. Розділ ІІ містить інформацію про дитячі заклади, які будуть надавати послуги з оздоровлення та відпочинку дітей за бюджетні кошти відповідно до законодавства.

4.2. Рядок 01 містить інформацію про загальну кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які будуть надавати послуги з оздоровлення та відпочинку дітей за бюджетні кошти, рядки 02-09 - про окремі типи зазначених закладів.

4.3. У рядку 04 наводиться інформація виключно про дитячі заклади оздоровлення санаторного типу (без урахування санаторно-курортних закладів).

4.4. У рядках 07 та 09 міститься інформація лише про дитячі заклади відпочинку з цілодобовим перебуванням. Дані про заклади відпочинку з денним перебуванням  включаються до рядка 08.

4.5. У графах 1 та 2 зазначаються дані про кількість закладів, які будуть надавати послуги з оздоровлення та відпочинку протягом року та влітку.

4.6. У графах 3 та 4 наводяться дані про потужність цих закладів. Показники граф 3 та 4 розраховуються таким чином: проектна потужність кожного закладу (кількість місць) в одну зміну множиться на кількість змін у закладі за відповідний період (протягом року або влітку).

4.7. У графах 5 та 6 зазначаються дані про чисельність дітей, які будуть охоплені послугами з оздоровлення та відпочинку у дитячих закладах протягом року та влітку.

4.8. Сума даних рядків 02 та 06 має дорівнювати даним рядка 01.

4.9. Сума даних рядків 03-05 має дорівнювати даним рядка 02.

4.10. Сума даних рядків 07-09 має дорівнювати даним рядка 06.

V. Заповнення розділу ІІІ "Чисельність дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, які будуть охоплені оздоровленням та відпочинком за бюджетні кошти"

5.1. Рядок 01 містить інформацію про загальну чисельність дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, рядки 02-13 - про їх окремі категорії.

5.2. Рядок 11 містить інформацію про кількість талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій, дитячих творчих колективів та спортивних команд тощо.

5.3 У графах 1-3 зазначаються дані про чисельність дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та будуть охоплені оздоровленням та відпочинком протягом року.

5.4. У графах 4-6 наводяться дані про чисельність дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та будуть охоплені оздоровленням та відпочинком влітку.

5.5. Графа 7 містить інформацію про загальну чисельність дітей відповідної категорії на території району або міста.

5.6. Дані кожного із рядків 02-13 мають бути меншими за дані рядка 01.

5.7. Сума даних граф 2 та 3 має дорівнювати даним графи 1.

5.8. Сума даних граф 5 та 6 має дорівнювати даним графи 4.

5.9. Дані кожної із граф 1 та 4 не можуть бути більшими за дані графи 7.

5.10. Дані графи 4 не можуть бути більшими за дані графи 1.

VІ. Загальні вимоги до заповнення звіту

6.1. При заповненні звіту зазначають найменування та місцезнаходження респондента.

6.2. Звіт заповнюють чітко та розбірливо, а також обов’язково вказують номер телефону виконавця, факс, адресу електронної пошти. Звіт підписує керівник  та/або особа, відповідальна за достовірність наданої інформації. Виправлення помилок підтверджують підписом особи, яка заповнила звіт, із зазначенням дати внесення змін.

Директор Департаменту
гендерної політики
та оздоровлення дітейГ. Жуковськавгору