Про затвердження Положення про академічну стипендію Кабінету Міністрів України обдарованим студентам з числа інвалідів
МОН України, Мінфін України, Мінпраці України [...]; Наказ, Положення від 19.04.2010328/204/67/342
Документ z0325-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.04.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.05.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
19.04.2010 N 328/204/67/342
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 травня 2010 р.
за N 325/17620

Про затвердження Положення
про академічну стипендію Кабінету Міністрів України
обдарованим студентам з числа інвалідів

На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України
від 03.12.2009 N 1312 ( 1312-2009-п ) "Про заснування академічної
стипендії Кабінету Міністрів України обдарованим студентам з числа
інвалідів" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про академічну стипендію Кабінету
Міністрів України обдарованим студентам з числа інвалідів, що
додається.
2. Міністерству освіти і науки України забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України та розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти
і науки України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
міністрів відповідно до розподілу обов'язків.
4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Міністр освіти
і науки України Д.В.Табачник
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Міністр праці та соціальної
політики України В.І.Надрага
Міністр охорони
здоров'я України З.М.Митник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України,
Міністерства фінансів
України,
Міністерства праці
та соціальної політики
України,
Міністерства охорони
здоров'я України
19.04.2010 N 328/204/67/342
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 травня 2010 р.
за N 325/17620

ПОЛОЖЕННЯ
про академічну стипендію Кабінету Міністрів України
обдарованим студентам з числа інвалідів

1. Академічні стипендії Кабінету Міністрів України
обдарованим студентам з числа інвалідів (далі - стипендії)
призначаються студентам з числа інвалідів, які навчаються за
денною формою у вищих навчальних закладах III-IV рівнів
акредитації за рахунок загального фонду державного або місцевих
бюджетів за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра,
спеціаліста, магістра.
2. Квоти на призначення стипендій щороку затверджуються
наказом Міністерства освіти і науки України у межах встановленої
кількості стипендій та до 1 травня доводяться до центральних та
місцевих органів виконавчої влади, які мають у своєму
підпорядкуванні вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації. Центральні та місцеві органи виконавчої влади у межах
визначеної квоти розподіляють стипендії між підпорядкованими
вищими навчальними закладами.
3. Кандидати на призначення стипендії висуваються вченими
радами вищих навчальних закладів з числа студентів, які є
інвалідами і найбільше відзначились у навчальній та науковій
роботі, один раз на рік. Кандидати на призначення стипендії повинні мати бал
успішності не нижче ніж 5 за п'ятибальною шкалою оцінювання з
кожної дисципліни, а саме: студенти, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем
бакалавра, - за результатами літнього семестрового контролю; студенти останнього року навчання за
освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра - за
результатами зимового семестрового контролю.
4. Вищий навчальний заклад, що висунув кандидата з числа
інвалідів на призначення стипендії, протягом двох тижнів після
завершення семестрового контролю згідно з навчальним планом
надсилає центральному (місцевому) органу виконавчої влади, у
підпорядкуванні якого знаходиться, мотивоване подання, де
відзначається досягнення у навчальній та науковій роботі
кандидата, а також витяг з протоколу засідання вченої ради про
висунення кандидата на призначення стипендії.
5. Стипендії призначаються наказами керівників центральних та
місцевих органів виконавчої влади, яким підпорядковані вищі
навчальні заклади, і виплачуються відповідно до пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 N 1312 ( 1312-2009-п )
"Про заснування академічної стипендії Кабінету Міністрів України
обдарованим студентам з числа інвалідів" за місцем навчання
стипендіата у межах коштів, передбачених у загальному фонді
кошторисів навчальних закладів на стипендіальне забезпечення: студентам останнього року навчання за
освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра - з
першого числа місяця, що настає після завершення зимового
семестрового контролю, на період до закінчення навчання; студентам, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем
бакалавра, - з 1 вересня строком на один навчальний рік.
6. Стипендії продовжують виплачуватись вищим навчальним
закладом, де навчався стипендіат, до закінчення строку, на який їх
призначено, у разі: якщо на здобуття стипендії за результатами літнього
семестрового контролю висунуто студента останнього року навчання
за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, який продовжує
навчання у цьому ж навчальному закладі за наступним
освітньо-кваліфікаційним рівнем за денною формою за рахунок
загального фонду державного або місцевих бюджетів; призначення стипендіату державної допомоги відповідно до
чинного законодавства, інших стипендій або грантів, наданих
фізичними або юридичними особами (крім інших академічних
стипендій, що призначаються навчальним закладом).
7. Виплата стипендії припиняється наказом керівника
центрального (місцевого) органу виконавчої влади, якому
підпорядкований навчальний заклад, за умови подання відповідного
рішення вченої ради вищого навчального закладу, у якому навчається
стипендіат, у разі: погіршення успішності студента за результатами наступного
семестрового контролю; порушення стипендіатом вимог статуту або правил внутрішнього
розпорядку навчального закладу; відрахування з вищого навчального закладу; надання у встановленому порядку перерви у навчанні або
академічної відпустки.
Директор департаменту
вищої освіти Міністерства
освіти і науки України Я.Я.Болюбаш
Директор департаменту фінансів
освіти, науки та культури
Міністерства фінансів України Г.В.Вашека
Директор департаменту
у справах інвалідів
Міністерства праці та
соціальної політики України О.Ю.Полякова
Начальник управління
освіти та науки
Міністерства охорони
здоров'я України О.П.Волосовецьвгору