Документ z0352-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.03.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.12.2011 № 973


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 березня 2012 р.
за № 352/20665

Про затвердження Переліку захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків перебування на обліку в центральному органі виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей, а також до досягнення дитиною п'яти років

На виконання статті 283 Сімейного кодексу України та Указу Президента України від 05.05.2008 № 411 «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків перебування на обліку в центральному органі виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей, а також до досягнення дитиною п'яти років (далі - Перелік), що додається.

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1. Довести до відома керівників лікувально-профілактичних закладів зміст Переліку, затвердженого цим наказом.

2.2. Забезпечити постійний контроль за правильністю застосування Переліку, затвердженого цим наказом.

2.3. Визначити відповідальних осіб за здійсненням систематичного контролю за достовірністю оформлення висновку про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини, яка може бути усиновлена, згідно з формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905.

3. Директору Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення (Осташко С.І.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 02.09.2008 № 510 «Про затвердження Переліку захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків перебування на обліку в Державному департаменті з усиновлення та захисту прав дитини при Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.11.2008 за № 1126/15817.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р.О.

Міністр

О.В. Аніщенко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра освіти і науки
молоді та спорту України -
керівник апатату

Заступник Міністра
соціальної політики України
П.М. Куліков


Л. Дроздова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
27.12.2011  № 973


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 березня 2012 р.
за № 352/20665

ПЕРЕЛІК
захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків перебування на обліку в центральному органі виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей, а також до досягнення дитиною п'яти років

№ з/п

Код згідно з міжнародною статистичною класифікацією хвороб МКХ-10

Назва захворювання

Характеристика клінічного перебігу захворювання та функціонального стану органів і систем

1

В 18.0

Хронічний вірусний гепатит В з дельта-агентом

Стадія фіброзу F3-F4

2

В 18.1

Хронічний вірусний гепатит В без дельта-агента

Стадія фіброзу F3-F4

3

В18.2

Хронічний вірусний гепатит С

Стадія фіброзу F3-F4

4

В 18.8

Інший хронічний вірусний гепатит

Стадія фіброзу F3-F4

5

В 18.9

Хронічний вірусний гепатит, неуточнений

Стадія фіброзу F3-F4

6

В 21 (В 21.0-В 21.3; В 21.7-В 21.9)

Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), що проявляється у вигляді злоякiсних пухлин

Лабораторно підтверджений діагноз, клінічні прояви хвороби

7

С 00 - С 97

Злоякісні новоутворення

Локалізований або системний процес середнього та високого ступенів злоякісності. Усі солідні злоякісні новоутворення ІІ - ІV стадій

8

D 61.0

Конституціональна апластична анемія

Підтверджена після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення) та яка потребуватиме алогенної трансплантації кісткового мозку

9

D 81.0 - D 81.7

Комбіновані імунодефіцити

Генетично підтверджений та у разі потреби алогенної трансплантації кісткового мозку. Підтвердження після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)

10

D 82.0

Синдром Віскотта-Олдріча

Генетично підтверджений або при відсутності WAS- білка в лімфоцитах та у разі потреби алогенної трансплантації кісткового мозку. Підтвердження після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)

11

D 82.1

Синдром Ді Георге

Генетично підтверджений в поєднанні з вродженими вадами розвитку, що потребують хірургічної корекції, та у разі потреби алогенної трансплантації кісткового мозку. Підтвердження після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)

12

Е 83.3

Порушення обміну фосфору

Наявність хронічної ниркової недостатності будь - якої стадії за результатами обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)

13

G 09

Наслідки запальних хвороб центральної нервової системи

Наявність парезів та паралічів тяжкого ступеня з когнітивною недостатністю

14

G 40 (G 40.2-G 40.5)

Епілепсія

З істинною фармакорезистентністю, підтвердженою в умовах спеціалізованого стаціонару

15

G 80.0

Спастичний церебральний параліч

Подвійна геміплегія з когнітивною недостатністю

16

G 80.3

Дискінетичний церебральний параліч

Гіперкінетична форма

17

Н 54.0

Сліпота обох очей

Порушення зору 3, 4, 5 категорій обох очей

18

Н 54.1

Сліпота одного ока, знижений зір другого ока

Порушення зору 3, 4, 5 категорій одного ока та порушення зору 1, 2 категорій другого ока

19

Н 54.3

Неуточнена втрата зору обох очей

Порушення зору 9 категорії обох очей

20

Н 54.4

Сліпота одного ока

Порушення зору 3, 4, 5 категорій одного ока, нормальна гострота зору другого ока

21

Н 54.6

Неуточнена втрата зору одного ока

Порушення зору 9 категорії одного ока, нормальна гострота зору другого ока

22

Н 90.0

Кондуктивна втрата слуху, двостороння

Двобічна втрата слуху або двобічне зниження слуху понад 70 децибел

23

Н 90.2

Кондуктивна втрата слуху, неуточнена

Двобічна втрата слуху

24

Н 90.3

Нейросенсорна втрата слуху двостороння

Двобічна втрата слуху

25

Н 90.5

Нейросенсорна втрата слуху, неуточнена

Двобічна втрата слуху або двобічне зниження слуху понад 70 децибел

26

Н 90.6

Змішана кондуктивна і нейросенсорна туговухість, двостороння

Двобічна втрата слуху або двобічне зниження слуху понад 70 децибел

27

Н 90.8

Змішана кондуктивна і нейросенсорна втрата слуху, неуточнена

Двобічна втрата слуху або двобічне зниження слуху понад 70 децибел

28

І 27.0

Первинна легенева гіпертензія

Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення); хронічна серцево-судинна недостатність ІІ ст.

29

I 42.1

Гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія

Підтверджена після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)

30

I 42.2

Інша гіпертрофічна кардіоміопатія

Підтверджена після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)

31

N 25.0

Ниркова остеодистрофія

Наявність хронічної ниркової недостатності будь - якої стадії за результатами обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)

32

N 25.1

Нефрогенний нецукровий діабет

Наявність хронічної ниркової недостатності будь - якої стадії за результатами обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)

33

N 26

Зморщена нирка неуточненого генезу

Наявність хронічної ниркової недостатності будь - якої стадії за результатами обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)

34

N 27.1

Mаленька нирка, двобічна

Наявність хронічної ниркової недостатності будь - якої стадії за результатами обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)

35

Q 01 (Q 01.0; Q 01.1; Q 01.2; Q 01.8; Q 01.9)

Енцефалоцеле

Підтвердження після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення), до та після оперативних втручань

36

Q 03 (Q 03.0; Q 03.1; Q 03.8; Q 03.9 )

Вроджена гідроцефалія

Непрогресуюча, до та після оперативних втручань. Підтвердження після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)

37

Q 05 (Q 05.0-Q 05.9)

Розщiлина хребта (Spina bifida)

Підтвердження після обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)

38

Q 11 (Q 11.0- Q 11.3)

Анофтальм, мікрофтальм та макрофтальм

Наявність анатомічного дефекту

39

Q16.0

Вроджена відсутність вушної раковини

Наявність анатомічного дефекту. Двобічна втрата слуху або двобічне зниження слуху понад 70 децибел

40

Q16.1

Вроджена відсутність, атрезія та стриктура слухового каналу (зовнішнього)

Наявність анатомічного дефекту. Двобічна втрата слуху або двобічне зниження слуху понад 70 децибел

41

Q16.4

Iншi вродженi вади розвитку середнього вуха

Наявність анатомічного дефекту. Двобічна втрата слуху або двобічне зниження слуху понад 70 децибел

42

Q16.5

Вроджені вади розвитку внутрішнього вуха

Наявність анатомічного дефекту. Двобічна втрата слуху або двобічне зниження слуху понад 70 децибел

43

Q16.9

Вроджена вада розвитку вуха, що зумовлює порушення слуху, неуточнена

Наявність анатомічного дефекту. Двобічна втрата слуху або двобічне зниження слуху понад 70 децибел

44

Q 20 (Q 20.0;Q 20.1; Q 20.3; Q 20.4; Q 20.5)

Вроджені вади розвитку порожнин серця та сполучень

Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення); стан після паліативних або етапних оперативних втручань; хронічна серцево-судинна недостатність І - ІІ ст.

45

Q 21 (Q 21.0; Q 21.2; Q 21.4)

Вроджені вади розвитку серцевої перегородки

Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення); стан після паліативних втручань; хронічна серцево-судинна недостатність І - ІІ ст.

46

Q 22 (Q 22.5; Q 22.6)

Вроджені вади розвитку легеневого та тристулкового клапанів (Аномалія Ебштейна. Синдром правобічної гіпоплазії серця )

Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення); стан після протезування тристулкового клапана; хронічна серцево-судинна недостатність І - ІІ ст.

47

Q 23.4

Синдром лівобічної гіпоплазії серця

Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення); стан після паліативних оперативних втручань; хронічна серцево-судинна недостатність І - ІІ ст.

48

Q 25 (Q 25.0;Q 25.2; Q 25.5)

Вроджені вади розвитку великих артерій

Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення); стан після паліативних оперативних втручань; хронічна серцево-судинна недостатність ІІ ст.

49

Q 26.2

Тотальна аномалiя сполучення легеневих вен

Підтвердження діагнозу в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення); хронічна серцево-судинна недостатність ІІ ст.

50

Q 60 (Q 60.0-Q 60.4)

Агенезія та інші редукційні дефекти нирок

Анатомічний дефект та наявність хронічної ниркової недостатності будь - якої стадії за результатами обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)

51

Q 61.1

Полiкiстоз нирки, дитячий тип

Анатомічний дефект та наявність хронічної ниркової недостатності будь - якої стадії за результатами обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)

52

Q 61.2

Полiкiстоз нирки, дорослий тип

Анатомічний дефект та наявність хронічної ниркової недостатності будь - якої стадії за результатами обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)

53

Q 61.3

Полiкiстоз нирки, неуточнений

Анатомічний дефект та наявність хронічної ниркової недостатності будь - якої стадії за результатами обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)

54

Q 61.4

Ниркова дисплазія

Анатомічний дефект та наявність хронічної ниркової недостатності будь - якої стадії за результатами обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)

55

Q 61.5

Медулярний кiстоз нирки

Анатомічний дефект та наявність хронічної ниркової недостатності будь - якої стадії за результатами обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)

56

Q 61.9

Кiстозна хвороба нирки, неуточнена

Анатомічний дефект та наявність хронічної ниркової недостатності будь - якої стадії за результатами обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару (відділення)

57

Q 71.0 - Q 71.3; Q 72.0 - Q 72.3

Вроджена відсутність кінцівки (ок) або її частини

Наявність анатомічного дефекту

58

Q 73.0

Вроджена відсутність кінцівки (ок), неуточнена

Наявність анатомічного дефекту

59

Q 74.3

Вроджений множинний артрогрипоз

Анатомічна аномалія суглобів

60

Q 77.2

Синдром короткого ребра

Рентгенологічні зміни кісток, затримання росту, диспропорціональна будова тіла (укорочення кінцівок )

61

Q 77.6

Хондроектодермальна дисплазія

Рентгенологічні зміни кісток, затримання росту, диспропорціональна будова тіла (укорочення кінцівок )

62

Q 77.8

Інша остеохондродисплазія з дефектами росту трубчастих кісток та хребтового стовпа

Рентгенологічні зміни кісток, затримка росту, диспропорціональна будова тіла (укорочення кінцівок)

63

Q 78.0

Незавершений остеогенез

Рентгенологічні зміни кісток, затримання росту, диспропорціональна будова тіла (укорочення кінцівок )

64

Q 90 (Q 90.0; Q 90.1; Q 90.2; Q 90.9 )

Синдром Дауна

Наявність хромосомного порушення

Директор Департаменту
охорони материнства,
дитинства та санаторного
забезпечення
С.І. Осташковгору