Документ z0510-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2014, підстава - z0793-13

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
24.04.2007 N 815

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2007 р.
за N 510/13777
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 769 ( z0793-13 ) від 25.04.2013 }
Про затвердження Професійних вимог до головних
бухгалтерів професійних учасників ринку
цінних паперів
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 2323 ( z0037-08 ) від 27.12.2007 }

Відповідно до пункту 28 частини другої статті 7 Закону
України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ) та підпункту 18 пункту 4 Положення про Державну
комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом
Президента України від 14.02.97 N 142 ( 142/97 ) (зі змінами),
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Професійні вимоги до головних бухгалтерів
професійних учасників ринку цінних паперів (додаються).
2. Керівникам професійних учасників фондового ринку привести
посадові інструкції для головних бухгалтерів у відповідність до
зазначених Професійних вимог у термін до 01.01.2008.
3. Керівнику апарату Ю.Назаренку забезпечити: подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства
юстиції України; опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Назаренка Ю.М.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
від 24.04.2007 N 25
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
24.04.2007 N 815
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2007 р.
за N 510/13777

ПРОФЕСІЙНІ ВИМОГИ
до головних бухгалтерів професійних учасників
ринку цінних паперів

Розділ I. Загальні положення
1. Ці Професійні вимоги розроблено відповідно до пункту 28
частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та підпункту 18
пункту 4 Положення про Державну комісію з цінних паперів та
фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від
14.02.97 N 142 (142/97) (зі змінами).
2. Професійні вимоги визначаються рівнем освіти,
кваліфікації, досвіду, спеціалізації, достатнім для повного і
якісного виконання робіт за посадою.
3. Ці Професійні вимоги поширюються на осіб, які займають
посаду головного бухгалтера професійних учасників фондового ринку
(крім банків). { Пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2323
( z0037-08 ) від 27.12.2007 }
4. Згідно з вимогами законодавства України, у тому числі цих
Професійних вимог, професійний учасник фондового ринку розробляє
та затверджує посадові інструкції для головних бухгалтерів, в яких
визначає завдання, функції, права та обов'язки, відповідальність
осіб, які обіймають зазначену посаду.
Розділ II. Професійні вимоги до головних бухгалтерів
професійних учасників фондового ринку
Головний бухгалтер повинен відповідати таким професійним
вимогам: 1) мати повну вищу освіту (спеціаліст, магістр); 2) у тримісячний строк після прийняття на роботу на посаду
головного бухгалтера пройти підвищення кваліфікації шляхом
підготовки за типовою програмою професійної підготовки бухгалтерів
професійних учасників фондового ринку, затвердженою рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та
атестації в порядку, визначеному Положенням про порядок навчання
та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженим
наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
24.09.96 N 215 ( z0584-96 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 08.10.1996 N 584/1609 (зі змінами). Проходити дане
підвищення кваліфікації не рідше одного разу на три роки; { Пункт
2 розділу II в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 2323 ( z0037-08 ) від 27.12.2007 }

{ Пункт 3 розділу II виключено на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2323 ( z0037-08 )
від 27.12.2007 }

3) не мати непогашеної або не знятої судимості за злочини
проти власності, у сфері господарської та службової діяльності, а
також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися
певною діяльністю;
4) мати не менше ніж дворічний стаж трудової діяльності на
посаді бухгалтера в професійному учаснику фондового ринку або в
іншій фінансовій установі або головного бухгалтера. { Розділ II
доповнено пунктом 4 згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 2323 ( z0037-08 ) від 27.12.2007 }
Директор департаменту
методології регулювання
ринку цінних паперів О.Тарасенковгору