Документ z0544-01, поточна редакція — Редакція від 11.09.2018, підстава - z0972-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 341 від 28.05.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2001 р.
за N 544/5735

Про затвердження Положення про лоцмана-оператора
служби регулювання руху суден
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
транспорту та зв'язку
N 218 ( z0586-06 ) від 03.03.2006
N 4 ( z0054-07 ) від 10.01.2007
Наказами Міністерства інфраструктури
N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011
N 278 ( z1234-16 ) від 16.08.2016
N 354 ( z0972-18 ) від 06.08.2018 }

Відповідно до зобов'язань України щодо вимог міжнародних
договорів, законодавства з питань забезпечення безпеки
судноплавства у територіальному морі та згідно зі статтями 3 і 112
Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про лоцмана-оператора служби
регулювання руху суден (надалі - Положення), що додається. 2. Керівникам морських торговельних портів та ДП
"Дельта-лоцман" у тримісячний термін привести посадові
інструкції лоцманів-операторів служби регулювання руху суден
відповідно до вимог зазначеного Положення. 3. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Зубков В.О.) довести цей наказ до відома усіх заінтересованих
підприємств, установ та організацій. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра транспорту України Севрюкова В.В.
Міністр Л.Костюченко
Затверджено
Наказ Міністерства
транспорту України
28.05.2001 N 341
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2001 р.
за N 544/5735
Положення про лоцмана-оператора служби регулювання
руху суден
{ У тексті Положення слова "Міністерство транспорту України"
замінено словами "Міністерство транспорту та зв'язку
України" у відповідних відмінках згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 218 ( z0586-06 ) від
03.03.2006 }
{ У тексті Положення слова "Міністерство транспорту та
зв'язку України" та "Держфлотінспекція України" у всіх
відмінках замінено відповідно словами "Міністерство
інфраструктури України" та "Укрморрічінспекція" у
відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 }
{ У тексті Положення слово "Укрморрічінспекція" у всіх
відмінках замінено словом "Укртрансбезпека" у відповідному
відмінку згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 278 ( z1234-16 ) від 16.08.2016 }
{ У тексті Положення слово "Укртрансбезпека" у всіх
відмінках замінено словами "Морська адміністрація" у
відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 354 ( z0972-18 ) від 06.08.2018 }
1. Загальні положення
1.1. Положення про лоцмана-оператора служби регулювання руху
суден (далі - Положення) встановлює вимоги до кваліфікації
лоцманів-операторів служб регулювання руху суден (далі - СРРС), їх
права та обов'язки. 1.2. Положення розроблено відповідно до Кодексу торговельного
мореплавства України ( 176/95-ВР ), "Международной конвенции по
охране человеческой жизни на море" (Лондон, 1974) ( 995_251 ),
Резолюції Міжнародної морської організації (далі - IMO) А.857(20)
"Керівництво для служб руху суден" від 27.11.97. 1.3. Лоцман-оператор призначається на посаду керівником
підприємства, якому підпорядкована СРРС, згідно з кваліфікацією,
що йому присвоєна. 1.4. Лоцман-оператор у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами
Президента України, постановами Кабінету Міністрів України,
нормативно-правовими актами Міністерства інфраструктури України,
міжнародними договорами України, іншими нормативними актами, цим
Положенням.
2. Обов'язки лоцмана-оператора СРРС
2.1. На лоцмана-оператора покладаються такі обов'язки: - Збір, реєстрація, обробка, узагальнення інформації про
гідрометеорологічні умови; про стан судноплавних шляхів, уключаючи
гідрологічну, гідрографічну інформації, а також інформацію про
стан роботи засобів навігаційного обладнання (далі - ЗНО),
знаходження плавучих ЗНО на штатних місцях, стан руху суден у зоні
дії СРРС, наявність транспортних суден та операцій, що можуть
перешкоджати нормальному руху інших суден, уключаючи судна, що не
додержуються правил плавання в зоні дії СРРС; - збір інших видів інформації, що може впливати на рух суден
у зоні дії СРРС; - організація руху суден; - виявляння суден на підходах до зони дії СРРС, установлення
зв'язку з ними, їх ідентифікація та отримання необхідних даних про
кожне судно; - передача навігаційних попереджень; - забезпечення дотримання суднами правил плавання у зоні дії
СРРС, передача суднам повідомлень про порушення ними правил
плавання і вказівок щодо усунення порушень; - передача суднам рекомендацій щодо уникнення небезпечних
ситуацій, а також указівок щодо порядку руху, швидкості, маршруту
плавання та місця поставлення на якір та контроль за їх
виконанням; - надання суднам навігаційної допомоги; - взаємодія із суміжними СРРС, лоцманськими, буксирними,
аварійно-рятувальними та іншими службами, що сприяють
судноплавству в зоні дії СРРС; - сприяння аварійно-рятувальним, буксирним,
днопоглиблювальним та іншим спеціальним роботам у зоні дії СРРС; - сприяння встановленню зв'язку між суднами, береговими
організаціями та службами з питань, що пов'язані з забезпеченням
безпеки руху суден.
3. Права лоцмана-оператора СРРС
3.1. Лоцман-оператор має право: - видавати обов'язкові до виконання суднами вказівки щодо
черговості руху; часу початку руху; маршруту, швидкості та
інтервалів руху; місця якірної стоянки; - вимагати від суден підтвердження отриманих указівок та
рекомендацій, а також відомостей про наміри та маневри, що
виконуються ними; - вимагати усунення суднами порушень правил плавання у зоні
дії СРРС та обов'язкових постанов начальників морських портів; - повідомляти капітана порту, Морську адміністрацію,
судновласника про порушення суднами правил плавання у зоні дії
СРРС; - одержувати від підприємств, установ, та організацій
інформацію, що необхідна для виконання ним своїх обов'язків у зоні
дії СРРС; - відмовитись від продовження радіолокаційного проведення
судна, що обов'язково фіксується за допомогою технічних засобів,
якщо капітан судна, що проводиться за допомогою СРРС, не
дотримується його рекомендацій. Проте і після відмови від
радіолокаційного проведення судна лоцман-оператор СРРС
зобов'язаний залишитися на зв'язку з судном і, якщо капітану
будуть потрібні відомості, необхідні для безпечного плавання, то
лоцман-оператор СРРС зобов'язаний подати їх. Якщо капітан зажадає,
щоб лоцман-оператор СРРС поновив радіолокаційне проведення судна,
то його вимога має задовольнитися.
4. Відповідальність лоцмана-оператора СРРС
Лоцман-оператор СРРС несе відповідальність у встановленому
чинним законодавством порядку за: - невиконання або неякісне виконання своїх службових
обов'язків; - відповідність прийнятих ним рішень вимогам законодавства з
питань безпеки мореплавства; - дотримання трудової дисципліни та інших норм трудового
законодавства.
5. Основні кваліфікаційні вимоги до лоцманів-операторів СРРС
5.1. Кандидатами на посаду лоцмана-оператора служби
регулювання руху суден можуть бути громадяни України, які мають
середню або вищу судноводійну освіту, володіють англійською мовою
в об'ємі, що необхідний для виконання ними своїх службових
обов'язків, але не нижче ніж в об'ємі стандартного морського
навігаційного словника - розмовника IMO, придатні за станом
здоров'я до роботи лоцмана-оператора та мають Обмежене свідоцтво
оператора Глобальної морської системи зв'язку під час лиха та для
забезпечення безпеки мореплавства.

{ Підпункт 5.2 пункту 5 вилучено на підставі Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 218 ( z0586-06 ) від
03.03.2006 }

5.2. Якщо СРРС здійснює функції щодо надання суднам
навігаційної допомоги (радіолокаційне проведення), рекомендацій та
вказівок для плавання і уникнення небезпечних ситуацій, то
кандидатами на посаду лоцмана-оператора цієї СРРС можуть бути
особи, які відповідають вимогам, передбаченим пунктом 5.1 цього
Положення, та мають робочий диплом не нижче за капітана малого
плавання і стаж роботи на посаді капітана судна не менше
12 місяців або на посаді старшого помічника капітана судна не
менше 24 місяців, або відповідну кваліфікацію і попередній стаж
роботи як державного морського лоцмана. Лоцмани-оператори, які не мають попереднього досвіду роботи
як капітан судна, старший помічник капітана або державний морський
лоцман, можуть набувати більш високої кваліфікації шляхом
перепідготовки, тренажерної підготовки у визначеній Міністерством
інфраструктури України організації, підготовки на робочому
місці для поширення переліку функцій, які вони можуть виконувати.
{ Положення доповнено підпунктом 5.2 згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 4 ( z0054-07 ) від 10.01.2007 }
5.3. Кандидат на посаду лоцмана-оператора зараховується до
СРРС як стажист і направляєтся для проходження основного курсу
підготовки у визначеній Міністерством інфраструктури України
організації. 5.4. Після проходження основного курсу підготовки кандидат на
посаду лоцмана-оператора складає іспити в державній
кваліфікаційній комісії, що створюється Міністерством
інфраструктури України за поданням Морської адміністрації. Головою державної кваліфікаційної комісії є Голова
Морської адміністрації. { Абзац другий пункту 5.4 глави 5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 } 5.5. Кандидатам на посаду лоцмана-оператора, які успішно
склали іспити в державній кваліфікаційній комісії, видається
Посвідчення лоцмана-оператора СРРС (додаток 1), що дає їм право
продовжити підготовку на робочому місці на підприємстві, яке
направило їх для проходження основного курсу підготовки. 5.6. Після проходження підготовки на робочому місці на
підприємстві кандидат на посаду лоцмана-оператора складає іспити в
кваліфікаційній комісії, що призначається керівником підприємства,
якому підпорядкована СРРС, за участю капітана порту або заступника
капітана порту (згідно із зоною обслуговування СРРС) для
присвоєння йому кваліфікаційної категорії. У роботі комісії бере
участь капітан порту або заступник капітана порту, акваторія якого
розташована в зоні обслуговування СРРС. { Підпункт 5.6 пункту 5 в
редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 218
( z0586-06 ) від 03.03.2006 } 5.7. Лоцманам-операторам присвоюються такі кваліфікаційні
категорії: - лоцман-оператор 2-го класу; - лоцман-оператор 1-го класу. 5.8. Лоцману-оператору другого класу присвоєння
кваліфікаційної категорії лоцмана-оператора першого класу
проводиться кваліфікаційною комісією, що призначається керівником
підприємства, якому підпорядкована СРРС, за участю капітана порту
або заступника капітана порту (згідно із зоною обслуговування
СРРС) після проходження ним перепідготовки, тренажерної підготовки
у визначеній Міністерством інфраструктури України організації, а
також відповідної підготовки на робочому місці. { Підпункт 5.8 пункту 5 в редакції Наказу Міністерства транспорту
та зв'язку N 218 ( z0586-06 ) від 03.03.2006 }
5.9. Лоцмани-оператори повинні щорічно проходити стажування
як морські лоцмани, що здійснюють проведення суден у зоні дії
СРРС, а також підтверджувати свою відповідність присвоєній їм
кваліфікації шляхом складання іспитів у кваліфікаційній комісії,
що призначається керівником підприємства, якому підпорядкована
СРРС, та підтверджувати свою придатність до роботи за станом
здоров'я. 5.10. Не менше одного разу на три роки лоцман-оператор
повинен підтвердити відповідність вимогам присвоєної йому
кваліфікації шляхом проходження тренажерної перепідготовки у
визначеній Міністерством інфраструктури України організації
та шляхом складання відповідних іспитів державній кваліфікаційній
комісії.
Начальник Департаменту безпеки
транспорту та технічної політики О.Л.Петрашевський
Додаток 1
до пункту 5.5 Положення про
лоцмана-оператора служби
регулювання руху суден
Міністерство інфраструктури України
Посвідчення лоцмана-оператора служби
регулювання руху суден
N ___________
Це посвідчення видано у відповідності до рекомендації
Міжнародної асоціації маякових служб (V-103) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
Про те, що він (вона) успішно закінчив основний курс
підготовки лоцмана-оператора служби регулювання руху суден.
Голова державної кваліфікаційної комісії Дата видачи __________
Прізвище
Підпис Печатка
Ministry of transport of Ukraine
VTS Operator Certificate
No.__________
This Certificate is awarded in accordance with International
Association of Lighthouse Authorities Recommendation V-103 to __________________________________________________________________
That he (she) has successfully completed the basic training
required for a VTS Operator
Chairman of the State qualification board Date of issue ________
Name
Signature Stampвгору