Документ z0476-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.12.2016, підстава - z1575-16

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.04.2015  № 416


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 квітня 2015 р.
за № 476/26921

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 976 від 17.11.2016}

Про затвердження Порядку роботи представників контролюючих органів на акцизних складах, що утворюються на території підприємств, де виробляються нафтопродукти, паливо моторне альтернативне та скраплений газ

Відповідно до статі 230 розділу VI Податкового кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою поліпшення ефективності роботи із запобігання та боротьби з незаконним виробництвом і обігом нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, посилення контролю за повнотою і своєчасністю надходження до бюджету акцизного податку НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок роботи представників контролюючих органів на акцизних складах, що утворюються на території підприємств, де виробляються нафтопродукти, паливо моторне альтернативне та скраплений газ, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та в. о. Голови Державної фіскальної служби України Мокляка М.В.

В. о. Міністра

І. Уманський

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Голови
Державної фіскальної служби України

Міністр аграрної політики
та продовольства України

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України

Голова
Державної регуляторної служби України
М.В. Мокляк


О.М. Павленко


В.В. Демчишин


К.М. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
10.04.2015 № 416


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 квітня 2015 р.
за № 476/26921

ПОРЯДОК
роботи представників контролюючих органів на акцизних складах, що утворюються на території підприємств, де виробляються нафтопродукти, паливо моторне альтернативне та скраплений газ

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення контролю представниками контролюючих органів на акцизних складах, де розпорядник акцизного складу провадить господарську діяльність з вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу.

У цьому Порядку терміни «акцизний склад» та «розпорядник акцизного складу» вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України (далі - Кодекс).

Дія цього Порядку поширюється тільки на нафтопродукти, з яких сплачується акцизний податок відповідно до підпункту 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу. 

2. Контролюючий орган за місцем розташування акцизного складу відповідним наказом призначає свого постійного представника (представників) на такому складі, передбачає резерв на випадок тимчасової відсутності працівників, визначає заходи щодо матеріально-технічного забезпечення, транспортного обслуговування, інші умови, необхідні для забезпечення ефективності контролю, а також забезпечує наявність штампів «В’їзд дозволено», «Виїзд дозволено», бланків форм та інших документів, передбачених цим Порядком.

Фінансування та виготовлення номерних штампів забезпечує Державна фіскальна служба України (далі - ДФС).

Режим роботи представників контролюючих органів на акцизному складі встановлюється з урахуванням режиму роботи акцизного складу, встановленого його розпорядником.

Копія наказу про призначення представника (представників) контролюючого органу у день прийняття такого рішення надсилається розпоряднику акцизного складу, який зобов’язаний видати у триденний строк відповідний наказ, передбачивши створення належних умов для ефективної роботи представника контролюючого органу.

3. У своїй діяльності представники контролюючих органів на акцизних складах керуються положеннями Кодексу, цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами.

4. Журнали, які передбачені цим Порядком, повинні бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою контролюючого органу.

5. Відповідні контролюючі органи здійснюють контроль за роботою акцизних складах та аналізують діяльність підприємств, які виробляють нафтопродукти, паливо моторне альтернативне та скраплений газ.

6. Розпорядник акцизного складу зобов’язаний:

надати постійному представнику контролюючого органу окреме приміщення, яке відповідає санітарно-гігієнічним нормам, обладнане телефоном, а також вжити заходів для запобігання несанкціонованому втручанню в роботу представника контролюючого органу і користанню службової та іншої інформації, що зберігається представником контролюючого органу на акцизному складі;

встановити та підтримувати у належному стані необхідні замки, пломби, лічильники чи інші засоби вимірювальної техніки (у тому числі метрологічне забезпечення засобів вимірювальної техніки), які можуть бути затребувані постійним представником контролюючого органу на акцизному складі з метою забезпечення контролю за повнотою сплати належної суми акцизного податку із нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, що виробляються на акцизному складі;

забезпечити облік наявності та руху нафтопродуктів, палива моторного альтернативного, скрапленого газу та сировини для їх виготовлення;

надавати постійному представнику контролюючого органу достовірну інформацію щодо наявності та руху сировини, нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, а також відповідні документи первинного, бухгалтерського обліку та звітності для ознайомлення.

ІІ. Завдання та функції представників контролюючих органів на акцизних складах

1. Основним завданням представника контролюючого органу на акцизних складах є здійснення постійного безпосереднього контролю за дотриманням установленого порядку виробництва, зберігання, відпуску нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу.

2. Представник (представники) контролюючого органу на акцизному складі відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює контроль за виробництвом, зберіганням, відпуском (із застосуванням повірених та опломбованих засобів вимірювальної техніки) та обліком нафтопродуктів, палива моторного альтернативного, скрапленого газу за даними бухгалтерського обліку акцизного складу;

здійснює контроль за обліком надходження, витрачання сировини, яка використовується для виробництва нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, і веде журнал контролю за надходженням та використанням сировини для виробництва нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

щоденно фіксує обсяги виробництва нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу в журналі контролю за обсягами нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку;

здійснює контроль за додержанням установленого порядку обчислення та сплати акцизного податку;

бере участь у проведенні інвентаризації сировини, нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу;

надає (у разі виявлення порушень установленого законодавством порядку ведення обліку, зберігання і відпуску нафтопродуктів, палива моторного альтернативного, скрапленого газу, сировини) розпоряднику акцизного складу пропозиції щодо усунення виявлених порушень та контролює їх виконання;

вносить пропозиції щодо удосконалення системи контролю за обліком, зберіганням, відпуском і транспортуванням нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу;

повинен бути присутній при опломбуванні складу готової продукції після закінчення робочого дня;

надає інформацію щодо надходження і витрачання сировини, виробництва, отримання та відвантаження розпорядником акцизного складу нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу до головних управлінь ДФС в областях, місті Києві та Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офіса з обслуговування великих платників для узагальнення.

3. У разі виявлення фактів неоприбуткування або неповного оприбуткування нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу контролюючим органом вживаються відповідні заходи згідно із законодавством.

4. Під час відвантаження нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу представник контролюючого органу на акцизному складі:

робить відмітку в товарно-транспортній накладній, зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, про погодження відпуску шляхом проставляння штампа «Виїзд дозволено» та особистого підпису, зазначення часу виїзду з акцизного складу та показників пробігу транспортного засобу;

здійснює запис у журналі реєстрації відвантаження нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку;

перевіряє усі документи, які є підставою для відпуску нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу.

5. Під час ввезення нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу представник контролюючого органу на акцизному складі:

робить відмітку на товарно-транспортній накладній, зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, про погодження їх ввезення шляхом проставляння штампа «В’їзд дозволено» і особистого підпису, зазначення часу в’їзду на акцизний склад та показників пробігу транспортного засобу;

здійснює запис у журналі реєстрації отримання нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.

6. Транспортування нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, відвантажених з акцизного складу підприємства, на якому виробляються нафтопродукти, паливо моторне альтернативне та скраплений газ, без товарно-транспортних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, з відміткою представника контролюючого органу на акцизному складі забороняється.

ІII. Порядок проведення спеціального навчання або інструктажу щодо специфіки контролю за виробництвом та обігом нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу

1. Керівник контролюючого органу забезпечує організацію спеціального навчання або інструктажу представників контролюючого органу на акцизних складах щодо специфіки контролю за виробництвом та обігом нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, а також методики користування засобами вимірювальної техніки.

2. Спеціальне навчання або інструктаж проводиться з представниками  контролюючого органу при призначенні на акцизний склад, а потім не рідше ніж один раз на рік.

3. Про проведення спеціального навчання або інструктажу робляться відповідні записи у журналі реєстрації проведення спеціального навчання або інструктажу представників контролюючих органів на акцизних складах за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку.

4. Представники контролюючих органів проходять спеціальне навчання або інструктаж з таких питань:

складського і бухгалтерського обліку нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу;

порядку зберігання, відпуску та обігу нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу;

порядку обліку надходження і витрачання сировини, яка використовується для виробництва нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу;

порядку обчислення та сплати акцизного податку;

порядку проведення інвентаризації нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу;

порядку заповнення товарно-транспортних накладних;

дотримання  комерційної таємниці;

методики користування засобами вимірювальної техніки;

переліку документів, які є підставою для відпуску нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу;

з інших питань, знання та навички з яких необхідні для забезпечення якісної та ефективної роботи представників контролюючих органів на акцизних складах.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
обліку
М.О. ЧмерукДодаток 1
до Порядку роботи представників
контролюючих органів на акцизних
складах, що утворюються на території
підприємств, де виробляються
нафтопродукти, паливо моторне
альтернативне та скраплений газ
(пункт 2 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
контролю за надходженням та використанням сировини для виробництва нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу

Дата отримання сировини

Найменування сировини

Код сировини згідно з УКТ ЗЕД

Повні реквізити постачальника сировини

Номер та дата товарно-транспортної накладної (акта приймання-передачі) або митної декларації

Кількість отриманої сировини, т

найменування

код за ЄДРПОУ

місцезнаходження

1

2

3

4

5

6

7

8

Номер резервуара, у який прийнято сировину

Дата передавання сировини на виробництво

Обсяг переданої сировини, т

Документи, які підтверджують використання сировини

Залишок сировини на початок місяця, т

вид документа

дата і номер

9

10

11

12

13

14Додаток 2
до Порядку роботи представників
контролюючих органів на акцизних
складах, що утворюються на території
підприємств, де виробляються
нафтопродукти, паливо моторне
альтернативне та скраплений газ
(пункт 2 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
контролю обсягів виробництва нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу

Дата

Вироблено продукції за добу

Код продукції згідно з УКТ ЗЕД

Обсяги виробленої продукції, т

Документ, що підтверджує передачу готової продукції на склад

Рух готової продукції на складі, т

вид

найменування

марка

найменування

дата

номер

отримано

відпущено

залишок на кінець доби

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Додаток 3
до Порядку роботи представників
контролюючих органів на акцизних
складах, що утворюються на території
підприємств, де виробляються
нафтопродукти, паливо моторне
альтернативне та скраплений газ
(пункт 4 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
реєстрації відвантаження нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу

Дата відвантаження

Повні реквізити покупця продукції

Номер, дата товарно-транспортної накладної

Відвантажено продукції

Код продукції згідно з УКТ ЗЕД

Обсяги відвантаженої продукції, т

Адреса розвантаження продукції

найменування або П.І.Б.

код за ЄДРПОУ або реєстрацій номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*

місцезнаходження

вид

найменування

марка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
__________
*Зазначається фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.Додаток 4
до Порядку роботи представників
контролюючих органів на акцизних
складах, що утворюються на території
підприємств, де виробляються
нафтопродукти, паливо моторне
альтернативне та скраплений газ
(пункт 5 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
реєстрації отримання нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу

Дата отримання продукцї

Повні реквізити продавця продукції

Номер, дата товарно-транспортної накладної (акта приймання-передачі)

Вид продукції

Код продукції згідно з УКТ ЗЕД

Обсяги отриманої продукції, т

код за ЄДРПОУ

найменування

місцезнаходження

вид

найменування

марка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Додаток 5
до Порядку роботи представників
контролюючих органів на акцизних
складах, що утворюються на території
підприємств, де виробляються
нафтопродукти, паливо моторне
альтернативне та скраплений газ
(пункт 3 розділу ІIІ)

ЖУРНАЛ
реєстрації проведення спеціального навчання або інструктажу представників контролюючих органів на акцизних складах

№ з/п

Дата

Вид інструктажу

Прізвище, ім’я, по батькові особи, яку інструктують

Посада особи, яку інструктують

Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка інструктує

Підписи

Примітки

особи, яку інструктують

особи, яка інструктує

1

2

3

4

5

6

7

8

9

вгору