Документ z0478-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.03.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.05.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.03.2017  № 369


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2017 р.
за № 478/30346

Про затвердження Змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578

Відповідно до пункту 295.9 статті 295 та пункту 296.9 статті 296 глави 1 розділу ХIV Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до форм податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця, податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи), податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 липня 2015 року за №  799/27244, що додаються.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
фіскальної служби України

Міністр аграрної політики
та продовольства УкраїниР.М. Насіров


Т. Кутовий


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
17.03.2017 № 369


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2017 р.
за № 478/30346

ЗМІНИ
до форм податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця, податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи), податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи

1. У Податковій декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця:

1) у розділі ІV:

рядки 05, 06 викласти в такій редакції:

«Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 3 %

Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5 %»;

2) у розділі V:

рядки 10, 11 викласти в такій редакції:

«Сума податку за ставкою 3 % (рядок 05 х 3 %)

Сума податку за ставкою 5 % (рядок 06 х 5 %)»;

3) рядок 15 розділу VІ доповнити цифрою «-6»;

4) виноску 1 викласти в такій редакції:

«-1 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.»;

5) виноску 6 викласти в такій редакції:

«-6 Заповнюється платником податку, який уточнює податкові зобов’язання (не заповнюється платником податку, що подає декларацію «Довідково»). Для уточнення звітних періодів, що передували періоду запровадження нової форми декларації, у рядку 15 зазначається сума єдиного податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 29 податкової декларації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року № 1688 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за № 1533/20271 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 листопада 2012 року № 1159)).».

2. У Податковій декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи):

1) у розділі ІІ:

у графі 3 цифру та знак «2 %» замінити цифрою та знаком «3 %»;

у графі 4 цифру та знак «4 %» замінити цифрою та знаком «5 %»;

2) у розділі ІІІ:

у графі 3 цифру та знак «2 %» замінити цифрою та знаком «3 %»;

у графі 4 цифру та знак «4 %» замінити цифрою та знаком «5 %»;

3) у графі 1 рядка 17 розділу ІV цифри та слово «129.1.2 пункту 129.1» замінити цифрами та словами «129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4».

3. У Податковій декларації платника єдиного податку четвертої групи:

1) виноску 8 викласти в такій редакції:

«-8 Заповнюється одним рядком щодо всіх земельних ділянок за одним кодом органу місцевого самоврядування за КОАТУУ. За потреби (у разі наявності земельних ділянок за одним кодом органу місцевого самоврядування за КОАТУУ з різною нормативною грошовою оцінкою) кількість рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 2 може бути збільшено.»;

2) у виносці 10 цифри та слово «129.1.2 пункту 129.1» замінити цифрами та словами «129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4»;

3) у назвах граф 4, 6 додатка літери «(мм.рррр)» замінити літерами «(дд.мм.рррр)».

В.о. директора Департаменту
податкової політики


В.П. Овчаренковгору