Документ z0283-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.08.2018. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює
державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації
13.02.2018  № 78


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2018 р.
за № 283/31735

ЗМІНИ
до деяких рішень Національної комісії з питань регулювання зв’язку України

1. У Регламенті аматорського радіозв’язку України, затвердженому рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 21 жовтня 2010 року № 475, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2011 року за № 205/18943 (із змінами):

1) пункт 1.7 розділу І викласти в такій редакції:

«1.7. Тарифи на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж, затверджено рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 01 листопада 2016 року № 578, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2016 року за № 1530/29660.»;

2) у розділі IV:

у пункті 4.2:

у підпункті 4.2.5 слова «представників Державної інспекції зв’язку (далі - ДІЗ)» замінити словами «уповноважених Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі - НКРЗІ) посадових осіб»;

у підпункті 4.2.6 слова «посадових осіб ДІЗ» замінити словами «уповноважених НКРЗІ посадових осіб»;

у підпункті 4.2.8 слово «ДІЗ» замінити словами «уповноважених НКРЗІ посадових осіб»;

3) у пункті 7.17 розділу VII слова «уповноваженими особами ДІЗ» замінити словами «уповноваженими НКРЗІ посадовими особами»;

4) розділ VIII викласти у такій редакції:

«VIII. Порядок ввезення аматорських радіостанцій в Україну

8.1. Ввезення в Україну АРС здійснюється відповідно до пункту 1 розділу ІІ Порядку ввезення з-за кордону та реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, затвердженого рішенням НКРЗІ від 13 лютого 2018 року № 78. При цьому технічні характеристики РЕЗ, які входять до складу АРС, мають відповідати наведеним у додатку 2 (таблиці 1-6) до цього Регламенту та не залежати від складу АРС, наведеного у дозволі на експлуатацію.

8.2. Іноземці-радіоаматори можуть ввозити (зі зворотним вивезенням) передавальні (приймально-передавальні) АРС за наявності дозвільного документа CEPT або дозволу на експлуатацію АРС на території України. Експлуатація іноземцями-радіоаматорами в Україні цих РЕЗ здійснюється відповідно до підпунктів 6.5.1-6.5.4 розділу VI цього Регламенту).»;

5) у розділі XІ:

у пунктах 11.1, 11.5, 11.6 слово «ДІЗ» замінити словом «НКРЗІ»;

у пункті 11.3 слова «представникам ДІЗ» замінити словами «уповноваженим НКРЗІ посадовим особам»;

у пункті 11.4 слово «ДІЗ» замінити словами «уповноважена НКРЗІ посадова особа».

2. У розділі І Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 23 грудня 2014 року № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2015 року за № 201/26646:

1) в абзаці чотирнадцятому пункту 1.4 слова та цифри «пунктом 1.10 цього розділу» замінити словами та цифрами «пунктом 1.10 розділу І Порядку»;

2) в абзаці четвертому пункту 1.5 слова «або відповідно до цього пункту» замінити словами та цифрою «або без визначення, якщо параметри РЕЗ відповідають визначеним у додатку 1 до Порядку».

Директор Департаменту
ліцензування


М.С. Сокирковгору