Документ z0540-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.03.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.07.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
26.03.2007 N 59
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 травня 2007 р.
за N 540/13807

Про затвердження Норм безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту
для працівників кондитерського, хлібопекарного
та макаронного виробництв

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
Положення про Державний комітет України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 року N 1640
( 1640-2006-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для
працівників кондитерського, хлібопекарного та макаронного
виробництв (далі - Норми), що додаються.
2. Наказ набирає чинності з 01.07.2007.
3. У назві наказу Комітету по нагляду за охороною праці
України Міністерства праці та соціальної політики України від
10.06.98 N 115 ( z0446-98 ) "Про затвердження Типових галузевих
норм безплатної видачі працівникам спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в
харчовій промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане,
пиво-безалкогольне, кондитерське, тютюнове та
тютюново-ферментаційне, парфумерно-косметичне та ефіроолійне
виробництво)", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
14.07.98 за N 446/2886, та по тексту слово "кондитерське" у
відповідних відмінках виключити.
3.1. Розділ 5 "Типові галузеві норми безплатної видачі
працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту в кондитерському виробництві" та
слово "кондитерське" у відповідних відмінках з Типових галузевих
норм безплатної видачі працівникам спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в
харчовій промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане,
пиво-безалкогольне, кондитерське, тютюнове та
тютюново-ферментаційне, парфумерно-косметичне та ефіроолійне
виробництво), затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною
праці України Міністерства праці та соціальної політики України
від 10.06.98 N 115 ( z0446-98 ) і зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 14.07.98 за N 446/2886, виключити.
4. Відділу організації державного нагляду в АПК та
соціально-культурній сфері (Ткачов В.С.) у п'ятиденний термін
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
5. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення
(Прохоров В.В.) внести Норми до Державного реєстру
нормативно-правових актів з охорони праці ( v0102516-06 ) та
розмістити їх на веб-сторінці Держгірпромнагляду.
6. Начальникам територіальних управлінь Держгірпромнагляду
забезпечити систематичний контроль за дотриманням Норм.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держгірпромнагляду Долматова О.І.
Голова Держгірпромнагляду С.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:   
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України   Ю.Мельников
Заступник Голови
Державного комітету України
з питань технічного регулювання
та споживчої політики   С.Т.Черепков
Заступник Міністра України
з надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи   В.Романченко
Заступник Міністра
аграрної політики України   В.К.Моцний
Перший заступник Міністра,
Головний державний санітарний
лікар України   С.П.Бережнов
Голова Профспілки працівників
агропромислового комплексу України   В.Чепур
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України   М.Солдатенко
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України   О.А.Миколайчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України
з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого
нагляду
26.03.2007 N 59
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 травня 2007 р.
за N 540/13807

НОРМИ
безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту для працівників кондитерського,
хлібопекарного та макаронного виробництв

1. Загальні положення
1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про
працю України ( 322-08 ) та Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ).
1.2. Норми поширюються на підприємства, установи, організації
кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництв
(незалежно від форм власності та підпорядкування) та на фізичних
осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які виконують роботи,
пов'язані з виробництвом кондитерської, хлібопекарної та
макаронної продукції.
1.3. Норми застосовуються працівниками, зайнятими на
виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цих Норм, перелік яких
відповідає Класифікатору професій ДК 003-2005 ( vc375609-05 ),
затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005
N 375 ( v0375609-05 ). Класифікація та позначення захисних
властивостей засобів індивідуального захисту залежно від
небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосована відповідно
до пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов безопасности
труда. Средства защиты работающих. Общие требования и
классификация" (Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту
працівників. Загальні вимоги і класифікація).
1.4. Працівники підприємств, установ, організацій
кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництв, які
виконують роботи, що належать до інших видів економічної
діяльності, забезпечуються засобами індивідуального захисту згідно
з вимогами чинного законодавства.
1.5. Порядок забезпечення працівників підприємств, установ,
організацій необхідними для трудового процесу засобами
індивідуального захисту, а також порядок їх утримання та
зберігання визначені Положенням про порядок забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом
Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170 ( z0667-96 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за
N 667/1692 (НПАОП 0.00-4.26-96), згідно з яким власник або
уповноважений ним орган (роботодавець) зобов'язаний забезпечити
працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами
індивідуального захисту, що відповідають вимогам чинного
законодавства.
1.6. Враховуючи умови праці та особливості кондитерського,
хлібопекарного та макаронного виробництва, працівникам видаються
за погодженням з профспілками або з уповноваженими найманими
працівниками особами з питань охорони праці більш сучасні і зручні
види спецодягу, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Спеціальний одяг та спеціальне взуття забезпечують нормальний
тепловий стан працівників і сприяють збереженню їх працездатності. Заміна одних видів спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту на інші не повинна погіршувати їх захисні
властивості.
1.7. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення
працівників засобами індивідуального захисту здійснюють професійні
спілки та служби охорони праці підприємств, установ, організацій.
1.8. Громадський контроль за повним та своєчасним
забезпеченням працівників засобами індивідуального захисту (далі -
ЗІЗ) на підприємствах, в установах, організаціях здійснюють
трудові колективи через обрані ними професійні спілки, а в разі
відсутності професійних спілок - уповноважених найманими
працівниками осіб з питань охорони праці.
2. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Код | Професійна | Найменування | Позначення | Строк |При- | |з/п |згідно з | назва | спецодягу, | захисних |носіння,|міт- | | |класифікатором | роботи | спецвзуття та | властивостей | (міс.) |ки | | |професій | | інших засобів | ЗІЗ | | | | |(ДК 003-2005) | | індивідуального | (тип, марка) | | | | |( vc375609-05 )| | захисту | | | | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1. КОНДИТЕРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО
Виробництво карамелі, ірису та драже
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1. |8274.2 |Виробник |Фартух |З, Ми | 6 | | | | |таблеток |Респіратор |протипиловий |до зносу| | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 2. |8274.2 |Глянцювальник |Фартух |З, Ми | 6 | | | | |карамелі та драже |Респіратор |протипиловий |до зносу| | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 3. |8274.2 |Дражувальник |Фартух |З, Ми | 6 | | | | | |Респіратор |протипиловий |до зносу| | | | | |Вкладиші протишумові | |до зносу| | | | | |"Беруши" | | | | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 4. |8274.2 |Карамельник |Фартух із | | | | | | | |суцільнокрійним |З, Ти | 6 | | | | | |нагрудником |Ти |чергові | | | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | | | |Рукавички трикотажні* |Ву, Ми |до зносу| | | | | |Нарукавники * |протипиловий |до зносу| | | | | |Респіратор* | |до зносу| | | | | |Вкладиші протишумові | | | | | | | |"Беруши"** | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Шоколадне виробництво
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 5. |8274.2 |Глазурувальник |Фартух із |Вн, Щ 20 | 6 | | | | | |нагрудником | | | | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 6. |8274.2 |Машиніст |Костюм або |З, Ми | 6 | | | | |шоколадообробних машин |халат | | | | | | | |Фартух |З, Вн | 6 | | | | | |прогумований | | | | | | | |Рукавиці |Ми, Вн |до зносу| | | | | |комбіновані | | | | | | | |Головний | | | | | | | |убір(1) |З | 4 | | | | | |Тапочки або |З, См | 4 | | | | | |туфлі |З, См | 12 | | | | | |Навушники | |до зносу| | | | | |протишумові або | | | | | | | |вкладиші | | | | | | | |протишумові | | | | | | | |"Беруши" | | | | | | | |Під час роботи | | | | | | | |у неопалюваних | | | | | | | |приміщеннях, | | | | | | | |додатково: | | | | | | | |Куртка з |Тн | 36 | | | | | |утеплювальною | | | | | | | |прокладкою | | | | | | | |Взуття |Тн 20 | 24 | | | | | |утеплене(2) | | | | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 7. |8274.2 |Оператор лінії |Костюм або |З, Ми | 6 | | | | |приготування |халат | | | | | | |шоколадної маси |Рукавиці |Ми |чергові | | | | | |комбіновані |З | 4 | | | | | |Головний убір | | | | | | | |Тапочки або |З, См | 4 | | | | | |туфлі |З, См | 12 | | | | | |Вкладиші | | | | | | | |протишумові | | | | | | | |"Беруши"** | |до зносу| | | | | |Респіратор* |протипиловий |до зносу| | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 8. |8277.2 |Пресувальник-віджимач |Фартух із | | | | | | |харчової продукції |суцільнокрійним | | | | | | |(перероблення чаю, кави, |нагрудником |Ти | 6 | | | | |какао та |Рукавиці |Ти |чергові | | | | |шоколаду) |комбіновані | | | | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 9. |8277.2 |Пресувальник-формувальник|Костюм або |З, Ми | 6 | | | | |харчової продукції |халат | | | | | | |(перероблення чаю, кави, |Фартух із | | | | | | |какао та |суцільнокрійним | | | | | | |шоколаду) |нагрудником |З, Ми | 6 | | | | | |Рукавиці |Ми |чергові | | | | | |комбіновані | | | | | | | |Тапочки або |З, См | 4 | | | | | |туфлі |З, См | 12 | | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 10.|7412.2 |Цукерник |Фартух із | | | | | | | |суцільнокрійним |Вн, Щ 20 | 6 | | | | | |нагрудником | | | | | | | |Рукавички |Ми |до зносу| | | | | |трикотажні* | | | | | | | |Під час | | | | | | | |приготування | | | | | | | |помадної | | | | | | | |маси для | | | | | | | |формування | | | | | | | |відливанням, |протипиловий |до зносу| | | | | |додатково: | | | | | | | |Фартух |Вн, Щ 20 | 6 | | | | | |прогумований | | | | | | | |При формуванні | | | | | | | |корпусів, | | | | | | | |додатково: | | | | | | | |Респіратор |протипиловий |до зносу| | | | | |При варінні | | | | | | | |цукерок | | | | | | | |"Грильяж", при | | | | | | | |темперуванні | | | | | | | |цукеркових мас, | | | | | | | |додатково: | | | | | | | |Рукавиці | | | | | | | |комбіновані |Ми, Ти |чергові | | | | | |Респіратор |протипиловий |до зносу| | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 11.|7412.2 |Шоколадник |Фартух із | | | | | | | |суцільнокрійним |Вн, Щ 20 | 6 | | | | | |нагрудником | | | | | | | |Рукавички |Ми |до зносу| | | | | |трикотажні* | |до зносу| | | | | |Вкладиші | | | | | | | |протишумові | | | | | | | |"Беруши"** | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Виробництво пастили, зефіру, мармеладу та халви
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 12.|7412.2 |Готувач білкових мас |Костюм або |З, Ми | 6 | | | | | |халат | | | | | | | |Фартух із |Ву, Щ 20 | 6 | | | | | |суцільнокрійним | | | | | | | |нагрудником | | | | | | | |прогумований | | | | | | | |Рукавички |Вн, Щ 20 |до зносу| | | | | |гумові* | | | | | | | |Калоші гумові |В |чергові | | | | | |або чоботи | | | | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 13.|7412.2 |Мармеладник-пастильник |Фартух із | | | | | | | |суцільнокрійним |Ву, Щ 20 | 6 | | | | | |нагрудником | | | | | | | |Рукавички |Ми |до зносу| | | | | |трикотажні | | | | | | | |Рукавички |Вн, Щ 20 |до зносу| | | | | |гумові* | | | | | | | |При відливанні | | | | | | | |формового | | | | | | | |мармеладу, | | | | | | | |додатково: | | | | | | | |Вкладиші |В |чергові | | | | | |протишумові | | | | | | | |"Беруши" | |до зносу| | | | | |При | | | | | | | |безлотковому | | | | | | | |розливі пастили | | | | | | | |додатково: | | | | | | | |Респіратор |газопилозахисний|до зносу| | | | | |Чоботи гумові | | | | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 14.|7412.2 |Халвомісильник |Фартух із | | | | | | | |суцільнокрійним |Ву, Щ 20 | 6 | | | | | |нагрудником | | | | | | | |Рукавиці |Нж, Ти |до зносу| | | | | |комбіновані | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Виробництво борошняних виробів | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 15.|8274.2 |Бісквітник |Костюм пекаря |З, Ми | 4 | | | | | |або халат | | | | | | | |Рукавички |Ми |до зносу| | | | | |трикотажні | | | | | | | |Фартух із |Ву, Щ 20 | 6 | | | | | |суцільнокрійним | | | | | | | |нагрудником | | | | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 16.|8272.3 |Вафельник |Костюм пекаря |З, Ми | 4 | | | | |(кондитерське |або халат | | | | | | |виробництво) |Рукавички |Ми |до зносу| | | | | |трикотажні або | | | | | | | |напальники із | | | | | | | |спілка | | | | | | | |Фартух із |Ву, Щ 20 | 6 | | | | | |суцільнокрійним | | | | | | | |нагрудником | | | | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 17.|7412.2 |Кондитер |Рукавички |См, Мп |до зносу| | | | | |трикотажні | | | | | | | |Респіратор* |протипиловий |до зносу| | | | | |При замиванні | | | | | | | |інвентарю, | | | | | | | |додатково: | | | | | | | |Фартух |Вн, Щ 20 | 6 | | | | | |прогумований | | | | | | | |Рукавички |Вн, Щ 20 |до зносу| | | | | |гумові | | | | | | | |Окуляри захисні |закриті |до зносу| | | | | |Крем захисний | | | | | | | |для рук | | | | | | | |Під час | | | | | | | |приготування | | | | | | | |кремів, | | | | | | | |додатково: | | | | | | | |Вкладиші | | | | | | | |протишумові | | | | | | | |"Беруши" | |до зносу| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Виробництво жувальної гумки
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 18.|8274.2 |Оператор лінії |Фартух |З, Ти | 6 | | | | |для виробництва |Рукавички |Мп |до зносу| | | | |жувальної гумки |Головний убір |З | 4 | | | | | |Черевики |З, См | 12 | | | | | |Респіратор |протипиловий |до зносу| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Виробництво молочної кислоти
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 19.|8221.2 |Апаратник |Костюм сукняний |К 50 | 12 | | | | |варіння |Фартух з | | | | | | |живильного |просоченням із |К 50 | 6 | | | | |середовища |нагрудником | | | | | | | |Рукавички |Ти |до зносу| | | | | |Рукавички | | | | | | | |гумові |К 50, Вн |до зносу| | | | | |Головний убір |З | 4 | | | | | |Черевики |З, Ти, См | 12 | | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 20.|8154.1 |Апаратник |Костюм сукняний |К 50 | 12 | | | | |сульфування |Фартух з | | | | | | | |просоченням із |К 50 | 6 | | | | | |нагрудником | | | | | | | |Чоботи гумові |В, К 20, Щ 20 | 9 | | | | | |Рукавички | | | | | | | |гумові |К 50, Щ 20 |до зносу| | | | | |Берет сукняний |З | 6 | | | | | |Окуляри захисні |закриті |до зносу| | | | | |Респіратор* |протипиловий |до зносу| | | | | |Крем захисний | | | | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 21.|8221.2 |Апаратник |Костюм сукняний |К 50 | 12 | | | | |ферментації |Фартух із | | | | | | |препаратів |суцільнокрійним |К 50 | 6 | | | | |біосинтезу |нагрудником | | | | | | | |прогумований | | | | | | | |Рукавиці | | | | | | | |комбіновані |К 50 |до зносу| | | | | |Берет сукняний |З | 6 | | | | | |Черевики |В, См | 12 | | | | | |Респіратор |газопилозахисний|до зносу| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Загальні професії у кондитерському виробництві
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 22.|8274.2 |Апаратник |Костюм або |З, Ми | 6 | | | | |приготування |халат | | | | | | |інвертного сиропу |Фартух із |Ву, Щ 20 | 6 | | | | | |суцільнокрійним | | | | | | | |нагрудником | | | | | | | |Рукавиці | | | | | | | |комбіновані |Вн |чергові | | | | | |Головний убір |З | 4 | | | | | |Окуляри захисні |закриті |до зносу| | | | | |Черевики |З, См | 12 | | | | | |Крем захисний | | | | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 23.|8274.2 |Варник харчової |Костюм пекаря |З, Ти | 4 | | | | |сировини та |або халат | | | | | | |продуктів |Фартух із |З, Ми | 6 | | | | |(кондитерське |суцільнокрійним | | | | | | |виробництво) |нагрудником | | | | | | | |Фартух із | | | | | | | |нагрудником | | | | | | | |прогумований |Ву, Щ 20 | 6 | | | | | |Головний убір |З | 4 | | | | | |Вкладиші | | | | | | | |протишумові | | | | | | | |"Беруши"* | |до зносу| | | | | |Черевики або |Мп, См | 12 | | | | | |тапочки |З, См | 4 | | | | | |Рукавиці | | | | | | | |комбіновані або |Ми, Вн |до зносу| | | | | |рукавички | | | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | | |або калоші | | | | | | | |Під час | | | | | | | |завантаження | | | | | | | |сипких | | | | | | | |компонентів, | | | | | | | |додатково: | | | | | | | |Респіратор* |протипиловий |до зносу| | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 24.|8275.3 |Машиніст |Костюм або |З, Ми | 6 | | | | |протиральних машин |халат | | | | | | | |Фартух із |Ву, Щ 20 | 6 | | | | | |суцільнокрійним | | | | | | | |нагрудником | | | | | | | |прогумований | | | | | | | |Головний убір |З | 4 | | | | | |Тапочки або |З, См | 4 | | | | | |туфлі |З, См | 12 | | | | | |Рукавички | | | | | | | |гумові |Ву, Щ 20 |до зносу| | | | | |Чоботи гумові |В |чергові | | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 25.|8274.3 |Машиніст |Костюм або |З, Ми | 6 | | | | |збивальних машин |халат | | | | | | | |Фартух із |Ву, Щ 20 | 6 | | | | | |суцільнокрійним | | | | | | | |нагрудником | | | | | | | |Головний убір |З | 4 | | | | | |Тапочки або |З, См | 4 | | | | | |туфлі |З, См | 12 | | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 26.|8274.2 |Машиніст |Костюм або |З, Ми | 6 | | | | |формувально- |халат | | | | | | |закручувального |Рукавички* |Ми |до зносу| | | | |напівавтомата |Вкладиші | | | | | | | |протишумові | | | | | | | |"Беруши"** | |до зносу| | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 27.|7441.2 |Меланжист |Костюм або |З, Ми | 6 | | | | | |халат | | | | | | | |Головний убір |З | 4 | | | | | |Фартух | | | | | | | |прогумований |З, Вн | 6 | | | | | |Черевики |З, См | 12 | | | | | |Чоботи гумові |В |чергові | | | | | |Під час роботи | | | | | | | |в неопалюваних | | | | | | | |приміщеннях | | | | | | | |узимку, | | | | | | | |додатково: | | | | | | | |Куртка з | | | | | | | |утеплювальною | | | | | | | |прокладкою |Тн | 36 | | | | | |Взуття утеплене |Тн 20 | 24 | | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 28.|8275.2 |Обжарювальник |Костюм або |З, Ми | 6 | | | | |харчових продуктів |халат | | | | | | |(перероблення |Фартух |З, Ми | 6 | | | | |овочів, олієнасіння та |Черевики або | | | | | | |горіхів) |калоші |З, См | 12 | | | | | |Рукавиці |Тп 100 |до зносу| | | | | |комбіновані або | | | | | | | |рукавички | | | | | | | |трикотажні |Тп 100 |до зносу| | | | | |Рукавички |Вн |до зносу| | | | | |гумові* | | | | | | | |Окуляри | | | | | | | |захисні* |закриті |до зносу| | | | | |Респіратор* |газопилозахисний|до зносу| | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 29.| 9322 |Обсипальник |Костюм або |З, Пм | 6 | | | | |кондитерських |халат | | | | | | |виробів |Респіратор |протипиловий |до зносу| | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 30.|8290.2 |Оформлювач готової |Костюм або |З, Ми | 6 | | | | |продукції |халат | | | | | | | |Рукавички | | | | | | | |трикотажні |Ми |до зносу| | | | | |Фартух |Нж | 6 | | | | | |маслозахисний * | | | | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 31.|8277.3 |Різальник харчової |Костюм або |З, Ми | 6 | | | | |продукції |халат | | | | | | | |Фартух із |Вн, Щ 20 | 6 | | | | | |суцільнокрійним | | | | | | | |нагрудником | | | | | | | |Рукавиці |Ми |до зносу| | | | | |комбіновані | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2. Хлібопекарне та макаронне виробництва
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 32.|7412.2 |Дріжджовик |Костюм пекаря |З, Ми | 4 | | | | | |Головний убір |З | 4 | | | | | |Тапочки |З, См | 4 | | | | | |Чоботи гумові* |В | 12 | | | | | |Рукавички |Вн, Щ 20 |чергові | | | | | |гумові* | | | | | | | |Фартух із |Вн, Щ 20 | 6 | | | | | |суцільнокрійним | | | | | | | |нагрудником | | | | | | | |прогумований* | | | | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 33.|8274.3 |Машиніст машин для |Костюм |З, Ми | 6 | | | | |чищення та |бавовняний | | | | | | |змазування листів |Фартух із | | | | | | | |суцільнокрійним |Ми, Нж | 6 | | | | | |нагрудником | | | | | | | |прогумований | | | | | | | |Головний убір |З | 4 | | | | | |Тапочки |З, См | 4 | | | | | |Рукавички |Ми, Нж |до зносу| | | | | |трикотажні | | | | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 34.|8274.3 |Машиніст |Костюм |З, Ми | 6 | | | | |нанизувальних |бавовняний | | | | | | |машин |Фартух із | | | | | | | |суцільнокрійним |Ми, Вн | 6 | | | | | |нагрудником | | | | | | | |Рукавички | | | | | | | |трикотажні |Мп |до зносу| | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 35.|8274.2 |Машиніст |Фартух |З, Ми | 6 | | | | |тістообробних | | | | | | | |машин | | | | | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 36.|8274.3 |Машиніст |Фартух із | | | | | | |обшпарювального |суцільнокрійним |Вн | 6 | | | | |агрегату |нагрудником | | | | | | | |прогумований | | | | | | | |Черевики |З,В | 12 | | | | | |Рукавиці |Ти |до зносу| | | | | |комбіновані | | | | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 37.|8274.2 |Машиніст поточної |Костюм |З, Ми | 6 | | | | |лінії |бавовняний | | | | | | |формування хлібних |Фартух із | | | | | | |виробів |суцільнокрійним |З, Ми | 6 | | | | | |нагрудником | | | | | | | |Головний убір |З | 4 | | | | | |Тапочки |З, См | 4 | | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 38.|8274.2 |Оператор |Костюм |З, Ми | 6 | | | | |потоково-автоматичної |бавовняний | | | | | | |лінії |Головний убір |З | 4 | | | | | |Рукавички |Ми |до зносу| | | | | |бавовняні | | | | | | | |Тапочки |З, См | 4 | | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 39.|8274.2 |Пекар |Костюм пекаря |З, Ти | 4 | | | | |комплексно- |Фартух |З, Ти | 6 | | | | |механізованої |бавовняний | | | | | | |лінії |Головний убір |З | 4 | | | | | |Тапочки |З, См | 4 | | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 40.|8274.2 |Пекар-майстер |Рукавички |Тп 400 |до зносу| | | | | |пекарські | | | | | | | |При переміщенні | | | | | | | |по вулиці | | | | | | | |узимку, | | | | | | | |додатково: | | | | | | | |Куртка на |Тн |чергова | | | | | |утеплювальній | | | | | | | |прокладці | | | | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 41.|8159.2 |Полімеризаторник |Фартух |Ву, Щ20 | 6 | | | | |металевих форм |прогумований | | | | | | |та листів |Рукавички |Ву, Щ20 |до зносу| | | | | |гумові | | | | | | | |Черевики |Мун 15, | 12 | | | | | |шкіряні |См | | | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 42.|8274.2 |Пресувальник |Рукавички |Ми |до зносу| | | | |напівфабрикату |бавовняні | | | | | | |макаронних виробів | | | | | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 43.|8274.2 |Сушильник |Фартух |З, Ми | 6 | | | | |довготрубчастих |бавовняний | | | | | | |макаронів |Рукавички |Ми |до зносу| | | | | |бавовняні | | | | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 44.|7412.2 |Тістороб |Фартух |З, Вн | 6 | | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 45.| 9322 |Укладальник |Рукавички |Ми, |до зносу| | | | |хлібобулочних | |Тп 100 | | | | | |виробів | | | | | |----+---------------+-------------------------+-----------------------+----------------+--------+-----| | 46.|7412.2 |Формувальник тіста |Фартух |З, Ми | 6 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.3. Загальні професії для кондитерського, хлібопекарного та
макаронного виробництв

2.4. Загальні професії допоміжних підрозділів у
кондитерському, хлібопекарному та макаронному виробництвах

Примітки: * ЗІЗ забезпечуються залежно від характеру і умов робіт, що
виконуються. ** ЗІЗ забезпечуються в залежності від типу використовуваного
обладнання. Головний убір(1) - ковпак, косинка, чепчик, берет. Взуття утеплене(2) - бурки або утеплені чоботи, напівчоботи,
черевики.
Начальник відділу
організації державного
нагляду в АПК
та соціально-культурній
сфері В.Ткачоввгору