Про затвердження Інструкції з організації примусового виконання рішень
Наказ Міністерства юстиції України; Інструкція, Звіт, Форма типового документа, Розпорядження від 02.04.2012512/5
Документ z0489-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.11.2018, підстава - z0721-18

Про відповідальність за неподання або подання неправдивих відомостей про доходи і майновий стан, ненадання на вимогу виконавця декларації чи зазначення у декларації неправдивих відомостей або неповідомлення про зміну таких відомостей, неповідомлення про зміну місця проживання (перебування) чи місцезнаходження або місця роботи (отримання доходів) відповідно до статті 76 Закону України "Про виконавче провадження" ознайомлений.


__ _______20__ року

_______________________________
(підпис керівника (уповноваженої особи))

________________
(прізвище та ініціали)

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2832/5 від 29.09.2016}


Додаток 3
до Інструкції з організації
примусового виконання рішень
(пункт 13 розділу ІІІ)

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про уповноваження на вчинення виконавчих дій

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2832/5 від 29.09.2016}Додаток 4
до Інструкції з організації
примусового виконання рішень
(пункт 3 розділу VII)

КНИГА ОБЛІКУ
депозитних сум за 20____ рік

НАДІЙШЛО

№ з/п

Номер виконавчого провадження

Виконавець

Дата зарахування коштів

Повне найменування (прізвище, ім’я та по батькові) платника

Назва платежу

Залишок коштів на початок місяця

Сума, що надійшла в поточному місяці

Повне найменування (прізвище, ім'я та по батькові) стягувача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Розшифровка залишку коштів станом на перше число кожного місяця

1

2

3

Усього:

ХПосада, підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи (приватного виконавця)

Надійшло протягом поточного місяця

1

2

3

Усього:

Х


Обіг коштів за місяць з урахуванням залишку:

(гр. 7 + гр. 8)
(сума словами)


Посада, підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи (приватного виконавця)

Підпис, прізвище, ініціали начальника органу державної виконавчої служби (приватного виконавця)

М.П.

Дата

ПЕРЕРАХОВАНО

Сума авансового внеску

Номер та дата платіжного доручення

Сума витрат

Номер та дата платіжного доручення

Сума виконавчого збору (основної виснагороди приватного виконавця)

Номер та дата платіжного доручення

Сума боргу

Залишок

на користь держави

номер та дата платіжного доручення

на користь стягувачів

номер та дата платіжного доручення

підлягає поверненню боржнику

номер та дата платіжного доручення

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2832/5 від 29.09.2016}


Додаток 5
до Інструкції з організації
примусового виконання рішень
(пункт 3 розділу VII)

КНИГА
обліку авансових внесків за 20____ рік

НАДІЙШЛО

№ з/п

Номер виконавчого провадження

Виконавець

Дата зарахування коштів

Повне найменування (прізвище, ім’я та по батькові) платника

Залишок коштів на початок місяця

Сума, що надійшла в поточному місяці

1

2

3

4

5

6

7

Розшифровка залишку коштів станом на перше число кожного місяця

123Усього:


Х


Посада, підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи (приватного виконавця)


123Усього:


Х

Обіг коштів за місяць з урахуванням залишку:

(гр. 6 + гр. 7)
(сума словами)

Посада, підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи (приватного виконавця)

Підпис, прізвище, ініціали начальника органу державної виконавчої служби (приватного виконавця)

М.П.

Дата

ПЕРЕРАХОВАНО

Перераховано на здійснення витрат

Номер та дата платіжного доручення

Повернуто стягувачу

Номер та дата платіжного доручення

Інші перерахування

Номер та дата платіжного доручення

Залишок

8

9

10

11

12

13

14


{Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2832/5 від 29.09.2016}


Додаток 6
до Інструкції з організації
примусового виконання рішень
(пункт 13 розділу VII)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

{Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2832/5 від 29.09.2016}Додаток 7
до Інструкції з організації
примусового виконання рішень
(пункт 13 розділу VII)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

{Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2832/5 від 29.09.2016}Додаток 8
до Інструкції з організації
примусового виконання рішень
(пункт 17 розділу VII)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

{Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2832/5 від 29.09.2016}Додаток 9
до Інструкції з організації
примусового виконання рішень
(пункт 8 розділу Х)

ЗВІТ
про здійснені відрахування та виплати

{Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2832/5 від 29.09.2016}Додаток 10
до Інструкції з організації
примусового виконання рішень
(пункт 10 розділу XII)

ЖУРНАЛ
обліку постанов про проведення перевірки виконавчого провадження та витребування його матеріалів

№ з/п

Дата винесення постанови про пе ревірку

Номер виконавчого провадження

Боржник

Орган державної виконавчої служби, з якого витребувано виконавче прова дження

Підстава витребування

Дата надхо дження матеріалів виконавчого провадження

Дата винесення постанови про результати перевірки виконавчого провадження

Результати перевірки виконавчого провадження

Дата повернення матеріалів виконавчого провадження (заповнюється у разі витребування оригіналів матеріалів виконавчого провадження)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

{Додаток 10 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2832/5 від 29.09.2016}


Додаток 11
до Інструкції з організації
примусового виконання рішень
(пункт 4 розділу XIV)

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

{Додаток 11 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2832/5 від 29.09.2016}Додаток 12
до Інструкції з організації
примусового виконання рішень
(пункт 4 розділу XIV)

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення

№ з/п

Номер і дата складання протоколу

Дата і місце вчинення правопорушення

Відомості про особу, щодо якої складено протокол

Посада, прізвище, ініціали виконавця, що склав протокол

Дата передачі протоколу до суду або начальника органу державної виконавчої служби

Результат розгляду протоколу

прізвище, ім’я, по батькові, дата наро дження

місце проживання

посада, місце роботи


{Додаток 12 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2832/5 від 29.09.2016}


Додаток 13
до Інструкції з організації
примусового виконання рішень
(пункт 5 розділу XIV)

ПОСТАНОВА
про накладення адміністративного стягнення

{Додаток 13 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2832/5 від 29.09.2016}Додаток 14
до Інструкції з організації
примусового виконання рішень
(пункт 5 розділу XIV)

ПОСТАНОВА
про закриття справи про адміністративне правопорушення

{Додаток 14 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2832/5 від 29.09.2016}
Додаток 15
до Інструкції з організації
примусового виконання рішень
(пункт 4 розділу ХVІ)

РОЗРАХУНОК
заборгованості зі сплати аліментів

Місяць/рік

Розмір доходу/ середня заробітна плата працівника для цієї місцевості

Розмір аліментів, визначений у виконавчому документі

Сума аліментів, яка підлягає стягненню

Сплачено боржником/стягнуто виконавцем

Заборгованість на 30 число поточного місяця

Сукупний розмір заборгованості з моменту відкриття виконавчого провадження

Сукупний розмір заборгованості

1

2

3

4

5

6

7

8

{Додаток 15 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 855/5 від 21.03.2018}Додаток 16
до Інструкції з організації
примусового виконання рішень
(пункт 7 розділу ХVІ)

ДОВІДКА
про наявність заборгованості зі сплати аліментів

{Додаток 16 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 855/5 від 21.03.2018, № 2522/5 від 02.08.2018}Додаток 17
до Інструкції з організації
примусового виконання рішень
(пункт 8 розділу ІІІ)

РОЗРАХУНОК
нарахування виконавчого збору
(основної винагороди приватного виконавця)

Місяць/рік

Сукупний розмір заборгованості зі сплати аліментів/розмір простроченого щомісячного аліментного платежу

Сума нарахованого(ої) виконавчого збору (основної винагороди приватного виконавця)

Сукупний розмір нарахованого(ої) виконавчого збору (основної винагороди приватного виконавця)

1

2

3

4

{Інструкцію доповнено новим Додатком 17 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2522/5 від 02.08.2018}вгору