Документ z0374-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.02.2017, підстава - z0037-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.02.2009 N 77
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2009 р.
за N 374/16390
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 1330 ( z0037-17 ) від 21.12.2016}

Про затвердження Інструкції з оформлення
працівниками Державтоінспекції МВС
матеріалів про адміністративні порушення
у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
внутрішніх справ
N 242 ( z0500-09 ) від 02.06.2009
N 185 ( z0631-11 ) від 12.05.2011
N 594 ( z1079-11 ) від 18.08.2011
N 604 ( z1085-11 ) від 22.08.2011
N 422 ( z0925-12 ) від 14.05.2012
N 1026 ( z2009-12 ) від 09.11.2012 }
{ У тексті наказу слова "Департамент Державтоінспекції
МВС" в усіх відмінках замінено словами "Управління
Державтоінспекції МВС" у відповідних відмінках згідно
з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 422
( z0925-12 ) від 14.05.2012 }
{ У тексті наказу слова "Управління Державтоінспекції
МВС" в усіх відмінках замінено словами "Департамент
Державтоінспекції МВС" у відповідних відмінках
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1026
( z2009-12 ) від 09.11.2012 }

Відповідно до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), Закону України від
24 вересня 2008 року N 586 ( 586-17 ) "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин
у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію з оформлення працівниками
Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні порушення у
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (далі - Інструкція), що
додається.
2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(далі - ГУМВС, УМВС):
2.1. Організувати вивчення Закону України від 24 вересня
2008 року ( 586-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху" та Інструкції, затвердженої
цим наказом, усіма працівниками Державтоінспекції МВС.
2.2. Забезпечити здійснення провадження в справах про
адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху відповідно до чинного законодавства, у тому числі
вимог Інструкції, а також неухильно дотримуватись вимог
законодавства при розгляді таких справ.
2.3. З метою роз'яснення законодавства щодо забезпечення
безпеки дорожнього руху організувати виступи особового складу
управлінь (відділів, відділень) ДАІ ГУМВС (УМВС) та представників
громадськості на автотранспортних підприємствах, у навчальних
закладах, трудових колективах, висвітлення в засобах масової
інформації питань, що стосуються змін у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху.
3. Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського
обліку (Копитов С.М.), Управлінню Державної автомобільної
інспекції (Коломієць С.Г.) забезпечити підрозділи
Державтоінспекції МВС працюючими в автоматичному режимі
спеціальними технічними засобами, що мають функції фото- і
кінозйомки, відеозапису, чи засобами фото- і кінозйомки,
відеозапису.
4. Департаменту матеріального забезпечення МВС України
(Зінов П.І.) забезпечити виготовлення необхідної кількості
бланкової продукції нового зразка відповідно до замовлень
Департаменту Державтоінспекції МВС після повного використання
підрозділами Державтоінспекції МВС бланків старого зразка. { Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 422
( z0925-12 ) від 14.05.2012 }
5. Департаменту Державтоінспекції (Коломієць С.Г.)
організувати проведення занять з керівниками (начальниками,
командирами) підрозділів Державтоінспекції та інспекторами
адміністративної практики ГУМВС, УМВС з питань удосконалення
правозастосувальної діяльності, зміцнення законності, забезпечення
охорони прав і свобод громадян.
6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС від
22 жовтня 2003 року N 1217 ( z0974-03 ) "Про виконання Закону
України від 5 квітня 2001 року "Про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності
за порушення правил дорожнього руху", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2003 року за N 974/8295.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра генерал-лейтенанта міліції Савченка О.І.
8. Наказ оголосити особовому складу органів та підрозділів
внутрішніх справ.
9. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Міністр Ю.В.Луценко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
26.02.2009 N 77
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2009 р.
за N 374/16390

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення працівниками Державтоінспекції
МВС матеріалів про адміністративні порушення
у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
{ У тексті Інструкції слова "Департамент Державтоінспекції
МВС" в усіх відмінках замінено словами "Управління
Державтоінспекції МВС" у відповідних відмінках згідно
з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 422
( z0925-12 ) від 14.05.2012 }
I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає процедуру оформлення працівниками
Державної автомобільної інспекції МВС (далі - Державтоінспекція
МВС) матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху, тимчасового затримання транспортного
засобу, здійснення тимчасового вилучення посвідчення водія,
ліцензійної картки на транспортний засіб та організацію
діловодства в підрозділах Державтоінспекції МВС з питань
забезпечення безпеки дорожнього руху. { Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 422 ( z0925-12 ) від 14.05.2012 }
1.2. Інструкція розроблена відповідно до Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (далі -
КУпАП), Законів України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ), "Про
міліцію" ( 565-12 ), "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху" ( 586-17 ), постанов
Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року N 1086
( 1086-2008-п ) "Про затвердження Порядку тимчасового вилучення
посвідчення водія і ліцензійної картки на транспортний засіб та їх
повернення", від 17 грудня 2008 року N 1102 ( 1102-2008-п ) "Про
затвердження Порядку тимчасового затримання та зберігання
транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках", від
17 грудня 2008 року N 1103 ( 1103-2008-п ) "Про затвердження
Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення
огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи
іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських
препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення
такого огляду". { Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 422 ( z0925-12 ) від 14.05.2012 }
1.3. Основні терміни, що використовуються в цій Інструкції,
мають таке значення: схема місця дорожньо-транспортної пригоди - зображення місця
пригоди у вигляді схеми, яка оформляється з дотриманням вимог цієї
Інструкції на місці пригоди і підписується її учасниками та на
якій графічно відображаються й фіксуються всі об'єкти та
обставини, що стосуються події та можуть мати значення для
об'єктивного визначення її причин; повторність правопорушення - повторне вчинення протягом року
адміністративного правопорушення, відповідальність за яке
передбачена частинами четвертою та сьомою статті 121, частиною
другою статті 128, частиною другою статті 130 КУпАП ( 80731-10 )
та визначається за фактами винесених постанов у справах про
адміністративні правопорушення, які набрали законної сили (крім
правопорушень, відповідальність за які передбачена частиною
третьою статті 130 КУпАП); { Абзац третій пункту 1.3 розділу I
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх
справ N 422 ( z0925-12 ) від 14.05.2012 } посадова особа - начальник або заступник начальника
відділення (відділу, управління, Департаменту), командир або
заступник командира окремого підрозділу Державтоінспекції МВС,
начальник відділу внутрішніх справ або особа, яка виконує його
обов'язки, а також працівники Державтоінспекції МВС, які мають
спеціальні звання; сталий орієнтир - стаціонарно встановлений об'єкт (кут
будівлі або павільйону зупинки маршрутних транспортних засобів,
дорожній знак 5.60 "Кілометровий знак", опора електропередач,
об'єкт дорожнього сервісу, порядковий елемент інженерної
конструкції дороги тощо), який має свою назву, порядковий номер,
іншу видиму відмінність серед подібних об'єктів та розташований
вздовж вулиці або смуги відведення дороги. Сталим орієнтиром не є
дерева, кущі, транспортні засоби, які стоять, тимчасові споруди
або конструкції, пересувні торговельні споруди, огорожі
будівельних майданчиків або місць проведення дорожніх робіт, інші
об'єкти, розташування яких на місцевості в подальшому неможливо
об'єктивно визначити, чи геометрія, розміри або місце розташування
яких можуть з часом змінюватися.
II. Розгляд справ
про адміністративні правопорушення
2.1. Справа про адміністративне правопорушення розглядається
за місцем його вчинення (стаття 276 КУпАП) ( 80732-10 ). Справи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтями 80, 81, 121-126, 127-1 - 129, частинами першою -
четвертою статті 130 і статтею 139 (коли правопорушення вчинено
водієм) КУпАП ( 80731-10 ), можуть також розглядатися за місцем
обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників
(частина друга статті 276 КУпАП) ( 80732-10 ).
2.2. Судді районних, районних у місті, міських чи
міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні
правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху,
передбачені частинами четвертою та сьомою статті 121, частиною
четвертою статті 122, статтями 122-2, 122-4, 122-5, частинами
другою та третьою статті 123, статтею 124, частиною четвертою
статті 127, статтею 127-1, статтями 130, 139, частиною четвертою
статті 140, статтею 188-28 КУпАП ( 80731-10 ), а також справи про
адміністративні правопорушення, учинені особами віком від
шістнадцяти до вісімнадцяти років. { Пункт 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства внутрішніх справ N 594 ( z1079-11 ) від 18.08.2011,
N 422 ( z0925-12 ) від 14.05.2012, N 1026 ( z2009-12 ) від
09.11.2012 }
2.3. Розглядати від імені органів Державтоінспекції МВС
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право: 2.3.1. За адміністративні правопорушення, передбачені
частинами першою, другою, третьою, п'ятою і шостою статті 121,
статтями 121-1, 121-2, частинами першою, другою і третьою статті
122, частинами першою статті 123, статтею 125, частиною
першою статті 126, частинами першою і другою статті 127, частинами
третьою, восьмою, дев'ятою і десятою статті 133-1 КУпАП
( 80731-10 ), - працівники Державтоінспекції МВС, які мають
спеціальні звання. { Підпункт 2.3.1 пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними
згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ N 594 ( z1079-11 )
від 18.08.2011, N 422 ( z0925-12 ) від 14.05.2012, N 1026
( z2009-12 ) від 09.11.2012 }
2.3.2. За адміністративні правопорушення, передбачені
статтями 80 і 81 (у частині перевищення нормативів вмісту
забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів),
статтею 124-1, частинами другою і третьою статті 126, частиною
третьою статті 127, статтями 128-129, статтею 132-1, частинами
шостою і одинадцятою статті 133-1, частинами першою - третьою
статті 140 КУпАП ( 80731-10 ), - начальник або заступник
начальника відділення (відділу, управління, Департаменту),
командир або заступник командира окремого підрозділу
Державтоінспекції МВС, начальник відділу внутрішніх справ або
особа, що виконує його обов'язки. { Підпункт 2.3.2 пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними
згідно з з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 594
( z1079-11 ) від 18.08.2011, N 1026 ( z2009-12 ) від 09.11.2012 }
2.4. До осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які
вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються заходи,
передбачені статтею 24-1 КУпАП ( 80731-10 ). Особи віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років у разі
вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями
121-127, частинами першою - третьою статті 130, статтею 139,
підлягають адміністративній відповідальності на загальних
підставах. З урахуванням характеру вчиненого правопорушення та
особи порушника щодо зазначених осіб можуть бути застосовані
заходи впливу, передбачені статтею 24-1 КУпАП ( 80731-10 ).
2.5. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені
частинами четвертою та сьомою статті 121, частинами другою,
третьою статті 130 КУпАП ( 80731-10 ), розглядають судді районних,
районних у місті, міських чи міськрайонних судів. У разі
встановлення повторності правопорушення до протоколу долучається
довідка за підписом посадової особи, зазначеної в частині другій
статті 222 КУпАП ( 80732-10 ), у якій міститься інформація про
дату вчинення попереднього адміністративного правопорушення,
прийняте в справі рішення. { Пункт 2.5 розділу II із змінами, внесеними згідно з з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 594 ( z1079-11 ) від 18.08.2011 }
2.6. Постанова про оплатне вилучення транспортного засобу,
який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом
адміністративного правопорушення, виконується державним виконавцем
(частина перша статті 311 КУпАП) ( 80732-10 ).
2.7. Під час вчинення однією особою двох або більше
адміністративних правопорушень адміністративне стягнення
накладається за кожне правопорушення окремо (частина перша статті
36 КУпАП) ( 80731-10 ). У цьому випадку посадова особа накладає
стягнення тільки за ті адміністративні правопорушення, які вона
має право розглядати. Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень,
справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом
(посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції,
встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених
(частина друга статті 36 КУпАП) ( 80731-10 ).
2.8. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються
в присутності особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути
розглянуто лише у випадках, якщо є дані про своєчасне сповіщення
про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло
клопотання про відкладення розгляду справи (стаття 268 КУпАП). Якщо при складанні протоколу порушника не було повідомлено
про місце і час розгляду справи, йому за місцем проживання
(роботи) надсилається рекомендованим листом повідомлення про
запрошення до підрозділу Державтоінспекції МВС (додаток 1). { Пункт 2.8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 422 ( z0925-12 ) від 14.05.2012 }
2.9. Особа, яка притягається до адміністративної
відповідальності, має право знайомитися з матеріалами справи,
давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; під час
розгляду справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого
фахівця в галузі права, який за законом має право на надання
правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи,
виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо
не володіє мовою, якою здійснюється провадження; оскаржувати
постанову в справі. Потерпілий має право знайомитися з матеріалами справи,
заявляти клопотання, оскаржувати постанову по справі про
адміністративне правопорушення. Законні представники мають право знайомитися з матеріалами
справи; заявляти клопотання; від імені особи, інтереси якої вони
представляють, подавати скарги на рішення органу (посадової
особи), який розглядає справу. Адвокат, інший фахівець у галузі права, який за законом має
право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням
юридичної особи, мають право знайомитися з матеріалами справи;
заявляти клопотання; за дорученням особи, яка його запросила, від
її імені подавати скарги на рішення органу (посадової особи), який
розглядає справу, а також мають інші права, передбачені законами
України.
2.10. Відповідно до статті 247 КУпАП ( 80732-10 ) провадження
в справі про адміністративне правопорушення не може бути
розпочато, а розпочате підлягає закриттю за таких обставин: 2.10.1. Відсутність події і складу адміністративного
правопорушення. 2.10.2. Недосягнення особою на момент учинення
адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку. 2.10.3. Неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи
бездіяльність. 2.10.4. Вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або
необхідної оборони. 2.10.5. Видання акта амністії, якщо він усуває застосування
адміністративного стягнення. 2.10.6. Скасування акта, який установлює адміністративну
відповідальність. 2.10.7. Закінчення на момент розгляду справи про
адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38
КУпАП ( 80731-10 ). 2.10.8. Наявність за тим самим фактом щодо особи, яка
притягається до адміністративної відповідальності, постанови
компетентного органу (посадової особи) про накладення
адміністративного стягнення або нескасованої постанови про
закриття справи про адміністративне правопорушення, а також
порушення за даним фактом кримінальної справи. 2.10.9. Смерть особи, стосовно якої було розпочато
провадження в справі.
2.11. Відповідно до статті 278 КУпАП ( 80732-10 ) орган
(посадова особа) під час підготовки до розгляду справи про
адміністративне правопорушення вирішує такі питання: 2.11.1. Чи належить до його компетенції розгляд даної справи. 2.11.2. Чи правильно складено протокол та інші матеріали
справи про адміністративне правопорушення. 2.11.3. Чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді
справи, про час і місце її розгляду. 2.11.4. Чи витребувано необхідні додаткові матеріали. 2.11.5. Чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка
притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх
законних представників і адвоката.
2.12. Розгляд справи розпочинається з представлення посадової
особи, яка розглядає дану справу. Посадова особа, що розглядає
справу, оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається
до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть
участь у розгляді справи, їх права й обов'язки. Після цього
оголошується протокол про адміністративне правопорушення,
заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи,
досліджуються докази і вирішуються клопотання. У разі участі в
розгляді справи прокурора заслуховується його висновок (стаття 279
КУпАП) ( 80732-10 ).
2.13. Посадова особа, яка виносить постанову, оцінює докази
за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному,
повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх
сукупності, керуючись законом і правосвідомістю (стаття 252 КУпАП)
( 80732-10 ). Якщо під час розгляду справи посадова особа прийде до
висновку, що в порушенні є ознаки злочину, вона передає матеріали
прокурору, органу досудового слідства або дізнання (стаття 253
КУпАП) ( 80732-10 ).
2.14. Стягнення за адміністративне правопорушення
накладається в межах, установлених КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ) та
іншими законами України. При накладенні стягнення враховуються
характер учиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його
вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують
відповідальність (стаття 33 КУпАП).
2.15. Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення,
звільняється від адміністративної відповідальності з передачею
матеріалів на розгляд громадської організації або трудового
колективу, якщо з урахуванням характеру вчиненого правопорушення і
особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, до
неї доцільно застосувати захід громадського впливу (стаття 21
КУпАП) ( 80731-10 ).
2.16. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення,
посадова особа виносить постанову в справі про адміністративне
правопорушення (додаток 2). Постанова в справі про адміністративне правопорушення повинна
містити: найменування органу (посадової особи), який виніс
постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої
розглядається справа, та транспортний засіб, його номерний знак;
опис обставин, установлених при розгляді справи; зазначення
нормативно-правового акта, який передбачає відповідальність за
вчинене адміністративне правопорушення; прийняте в справі рішення. Постанова в справі про адміністративне правопорушення повинна
містити вирішення питання про вилучені речі і документи, а також
інформацію про порядок і строк її оскарження.
2.17. Відповідно до статті 284 КУпАП ( 80732-10 ) у справі
про адміністративне правопорушення виноситься одна з таких
постанов: про накладення адміністративного стягнення; про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1
КУпАП ( 80731-10 ); про закриття справи. Постанова про закриття справи виноситься під час оголошення
усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської
організації чи трудового колективу або передачі їх прокурору,
органу досудового слідства чи дізнання, а також за наявності
обставин, передбачених статтею 247 КУпАП ( 80732-10 ).
2.18. Постанова оголошується негайно після закінчення
розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається
або висилається поштою рекомендованим листом особі, стосовно якої
її винесено. Копія постанови в той же строк вручається або
висилається потерпілому на його прохання. Копія постанови
вручається під розписку. У разі якщо копія постанови висилається,
про це робиться відповідна відмітка у справі.
{ Абзац другий пункту 2.18 розділу II виключено на підставі
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 422 ( z0925-12 ) від
14.05.2012 }
2.19. Посадова особа Державтоінспекції МВС, яка розглядає
справу, встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню
адміністративного правопорушення, вносить у відповідний державний
орган чи орган місцевого самоврядування, громадську організацію
або посадовій особі пропозиції про вжиття заходів щодо усунення
цих причин та умов. Про вжиті заходи протягом місяця з дня
надходження пропозиції повинно бути повідомлено орган (посадову
особу), який вніс пропозицію (стаття 282 КУпАП) ( 80732-10 ).
2.20. Винесення постанови щодо керування транспортними
засобами особами, які не мають права керування таким транспортним
засобом (відсутня необхідна категорія), так само, як і щодо
передачі керування транспортним засобом особі, яка не має права
керування таким транспортним засобом, здійснюється відповідно до
частини другої статті 126 КУпАП ( 80731-10 ). Положення частин першої та другої статті 126 КУпАП
( 80731-10 ) не застосовуються до осіб, які в установленому
порядку навчаються водінню транспортного засобу. Винесення постанови щодо керування транспортними засобами
особами, позбавленими права керування транспортним засобом, слід
провадити за частиною третьою статті 126 КУпАП ( 80731-10 ).
2.21. Винесення постанови за вчинення правопорушення,
передбаченого частинами першою, другою, третьою та шостою
статті 121, може здійснюватися за місцем скоєння правопорушення за
наявності відомостей про те, що це порушення не є повторним
протягом року. У разі неможливості встановити повторність
постанова в справі про адміністративне правопорушення на місці
його вчинення не виноситься, а складається тільки протокол про
адміністративне правопорушення, який у п'ятиденний строк
надсилається до підрозділу Державтоінспекції за місцем проживання
правопорушника з метою здійснення перевірки на наявність
повторності правопорушення та вжиття заходів щодо подальшого
розгляду. Після перевірки правопорушник повідомляється про місце
розгляду справи про адміністративне правопорушення. { Абзац перший
пункту 2.21 розділу II із змінами, внесеними згідно із Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 185 ( z0631-11 ) від 12.05.2011; в
редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 594 ( z1079-11 )
від 18.08.2011 } Дані про вчинення особою повторних адміністративних
правопорушень заносяться інспектором з адміністративної практики
Державтоінспекції МВС до Алфавітної книги (додаток 3) після
набрання законної сили постанови в справі про адміністративне
правопорушення. Посадова особа Державтоінспекції, яка подає матеріали до
розгляду, готує довідку про відсутність (наявність) повторності
вчинення адміністративного правопорушення, отримання (неотримання)
особою за місцем її проживання посвідчення водія на право
керування транспортним засобом відповідної категорії, а за
адміністративними матеріалами за правопорушення, передбачені
частинами другою та третьою статті 130 КУпАП ( 80731-10 ), -
довідку про належність транспортного засобу. { Абзац третій пункту
2.21 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ
N 422 ( z0925-12 ) від 14.05.2012 }
2.22. У разі скасування постанови в справі про
адміністративне правопорушення внаслідок її неправомірного
винесення за даним фактом проводиться службова перевірка. Стосовно
винної посадової особи відповідно до положень Закону України "Про
Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України"
( 3460-15 ) вживаються заходи дисциплінарного впливу, відомості
про які додаються до матеріалів перевірки.
III. Виконання постанов в справах
про адміністративні правопорушення
3.1. Постанова в справі про адміністративне правопорушення
виконується уповноваженим на те органом у порядку, установленому
КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ) та іншими законами України. У разі винесення кількох постанов у справах про
адміністративні правопорушення щодо однієї особи кожна постанова
виконується окремо (стаття 300 КУпАП) ( 80732-10 ).
3.2. Відстрочка виконання постанови про накладення
адміністративного стягнення у вигляді штрафу (за винятком
стягнення штрафу на місці вчинення адміністративного
правопорушення) здійснюється в порядку, встановленому законом
(стаття 301 КУпАП) ( 80732-10 ).
3.3. За наявності обставин, зазначених у пунктах 5, 6, 9
статті 247 КУпАП ( 80732-10 ), орган (посадова особа), який виніс
постанову в справі про адміністративне правопорушення, припиняє її
виконання (стаття 302 КУпАП). Давність виконання постанов про накладення адміністративних
стягнень визначено статтею 303 КУпАП ( 80732-10 ).
3.4. Постанова в справі про адміністративне правопорушення,
за яке накладено адміністративне стягнення у вигляді попередження,
виконується органом (посадовою особою), який виніс таку постанову. Якщо постанова в справі про адміністративне правопорушення у
вигляді попередження виноситься за відсутності порушника, йому
вручається копія такої постанови в порядку і строки, передбачені
статтею 285 КУпАП ( 80732-10 ).
3.5. Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через
п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови в справі про
адміністративне правопорушення, а в разі оскарження або
опротестування такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять
днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без
задоволення. У разі відсутності самостійного заробітку в осіб віком від
шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративне
правопорушення, штраф стягується з батьків або осіб, які їх
замінюють. Штраф, накладений за вчинення адміністративного
правопорушення, вноситься порушником в установу банку України
(стаття 307 КУпАП) ( 80732-10 ).
3.6. У разі несплати правопорушником штрафу в строк,
установлений частиною першою статті 307 КУпАП ( 80732-10 ),
постанова в справі про адміністративне правопорушення у
п'ятиденний строк супровідним листом, форма якого наведена в
додатку 4, надсилається для примусового виконання до органу
Державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи
або за місцезнаходженням його майна в порядку, установленому
законом. Відповідно до положень Закону України "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ) постанова, що надсилається до органу
Державної виконавчої служби, повинна бути скріплена печаткою
підрозділу, який її надіслав, містити дату набрання законної
(юридичної) сили рішенням та строк пред'явлення виконавчого
документа до виконання, визначений статтею 303 КУпАП. { Абзац
перший пункту 3.6 розділу III в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 422 ( z0925-12 ) від 14.05.2012 } Копії постанови, супровідного листа про надсилання постанови
для примусового виконання та квитанція про сплату штрафу чи копія
платіжного доручення долучаються до матеріалів справи.
3.7. Постанова в справі про адміністративне правопорушення,
за якою стягнуто штраф, з відміткою про виконання повертається
органові (посадовій особі), який виніс таку постанову.
3.8. У разі винесення постанови суду про позбавлення права
керування транспортним засобом тимчасово вилучене посвідчення
водія особі, стосовно якої застосовано вказаний захід
адміністративного стягнення, не повертається на термін позбавлення
права керування транспортним засобом.
3.9. Якщо в результаті розгляду скарги буде прийнято рішення
про скасування постанови в справі про адміністративне
правопорушення і закриття справи або про заміну позбавлення права
керування транспортним засобом іншим адміністративним стягненням
(пункти 3 і 4 частини першої статті 293 КУпАП) ( 80732-10 ),
вилучене посвідчення водія повертається особі, у якої його було
вилучено.
3.10. Водії транспортних засобів вважаються позбавленими
права керування транспортним засобом з дня набрання чинності
постановою про позбавлення цього права. Якщо особи, які позбавлені
спеціального права, ухиляються від здачі документа, що посвідчує
це право, то строк позбавлення їх спеціального права обчислюється
з дня здачі або вилучення такого документа. У разі надходження постанови суду про позбавлення водія
права керування транспортними засобами, якщо посвідчення водія не
вилучено, а особа його отримувала, інспектор адміністративної
практики або особа, яка виконує його обов'язки, у триденний строк
надсилає правопорушникові повідомлення про позбавлення права
керування за місцем його проживання, у якому зазначає дату
винесеної судом постанови, положення статті 321 КУпАП
( 80732-10 ), а також інформацію про необхідність прибуття до
підрозділу Державтоінспекції МВС у визначений строк для здачі
посвідчення водія або тимчасового дозволу на право керування
транспортними засобами. { Пункт 3.10 розділу III доповнено новим
абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 422
( z0925-12 ) від 14.05.2012 } Після закінчення призначеного строку позбавлення спеціального
права особі, стосовно якої застосовано вказане адміністративне
стягнення, повертаються вилучені в неї документи відповідно до
чинного законодавства. Вилучене посвідчення водія транспортного
засобу повертається особі, яку було позбавлено права керування
транспортними засобами, після успішного складання нею в
Державтоінспекції МВС іспитів для отримання права керування.
3.11. Посвідчення водія, вилучене в порядку, передбаченому
статтями 317 та 318 КУпАП ( 80732-10 ), зберігаються в підрозділах
реєстраційно-екзаменаційної роботи за місцем проживання порушника.
IV. Оформлення матеріалів про правопорушення
у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
4.1. У разі виявлення правопорушення у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху працівник Державтоінспекції МВС відповідно
до статті 255 КУпАП ( 80732-10 ) складає протокол про
адміністративне правопорушення (додаток 5) ( za374-09 ), копія
якого під підпис вручається особі, яка притягається до
адміністративної відповідальності, роз'яснює порушникові його
права і обов'язки відповідно до статті 63 Конституції України
( 254к/96-ВР ) та статті 268 КУпАП. У разі складення протоколу про адміністративні
правопорушення, передбачені статтями 80, 81, 124-1, частинами
другою та третьою статті 126, частиною третьою статті 127,
статтями 128-129, 132-1, частиною шостою статті 133-1, частинами
першою - третьою статті 140 КУпАП ( 80731-10 ), начальник або
заступник начальника Державтоінспекції МВС, командир окремого
підрозділу дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС чи
його заступник виносить постанову в справі про адміністративне
правопорушення відповідно до вимог статті 283 КУпАП ( 80732-10 ). За адміністративні правопорушення, передбачені частинами
першою, другою, третьою, п'ятою та шостою статті 121, статтями
121-1, 121-2, частинами першою, другою статті 122, частинами
першою, другою статті 123, статтею 125, частиною першою статті
126, частинами першою, другою статті 127 та частинами третьою,
восьмою, дев'ятою статті 133-1 КУпАП ( 80731-10 ) працівники
Державтоінспекції МВС, які мають спеціальні звання, відповідно до
своїх функціональних обов'язків самостійно виносять постанови в
справах про адміністративні правопорушення. { Пункт 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 594 ( z1079-11 ) від 18.08.2011 }
4.2. До протоколу про адміністративне правопорушення
долучаються: письмові пояснення свідків правопорушення, у разі їх
наявності. У разі оформлення протоколу про адміністративне
правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 122,
частиною третьою статті 123, частинами першою - четвертою статті
130 КУпАП ( 80731-10 ), наявність свідків є обов'язковою); акт перевірки технічного стану транспортного засобу; акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу. У разі тимчасового вилучення посвідчення водія (стаття 265-1
КУпАП) ( 80732-10 ), або ліцензійної картки на транспортний засіб
(стаття 265-3 КУпАП) робиться відповідний запис у протоколі про
адміністративне правопорушення. { Абзац п'ятий пункту 4.2 розділу
IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх
справ N 594 ( z1079-11 ) від 18.08.2011 } Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка
вчинила адміністративне правопорушення; за наявності свідків і
потерпілих протокол про адміністративне правопорушення може бути
підписаний також цими особами. У разі відмови порушника від
підписання протоколу про адміністративне правопорушення в
протоколі робиться запис про це, який засвідчується підписом
свідків. Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, має
право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, а також
викласти мотиви своєї відмови від його підписання, які долучаються
до протоколу.
4.3. При вчиненні особою будь-якого з порушень, передбачених
частинами першою - сьомою статті 121, частинами першою, другою
статті 128 та частинами першою - третьою статті 130 КУпАП
( 80731-10 ), за кожне порушення складається окремий протокол про
адміністративне правопорушення. { Пункт 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 594 ( z1079-11 ) від 18.08.2011 }
4.4. Військовослужбовці і призвані на збори
військовозобов'язані, а також особи рядового і начальницького
складу органів внутрішніх справ несуть відповідальність відповідно
до статті 15 КУпАП ( 80731-10 ). При порушенні правил дорожнього руху водіями транспортних
засобів Збройних Сил України або інших утворених відповідно до
законів України військових формувань - військовослужбовцями
строкової служби штраф як адміністративне стягнення до них не
застосовується. У випадках, зазначених у цій статті, органи
(посадові особи), яким надано право накладати адміністративні
стягнення, передають матеріали про правопорушення відповідним
органам для вирішення питання про притягнення винних до
дисциплінарної відповідальності (частина третя статті 15 КУпАП)
( 80731-10 ). Під час документування таких порушень особа, на яку покладено
обов'язки інспектора з адміністративної практики Державтоінспекції
МВС, в обов'язковому порядку повідомляє військову комендатуру
гарнізону за місцем учинення порушення.
4.5. При складанні протоколу про адміністративні
правопорушення, передбачені статтями 139, 140 КУпАП ( 80731-10 ),
до нього необхідно долучати акт обстеження ділянки
вулично-шляхової мережі (додаток 6) з відповідними замірами та
схемою про: { Абзац перший пункту 4.5. розділу IV із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 422
( z0925-12 ) від 14.05.2012 } пошкодження шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових
споруд, трамвайних колій чи технічних засобів регулювання
дорожнього руху; самовільне знімання, закриття чи встановлення технічних
засобів регулювання дорожнього руху; перешкоду для дорожнього руху, у тому числі забруднення
шляхового покриття; пошкодження асфальтобетонного покриття доріг унаслідок руху
машин на гусеничному ходу; умови та стан шляху, які загрожують безпеці дорожнього руху; порушення нормативів щодо обладнання на дорогах місць
проведення ремонтних робіт, залишення дорожніх машин, будівельних
матеріалів, конструкцій тощо; порушення або невиконання правил на підприємствах, в
установах та організаціях під час розроблення та виготовлення
транспортних засобів і деталей до них або інших предметів їх
додаткового обладнання, під час проектування, реконструкції та
ремонту шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових споруд. Під час складання протоколу про адміністративне
правопорушення, передбаченого статтею 188-28 КУпАП ( 80731-10 ),
щодо невиконання законних вимог посадових осіб Державтоінспекції
МВС щодо усунення порушень правил, норм і стандартів, що
стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, додається акт
обстеження ділянки вулично-шляхової мережі та копія раніше
надісланого (врученого) листа.
4.6. У разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено
порушення, передбачені частинами першою, другою, третьою,
четвертою, шостою і сьомою статті 121, статтями 121-1, 122-5, 126,
частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 130, статтями
132-1, 206-1 КУпАП ( 80731-10 ), працівник Державтоінспекції МВС
тимчасово затримує транспортний засіб шляхом блокування або
доставляє його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку
(якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво
перешкоджає дорожньому руху), в тому числі за допомогою
спеціального автомобіля-евакуатора. Про тимчасове затримання
робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне
правопорушення. У разі виявлення транспортного засобу боржника, оголошеного в
розшук відповідно до статті 40 Закону України "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ), у присутності двох свідків і представника
підприємства, установи або організації, який доставляє
транспортний засіб на спеціальний майданчик чи стоянку,
складається акт огляду та тимчасового затримання транспортного
засобу (додаток 7). При застосуванні блокування транспортного засобу
уповноваженою особою Державтоінспекції МВС, яка прийняла таке
рішення, на лобовому склі автомобіля на видному місці залишається
повідомлення про тимчасове затримання транспортного засобу
(додаток 8). { Розділ IV доповнено пунктом 4.6 згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 1026 ( z2009-12 ) від 09.11.2012 }
V. Особливості оформлення матеріалів
щодо адміністративного правопорушення,
відповідальність за яке передбачена
статтею 130 КУпАП ( 80731-10 )
5.1. Водії та інші особи, які керують транспортними засобами,
стосовно яких є достатні підстави вважати, що вони перебувають у
стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під
впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість
реакції, підлягають відстороненню від керування цими транспортними
засобами та огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого
сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що
знижують їх увагу та швидкість реакції (частина перша статті 266
КУпАП) ( 80732-10 ).вгору