Документ z0515-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.03.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.04.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.03.2016  № 373


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 квітня 2016 р.
за № 515/28645

Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

Відповідно до статей 180-184, 209 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою приведення у відповідність до Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року № 1130, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за № 1456/26233, із змінами, що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) та Департаменту обслуговування платників Державної фіскальної служби України (Калєніченко Н.Г.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
фіскальної служби України

Голова Державної
регуляторної служби УкраїниР.М. Насіров


К.М. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
18.03.2016  № 373


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 квітня 2016 р.
за № 515/28645

ЗМІНИ
до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

1. В абзаці другому підпункту 2 пункту 1.6 розділу I слова «та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

2. У розділі ІІІ:

1) у реченні другому абзацу третього підпункту 1 пункту 3.5 слова «та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

2) у пункті 3.6:

речення друге абзацу першого викласти в такій редакції: «Реєстрація таких осіб здійснюється не раніше дати зміни системи оподаткування з урахуванням положень статті 293 розділу XIV Кодексу, якими встановлюються ставки єдиного податку для платників третьої групи, що передбачають сплату податку на додану вартість та не передбачають сплати цього податку.»;

абзаци другий, третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - двадцять третій вважати відповідно абзацами другим - двадцять першим;

3) доповнити пункт 3.9 новим абзацом такого змісту:

«При цьому нова заява може бути подана до контролюючого органу з бажаною датою реєстрації, що була вказана у попередній неприйнятій заяві, якщо особою, яка добровільно реєструється платником ПДВ, ліквідовано недоліки, встановлені абзацом першим цього пункту, та така нова заява подана не пізніше ніж за 3 робочих дні до початку податкового періоду, з якого така особа вважатиметься платником ПДВ та матиме право на податковий кредит і виписку податкових накладних.»;

4) доповнити пункт 3.10 новим абзацом такого змісту:

«Якщо реєстраційна заява подана до контролюючого органу в електронній формі, відмова в реєстрації або пропозиція надати нову заяву про реєстрацію викладається контролюючим органом в електронній формі та надсилається на адресу електронної пошти, з якої надійшла така заява.».

3. У розділі V:

1) підпункт «ж» пункту 5.1 виключити;

2) доповнити пункт 5.4 після абзацу четвертого новим абзацом п’ятим такого змісту:

«Якщо заява про анулювання реєстрації платника ПДВ подана до контролюючого органу в електронній формі, відмова в анулюванні реєстрації або пропозиція надати нову заяву про анулювання реєстрації викладається контролюючим органом в електронній формі та надсилається на адресу електронної пошти, з якої надійшла така заява.».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

3) у пункті 5.5:

слова «повідомлення державного реєстратора» виключити;

у підпункті 1 слова «(повідомлення, документи)» замінити словом «(документи)», а слова «про прийняття рішення про припинення підприємницької діяльності» замінити словами «про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності»;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

«8) судове рішення про скасування (визнання недійсною) державної реєстрації юридичної особи у випадках, передбачених законом, якщо таке рішення прийнято судом до 01 липня 2004 року, крім судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом, відомості з Єдиного державного реєстру про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації (підстава - підпункт «е» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);»;

підпункт 11 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 12-14 вважати відповідно підпунктами 11-13;

4) абзац п’ятий пункту 5.10 доповнити новим реченням такого змісту: «Таке рішення або його засвідчена копія направляється із супровідним листом до Державної фіскальної служби України у десятиденний строк після прийняття.».

4. В абзаці одинадцятому пункту 7.5 розділу VII слова «та місцезнаходження (місце проживання)» виключити.

5. У тексті Положення слова та цифру «розмірі 4 відсотків» замінити словами «, що не передбачає сплати податку на додану вартість».

6. У додатку до заяви про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість додатка 3 рядок

«

Підпункт «ж» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців наявний запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу (непотрібне закреслити)

»

виключити.

7. У додатку 13 рядки

«Реквізити рахунка в системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника - сільськогосподарського підприємства, що обрав спеціальний режим оподаткування, призначеного для перерахування коштів на його спеціальний рахунок

МФО _____________, № __________________________»

замінити рядками

«Реквізити рахунків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника - сільськогосподарського підприємства, що обрав спеціальний режим оподаткування, призначених для перерахування коштів до державного бюджету та на його спеціальні рахунки:

МФО _____________, № __________________________ за операціями із сільськогосподарськими товарами/послугами (крім операцій із зерновими і технічними культурами та операцій з продукцією тваринництва);

МФО _____________, № __________________________ за операціями із зерновими і технічними культурами;

МФО _____________, № __________________________ за операціями з продукцією тваринництва.».

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
обліку
Ю.П. Романюквгору