Документ z0534-01, поточна редакція — Прийняття від 25.05.2001
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 22.06.2001. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 326 від 25.05.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2001 р.
за N 534/5725

Про затвердження Інструкції з ведення квиткового
господарства в кіновидовищних підприємствах

Відповідно до Указу Президента України від 31.08.2000
N 1038/2000 ( 1038/2000 ) "Про затвердження Положення про
Міністерство культури і мистецтв України" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію з ведення квиткового господарства в
кіновидовищних підприємствах (далі - Інструкція), що додається, і
ввести її в дію з 1 січня 2002 року. 2. Поширити вказану в пункті 1 цього наказу Інструкцію на
кіновидовищні підприємства - кінотеатри (кіноустановки), відеозали
(відеоустановки), дирекції кіновідеомережі, кіновідеопрокатні
підприємства всіх форм власності та підпорядкування. 3. Міністерству культури Автономної Республіки Крим,
управлінням культури обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій, кіновідеопрокатним підприємствам,
дирекціям кіновідеомережі, кіновидовищним підприємствам
(кінотеатрам, кіно- і відеоустановкам) при здійсненні платного
демонстрування (публічного показу) фільмів беззаперечно виконувати
вимоги, викладені в Інструкції, а також керуватися типовими
формами первинної документації з обліку бланків суворої звітності,
затвердженими наказом Міністерства статистики України від 11.03.96
N 67 ( v0067202-96 ): типова форма N СЗ-1 Прибутково-видаткова накладна N ___ на
бланки суворої звітності; типова форма N СЗ-2 Прибутково-видаткова книга з обліку
бланків суворої звітності; типова форма N СЗ-4 Акт перевірки наявності бланків суворої
звітності; типова форма N СЗ-5 Картка-довідка виданих і використаних
бланків суворої звітності. 4. Уважати такою, що не застосовується на території України,
Інструкцію Міністерства фінансів СРСР і Комітету по кінематографії
при Раді Міністрів СРСР від 4 лютого 1972 року N 32/ВГ-7/81 "Про
ведення квиткового господарства в кіномережі". 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.
Міністр Б.С.Ступка
Погоджено Погоджено
Заступник Міністра Заступник Голови Державного
фінансів України комітету статистики України __________________ ___________________________
"___"_____________ "___"______________________
Затверджено
Наказ Міністерства культури
і мистецтв України
25.05.2001 N 326
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2001 р.
за N 534/5725
Інструкція з ведення квиткового господарства
в кіновидовищних підприємствах
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає порядок ведення квиткового
господарства в кіновидовищних підприємствах - кінотеатрах
(кіноустановках), відеозалах (відеоустановках) - і є обов'язковою
для всіх кіновидовищних підприємств, дирекцій кіновідеомережі,
кіновідеопрокатних підприємств незалежно від підпорядкування та
форм власності. Інструкція не розповсюджується на кіновидовищні підприємства,
які застосовують реєстратори розрахункових операцій з розрахунків
у готівковій формі при наданні послуг з демонстрування фільмів.
Застосування реєстраторів розрахункових операцій здійснюється
відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг" ( 265/95-ВР ). 1.2. Квитки (абонементи) на перегляд фільмів у кіновидовищних
підприємствах є документами суворої звітності та обліку. 1.3. Під веденням квиткового господарства слід розуміти: виготовлення квитків (абонементів) у спеціалізованих
друкарнях; приймання замовником квитків (абонементів); підготовка квитків (абонементів) до продажу та їх реалізація; знищення нереалізованих квитків (абонементів); облік квитків (абонементів) та звітність; інвентаризація; контроль. 1.4. Кіновидовищні підприємства при організації
демонстрування (публічного показу) фільмів як обов'язкову
розрахункову форму повинні використовувати квитки (абонементи),
які виготовлені за зразками, що затверджені цією Інструкцією. 1.5. Виготовлення квитків (абонементів) організовується
централізовано місцевими державними органами управління
кінематографією (кіновідеомережею і кіновідеопрокатом) (далі -
органи управління кінематографією) для кіновидовищних підприємств
даного адміністративно-територіального регіону (Автономна
Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь) або
самостійно кіновидовищними підприємствами, дирекціями
кіновідеомережі незалежно від підпорядкованості та форм власності. 1.6. Забезпечення порядку ведення квиткового господарства у
профспілкових, відомчих кіновідеоустановках відповідно до цієї
Інструкції здійснюється органами, у віданні яких перебувають
вказані кіновідеоустановки, або адміністрацією закладу, до складу
якого входить кіновідеоустановка.
2. Форма та реквізити квитків (абонементів)
2.1. Вимогою, обов'язковою для всіх видів квитків
(абонементів), є позначення друкарськими засобами серії, номера як
на самому квитку (абонементі), так і на корінці квитка
(абонемента). 2.2. Квитки (абонементи) повинні мати такі обов'язкові
реквізити: 2.2.1. Мінімальні розміри 30 х 80 мм з полями завширшки до 3
мм з кожного боку; 2.2.2. Позначення серії та порядкового номера квитка
(абонемента): Серія та порядковий номер друкуються на кожному квитку
(абонементі): серія позначається двома літерами, а порядковий
номер - п'ятьма - шістьма цифрами, починаючи з першого номера,
наприклад: АБ 00001, АБ 000001 і т.ін. Серія, порядковий номер, кількість квитків у серії та тираж
визначаються органом управління кінематографією або кіновидовищним
підприємством, дирекцією кіновідеомережі, які замовляють квитки в
друкарні. 2.2.3. Ціна квитка проставляється друкарським способом
великим шрифтом або спеціальним штампом на лівому боці квитка. Спеціальним штампом ціна квитка проставляється у разі: прем'єрних, фестивальних, спеціальних тематичних показів
фільмів; при проведенні творчих зустрічей, днів (тижнів) культури
зарубіжних країн; при проведенні показу фільмів на пільгових сеансах. Номінали квитків установлюються органом управління
кінематографією або кіновидовищним підприємством, дирекцією
кіновідеомережі при замовленні квитків. Перештампування ціни квитка (абонемента) забороняється. 2.2.4. Найменування або місце для штампа з найменуванням
місцевого державного органу управління кінематографією,
кіновидовищного підприємства. Для кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, що входять до
структури дирекцій кіновідеомережі, - найменування або місце для
штампа з найменуванням дирекції кіновідеомережі. Для профспілкових, відомчих кіновідеоустановок - найменування
або місце для штампа з найменуванням органу, у віданні якого
перебуває кіновідеоустановка, найменування або місце для штампа з
найменуванням закладу, до складу якого входить кіновідеоустановка. На квитках (абонементах), які виготовляються для міських
постійно діючих кінотеатрів, назва кінотеатру може бути
надрукована друкарським способом. 2.2.5. У рамці на лівому боці квитка - найменування
адміністративно-територіального регіону (Автономна Республіка
Крим, область, міста Київ та Севастополь). 2.2.6. У рамці на правому боці квитка - слово "КОНТРОЛЬ"
великими літерами. 2.2.7. Слова "Ряд.., місце ...:". 2.2.8. Текст "Зберігати до кінця сеансу". 2.3. Для міських постійно діючих кінотеатрів квитки
(абонементи) можуть виготовлятися в комплектах. Кількість квитків
(абонементів) у комплекті повинна відповідати кількості місць для
глядачів у кінозалі. При виготовленні квитків (абонементів) у комплекті на його
обкладинці і на кожному квитку проставляються номер комплекту,
назва кінотеатру. Крім того, номер ряду і місце на квитках
(абонементах) друкуються друкарським способом. Ціни квитків (абонементів) у комплекті друкуються друкарським
способом згідно з розцінками місць у кінозалі. 2.4. Бланки квитків брошуруються в квиткові книжки по 500 шт.
для міських або 1000 шт., 500 шт., 200 шт. для сільських
кіновідеоустановок (5-10 квитків на аркуші).
3. Виготовлення квитків (абонементів) у державних
спеціалізованих друкарнях
3.1. Бланки квитків (абонементів) виготовляються відповідно
до Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів
суворого обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів
України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ
України від 25.11.93 N 98/118/740 ( z0008-94 ) та зареєстрованих у
Мін'юсті України 14.01.94 за N 8/217, у державних спеціалізованих
друкарнях на замовлення органів управління кінематографією або
кіновидовищних підприємств усіх форм власності, дирекцій
кіновідеомережі за зразками, наведеними в додатках за формами
N КВ-10, КВ-11, КВ-12, КВ-13 (додатки 10, 11, 12, 13).
4. Приймання замовником квитків (абонементів)
4.1. Приймання виготовлених у державній спеціалізованій
друкарні квитків (абонементів) проводиться представником замовника
за довіреністю (типова форма N М-2), затвердженою наказом
Міністерства статистики України від 21.06.96 N 192 ( v0192202-96 )
і зареєстрованою в Мін'юсті 12.06.96 за N 293/1318 ( z0293-96 ),
відповідно до прибутково-видаткової накладної (типова форма
N СЗ-1). 4.2. При отриманні квитків (абонементів) поштою або на
залізничній станції перевіряється цілісність упаковки,
відповідність кількості місць та ваги, зазначеної в поштових
документах. За наявності пошкодженої упаковки або недостачі ваги
проводиться перевірка вкладення місця (упаковки), у разі нестачі
квитків (абонементів) складається акт довільної форми у
присутності представника підприємства зв'язку (залізничної
станції). 4.3. Приймання квитків (абонементів), які надійшли поштою
(залізничною станцією), оформлюється актом за формою N КВ-1
(додаток 1) у двох примірниках: один - подається матеріально
відповідальній особі, що здала квитки (абонементи) на склад,
другий - залишається на складі. 4.4. При отриманні виготовлених комплектів квитків
(абонементів) проводиться повна перевірка всієї кількості
комплектів, а також вибірково-суцільна перевірка кількості квитків
(абонементів) у комплекті. У пачках з пошкодженими упаковками -
шляхом повного перерахунку квитків (абонементів). Про приймання
виготовленого замовлення складається Акт перевірки наявності
бланків суворої звітності (типова форма N СЗ-4). 4.5. За наявності претензії до виробника квитків
(абонементів) підприємство-одержувач зобов'язане додати до
рекламації: акт претензії за формою N КВ-2 (додаток 2), що
складається спеціально створеною комісією в двох примірниках, один
з яких передається виробнику, а другий залишається у
підприємства-одержувача; друкарський ярлик і талон із зазначенням
номера та прізвища пакувальника квитків (абонементів), а у
виняткових випадках і забраковані квитки (абонементи). 4.6. Видача квитків (абонементів) кіновідеовидовищним
підприємствам (при виготовленні квитків (абонементів)
централізовано) проводиться органом управління кінематографією на
підставі довіреності (типова форма N М-2) за підписами керівника
та бухгалтера кіновидовищного підприємства, завірених печаткою, у
таких розмірах: для державних кіновидовищних підприємств районним (міським) дирекціям кіновідеомережі та кінотеатрам -
не більше квартальної потреби; Квитки (абонементи) у комплектах, виготовлених з
найменуванням кінотеатру, передаються повністю відповідним
кінотеатрам; сільським стаціонарним і пересувним кіноустановкам та
кіноустановкам з обмеженим режимом роботи - не більше двомісячної
потреби; іншим кіновідеовидовищним підприємствам - не більше
квартальної потреби; для профспілкових, відомчих кіновідеоустановок, приватних
кіновидовищних підприємств - повністю, згідно з заявкою на друк. 4.7. Видача квитків (абонементів) зі складу органу управління
кінематографією (за умов централізованого замовлення виготовлення
квитків) оформлюється Прибутково-видатковою накладною (типова
форма N СЗ-1) за підписами керівника органу управління
кінематографією та головного (старшого) бухгалтера. 4.8. Надходження квитків (абонементів) та комплектів квитків
(абонементів) оформлюється за прибутково-видатковою накладною
(типова форма N СЗ-1) для здачі на склад або для зберігання під
розписку особі, спеціально призначеній наказом керівника органу
управління кінематографією, кіновидовищного підприємства, дирекції
кіновідеомережі. Облік квитків (абонементів) ведеться в Прибутково-видатковій
книзі з обліку бланків суворої звітності (типова форма N СЗ-2),
яка повинна бути пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою
за підписами керівника та головного (старшого) бухгалтера органу
управління кінематографією, кіновидовищного підприємства, дирекції
кіновідеомережі. Бланки квитків (абонементів) у комплектах, квитки та
абонементи окремими купюрами повинні обліковуватись у книзі
складського обліку окремо. Записи в книзі надходження та видачі бланків квитків
(абонементів) проводяться особою, відповідальною за їх зберігання,
у момент приймання та видачі квитків (абонементів). 4.9. Документи з оприбуткування квитків (абонементів) та
комплектів квитків (абонементів) не пізніше наступного дня
передаються матеріально відповідальною особою до бухгалтерії.
5. Підготовка квитків (абонементів) до продажу
5.1. Отримання квитків (абонементів) зі складу
кіновидовищного підприємства, дирекції кіновідеомережі для
підготовки до продажу проводиться штатним працівником
кіновидовищного підприємства, дирекції кіновідеомережі,
уповноваженим на це наказом керівника кіновидовищного
підприємства, дирекції кіновідеомережі. Видача квитків (абонементів) зі складу кіновидовищного
підприємства, дирекції кіновідеомережі проводиться на вимогу за
формою N КВ-3 (додаток 3), підписаною керівником кіновидовищного
підприємства, дирекції кіновідеомережі або його заступником і
головним (старшим) бухгалтером. У вимозі на відпуск квитків (абонементів) зі складу для
продажу обов'язково вказують: на який період виписано квитки
(місяць, декада, квартал); цифрами та літерами кількість повних
комплектів та їх номери; кількість квиткових книжок та їх номери;
кількість абонементів та їх номери; загальну їх вартість за
номіналом; вартість виготовлення квитків (абонементів). При цьому
вимога на відпуск квитків повинна бути написана чітко і ясно.
Виправлення у вимозі не допускаються. Вимога виписується окремо на квитки з ціною, позначеною
друкарським способом, і на квитки без друкарського позначення
ціни. При цьому у вимозі на квитки без друкарського позначення
ціни у пункті 6 (графи 3, 4) додатка 3 ставиться прочерк. Указана вимога виписується в трьох примірниках, один з яких
передається до бухгалтерії, другий - залишається в особи, яка
отримала квитки (абонементи) та їх комплекти, третій - залишається
в особи, яка видала квитки (абонементи) та їх комплекти. 5.2. Особа, яка отримала квитки (абонементи) для підготовки
до продажу, повинна на кожному квитку (абонементі) проставити
штампом найменування кіновидовищного підприємства, дирекції
кіновідеомережі та їх місцезнаходження, а також ціну квитка
спеціальним штампом відповідно до затвердженої розцінки місць. Продаж квитків (абонементів) без штампа з найменуванням
кіновидовищного підприємства, дирекції кіновідеомережі та ціни
квитка категорично забороняється. 5.3. Підготовлені для продажу квитки (абонементи)
перевіряються бухгалтерією кіновидовищного підприємства, дирекції
кіновідеомережі та записуються до журналу реєстрації комплектів
квитків (абонементів) за формою N КВ-4 (додаток 4). При цьому на титульному аркуші кожного комплекту квитків
(абонементів) (квиткової книжки) проставляються реєстраційний
номер, дата реєстрації, загальна вартість за номіналом, відповідно
до затвердженої розцінки місць, та підпис працівника бухгалтерії,
який перевірив та зареєстрував комплект (книжку). 5.4. Підготовлені для продажу комплекти квитків (абонементів)
(квиткові книжки) здаються під розписку в журналі реєстрації
комплектів квитків (абонементів) особі, відповідальній за
реалізацію квитків (абонементів). З особою, яка залучається до реалізації квитків
(абонементів), укладається договір на повну матеріальну
відповідальність відповідно до статті 135 КЗпП України ( 322-08 ). Особа, відповідальна за реалізацію квитків (абонементів),
видає зареєстровані квитки (абонементи) за накладними (форма
N КВ-5 (додаток 5) касиру квиткової каси. Кожний вид квитків
(абонементів) обліковується за матеріально відповідальними та
підзвітними особами в Картці-довідці виданих і використаних
бланків суворої звітності (типова форма N СЗ-5). Накладна виписується в двох примірниках: один видається разом
з квитками (абонементами) особі, яка одержує квитки (абонементи),
другий - передається до бухгалтерії кіновидовищного підприємства
за реєстром. 5.5. Категорично забороняється розшивати квиткові книжки та
виривати з них сторінки. У разі псування квиткових книжок повинен
бути складений акт про причину псування із зазначенням особи, яка
винна в псуванні квитків. Ці книжки гасяться спеціальним штампом,
зберігаються до знищення у встановленому порядку та повинні
пред'являтися при перевірках. 5.6. Видача квитків (абонементів) касирам (кіномеханікам
кіновідеоустановок) може проводитись тільки за наявності в
кіновидовищному підприємстві, дирекції кіновідеомережі договорів
на повну їхню матеріальну відповідальність відповідно до чинного
законодавства. Особи, які отримують квитки (абонементи) під звіт на
зберігання або для реалізації, несуть повну матеріальну
відповідальність в установленому порядку за номінальну вартість
квитків (абонементів). 5.7. Видані для реалізації та нереалізовані абонементи
повинні повертатись особі, яка видала їх, у встановлений
керівництвом кіновидовищного підприємства, дирекції
кіновідеомережі термін, але не пізніше ніж за сім днів до
проведення першого оголошеного за даним абонементом публічного
показу. Повернення абонементів оформлюється накладною за формою
N КВ-6 (додаток 6).
6. Порядок продажу квитків (абонементів)
6.1. Квитки не можуть продаватися на інші види платних
послуг, не пов'язаних з показом фільмів. 6.2. Касирам кіновидовищних підприємств та кіномеханікам
кіноустановок забороняється відділяти квитки від корінця квиткової
книжки до їх продажу глядачам. 6.3. Забороняється передача квитків (абонементів) одного
кіновидовищного підприємства, дирекції кіновідеомережі іншому
незалежно від підпорядкування та форм власності. 6.4. Рух та продаж квитків (абонементів) оформлюються: - у кінотеатрах, стаціонарних кіноустановках (міських і
сільських), відеозалах (відеоустановках) - касирами
(кіномеханіками - для сільських кіновідеоустановок) після
закінчення кожного робочого дня щодо кожного фільму: - на пересувних кіноустановках - по закінченні останнього
кіносеансу на маршруті щодо фільму, що демонструвався на всіх
пунктах показу. Звіт за добу про продаж квитків (абонементів) повинен
складатися касирами кіновидовищного підприємства за формою N КВ-7
(додаток 7) (сільські кіновідеоустановки складають звіт за місяць
за формою N КВ-8 (додаток 8) на підставі даних про реєстрацію
квитків (абонементів), накладних на їх відпуск для реалізації,
накладних повернення нереалізованих квитків (абонементів). Звіт про продаж квитків (абонементів) повинен здаватися для
перевірки та обробки: до бухгалтерії кінотеатру, відеозалу не пізніше наступного
дня після дня звіту; до бухгалтерії дирекції кіновідеомережі касирами
(кіномеханіками) сільських кіновідеоустановок - один раз на
місяць. 6.5. Квитки (абонементи), які не можуть бути використані,
повернуті глядачем за умов відміни кіносеансу, а також ті, що
залишилися непроданими з комплектних книжок, гасять спеціальним
штампом "недійсний", просічкою або перекресленням кольоровим
олівцем та до їх знищення зберігають в кіновидовищних
підприємствах. 6.6. Квиткові касири кіновидовищного підприємства зобов'язані
щоденно здавати до каси кіновидовищного підприємства виручену
готівку за реалізацію квитків (абонементів). 6.7. Не рідше одного разу у квартал у кіновидовищних
підприємствах комунальної форми власності спеціально призначеною
комісією органу управління кінематографією за обов'язкової
присутності керівника кіновидовищного підприємства, дирекції
кіновідеомережі або його заступника, головного (старшого)
бухгалтера, матеріально відповідальної особи та представника
органу управління кінематографією проводиться знищення квитків
(абонементів), які не можуть бути використані, та залишки
непроданих і погашених квитків (абонементів). Про знищення квитків (абонементів) складається акт за формою
N КВ-9 (додаток 9) у двох примірниках, підписаний всіма членами
комісії. Один примірник акта зберігається у справах бухгалтерії
кіновидовищного підприємства, дирекції кіновідеомережі, другий - у
матеріально відповідальної особи. Одночасно корінці використаних квиткових книжок та комплектів
квитків (абонементів) здаються в макулатуру, а при неможливості
здачі - знищуються. Профспілкові, відомчі кіновідеоустановки проводять знищення
квитків (абонементів), які не можуть бути використані, та залишків
непроданих квитків (абонементів) у присутності представника
органу, у віданні якого вони перебувають шляхом складання акта за
формою N КВ-9 (додаток 9). Інші кіновидовищні підприємства (приватні, орендні) проводять
знищення квитків (абонементів), які не можуть бути використані, та
залишків непроданих квитків (абонементів) у присутності
представника органу управління кінематографією шляхом складання
акта за формою N КВ-9 (додаток 9).
7. Порядок зберігання квитків (абонементів)
7.1. Квитки (абонементи) та їх комплекти зберігаються окремо
від інших матеріальних цінностей - у спеціальній коморі або в
металевій шафі (скрині) під замком та пломбою кіновидовищного
підприємства, дирекції кіновідеомережі. 7.2. Спеціально обладнані приміщення, скрині та інші сховища,
у яких зберігаються квитки (абонементи), по закінченні робочого
дня опечатуються та охороняються у встановленому порядку. 7.3. Керівники кіновидовищних підприємств, дирекцій
кіновідеомережі несуть відповідальність за забезпечення порядку
зберігання квитків (абонементів), нагляду та контролю за роботою
осіб, які безпосередньо відповідають за квиткове господарство. 7.4. Особи, які отримують квитки на зберігання та для
продажу, дають зобов'язання про повну матеріальну
відповідальність.
8. Облік квитків (абонементів) та звітність
8.1. Надходження квитків (абонементів) кіновидовищні
підприємства, дирекції кіновідеомережі відображають на рахунку 20
"Виробничі запаси", субрахунок 209 "Інші матеріали" за первинною
вартістю придбання та як бланки суворої звітності за номінальною
вартістю позабалансового рахунку 08 "Бланки суворого обліку" на
субрахунку 081 "Бланки квитків (абонементів)", який поділяється на
субрахунки: 0811 - Бланки квитків (абонементів) на складі; 0812 - Бланки квитків (абонементів) у підготовці: 0813 - Бланки квитків (абонементів) для реалізації; 0814 - Бланки квитків (абонементів), що залишилися
нереалізованими та підлягають знищенню. 8.2. Відображення руху квитків (абонементів) на
позабалансовому рахунку 08 за номінальною вартістю здійснюється
одночасно із записами в особових рахунках матеріально
відповідальних та підзвітних осіб на підставі первинних
документів. Квитки (абонементи) без друкарського позначення ціни
на субрахунку 081 "Бланки квитків (абонементів)" відображаються за
номінальною вартістю відповідно до затвердженої розцінки місць. 8.3. Аналітичний облік квитків на позабалансовому рахунку 08
"Бланки суворого обліку" ведеться за матеріально відповідальною та
підзвітною особою у сумарному виразі за номінальною вартістю на
підставі Картки-довідки виданих і використаних бланків суворого
обліку (типова форма N СЗ-5). Підставою для ведення картки-довідки є первинні документи:
прибуткові і видаткові накладні, акти перевірки наявності бланків
і акти на списання використаних бланків суворої звітності. 8.4. На підставі первинних документів відпуск зі складу
квитків (абонементів) для підготовки до продажу відображається
записами за дебетом рахунку 23 "Виробництво" та кредитом рахунку
20 "Виробничі запаси" за обліковою вартістю квитків (абонементів).
Одночасно на номінальну вартість квитків (абонементів) зменшується
залишок субрахунку 0811 - "Бланки квитків (абонементів) на складі"
і збільшується залишок субрахунку 0812 - "Бланки квитків
(абонементів) у підготовці", відкритий на особу, яка отримала
квитки (абонементи). 8.5. У разі передачі заготовлених для реалізації квитків
(абонементів) до каси залишок таких квитків (абонементів)
зменшується на субрахунку 0812 - "Бланки квитків (абонементів) у
підготовці" і збільшується на субрахунку 0813 - "Бланки квитків
(абонементів) для реалізації". 8.6. Вартість нереалізованих підзвітними особами квитків
(абонементів), що підлягають знищенню, списується із субрахунку
0813 - "Бланки квитків (абонементів) для реалізації" на субрахунок
0814 - "Бланки квитків (абонементів), що залишились
нереалізованими та підлягають знищенню". На підставі акта про знищення квитків (абонементів)
відповідні суми списуються із субрахунку 0814 - "Бланки квитків
(абонементів), що залишились нереалізованими та підлягають
знищенню".
9. Інвентаризація квитків (абонементів)
9.1. Інвентаризація квитків (абонементів) проводиться
відповідно до Інструкції з інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року N 69
( z0202-94 ) та зареєстрованої в Мін'юсті України 26.08.94 за
N 202/412. 9.2. Для проведення інвентаризації квитків (абонементів)
розпорядчим документом керівника кіновидовищного підприємства,
дирекції кіновідеомережі призначаються постійно діючі
інвентаризаційні комісії у складі керівників структурних
підрозділів, головного (старшого) бухгалтера, яку очолюють
керівник кіновидовищного підприємства, дирекції кіновідеомережі
або його заступник. 9.3. Інвентаризація квитків (абонементів) проводиться: на складі кіновидовищного підприємства, дирекції
кіновідеомережі - один раз на рік; у матеріально відповідальних осіб - один раз на місяць. При зміні матеріально відповідальних осіб інвентаризація
проводиться на день приймання-передавання справ. Достовірність звітних даних касирів перевіряється шляхом
проведення щомісячних раптових додаткових інвентаризацій. 9.4. Інвентаризація квитків (абонементів) проводиться в
присутності матеріально відповідальних осіб та оформлюється
відповідним актом довільної форми. 9.5. Результати інвентаризації (лишки, нестача) в п'ятиденний
термін після перевірки повинні бути відображені в бухгалтерському
обліку. Лишки квитків (абонементів) оприбутковуються з наступним
установленням причини їх виникнення, а нестача зараховуються на
винних осіб за номінальною вартістю.
10. Контроль
10.1. Адміністрація кіновидовищного підприємства, дирекції
кіновідеомережі зобов'язані забезпечити контроль за пропусканням
глядачів до залів тільки з квитками (абонементами), дійсними на
даний сеанс. 10.2. З цією метою керівник кіновидовищного підприємства,
дирекції кіновідеомережі періодично організовує перевірку
відповідності кількості глядачів у залі кількості проданих квитків
(абонементів) на даний сеанс. Результати перевірки оформлюються актом довільної форми. 10.3. При виявленні випадків невідповідності пред'явлених
глядачами квитків (абонементів), установлених для даного
кіновидовищного підприємства, дирекції кіновідеомережі,
адміністрація вживає заходів для термінового з'ясування причин
появи таких квитків (абонементів), складаючи акт довільної форми,
а у виняткових випадках - передає матеріали правоохоронним органам
для притягнення винних до відповідальності згідно з чинним
законодавством. 10.4. При проведенні ревізій квиткового господарства в
кіновидовищному підприємстві слід перевірити наявність квитків
(абонементів) у підзвітних осіб та складі, порівняти їх з даними
бухгалтерського обліку та скласти акт довільної форми.
Начальник Управління
кінематографії М.П.Мазяр
Додаток 1
до пункту 4.3 Інструкції з
ведення квиткового господарства
в кіновидовищних підприємствах
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ---------- ---------- Найменування підприємства __________________
Форма N КВ-1
Код за ДКУД ------------- -------------
Затверджую
Керівник підприємства ____________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
АКТ N _________
перевірки повноти надходження квитків (абонементів)
від спеціалізованої друкарні
"___" _______________ р.
Проведена перевірка надходжень на склад від спеціалізованої
друкарні _________________________ "___" _____________ р.
(найменування друкарні) За накладними N _____________ згідно із замовленням від
"___"_______________ р.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування |Серія|Номери |Значиться у накладній | Фактично виявлено |Лишки |Нестача | |з/п |квитків | |квитків| спеціалізованої | | | | | |(абонементів),| |(абоне-| друкарні | | | | | |ціни квитків | |ментів)| | | | | | |(абонементів) | |-------+-------------------------------------+-------------------------------------+------------------+--------------------| | | | |від| до|кількість|кількість|усього |сума |кількість|кількість |усього |сума |кількість|сума за |кількість|сума за | | | | | | |книжок |квитків |квитків |за номі-|книжок |квитків |квитків|за номі-|квитків |номі- |квитків |номіналь- | | | | | | | |(абоне- |(абоне- |нальною | |(абонемен-|(абоне-|нальною |(абоне- |нальною | |ною | | | | | | | |ментів) |ментів) |вартістю| |тів) у |ментів)|вартістю|ментів) |вартістю| |вартістю | | | | | | | |у книжці |у книжці| | | | | | | | | | |----+--------------+-----+---+---+---------+---------+--------+--------+---------+----------+-------+--------+---------+--------+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
УСЬОГО:
Пояснення, розходження, стан упаковки
Члени комісії: __________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище) __________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
Квитки (абонементи) у кількості ________
штук за номінальною вартістю (літерами) ______________________________ грн. коп.
на відповідальне зберігання прийняв ________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
Додаток 2
до пункту 4.5 Інструкції
з ведення квиткового господарства
в кіновидовищних підприємствах
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ --------------- ---------------
Найменування підприємства ____________________
Форма N КВ-2
Код за ДКУД --------------- ---------------
Затверджую
Керівник підприємства ________________________________
(посада, підпис, ініціали,
прізвище)
"___" __________________ ____ р.
АКТ N _______
претензії до виробника квитків (абонементів)
"___" ___________________ р.
Комісія у складі: голови ____________________________________
членів: __________________________________________________________ ________________________ виявила: ________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Голова комісії __________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
Члени комісії __________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище) __________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
Додаток 3
до пункту 5.1 Інструкції з
ведення квиткового господарства
в кіновидовищних підприємствах
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ --------------- ---------------
Найменування підприємства ________________
Форма N КВ-3
Код за ДКУД ---------------- ----------------
ВИМОГА-ДОРУЧЕННЯ N ______________
на відпуск зі складу квитків (абонементів)
для підготовки та реєстрації
Кому ________________________________________________________
(посада, ініціали, прізвище) на сеанси _______________________________________________________
місяць, рік
------------------------------------------------------------ | |Одиниця | Цифрами | Літерами | | |виміру | | | |-------------------------+---------+----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-------------------------+---------+----------+-----------| |1. Кількість повних | | | | | комплектів | шт. | | | |-------------------------+---------+----------+-----------| |2. Серії комплектів | | | | |-------------------------+---------+----------+-----------| |3. Номери комплектів | | | | |-------------------------+---------+----------+-----------| |4. Кількість квиткових | | | | | книжок за номерами | шт. | | | |-------------------------+---------+----------+-----------| |5. Кількість квитків у | | | | | книжках усього та їх | | | | | номери | шт. | | | |-------------------------+---------+----------+-----------| |6. Вартість відпущених | | | | | квитків (абонементів) | | | | | за номіналом | грн. | | | |-------------------------+---------+----------+-----------| |7. Вартість виготовлених | | | | | квитків (абонементів) | грн. | | | ------------------------------------------------------------
Керівник кіновидовищного підприємства,
дирекції кіновідеомережі __________________________
посада, підпис, ініціали,
прізвище
Головний (старший) бухгалтер __________________________
посада, підпис, ініціали,
прізвище
Видав ___________________________________________________________
посада, підпис, ініціали, прізвище
Одержав _________________________________________________________
посада, підпис, ініціали, прізвище
"___"___________________
Додаток 4
до пункту 5.3 Інструкції з
ведення квиткового господарства
в кіновидовищних підприємствах
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ------------ ------------ Найменування підприємства _________________
Форма N КВ-4
Код за ДКУД ------------- -------------
ЖУРНАЛ
реєстрації комплектів квитків (абонементів)
--------------------------------------------------------------------------------------------------- |Реєстрацій-|Серія та |Номери |На який| Вартість комплекту |Куди (кому)|Розписка в|Примітка | |ний номер |номер квитка|квиткових|період |квитків (абонементів)|передано |отриманні | | |комплекту |(абонемента)|книжок |видано |---------------------|комплект |комплекту | | | | | |квитки |кількість |сума за | | | | | | | | |квитків |номіналь- | | | | | | | | | |ною вар- | | | | | | | | | |тістю | | | | |-----------+------------+---------+-------+----------+----------+-----------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 5
до пункту 5.4 Інструкції з
ведення квиткового господарства
в кіновидовищних підприємствах
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ------------- -------------
Найменування підприємства ________________
Форма N КВ-5
Код за ДКУД ---------- ----------
НАКЛАДНА N ______
на видачу квитків (абонементів)
"___" _____________________ р.
Видав _______________________________________________________
(посада, ініціали, прізвище) Одержав _____________________________________________________
(посада, ініціали, прізвище) На який період видано квитки ________________________________
тиждень, місяць, квартал Абонементи __________________________________________________
назва заходу
------------------------------------------------------------- |Вид квитків |Кількість квитків |Ціна квитка | Сума, | |(абонементів) |(абонементів) |(абонемента), |грн. коп. | | | |грн.коп. | | |--------------+------------------+--------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | -------------------------------------------------------------
Кількість, усього ___________________________________________
літерами Усього на суму ______________________________________грн.коп.
літерами
Видав _______________________________________________________
підпис, ініціали, прізвище Одержав ____________________________________________________
підпис, ініціали, прізвище
Додаток 6
до пункту 5.7 Інструкції з
ведення квиткового господарства
в кіновидовищних підприємствах
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ------------ ------------
Найменування підприємства ________________
Форма N КВ-6
Код за ДКУД ----------- -----------
НАКЛАДНА N _______
на повернення невикористаних квитків (абонементів)
"___"___________________ р.
Одержав _____________________________________________________
(посада, ініціали, прізвище) Здав ________________________________________________________
(посада, ініціали, прізвище)
-------------------------------------------------------------- |За який період |Кількість квитків |Ціна квитка | Сума | |або |(абонементів) |(абонемента), |грн. коп. | |назва заходу | |грн. коп. | | |---------------+------------------+--------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | --------------------------------------------------------------
Кількість, усього ___________________________________________
літерами Усього на суму _____________________________________ грн.коп.
літерами Одержав _____________________________________________________
підпис, ініціали, прізвище Здав ________________________________________________________
підпис, ініціали, прізвище
_____________
Примітка. Бланк накладної друкується з червоною смугою.
Додаток 7
до пункту 6.4 Інструкції з
ведення квиткового господарства
в кіновидовищних підприємствах
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ------------ ------------ Найменування підприємства __________________
Форма N КВ-7
Код за ДКУД ------------- -------------
ЗВІТ ПРО ПРОДАЖ КВИТКІВ (АБОНЕМЕНТІВ) N _____
за "___"___________________
Касир _______________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові
А. РУХ КВИТКІВ (АБОНЕМЕНТІВ)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Ціна |Квитки |Залишок на |Отримано | Продано | Повернуто | Залишок на кінець дня | |квитка |(абонементи) |початок дня | | | | | |(абоне- |----------------+--------------+--------------+--------------------------------------------+--------------+-------------------------| |мента) |серія,|з номера |кіль-|сума, |кіль-|сума, | усього | у тому числі |кіль-|сума, |з номера |кіль-|сума, | | |номер |до номера|кість|грн.коп.|кість|грн.коп.|--------------+-----------------------------|кість|грн.коп.|до номера|кість|грн.коп. | | |комп- | | | | | |кіль-|сума, |на кіносеанси |на наступні | | | | | | | |лекту | | | | | |кість|грн.коп.|поточного дня |дні | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+--------------| | | | | | | | | | | | | | | |кіль-|сума, |кіль-|сума, | | | | | | | | | | | | | | | |кість|грн.коп.|кість|грн.коп.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------+---------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+---------+-----+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РАЗОМ:
Зворотний бік форми N КВ-7
Б. ПРОДАЖ КВИТКІВ (АБОНЕМЕНТІВ)
---------------------------------------------------------------------------------------- | На поточний день | Попередній продаж | |------------------------------------------+-------------------------------------------| | НАЗВА | Кількість | Усього | НАЗВА | Кількість | Усього | | ФІЛЬМУ | квитків |------------| ФІЛЬМУ | квитків |-------------| | | (абонементів) |кіль- |сума | |(абонементів) за |кіль- |сума | | | за номінальною |кість | | | номінальною |кість | | | | вартістю | | | | вартістю | | | |-----------+-----------------+------+-----+-----------+-----------------+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+--+--+--+--+--+--+------+-----+-----------+--+--+--+--+--+--+------+------| |РАЗОМ|кіль-| | | | | | | | Х |РАЗОМ|кіль-| | | | | | | | Х | | |кість| | | | | | | | | |кість| | | | | | | | | | |-----+--+--+--+--+--+--+------+-----| |-----+--+--+--+--+--+--+------+------| | |сума | | | | | | | Х | | |сума | | | | | | | Х | | |-----+-----+--+--+--+--+--+--+------+-----+-----+-----+--+--+--+--+--+--+------+------| | 1 | 2 | 3| 4|5 |6 |7 |8 | 9 | 10 | 11 | 12 |13|14|15|16|17|18| 19 | 20 | ----------------------------------------------------------------------------------------
Виручка на суму _____________________________ грн. коп. здана
літерами Ст.касир ____________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
Звіт перевірив, виручка правильна
Головний (старший) бухгалтер ____________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
Додаток 8
до пункту 6.4 Інструкції з
ведення квиткового господарства
в кіновидовищних підприємствах
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ------------- ------------- Найменування підприємства __________________
Форма N КВ-8 (сільські)
Код за ДКУД ----------- -----------
ЗВІТ ПРО ПРОДАЖ КВИТКІВ (АБОНЕМЕНТІВ) N ____
за "___"___________________
Назва фільму ________________________________________________
А. РУХ КВИТКІВ (АБОНЕМЕНТІВ)
------------------------------------------------------------------------------ | |Ціна квитка |Ціна квитка |Ціна квитка |Ціна квитка |Усього | | |______ |_____ |_____ |_____ | | | |------------+------------+------------+------------+-----------| | |кіль- |сума |кіль- |сума |кіль- |сума |кіль- |сума |кіль-|сума | | |кість | |кість | |кість | |кість | |кість| | |------------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----| |Залишок на | | | | | | | | | | | |початок | | | | | | | | | | | |місяця | | | | | | | | | | | |------------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----| |Отримано | | | | | | | | | | | |------------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----| |Продано | | | | | | | | | | | |------------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----| |Повернуто | | | | | | | | | | | |------------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----| |Залишок на | | | | | | | | | | | |кінець | | | | | | | | | | | |місяця | | | | | | | | | | | |------------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ------------------------------------------------------------------------------
Кіномеханік _________________________________________________
прізвище, підпис
Перевірив бухгалтер _________________________________________
прізвище, підпис
Додаток 9
до пункту 6.7 Інструкції з
ведення квиткового господарства
в кіновидовищних підприємствах
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ------------ ------------ Найменування підприємства________________
Форма N КВ-9
Код за ДКУД ------------- -------------
Затверджую
Керівник підприємства __________________________
(посада, підпис, ініціали,
прізвище)
"___" ____________ ____ р.
АКТ N ________
про знищення квитків (абонементів)
"___" __________________
Комісія в складі: голови ____________________________________
членів: __________________________________________________________ _____________________________________ знищила квитки (абонементи),
які не можуть бути використані, та залишки непроданих квитків
(абонементів) за час з _______________________________________ до _______________________________ р.
---------------------------------------------------------------------- |Серія квитка |Квитки |Кількість |Ціна квитка |Сума за | |або номер |(абонементи) |квитків |(абонемента)|номінальною | |комплекту |-------------|(абонементів) | |вартістю, | | |з N | до N | | |грн. коп. | |-------------+-----+-------+--------------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ----------------------------------------------------------------------
Кількість, усього ___________________________________________
літерами Усього на суму __________ грн.коп. __________________________
літерами Голова комісії ______________________________________________
посада, підпис, ініціали, прізвище Члени комісії _______________________________________________
посада, підпис, ініціали, прізвище _______________________________________________
посада, підпис, ініціали, прізвище
Додаток 10
до пункту 3.1 Інструкції з
ведення квиткового господарства
в кіновидовищних підприємствах
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ------------ ------------
Найменування підприємства ________________
Форма N КВ-10
Код за ДКУД ----------- -----------
ЗРАЗКИ КВИТКІВ
для кіновідеовидовищних підприємств
---------------------------------------------------------------------------- |КОРІНЕЦЬ |ВОЛИНСЬКА |________________________________________ |КОНТРОЛЬ | | |ОБЛАСТЬ |найменування місцевого державного органу | | | Серія АБ | |управління кінематографією | | | N 00001 | | | | | | |_________________________________________| | | Ціна | |найменування кіновидовищного підприємства| | | _________ | |(дирекції кіновідеомережі) | | | | | | | | Ряд _____ | |Серія АБ N 00001 РЯД _______________| | | | | | | | Місце ___ | |Ціна ________________ МІСЦЕ _____________| | | | | місце для штампу | | | | | ціни квитка | | | | | | | | | | Зберігати до кінця сеансу | | ----------------------------------------------------------------------------
Додаток 11
до пункту 3.1 Інструкції з
ведення квиткового господарства
в кіновидовищних підприємствах
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ------------ ------------
Найменування підприємства ________________
Форма N КВ-11
Код за ДКУД ----------- -----------
---------------------------------------------------------------------------- |КОРІНЕЦЬ |ВОЛИНСЬКА |________________________________________ |КОНТРОЛЬ | | |ОБЛАСТЬ |найменування місцевого державного органу | | | Серія АБ | |управління кінематографією | | | N 00001 | | | | | | | КІНОТЕАТР "КІНОПАНОРАМА" м. Луцьк | | | Ціна | | | | | 2 грн. | | | | | | |Серія АБ N 00001 РЯД _______________| | | Ряд _____ | | | | | | |Ціна 2 грн. МІСЦЕ _____________| | | Місце ___ | | | | | | | Зберігати до кінця сеансу | | ----------------------------------------------------------------------------
Додаток 12
до пункту 3.1 Інструкції з
ведення квиткового господарства
в кіновидовищних підприємствах
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ------------ ------------
Найменування підприємства ________________
Форма N КВ-12
Код за ДКУД ----------- -----------
---------------------------------------------------------------------------- |КОРІНЕЦЬ |ВОЛИНСЬКА |________________________________________ |КОНТРОЛЬ | | |ОБЛАСТЬ |найменування місцевого державного органу | | | Серія АБ | |управління кінематографією | | | N 00001 | | | | | | | КІНОТЕАТР "КІНОПАНОРАМА" м. Луцьк | | | Ціна | | | | | 2 грн. | | | | | | |Серія АБ N 00001 РЯД 15 | | | Ряд 15 | | | | | | |Ціна 2 грн. МІСЦЕ 18 | | | Місце 18 | | | | | | | Зберігати до кінця сеансу | | ----------------------------------------------------------------------------
Додаток 13
до пункту 3.1 Інструкції з
ведення квиткового господарства
в кіновидовищних підприємствах
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ --------------- ---------------
Найменування підприємства ________________
Форма N КВ-13
Код за ДКУД ------------- -------------
ЗРАЗОК АБОНЕМЕНТА
на відвідування кінофестивалів, кінотижнів тощо
------------------------------------------------------------------- |Найменування |Найменування місцевого державного |1 ФІЛЬМ | |кіновидовищного |органу управління кінематографією | | |підприємства |Найменування кіновидовищного |--------| | | підприємства |2 ФІЛЬМ | |------------------+-------------------------------------| | | КОРІНЕЦЬ |___________________________________ |--------| | 57 |Адреса кіновидовищного підприємства |3 ФІЛЬМ | |АБОНЕМЕНТА | | | |--------------- | 57 |--------| |Назва заходу | АБОНЕМЕНТ |4 ФІЛЬМ | |--------------- |------------------------------------ | | |Ряд ___ місце ___ | Назва заходу |--------| | | |5 ФІЛЬМ | |Ціна 00 грн. | 7 Фільмів | | | |------------------------------------ |--------| |Серія МН N 00000 | Ряд _______ місце ________ |6 ФІЛЬМ | | | | | | | Ціна 00 грн. |--------| | |------------------------------------ |7 ФІЛЬМ | | |При втраті не відновлюється | | | | | | | | Серія МН N 00000 | | | | | | | |Термін проведення заходу ___________ | | -------------------------------------------------------------------вгору