Документ z0318-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.10.2013, підстава - z1716-13

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

08.02.2012  № 114


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2012 р.
за № 318/20631

Про затвердження Положення про скасування санкції „оголошення попередження”, застосованої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
№ 1775 від 18.09.2013}

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відповідно до статей 17, 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, враховуючи положення статей 72 та 73 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про скасування санкції „оголошення попередження”, застосованої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 28 грудня 2011 року № 2980 «Про затвердження Положення про скасування санкції „оголошення попередження”, застосованої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги».

3. Управлінню правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Відділу зв’язків із засобами масової інформації та громадськими організаціями оприлюднити це рішення на офіційному сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення В.Манжосова.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

В. Манжосов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради
України з питань телебачення
і радіомовлення
08.02.2012  № 114


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2012 р.
за № 318/20631

ПОЛОЖЕННЯ
про скасування санкції „оголошення попередження”, застосованої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок скасування санкції „оголошення попередження”, застосованої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада) до телерадіоорганізацій і провайдерів програмної послуги за порушення умов ліцензії та чинного законодавства у сфері телебачення і радіомовлення.

1.2. Це Положення розроблено для позасудового скасування санкції „оголошення попередження” телерадіоорганізаціям та провайдерам програмної послуги.

1.3. У цьому Положенні терміни застосовуються у такому значенні:

документальні свідчення - надані ліцензіатом на виконання рішення Національної ради документи (звіт, завізований представником Національної ради в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, та інші матеріали) на підтвердження усунення порушень, які стали підставою для оголошення попередження;

системний порушник - ліцензіат, який на дату подання заяви про скасування санкції „оголошення попередження” має три і більше санкцій, які не скасовані у визначеному законодавством порядку або відповідними судовими рішеннями.

1.4. Санкція "оголошення попередження", застосована за порушення умов ліцензії та вимог чинного законодавства у сфері телебачення і радіомовлення щодо ліцензії, яка була анульована або втратила чинність, вважається автоматично скасованою і не враховується під час подальшої діяльності ліцензіата.

{Розділ I доповнено новим пунктом 1.4 згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1775 від 18.09.2013}

ІІ. Позасудовий порядок скасування санкції „оголошення попередження”

2. Скасування санкції „оголошення попередження”

2.1. У разі прийняття Національною радою рішення про застосування санкції „оголошення попередження” ліцензіат зобов’язаний в установлений в рішенні строк усунути зафіксовані у його діяльності порушення.

2.2. На виконання рішення Національної ради ліцензіат в установлений в рішенні строк має надіслати на адресу Національної ради звіт та матеріали, що підтверджують усунення порушень умов ліцензії та законодавства України.

2.3. Звернення із заявою до Національної ради про скасування санкції „оголошення попередження” відбувається за ініціативою ліцензіата.

3. Заява про скасування санкції „оголошення попередження”

3.1. Розгляд питання про скасування санкції „оголошення попередження” здійснюється на підставі заяви ліцензіата про скасування санкції „оголошення попередження” за формою згідно із додатком до цього Положення.

3.2. Заяву про скасування санкції „оголошення попередження” ліцензіат має право подавати за умови:

якщо він не оскаржує або не оскаржив рішення Національної ради, яким оголошено попередження, у судовому порядку;

якщо ліцензіат не є системним порушником умов ліцензії та чинного законодавства;

якщо ліцензіатом вчасно надано звіт та матеріали, що підтверджують усунення порушень умов ліцензії та законодавства України, відповідно до пункту 2.2. глави 2 цього розділу.

3.3. До заяви ліцензіат повинен додати документальні свідчення, які підтверджують, що на дату подання заяви до Національної ради ліцензіатом було усунуто порушення, які стали підставою для застосування Національною радою санкції.

4. Розгляд заяви про скасування санкції „оголошення попередження”

4.1. Під час розгляду заяви про скасування санкції „оголошення попередження” враховується факт виконання ліцензіатом рішення Національної ради щодо усунення порушень, які стали підставою для застосування санкції, та надходження звіту до Національної ради у встановлений рішенням строк.

4.2. За результатами розгляду заяви про скасування санкції „оголошення попередження” Національна рада має право прийняти рішення:

про призначення позапланової перевірки з метою з’ясування питання про усунення порушень, які стали підставою застосування до ліцензіата санкції „оголошення попередження”;

про залишення заяви про скасування санкції „оголошення попередження” без розгляду у разі недотримання вимог пунктів 3.2 та 3.3 глави 3 цього розділу.

5. Проведення позапланової перевірки та розгляд її результатів на засіданні Національної ради

5.1. Проведення позапланової перевірки за заявою ліцензіата про скасування санкції „оголошення попередження” здійснюється відповідно до нормативно-правового акта Національної ради про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги України.

5.2. За результатами позапланової перевірки та аналізу документальних свідчень, передбачених пунктом 3.3 глави 3 цього розділу, Національна рада приймає одне з таких рішень:

скасувати санкцію „оголошення попередження” у разі усунення ліцензіатом порушень, які стали підставою для застосування Національною радою санкції;

відмовити у скасуванні санкції „оголошення попередження” у разі, якщо під час здійснення позапланової перевірки було виявлено, що порушення усунуто не в повному обсязі;

застосувати нову санкцію, передбачену статтею 72 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, у разі, якщо під час здійснення позапланової перевірки було виявлено, що порушення не усунуто.

Начальник
контрольно-аналітичного
управлінняО. Левчук
Додаток
до Положення про скасування санкції
„оголошення попередження”,
застосованої Національною радою
за порушення умов ліцензії
та законодавства України
телерадіоорганізаціями і провайдерами
програмної послуги До Національної
ради України з питань телебачення
і радіомовлення

ЗАЯВА
про скасування санкції „оголошення попередження”вгору