Документ z0380-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.04.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.03.2018  № 979


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2018 р.
за № 380/31832

Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту

Відповідно до статті 42 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", абзацу дванадцятого підпункту 17 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 (зі змінами), Положення про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 11 жовтня 2013 року № 582, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1861/24393 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту, затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України від 24 квітня 2014 року № 1305, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 травня 2014 року за № 497/25274 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр молоді
та спорту України


І.О. ЖдановЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
03.03.2018  № 979


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2018 р.
за № 380/31832

ЗМІНИ
до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту

1. Пункт 32 після слова "Естетична" доповнити словом "групова".

2. Після пункту 87 доповнити новим пунктом 88 такого змісту:

"88. Таеквон-До (додаток 88)".

У зв’язку з цим пункти 88-105 вважати відповідно пунктами 89-106.

3. У додатку 32:

1) заголовок після слова "Естетична" доповнити словом "групова";

2) абзац другий розділу "Майстер спорту України" викласти у такій редакції:

"1-2 - на чемпіонаті України;";

3) абзац перший розділу "Кандидат у майстри спорту України" викласти у такій редакції:

"3 - на чемпіонаті України;";

4) пункт 2 розділу "Умови присвоєння спортивних звань та розрядів" викласти у такій редакції:

"2. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови участі в офіційних всеукраїнських змаганнях команд, які представляють не менше 7 регіонів, за умови виконання нормативу двічі протягом трьох років поспіль.".

4. Додаток 40 викласти у такій редакції:

"

Додаток 40
до Кваліфікаційних норм та вимог
Єдиної спортивної класифікації України
з неолімпійських видів спорту
(пункт 40)

КІКБОКСИНГ ВТКА

Чоловіки та жінки

Вікові категорії:

молодші юнаки: 8-10 років;

середні юнаки: 11-12 років;

юнаки: 13-15 років;

юніори: 16-18 років;

дорослі: 19-40 років.

Види програми:

семі-контакт, лайт-контакт, лоу-кік-лайт, К-1-лайт, фул-контакт, лоу-кік, К-1, сольні композиції.

Посісти місця в одному із зазначених змагань з урахуванням умов присвоєння спортивних звань та розрядів:

Майстер спорту України міжнародного класу

1-2 - на чемпіонаті світу;

1 - на чемпіонаті Європи;

1 - у Кубку світу.

Майстер спорту України

3 - на чемпіонаті світу;

2 - на чемпіонаті Європи;

2 - у Кубку світу;

1-2 - на чемпіонаті світу серед юніорів;

1 - на чемпіонаті Європи серед юніорів;

1-2 - на чемпіонаті України;

1 - у Кубку України;

1 - на всеукраїнському турнірі найсильніших кікбоксерів України за умови здобуття не менше 3 перемог.

Кандидат у майстри спорту України

3 - на чемпіонаті України за умови здобуття не менше 2 перемог;

2-3 - у Кубку України;

1-2 - на чемпіонаті України серед юніорів;

1-2 - на чемпіонатах фізкультурно-спортивних товариств за умови здобуття не менше 3 перемог;

1 - на всеукраїнському турнірі найсильніших кікбоксерів України серед юніорів за умови здобуття не менше 3 перемог;

1 - на чемпіонатах фізкультурно-спортивних товариств серед юніорів за умови здобуття не менше 3 перемог;

1 - на чемпіонаті України серед юнаків за умови здобуття не менше 3 перемог.

Перший розряд

3 - на чемпіонаті України серед юніорів;

2 - на чемпіонаті України серед юнаків за умови здобуття не менше 2 перемог;

1 - на всеукраїнському турнірі найсильніших кікбоксерів України серед юнаків за умови здобуття не менше 3 перемог;

1 - на чемпіонатах фізкультурно-спортивних товариств серед юнаків за умови здобуття не менше 3 перемог;

1-2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

Другий розряд

3 - на чемпіонаті України серед юнаків за умови здобуття не менше 2 перемог;

2 - на чемпіонаті області серед юніорів;

1 - на чемпіонаті області серед юнаків;

2-3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя;

у змаганнях не нижче міського рівня здобути протягом року 6 перемог над спортсменами другого розряду.

Третій розряд

У змаганнях не нижче міського рівня здобути протягом року 6 перемог над спортсменами третього розряду.

Перший юнацький розряд

1-2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків;

1-3 - на чемпіонатах фізкультурно-спортивних товариств серед юнаків, середніх та молодших юнаків;

у змаганнях не нижче міського рівня здобути протягом року 6 перемог над спортсменами першого юнацького розряду.

Другий юнацький розряд

3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків;

у змаганнях будь-якого рівня здобути протягом року 4 перемоги над спортсменами другого юнацького розряду.

Третій юнацький розряд

У змаганнях не нижче міського рівня здобути протягом року 4 перемоги над спортсменами-новачками.

Умови присвоєння спортивних звань та розрядів:

1. Спортивне звання "Майстер спорту України міжнародного класу" присвоюється за умови участі в офіційних міжнародних змаганнях у виді програми спортсменів, які представляють не менше 10 країн, у найважчій та найлегшій категоріях - не менше 8 країн.

2. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови участі:

в офіційних міжнародних змаганнях у виді програми спортсменів, які представляють не менше 10 країн, у найважчій та найлегшій категоріях - не менше 8 країн;

в офіційних всеукраїнських змаганнях у виді програми спортсменів, які представляють не менше 10 регіонів, з яких 2 спортсмени мають спортивне звання "Майстер спорту України", 3 - "Кандидат у майстри спорту України", у найлегшій та найважчій вагових категоріях - не менше 8 регіонів, з яких 2 спортсмени мають спортивне звання "Майстер спорту України", 3 - "Кандидат у майстри спорту України";

в офіційних всеукраїнських змаганнях у виді програми "сольні композиції" спортсменів, які представляють не менше 8 регіонів, з яких 1 спортсмен має спортивне звання "Майстер спорту України", 3 - "Кандидат  у майстри спорту України".

3. Для присвоєння спортивного розряду "Кандидат у майстри спорту України", першого та другого розрядів необхідно отримати не менше 2 перемог.".

5. Додаток 69 викласти у такій редакції:

"

Додаток 69
до Кваліфікаційних норм та вимог
Єдиної спортивної класифікації України
з неолімпійських видів спорту
(пункт 69)

РАДІОСПОРТ

Чоловіки та жінки

Вікові категорії:

молодші юнаки: 12 років та молодші (Ч12, Ж12);

середні юнаки: 14 років та молодші (Ч14, Ж14);

старші юнаки: 16 років та молодші (Ч16, Ж16);

юніори: 19 років та молодші (Ч19, Ж19);

дорослі: 20 років та старші (Ч20, Ч40, Ж20, Ж35).

Дисципліни:

спортивна радіопеленгація (СРП);

спортивне радіоорієнтування (СРО);

швидкісна радіотелеграфія (ШРТ);

радіозв’язок на коротких хвилях (КХ);

радіозв’язок на ультракоротких хвилях (УКХ).

Спортивна радіопеленгація (СРП), спортивне радіоорієнтування (СРО)

Посісти місце в одному з видів програми (вікової категорії) на змаганнях або виконати нормативи кваліфікаційної таблиці з урахуванням умов присвоєння спортивних звань та розрядів:

Майстер спорту України міжнародного класу

1-3 - на чемпіонаті світу;

1-2 - на чемпіонаті Європи;

1 - у Кубку світу.

Майстер спорту України

4-5 - на чемпіонаті світу;

3 - на чемпіонаті Європи;

2-3 - у Кубку світу;

1-3 - на чемпіонаті світу серед юніорів;

1 - на чемпіонаті Європи серед юніорів;

1 - в інших офіційних міжнародних змаганнях;

1-2 - на чемпіонаті України;

1 - у Кубку України.

Кандидат у майстри спорту України

4-5 - на чемпіонаті світу серед юніорів;

2-3 - на чемпіонаті Європи серед юніорів;

1-3 - на чемпіонаті світу серед старших юнаків;

1-2 - на чемпіонаті Європи серед старших юнаків;

3-4 - на чемпіонаті України;

1-2 - на чемпіонаті України серед юніорів;

2-3 - у Кубку України.

Перший розряд

5-6 - на чемпіонаті України;

3-4 - на чемпіонаті України серед юніорів;

4-5 - у Кубку України;

1-2 - на чемпіонаті України серед старших юнаків;

1 - у всеукраїнських змаганнях.

Другий розряд

3-4 - на чемпіонаті України серед старших юнаків;

1-2 - на чемпіонаті України серед середніх юнаків;

2-3 - у всеукраїнських змаганнях;

1-3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя;

1-2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів.

Третій розряд

3-4 - на чемпіонаті України серед середніх юнаків;

3-4 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів;

1-3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед старших юнаків.

Перший юнацький розряд

1-3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед молодших юнаків;

1 - у змаганнях міського рівня серед юнаків.

Другий юнацький розряд

2-3 - у змаганнях міського рівня серед юнаків.

Третій юнацький розряд

4-5 - у змаганнях міського рівня серед юнаків.

Кваліфікаційна таблиця

Рейтинг змагань (очки)

Виконання звань і розрядів у % від середнього часу трьох кращих результатів

майстер спорту України

кандидат у майстри спорту України

перший розряд

другий розряд

третій розряд

перший юнацький розряд

другий юнацький розряд

третій юнацький розряд

10000

120

130

-

-

-

-

-

-

9500

118

128

150

170

-

-

-

-

9000

116

126

146

166

-

-

-

-

8500

114

124

144

164

-

-

-

-

8000

112

122

142

162

-

-

-

-

7500

109

120

140

160

-

-

-

-

7000

106

118

138

158

-

-

-

-

6500

103

115

136

156

-

-

-

-

6000

100

112

134

154

-

-

-

-

5500

-

109

132

152

-

-

-

-

5000

-

106

130

150

190

-

-

-

4500

-

103

128

148

188

-

-

-

4000

-

100

126

146

186

-

-

-

3200

-

-

123

142

182

190

-

-

2500

-

-

120

138

178

185

-

-

2000

-

-

117

134

174

180

-

-

1600

-

-

114

131

170

176

190

-

1250

-

-

111

128

166

172

185

-

1000

-

-

108

125

164

168

180

-

800

-

-

-

122

160

164

176

190

630

-

-

-

119

156

160

172

185

500

-

-

-

116

152

156

168

180

400

-

-

-

113

148

152

160

176

320

-

-

-

110

144

148

156

172

250

-

-

-

107

140

144

152

168

200

-

-

-

-

136

140

148

160

160

-

-

-

-

132

136

144

156

130

-

-

-

-

128

132

140

152

100

-

-

-

-

124

128

136

148

80

-

-

-

-

120

124

132

144

60

-

-

-

-

116

120

128

140

50

-

-

-

-

112

116

124

136

40

-

-

-

-

108

112

120

132

30

-

-

-

-

-

108

116

128вгору