Документ z0490-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.09.2018, підстава - z0993-18

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.01.2017  № 74


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 квітня 2017 р.
за № 490/30358

Про затвердження Порядку продовження навчання осіб, які навчалися у закладах вищої освіти, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях

аголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 652 від 15.06.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
№ 652 від 15.06.2018}

Відповідно до пункту 8 Плану заходів, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 червня 2014 року № 588-р, та з метою надання можливості особам, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, здобувати вищу освіту у вищих навчальних закладах, розташованих на території, підконтрольній органам державної влади України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у закладах вищої освіти, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 652 від 15.06.2018}

2. Взяти до відома, що продовження навчання осіб, які навчалися у закладах вищої освіти, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, здійснюється відповідно до цього Порядку.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 652 від 15.06.2018}

3. Департаменту вищої освіти (Шаров О.І.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В.В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Л.М. ГриневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
19.01.2017  № 74


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 квітня 2017 р.
за № 490/30358

ПОРЯДОК
продовження навчання осіб, які навчалися у закладах вищої освіти, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях

аголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 652 від 15.06.2018}

{У тексті Порядку слова «вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» замінено словами «закладах вищої освіти, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», слова «вищий навчальний заклад» в усіх відмінках замінено словами «заклад вищої освіти» у відповідних відмінках. згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 652 від 15.06.2018}

1. Цей Порядок визначає механізм продовження навчання осіб, які навчалися у закладах вищої освіти, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях (далі – особа).

2. Для продовження навчання у закладі вищої освіти (із збереженням спеціальності, спеціалізації), розташованому в інших адміністративно-територіальних одиницях України, особа зараховується на навчання шляхом поновлення.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 652 від 15.06.2018}

Поновлення дозволяється здійснювати лише на курс, за яким містяться дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО).

Керівник закладу вищої освіти має право організовувати додаткову сесію з метою ліквідації академічної заборгованості та переведення особи на наступний курс.

3. Поновлення на навчання дозволяється здійснювати на підставі наданого особою оригіналу (копії) залікової книжки (індивідуального начального плану).

У разі відсутності у студента оригіналу (копії) залікової книжки (індивідуального начального плану) до заяви на поновлення до закладу вищої освіти додаються копія документа, що посвідчує особу, та інформація про навчання (курс, рік навчання, напрям підготовки (спеціальність)), яка має відповідати даним в ЄДЕБО. У такому разі для встановлення рівня знань, якими володіє студент, з певного напряму (спеціальності) навчальний заклад проводить процедуру атестації з необхідних програмних дисциплін відповідно до порядку, встановленого закладом вищої освіти, до якого поновлюється особа.

Зазначений порядок розробляється враховуючи вимоги законодавства про освіту, та затверджується вченою (педагогічною) радою закладу вищої освіти та оприлюднюється на веб-сайті закладу вищої освіти.

4. Будь-які документи про освіту, видані у населених пунктах, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, є недійсними.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 652 від 15.06.2018}

5. Поновлення осіб здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями або напрямами підготовки відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

6. Особи мають право бути поновленими на місця державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць.

7. Якщо особа не відрахована з закладу вищої освіти за попереднім місцем навчання в установленому порядку, керівник закладу вищої освіти, до якого поновлюється особа, звертається до державного підприємства «Інфоресурс» щодо надання закладу вищої освіти технічної можливості для оформлення наказу про відрахування.

Директор департаменту
вищої освіти


О.І. Шароввгору