Документ z0315-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.03.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.03.2018  № 90


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 березня 2018 р.
за № 315/31767

Про встановлення тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (із змінами), з метою визначення посадових окладів осіб офіцерського складу Збройних Сил України НАКАЗУЮ:

1. Установити:

тарифні розряди за основними типовими посадами та основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України згідно зі схемами, визначеними у додатках 1 - 22 до цього наказу;

співвідношення встановлених до 01 березня 2018 року окладів за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України та осіб офіцерського складу Збройних Сил, звільнених з військової служби, до відповідних тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України згідно зі схемами, визначеними у додатках 23, 24 до цього наказу;

тарифні розряди заступників керівників структурних підрозділів з числа осіб офіцерського складу на 1 тарифний розряд нижче тарифних розрядів їх безпосередніх військових керівників, але не більше 99 відсотків розміру окладу безпосереднього військового керівника;

якщо назва посади безпосереднього військового керівника містить слово "заступник", - тарифний розряд для заступника такого керівника відповідно до абзацу четвертого пункту 1 цього наказу на підставі тарифного розряду військового керівника аналогічного підрозділу, який не є заступником керівника вищого рівня. У разі відсутності в штаті такої посади військового керівника тарифний розряд для посади заступника цього керівника встановлюється відповідно до схеми, визначеної у додатку 23 до цього наказу;

тарифні розряди за посадами керівників структурних підрозділів з числа осіб офіцерського складу, які одночасно є помічниками відповідних керівників (командувачів, командирів, начальників штабів, управлінь тощо), на рівні посадових окладів відповідних керівників аналогічних структурних підрозділів, крім посад осіб офіцерського складу, тарифні розряди яких встановлюються згідно зі схемами, визначеними в додатках 1 - 22 до цього наказу.

2. Начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України на підставі цього наказу (без переліків змін до штатів) до 31 березня 2018 року забезпечити внесення змін до штатів Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України щодо тарифних розрядів за кожною штатною посадою осіб офіцерського складу згідно з додатками 1 - 23 до цього наказу.

3. Начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України затверджувати окремі схеми тарифних розрядів за новими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України органів військового управління, військових частин, установ та організацій Збройних Сил України (крім апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України) за поданням розробників штатів і попереднім погодженням з Департаментом фінансів Міністерства оборони України згідно зі схемою, визначеною у додатку 25 до цього наказу.

4. Директору Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України на підставі цього наказу (без переліку змін до штату) до 31 березня 2018 року забезпечити внесення змін до штату апарату Міністерства оборони України щодо тарифних розрядів за кожною штатною посадою осіб офіцерського складу Збройних Сил України згідно зі схемами, визначеними у додатках 1, 23 до цього наказу.

5. Розробникам штатів пропозиції до схеми тарифних розрядів за новими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України відпрацьовувати за погодженням з Департаментом фінансів Міністерства оборони України та подавати на затвердження Міністру оборони України згідно зі схемами, визначеними у додатках 26, 27 до цього наказу.

6. Під час внесення змін до штатів:

заміну розмірів посадових окладів, встановлених до 01 березня 2018 року, на відповідні тарифні розряди за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України в штатах апарату Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України здійснювати відповідальним за ведення штатів спільно з керівниками фінансово-економічних органів;

у разі якщо штатом передбачено посадовий оклад у розмірі від мінімального до максимального, - враховувати максимальний розмір посадового окладу.

7. Перепризначення осіб офіцерського складу Збройних Сил України у зв’язку із запровадженням тарифних розрядів за займаними посадами не проводити.

8. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства оборони України від 26 серпня 2014 року № 565 "Про встановлення посадових окладів осіб офіцерського складу Збройних Сил України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2014 року за № 1093/25870, та від 14 лютого 2017 року № 94 "Про затвердження схем розмірів посадових окладів військовослужбовців військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України) і наукових установ Збройних Сил України, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 березня 2017 року за № 327/30195.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 березня 2018 року.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак


Додаток 1
до наказу Міністерства
оборони України
01.03.2018 № 90

СХЕМА
тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України апарату Міністерства оборони України

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

Директор департаменту

58

2

Начальник самостійного управління

54

3

Начальник самостійного відділу

51

4

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління

47

5

Завідувач самостійного сектору

39

6

Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу

37

7

Старший офіцер

30

8

Офіцер

28

Директор
Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
полковник
С.В. Дяченко


Додаток 2
до наказу Міністерства
оборони України
01.03.2018 № 90

СХЕМА
тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України Генерального штабу Збройних Сил України

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

Начальник Головного управління

58

2

Начальник самостійного (Центрального) управління

54

3

Начальник самостійного відділу

51

4

Начальник відділу, служби у складі Головного управління, самостійного (Центрального) управління

47

5

Начальник відділення, групи у складі Головного управління, самостійного (Центрального) управління, самостійного відділу, служби

37

6

Старший офіцер

30

7

Офіцер

28

Директор
Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
полковник
С.В. Дяченко


Додаток 3
до наказу Міністерства
оборони України
01.03.2018 № 90

СХЕМА
тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України територіального управління

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

Начальник територіального управління

54

2

Заступник начальника територіального управління

53

Директор
Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
полковник
С.В. Дяченко


Додаток 4
до наказу Міністерства
оборони України
01.03.2018 № 90

СХЕМА
тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України командування виду Збройних Сил України

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

Перший заступник та заступники командувача виду Збройних Сил України

60

2

Начальник управління

51

3

Начальник відділу

40

4

Начальник відділення, групи

32

5

Старший офіцер

29

6

Офіцер

26

Директор
Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
полковник
С.В. Дяченко


Додаток 5
до наказу Міністерства
оборони України
01.03.2018 № 90

СХЕМА
тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України командування окремого роду військ Збройних Сил України, окремого роду сил Збройних Сил України

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

Перший заступник та заступники командувача окремого роду військ Збройних Сил України, окремого роду сил Збройних Сил України

59

2

Начальник управління

51

3

Начальник відділу

38

4

Начальник відділення, групи

30

5

Старший офіцер

28

6

Офіцер

25

Директор
Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
полковник
С.В. Дяченко


Додаток 6
до наказу Міністерства
оборони України
01.03.2018 № 90

СХЕМА
тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України управління оперативного, повітряного командувань

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

Командувач військ оперативного командування, командир повітряного командування

58

2

Начальник управління

47

3

Начальник відділу

37

4

Начальник відділення, групи

28

5

Старший офіцер

27

6

Офіцер

24

Директор
Департаменту фінансів
Міністерства оборони України 
полковник
С.В. Дяченко


Додаток 7
до наказу Міністерства
оборони України
01.03.2018 № 90

СХЕМА
тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України управління корпусу резерву

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

Командир корпусу

58

2

Начальник озброєння

30

3

Начальник тилу

30

4

Начальник відділу

28

5

Начальник відділення

26

6

Старший офіцер

23

7

Офіцер

21

Директор
Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
полковник
С.В. Дяченко


Додаток 8
до наказу Міністерства
оборони України
01.03.2018 № 90

СХЕМА
тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України військово-морської бази Військово-Морських Сил

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

2

3

1

Командир бази

43

2

Начальник штабу - перший заступник командира бази

42

3

Заступник командира бази (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади)

42

4

Помічник командира бази - начальник служби

26

5

Начальник розвідки

26

6

Начальник протиповітряної оборони

26

7

Начальник зв’язку

26

8

Начальник протичовнової боротьби та протипідводно-диверсійної оборони

26

9

Флагманський штурман

26

10

Флагманський артилерист

26

11

Флагманський мінер

26

12

Флагманський спеціаліст

26

13

Начальник служби

26

14

Начальник відділення управління бази

25

15

Начальник групи

25

16

Начальник поста - заступник начальника командного пункту

25

17

Начальник фізичної підготовки і спорту

25

18

Помічник командира бази з правової роботи

25

19

Заступник начальника служби

25

20

Старший офіцер управління бази

22

21

Старший інженер управління бази

22

22

Старший оперативний черговий

22

23

Начальник вузла

21

24

Начальник оркестру - військовий диригент

21

25

Начальник відділення

21

26

Командир групи

21

27

Помічник начальника штабу

21

28

Заступник начальника вузла

20

29

Старший помічник начальника відділення

19

30

Енергетик управління бази

18

31

Інженер управління бази

18

32

Оперативний черговий

18

33

Офіцер управління бази

18

34

Начальник медичного пункту (з ліжковим фондом)

18

35

Начальник бюро

17

36

Начальник лабораторії

17

37

Начальник медичного пункту (без ліжкового фонду)

17

38

Начальник пункту

17

39

Начальник клубу

16

40

Лікар медичного пункту

16

41

Начальник центру всіх найменувань у складі вузла

15

42

Інженер у складі вузла

15

43

Начальник відділення вузла

14

Директор
Департаменту фінансів
Міністерства оборони України 
полковник
С.В. Дяченко


Додаток 9
до наказу Міністерства
оборони України
01.03.2018 № 90

СХЕМА
тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України бригади (усіх найменувань)

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

2

3

1

Командир бригади

39

2

Перший заступник командира бригади

38

3

Заступник командира бригади (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади)

38

4

Старший штурман

32

5

Начальник служби безпеки польотів

30

6

Штурман (крім штурмана навігаційного забезпечення), флагманський штурман

30

7

Начальник повітряно-вогневої і тактичної підготовки

30

8

Заступник начальника інженерно-авіаційної служби

29

9

Заступник начальника озброєння

29

10

Заступник начальника тилу

29

11

Заступник начальника штабу (у тому числі з подвійним найменуванням посади)

29

12

Заступник командира бригадної артилерійської групи

29

13

Начальник штабу - перший заступник командира бригадної артилерійської групи

29

14

Начальник групи - керівник польотами

27

15

Начальник артилерії

26

16

Начальник протиповітряної оборони, підпорядкований командиру бригади

26

17

Помічник командира бригади з живучості

25

18

Помічник командира бригади з матеріально-технічного забезпечення

25

19

Помічник командира бригади з охорони державної таємниці

25

20

Помічник командира бригади з правової роботи

25

21

Помічник командира бригади з фінансово-економічної роботи - начальник служби

25

22

Начальник пошуково-рятувальної, парашутно-десантної служби

25

23

Начальник протиповітряної оборони, підпорядкований начальнику штабу

25

24

Флагманський мінер

25

25

Флагманський спеціаліст з ракетної зброї

25

26

Флагманський спеціаліст з радіотехнічної служби

25

27

Начальник відділення управління бригади (крім командного пункту)

24

28

Начальник зв’язку

24

29

Начальник зв’язку та радіотехнічного забезпечення

24

30

Начальник зв’язку - флагманський спеціаліст

24

31

Начальник спеціальної служби

24

32

Начальник розвідки

24

33

Начальник технічно-експлуатаційної частини авіаційної техніки

24

34

Начальник автомобільної служби

24

35

Начальник автомобільної та електрогазової служби

24

36

Начальник служби авіаційного озброєння і десантного обладнання

24

37

Начальник авіаційно-технічної служби

24

38

Начальник бронетанкової служби

24

39

Начальник інженерної служби

24

40

Начальник інженерно-аеродромної служби

24

41

Начальник квартирно-експлуатаційної служби

24

42

Начальник маскувальної і міннопідривної служби

24

43

Начальник медичної служби

24

44

Начальник служби озброєння

24

45

Начальник служби пального і мастильних матеріалів

24

46

Начальник продовольчої служби

24

47

Начальник продовольчої і речової служби

24

48

Начальник речової служби

24

49

Начальник радіоелектронної боротьби

24

50

Начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту (та екологічної безпеки)

24

51

Начальник служби ракетно-артилерійського озброєння

24

52

Керівник польотами

24

53

Штурман навігаційного забезпечення

24

54

Старший бортовий інженер-інструктор

24

55

Старший інженер інженерно-авіаційної служби

24

56

Заступник начальника служби (помічника командира бригади)

24

57

Заступник начальника штабу бригадної артилерійської групи

24

58

Начальник метеорологічної служби

23

59

Начальник служби метрології та стандартизації

23

60

Начальник служби пожежної безпеки

23

61

Начальник прес-служби

23

62

Начальник фізичної підготовки і спорту

23

63

Начальник запасного командного пункту

23

64

Старший помічник начальника штабу

23

65

Старший помічник керівника польотами

23

66

Заступник начальника служби

23

67

Заступник начальника технічно-експлуатаційної частини авіаційної техніки

23

68

Інженер (інженерно-авіаційної служби)

23

69

Заступник начальника штабу бригадної артилерійської групи

23

70

Заступник начальника командного пункту

23

71

Начальник зв’язку та начальник розвідки бригадної артилерійської групи

22

72

Начальник групи інженерного забезпечення

22

73

Начальник групи матеріального забезпечення

22

74

Начальник відділення (у складі командного пункту)

21

75

Начальник групи (регламенту та ремонту)

21

76

Начальник групи зберігання авіаційної техніки

21

77

Начальник групи підготовки та регламенту тренажерів

21

78

Начальник обліково-планової групи

21

79

Помічник начальника штабу (всіх найменувань)

21

80

Помічник начальника служби з електрочастини (якщо начальник служби - заступник командира бригади)

21

81

Помічник керівника польотів

21

82

Старший помічник начальника відділення управління бригади (крім командного пункту)

21

83

Старший помічник начальника зв’язку

21

84

Старший помічник начальника зв’язку та радіотехнічного забезпечення

21

85

Старший інженер управління бригади

21

86

Старший офіцер

21

87

Старший оперативний черговий

21

88

Старший помічник начальника відділення

21

89

Начальник групи моніторингу інформаційного простору і протидії

20

90

Начальник рятувальної парашутно-десантної групи

20

91

Начальник інформаційно-аналітичної групи

20

92

Начальник інформаційно-телекомунікаційного вузла

20

93

Начальник стройової частини

20

94

Начальник технічно-експлуатаційної частини автомобільної техніки

20

95

Начальник оркестру - військовий диригент

20

96

Начальник полігона

20

97

Старший помічник начальника штабу бригадної артилерійської групи

20

98

Начальник розвідки (за напрямами родів військ)

19

99

Заступник начальника інформаційно-телекомунікаційного вузла

19

100

Заступник начальника полігона

19

101

Помічник начальника штабу бригадної артилерійської групи

18

102

Начальник медичного пункту (з ліжковим фондом)

17

103

Помічник начальника артилерії

17

104

Помічник начальника відділення управління бригади

17

105

Помічник начальника зв’язку

17

106

Помічник начальника зв’язку і радіотехнічного забезпечення

17

107

Помічник начальника протиповітряної оборони

17

108

Помічник начальника служби

17

109

Інженер з безпеки дорожнього руху

17

110

Інженер управління бригади (крім інженерно-авіаційної та метрологічної служб)

17

111

Офіцер управління бригади

17

112

Оперативний черговий

17

113

Лікар медичної служби

17

114

Начальник диспетчерського пункту

16

115

Начальник медичного пункту (без ліжкового фонду)

16

116

Начальник клубу

15

117

Лікар медичного пункту

15

118

Інженер метеорологічної служби

15

119

Начальник відділення зберігання

14

120

Начальник центру (усіх найменувань у структурі вузла)

14

121

Інженер командного пункту

14

122

Старший авіаційний технік

14

123

Старший технік

14

124

Старший помічник оперативного чергового

14

125

Начальник пункту управління артилерійською розвідкою бригадної артилерійської групи

14

126

Начальник відділення вузла

13

127

Начальник лабораторії ракетних комплексів

13

128

Начальник обслуги

13

129

Начальник складу авіаційного пального

13

130

Авіаційний технік

12

131

Технік

12

132

Помічник оперативного чергового

12вгору