Документ z0393-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.03.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.04.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.03.2016  № 671/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 березня 2016 р.
за № 393/28523

Про внесення змін до Переліку типових видів документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, які створюються у науково-технічній та виробничій діяльності підприємств, установ і організацій

Відповідно до абзацу третього пункту 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 02 червня 2015 року № 497-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою" НАКАЗУЮ:

1. Внести до розділу XI Переліку типових видів документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, які створюються у науково-технічній та виробничій діяльності підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 липня 2014 року № 1188/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 липня 2014 року за № 873/25650, такі зміни:

у графі 2 статті 307 слово "(республіканські)" виключити;

у графі 2 статті 308 слова "адміністративно-територіальних утворень (одиниць)" замінити словами "адміністративно-територіальних одиниць";

статтю 311 викласти в такій редакції:

"

311

Справи "Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць"";

графу 2 статті 312 після слів "історико-культурного призначення" доповнити словами ", лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворювальних об’єктів";

статті 318, 319 викласти в такій редакції:

"

318

Справи "Робочі проекти землеустрою стосовно захисту земель від водної і вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущільнення та інших процесів, що призводять до погіршення стану земель, а також щодо недопущення власниками та користувачами земельних ділянок псування земель шляхом їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, заростання чагарниками, дрібноліссям та бур’янами"319

Технічна документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України";

графу 2 статті 320 після слова "встановлення" доповнити словом "(відновлення)";

статтю 321 викласти в такій редакції:

"

321

Документація із землеустрою, за якою здійснювалося формування земельних ділянок, або технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)".

2. Департаменту взаємодії з органами влади та інформаційно-аналітичної роботи (Козловська Н.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Іванченко О.П.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
архівної служби УкраїниТ.І. Барановавгору