Про затвердження Типових положень про заклади соціального захисту для бездомних осіб та звільнених осіб
Мінпраці України; Наказ, Положення, Форма типового документа [...] від 14.02.200631
Документ z0474-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.05.2015, підстава - z0444-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.02.2006 N 31
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 квітня 2006 р.
за N 474/12348

Про затвердження Типових положень про заклади соціального
захисту для бездомних осіб та звільнених осіб
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики
N 207 ( z0509-07 ) від 04.05.2007
Наказами Міністерства соціальної політики
N 273 ( z1090-11 ) від 07.07.2011
N 366 ( z1183-11 ) від 27.09.2011
N 361 ( z0444-15 ) від 01.04.2015 }

Відповідно до Законів України "Про основи соціального захисту
бездомних громадян і безпритульних дітей" ( 2623-15 ) та "Про
соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження
волі або позбавлення волі на певний строк" ( 1104-15 ) та на
виконання Державної програми соціальної адаптації осіб, звільнених
з місць позбавлення волі, на 2004-2006 роки, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2004 N 1133
( 1133-2004-п ) (із змінами), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі Типові положення, що додаються:
1.1. Типове положення про центр реінтеграції бездомних
осіб. { Підпункт 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства соціальної політики N 366 ( z1183-11 ) від
27.09.2011 }
1.2. Типове положення про будинок нічного перебування
( z0475-06 ).
1.3. Типове положення про центр соціальної адаптації
звільнених осіб ( z0476-06 ). { Підпункт 1.3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства соціальної політики N 273 ( z1090-11 ) від
07.07.2011 }
2. Міністерству праці та соціальної політики Автономної
Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту
населення обласних держадміністрацій, Головному управлінню
соціального захисту населення Київської міської держадміністрації,
Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської
міської держадміністрації забезпечити відповідно до потреб
регіонів утворення вищезгаданих закладів соціального захисту для
бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
соціальної політики N 366 ( z1183-11 ) від 27.09.2011 }
3. Управлінню у справах бездомних громадян та осіб,
звільнених із місць позбавлення волі (О.Суліма), забезпечити
державну реєстрацію типових положень у Міністерстві юстиції
України.
Міністр І.Сахань

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України
14.02.2006 N 31
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 квітня 2006 р.
за N 474/12348

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про центр реінтеграції бездомних осіб
{ У заголовку, тексті та додатках 1-3 Типового положення
слова "бездомних громадян" у всіх відмінках замінено
словами "бездомних осіб" у відповідних відмінках
згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
N 366 ( z1183-11 ) від 27.09.2011 }
{ У тексті Типового положення слова "Міністерство праці та
соціальної політики України" у всіх відмінках замінено
словами "Міністерство соціальної політики України" у
відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства
соціальної політики N 361 ( z0444-15 ) від 01.04.2015 }
1. Загальні положення
1.1. Центр реінтеграції бездомних осіб (далі - Центр) є
закладом соціального захисту, діяльність якого спрямована на
поступове повернення бездомної особи (далі - клієнти) до
самостійного повноцінного життя шляхом надання їй комплексу
соціальних послуг з урахуванням індивідуальних потреб. { Пункт 1.1 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства соціальної
політики N 366 ( z1183-11 ) від 27.09.2011 }
1.2. Центр утворюється місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян,
релігійними організаціями, підприємствами, установами,
організаціями незалежно від форм власності, фізичними особами
відповідно до потреб регіону. Можуть утворюватися центри для жінок, чоловіків, сімей з
дітьми, осіб, хворих на наркоманію та хронічний алкоголізм (які
пройшли курс лікування) тощо, з наданням тимчасового притулку -
денного перебування, коротко- (до шести місяців), довготривалого
(понад шість місяців) проживання. { Пункт 1.2 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства соціальної
політики N 366 ( z1183-11 ) від 27.09.2011 }
1.3. Центр реорганізовується та ліквідовується його
засновниками.
1.4. Клієнтами Центру є бездомні особи у віці від
18 років, бездомні особи з дітьми, які не мають медичних
протипоказань та перебувають на території України на законних
підставах.
1.5. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної Ради
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,
наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій та обласних і
міських рад, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
1.6. Центр може бути: - юридичною особою, яка має печатку, штамп зі своїм
найменуванням, бланки, самостійний баланс, реєстраційні рахунки; - структурним або відокремленим підрозділом (філія, бюро,
відділення тощо) закладу для бездомних осіб або соціальних служб.
{ Абзац третій пункту 1.6 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства
соціальної політики N 361 ( z0444-15 ) від 01.04.2015 } { Пункт 1.6 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства соціальної політики N 366 ( z1183-11 ) від
27.09.2011 }
1.7. Центр утворюється у разі наявності необхідної
матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, які відповідають
чинним санітарним і технічним вимогам, вимогам пожежної безпеки. Умови розташування, харчування, побутового, медичного
обслуговування клієнтів та утримання приміщень Центру регулюються
нормативами, передбаченими чинним законодавством для підприємств
громадського харчування, гуртожитків та лікувальних закладів.
2. Мета та завдання Центру
2.1. Метою діяльності Центру є соціальна реінтеграція
бездомних осіб у суспільство, до самостійного повноцінного
життя.
2.2. Основними завданнями Центру є: - надання соціальних послуг клієнтам Центру з урахуванням
індивідуальних потреб; - співпраця з місцевими органами виконавчої влади,
соціального захисту населення, охорони здоров'я, внутрішніх справ,
центрами зайнятості населення, центрами соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді, навчальними закладами, об'єднаннями
громадян, волонтерами, підприємствами, установами, організаціями
незалежно від форм власності для виконання поставлених цілей і
завдань; - використання сучасних методів соціальної роботи; - сприяння розвитку та впровадженню інноваційних методик у
роботі з бездомними особами; - сприяння формуванню позитивної громадської думки про
бездомних осіб; - взаємодія з центрами обліку бездомних осіб у частині
інформування про наявні вільні місця та сприяння в отриманні
соціальних послуг. { Пункт 2.2 розділу 2 доповнено новим абзацом
згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 366
( z1183-11 ) від 27.09.2011 }
2.3. Для вирішення завдань Центр, ураховуючи індивідуальні
потреби, надає клієнтам такі соціальні послуги: "соціальна інтеграція та реінтеграція" (допомога в аналізі
життєвої ситуації, у визначенні основних проблем, шляхів їх
вирішення, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації;
надання інформації з питань соціального захисту населення;
представництво інтересів; допомога в отриманні безоплатної
правової допомоги; допомога в оформленні документів; допомога в
отриманні реєстрації місця проживання/перебування; сприяння в
отриманні житла, у працевлаштуванні тощо; надання психологічної
підтримки тощо); "надання притулку" (надання ліжко-місця з
комунально-побутовими послугами; забезпечення твердим та м’яким
інвентарем, за можливості одягом, взуттям, харчуванням; створення
умов для здійснення санітарно-гігієнічних заходів тощо); "соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому
місці" (регулярні зустрічі з отримувачем послуги; відвідування на
робочому місці; сприяння в отриманні інших послуг, організації
взаємодії з іншими суб’єктами соціального супроводу; навчання та
розвиток трудових і соціальних навичок тощо); інші соціальні послуги, визначені законодавством України. { Пункт 2.3 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства соціальної
політики N 361 ( z0444-15 ) від 01.04.2015 }
3. Організація роботи Центру
3.1. До складу Центру входять: - житлові приміщення, душова, санвузол, пральня; - їдальня, харчоблок; - медичний пост, медичний ізолятор; - адміністративні приміщення, приміщення для відпочинку; - господарські, виробничі приміщення; - тощо.
3.2. Для отримання послуг Центру особа звертається до Центру
особисто. Підставою для зарахування особи до Центру є: - особиста письмова заява; - виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного)
хворого (облікова форма N 027/о). У разі відсутності у клієнта виписки з медичної карти
працівник Центру направляє його до амбулаторно-поліклінічного
закладу за територіальним розташуванням, де на клієнта
заповнюється медична карта амбулаторного хворого (облікова форма
N 025/о) і надається вищезазначена виписка. До Центру не приймаються особи, які під час звернення
перебували у стані алкогольного та/або наркотичного сп'яніння.
3.3. У разі зарахування до Центру громадян, які мають
туберкульоз в активній стадії, венеричні та гострі інфекційні
захворювання, СНІД, онкологічні захворювання III та IV клінічних
груп, психічні розлади, нарко- та/або алкозалежність, Центр
направляє їх до закладів охорони здоров'я за територіальним
розташуванням Центру.
3.4. Працівники Центру, які надають допомогу ВІЛ-інфікованим
та хворим на СНІД клієнтам, мають право на соціальний захист
згідно із Законом України "Про запобігання захворюванню на синдром
набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення"
( 1972-12 ).
3.5. Громадяни похилого віку, які досягли пенсійного віку,
встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), а також особи, яким до
досягнення зазначеного пенсійного віку залишилося не більш як
півтора року, інваліди I та II груп із числа бездомних осіб за їх
заявою та на підставі висновку структурних підрозділів з питань
соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій,
виконавчих комітетів відповідних рад можуть бути направлені до
стаціонарних соціально-медичних установ та інших закладів
соціальної підтримки (догляду). Влаштування бездомних осіб похилого віку та інвалідів до
стаціонарних соціально-медичних установ та інших закладів
соціальної підтримки (догляду) здійснюється відповідно до Порядку
влаштування бездомних осіб похилого віку та інвалідів до
стаціонарних соціально-медичних установ та інших закладів
соціальної підтримки (догляду), затвердженого наказом Міністерства
соціальної політики України від 12 серпня 2011 року N 312,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2011 року
за N 1031/19769 ( z1031-11 ). { Пункт 3.5 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства соціальної
політики N 361 ( z0444-15 ) від 01.04.2015 }
3.6. Безпритульні діти отримують соціальну допомогу у центрах
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та інших закладах і
установах системи сім'ї, молоді та спорту на підставах і в
порядку, передбачених законодавством України. { Пункт 3.6 розділу
3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 207 ( z0509-07 ) від 04.05.2007 }
3.7. При зарахуванні до Центру особа ознайомлюється та дає
згоду виконувати внутрішні правила перебування у Центрі та
розпорядок дня для клієнтів Центру.
3.8. При відмові в зарахуванні до Центру особі вказується
причина відмови та видається направлення до відповідних
(профільних) соціальних служб, закладів охорони здоров'я,
підприємств, організацій незалежно від форм власності, які в змозі
посприяти вирішенню проблеми особи.
3.9. Терміни та умови перебування у Центрі, умови надання та
припинення послуг, правила, права та обов'язки сторін зазначаються
в Примірній угоді між центром реінтеграції бездомних осіб та
клієнтом (додаток 1), яка підписується між Центром, в особі
директора, та клієнтом під час зарахування його до Центру.
3.10. Припинення послуг Центру настає в таких випадках: - закінчення терміну перебування при повній реінтеграції
клієнта (поверненні до самостійного повноцінного життя); - отримання клієнтом житла, яке він може використовувати для
проживання і в якому він може зареєструватись; - відмова клієнта від отримання послуг Центру; - порушення клієнтом правил перебування у Центрі, яке
поставило під загрозу життя чи здоров'я інших клієнтів чи
персоналу Центру (насилля, агресивна поведінка, збереження зброї
чи наркотичних речовин, заборонених законодавством, гострий
психічний розлад тощо). У разі припинення послуг Центру клієнт має бути ознайомлений
з рішенням про припинення послуг Центру.
3.11. Центр фіксує у письмовому вигляді всі звернення
громадян, у тому числі і в тих випадках, коли особі було
відмовлено в зарахуванні до Центру. Дані про звернення містяться у особовій справі, яка включає
також особисту письмову заяву, виписку з медичної карти
амбулаторного (стаціонарного) хворого (облікова форма N 027/о), а
також таку інформацію: прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце
народження; мета й причина звернення; дата звернення і зарахування
чи причина відмови та організація, соціальна служба тощо, куди
особа була направлена; дата та причина припинення послуг; інша
інформація.
3.12. Центр заохочує клієнтів надавати пропозиції щодо
поліпшення якості послуг Центру та використовує ці пропозиції при
плануванні, розробці нових послуг та програм Центру.
3.13. Центр розробляє та втілює механізм комунікації з
клієнтами Центру для поліпшення якості обслуговування, планування
й розробки нових послуг та програм (індивідуальне інтерв'ювання,
анкетування, фокус-групи, інформаційні дошки, щомісячні збори
клієнтів Центру тощо).
3.14. Для надання медичної допомоги клієнтам у Центрі
працюють фельдшер та сестра медична, які в разі необхідності
направляють клієнта на стаціонарне лікування до закладів охорони
здоров'я за територіальним розташуванням Центру.
3.15. Центр за рекомендацією фахівця із соціальної роботи
(соціального працівника) надає клієнту направлення до соціального
готелю для вирішення питання про його тимчасове проживання.
4. Права та обов'язки клієнтів
4.1. Клієнти мають право на: - повагу, компетентність та неупереджене ставлення з боку
працівників Центру; - добровільний вибір послуг Центру, указаних в
індивідуальному плані реінтеграції; - залучення до планування й розробки програм Центру; - вчасний та професійний розгляд Центром особистих заяв чи
скарг; - ознайомлення з правилами Центру (додаток 2), власними
правами та обов'язками.
4.2. Клієнти повинні: - дотримуватись правил та розпорядку дня Центру; - визначати спільно з працівниками Центру заходи
індивідуального плану реінтеграції; - виконувати взяті на себе зобов'язання, обумовлені в угоді з
Центром та індивідуальним реінтеграційним планом; - з повагою ставитись до працівників та інших клієнтів
Центру; - бережливо ставитись до майна Центру та власності інших
клієнтів Центру.
5. Керівництво Центру
5.1. Керівництво Центром здійснюється директором Центру, який
призначається та звільняється з посади засновником закладу.
5.2. Директор Центру: - здійснює керівництво діяльністю закладу; - несе персональну відповідальність за виконання покладених
на Центр завдань; - визначає ступінь відповідальності інших працівників
закладу; - представляє Центр без довіреності в усіх установах,
підприємствах і організаціях, укладає договори; - у межах своєї компетенції видає накази, вирішує питання
добору кадрів, затверджує функціональні обов'язки працівників,
уживає заходів заохочення, а в разі порушень трудової дисципліни
чи невиконання функціональних обов'язків накладає стягнення; - уносить пропозиції засновнику щодо структури, штатного
розпису, кошторису витрат Центру у межах граничної чисельності та
нормативних актів з цих питань; - розпоряджається майном, коштами в межах затвердженого
кошторису; - дотримується вимог з охорони праці, виробничої санітарії і
протипожежної безпеки, організовує систематичне навчання
працівників з питань охорони праці; - відповідає за ведення бухгалтерського обліку, складання
звітності за затвердженими формами і подання її в установлені
терміни відповідним органам.
6. Фінансова та виробничо-господарська
діяльність Центру
6.1. Центр фінансується та утримується за рахунок коштів
засновників та інших надходжень, не заборонених діючим
законодавством України.
6.2. Центр може надавати послуги на платній основі відповідно
до Закону України "Про соціальні послуги" ( 966-15 ).
6.3. Фінансова та виробничо-господарська діяльність Центру
здійснюється відповідно до кошторису доходів і видатків, штатного
розпису, що затверджуються засновником. Примірні штатні нормативи
центру реінтеграції бездомних осіб додаються (додаток 3).
6.4. Посадові оклади, умови оплати праці працівників Центру
установлюються відповідно до Умов оплати праці працівників
закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту
населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної
політики України та Міністерства охорони здоров'я України від
05.10.2005 N 308/519 ( z1209-05 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 17.10.2005 за N 1209/11489 ( із змінами).
6.5. З метою сприяння досягненню мети Центру в ньому можуть
утворюватись підсобні господарства, виробничі майстерні, цехи,
інші виробництва, які здійснюють свою діяльність у порядку,
передбаченому законодавством України та положеннями про ці
структури. 6.5.1. До трудових процесів у підсобних господарствах та
інших виробничих підрозділах Центру можуть залучатися клієнти при
умові подальшого пільгового обслуговування останніх за погодженням
з директором Центру (безкоштовне харчування, проживання тощо). 6.5.2. До діяльності Центру на добровільних засадах можуть
залучатися громадяни, які перебувають на обліку в центрах
зайнятості, представники громадських та релігійних організацій,
установ, окремі громадяни, волонтери відповідно до законодавства
України. Розмір винагороди визначається за домовленістю сторін
відповідно до вимог чинного законодавства.
6.6. Майном Центру є: - майно, передане засновником; - майно, придбане в користування юридичними та фізичними
особами на добровільних засадах тощо.
6.7. Облік майна та коштів Центру здійснюється у порядку,
передбаченому законодавством України.
6.8. Джерелами фінансування Центру можуть бути: - кошти місцевого бюджету; - благодійні внески юридичних та фізичних осіб; - інші джерела, не заборонені законодавством України. Кошти Центру використовуються виключно на його утримання та
розвиток.
7. Контроль за діяльністю Центру
7.1. Контроль за діяльністю Центру здійснюють засновники
закладу, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що
реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення,
структурні підрозділи з питань соціального захисту населення
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій. { Пункт 7.1 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства соціальної політики N 366 ( z1183-11 ) від
27.09.2011; в редакції Наказу Міністерства соціальної політики
N 361 ( z0444-15 ) від 01.04.2015 }
7.2. Перевірка роботи та ревізія фінансової і
виробничо-господарської діяльності Центру провадяться засновниками
та іншими спеціально вповноваженими органами відповідно до чинного
законодавства України.
7.3. Центр готує і подає звіт про свою діяльність один раз на
рік станом на 15 січня згідно з формою звітності N 1-БГ "Звіт про
діяльність закладів соціального захисту для бездомних громадян"
( z0954-06 ), затвердженою наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 17 липня 2006 року N 264,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2006 року
за N 954/12828 (зі змінами). { Розділ 7 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства
соціальної політики N 361 ( z0444-15 ) від 01.04.2015 }
Начальник Управління
у справах бездомних громадян
та осіб, звільнених із місць
позбавлення волі О.В.Суліма

Додаток 1
до пункту 3.9 Типового
положення про центр
реінтеграції бездомних
осіб

ПРИМІРНА УГОДА
між центром реінтеграції бездомних
осіб та клієнтом

УГОДА N _____
про надання послуг центром реінтеграції
бездомних осіб

_________________ в особі __________________________________, (назва закладу) (директор Центру)
який діє на підставі ________________________ (далі - Центр),
з одного боку,
та ___________________________ (далі - Клієнт), з іншого боку
(П.І.Б користувача послуг) (далі - Сторони), уклали цю Угоду про таке:
1. Обов'язки Сторін
1.1. Центр зобов'язується надати Клієнту такі послуги із
соціальної реінтеграції (необхідне підкреслити): - тимчасовий притулок - денне перебування/проживання на
період _________ (необхідне підкреслити); - харчування на період ____________; - користування душем та пральнею на період ____________; - збереження речей та документів на період ____________; - консультації психолога, психодіагностика, психокорекція; - допомога у здобутті освіти; - організація дозвілля; - первинний медичний огляд; консультації лікаря; направлення
до закладів охорони здоров'я за територіальним розташуванням
Центру; - видача одягу та взуття тощо (за потреби та наявності); - допомога у відновленні паспорта; - роз'яснення чинного законодавства; консультації з питань
попередження бездомності тощо; - сприяння у працевлаштуванні; - інші.
1.2. Клієнт зобов'язується: - надати повну та правдиву інформацію при заповненні особової
справи Клієнта; - виконувати правомірні вимоги соціальних працівників; - дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку для Клієнтів,
установлених санітарних та протипожежних норм.
1.3. Центр виконує свої обов'язки стосовно Клієнта на умовах,
які зазначені в Положенні та інших нормативно-правових документах,
у відповідності до законодавства України.
2. Відповідальність Сторін
У разі порушення положень пункту 1 даної Угоди Сторони несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
3. Умови розірвання Угоди
Сторони мають право на розірвання Угоди в односторонньому
порядку в разі недотримання ними положень даної Угоди.
4. Урегулювання спорів
Спори, які виникатимуть між Сторонами та стосуються виконання
зобов'язань за цією Угодою, вирішуватимуться шляхом переговорів.
Таке вирішення має бути письмово зафіксоване та підписане
Сторонами.
5. Термін дії Угоди
5.1. Дана Угода набирає чинності з_______ ___ та діє
до________ ___.
5.2. Термін дії Угоди може бути подовжений за взаємною згодою
Сторін на визначений Сторонами термін.
6. Додаткові умови
6.1. Дана Угода складена у 2 (двох) примірниках українською
мовою.
6.2. Зміни та додатки до даної Угоди повинні бути викладені
письмово та є невід'ємними частинами цієї Угоди.
7. Реквізити Сторін
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
соціальної політики N 366 ( z1183-11 ) від 27.09.2011 }
Начальник Управління
у справах бездомних громадян
та осіб, звільнених із місць
позбавлення волі О.В.Суліма

Додаток 2
до пункту 4.1 Типового
положення про центр
реінтеграції бездомних
осіб

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
перебування на території та в приміщеннях Центру

1. Клієнт Центру зобов'язаний: - виконувати обов'язки та завдання, обумовлені
індивідуальними планами реінтеграції; - дотримуватись норм санітарії та гігієни; - дотримуватись розпорядку дня; - дотримуватись правил техніки безпеки та пожежної безпеки; - дотримуватись загальноприйнятих норм сумісного проживання; - при прийманні на ночівлю здавати особисті речі в камеру
схову; - бережливо ставитись до майна Центру.
2. На території Центру забороняється: - уживати алкогольні напої та наркотичні речовини; - перебувати в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння; - поводитись агресивно стосовно інших клієнтів, персоналу
Центру; - висловлюватись ненормованою лексикою; - палити у не встановлених для цього місцях; - проносити та зберігати зброю, вибухонебезпечні матеріали,
колючі та ріжучі предмети; - приводити з собою тварин; - псувати майно Центру.
Клієнтам, які не дотримуються правил перебування, надання
послуг обмежується або припиняється (ст. 15 Закону України "Про
соціальні послуги" ( 966-15 ). За розкрадання та навмисне псування майна Центру клієнт несе
адміністративну чи кримінальну відповідальність у залежності від
завданої матеріальної шкоди відповідно до законодавства України. Правила є обов'язковими для дотримання усіма клієнтами
Центру.
Начальник Управління
у справах бездомних громадян
та осіб, звільнених із місць
позбавлення волі О.В.Суліма

Додаток 3
до пункту 6.3 Типового
положення про Центр
реінтеграції бездомних
осіб

ПРИМІРНІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ
центру реінтеграції бездомних осіб (*)

------------------------------------------------------------------ | N | Посада | Кількість клієнтів | |з/п | | Центру | | | |-----------------------| | | | < 30 | 30-60 |60-90| |----+-----------------------------------+--------+--------+-----| |1. |Директор | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |----+-----------------------------------+--------+--------+-----| |2. |Заступник директора | - | - | 0,5 | |----+-----------------------------------+-----------------------| |3. |Бухгалтер |Кількість штатних | | | |одиниць визначається на| | | |основі Міжгалузевих | | | |нормативів чисельності | | | |працівників | | | |бухгалтерського обліку,| | | |затверджених наказом | | | |Мінпраці України від | | | |26.09.2003 N 269 | | | |( v0269203-03 ) | |----+-----------------------------------+-----------------------| |4. |Касир |Кількість штатних | | | |одиниць визначається на| | | |основі Міжгалузевих | | | |нормативів чисельності | | | |працівників | | | |бухгалтерського обліку,| | | |затверджених наказом | | | |Мінпраці України від | | | |26.09.2003 N 269 | | | |( v0269203-03 ) | |----+-----------------------------------+-----------------------| |5. |Завідувач господарства | 0,5 | 0,5 | 1,0 | |----+-----------------------------------+--------+--------+-----| |6. |Соціальний працівник | 2,0 | 4,0 | 6,0 | |----+-----------------------------------+--------+--------+-----| |7. |Педагог соціальний | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |----+-----------------------------------+--------+--------+-----| |8. |Практичний психолог | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |----+-----------------------------------+--------+--------+-----| |9. |Інструктор з праці | 1,0 | 1,5 | 2,0 | |----+-----------------------------------+--------+--------+-----| |10. |Фельдшер | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |----+-----------------------------------+--------+--------+-----| |11. |Сестра медична | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |----+-----------------------------------+--------+--------+-----| |12. |Кухар | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |----+-----------------------------------+--------+--------+-----| |13. |Офіціант | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |----+-----------------------------------+--------+--------+-----| |14. |Мийник посуду | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |----+-----------------------------------+-----------------------| |15. |Прибиральник службових приміщень |Кількість штатних | | | |одиниць визначається на| | | |основі Міжгалузевих | | | |норм чисельності | | | |робітників, що | | | |обслуговують громадські| | | |будівлі (будівлі | | | |управлінь, | | | |конструкторські і | | | |проектні організації), | | | |затверджених наказом | | | |Мінпраці України від | | | |11.05.2004 N 105 | | | |( v0105203-04 ) | |----+-----------------------------------+-----------------------| |16. |Машиніст із прання та ремонту | 0,5 | 0,5 | 1,0 | | |спецодягу | | | | |----+-----------------------------------+--------+--------+-----| |17. |Черговий з режиму | 4,0 | 4,0 | 8,0 | ------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Інші посади та їх кількість уводяться в залежності від
конкретних умов обслуговування за рішенням засновника.
Начальник Управління
у справах бездомних громадян
та осіб, звільнених із місць
позбавлення волі О.В.Сулімавгору