Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів
Наказ Міністерства юстиції України; Положення, Рішення, Форма типового документа, Зразок, Опис, Заява, Довідка, Перелік, Лист, Журнал від 03.03.2015301/5
Документ z0249-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.02.2019, підстава - z0084-19

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.03.2015  № 301/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 березня 2015 р.
за № 249/26694

Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 767/5 від 18.03.2016
№ 624/5 від 05.03.2018
№ 82/5 від 10.01.2019}

Відповідно до статей 8, 16, 17 Закону України «Про судову експертизу» та з метою належної організації роботи з атестації судових експертів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 09 грудня 2014 року № 2083/5 «Про затвердження Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2014 року за № 1597/26374.

3. Департаменту судової роботи та експертного забезпечення правосуддя (Олійник О.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра  Янчука А.В.

Міністр

Павло ПетренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
03.03.2015 № 301/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 березня 2015 р.
за № 249/26694

ПОЛОЖЕННЯ
про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів

I. Загальні положення

Це Положення відповідно до статей 10, 14, 16, 17 та 21 Закону України «Про судову експертизу» визначає:

організаційні засади, завдання та порядок діяльності Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України (далі - ЦЕКК);

організаційні засади, завдання та порядок діяльності експертно-кваліфікаційних комісій, які діють у науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - ЕКК);

порядок підготовки та стажування фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта;

порядок проведення атестації з метою присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта в ЦЕКК та ЕКК;

порядок видачі свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, його дубліката, переоформлення та анулювання свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта;

порядок розгляду питань дисциплінарної відповідальності судових експертів.

II. Організаційні засади, завдання та порядок діяльності Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України

1. ЦЕКК є колегіальним органом, що діє при Міністерстві юстиції України.

2. Основними завданнями ЦЕКК є:

1) визначення умов проходження підготовки фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта, затвердження програм навчання (стажування), за якими здійснюється підготовка фахівців;

2) проведення атестації з метою визначення рівня професійної підготовленості фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та мають намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта;

3) розгляд питань дисциплінарної відповідальності судових експертів, що не є працівниками державних спеціалізованих експертних установ;

{Підпункт 3 пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 82/5 від 10.01.2019}

4) розгляд питань щодо анулювання свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, виданого судовим експертам, які не є працівниками державних спеціалізованих установ.

{Пункт 2 розділу II доповнено новим підпунктом 4 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 82/5 від 10.01.2019}

3. Склад ЦЕКК формується з постійних і змінних членів комісії.

4. Постійний склад ЦЕКК затверджується наказом Міністерства юстиції України.

До постійного складу ЦЕКК входять голова, заступники голови, представники Міністерства юстиції України, фахівці з процесуальних питань судової експертизи та секретар.

Голова комісії організовує роботу комісії, розподіляє обов’язки між її членами. У разі відсутності голови ЦЕКК його обов’язки виконує заступник голови ЦЕКК.

5. Змінний склад затверджується головою ЦЕКК.

До змінного складу ЦЕКК входять найбільш досвідчені фахівці науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - НДУСЕ), які мають кваліфікацію судового експерта та стаж практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років.

До змінного складу ЦЕКК можуть входити фахівці наукових установ і навчальних закладів інших державних органів, судові експерти, які не є працівниками державних спеціалізованих установ судових експертиз та мають стаж практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (за їх згодою).

6. Члени ЦЕКК на час її роботи звільняються від виконання своїх службових обов’язків зі збереженням середнього заробітку за місцем основної роботи.

7. Організаційне забезпечення діяльності ЦЕКК здійснюється структурним підрозділом Міністерства юстиції, на який покладено функції організаційно-управлінського забезпечення судово-експертної діяльності (далі - Структурний підрозділ Мін’юсту).

Підготовка матеріалів для розгляду ЦЕКК забезпечується секретарем ЦЕКК.

Участь членів ЦЕКК, які є працівниками НДУСЕ, забезпечується керівництвом цих установ. Інші члени ЦЕКК беруть участь у роботі комісії на громадських засадах за їх згодою.

{Пункт 7 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 82/5 від 10.01.2019}

8. Засідання комісії проводяться за потреби.

9. Засідання ЦЕКК проводить її голова. У разі відсутності голови ЦЕКК засідання ЦЕКК проводить його заступник.

10. Засідання ЦЕКК є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 її постійного складу та не менше двох фахівців зі змінного складу ЦЕКК з тієї експертної спеціальності, з якої комісія розглядає питання про присвоєння та/або підтвердження кваліфікації судового експерта або притягнення до дисциплінарної відповідальності.

11. Особа, яка підлягає атестації, до початку атестації має право заявити відвід члену комісії, якщо вона має сумнів у його об’єктивності.

За наявності обставин, які можуть вплинути на об’єктивність та неупередженість члена ЦЕКК, він зобов’язаний заявити самовідвід.

Питання про заявлений відвід (самовідвід) вирішується іншими членами ЦЕКК відкритим голосуванням без участі члена ЦЕКК, щодо якого вирішується питання відводу (самовідводу).

12. ЦЕКК за результатами розгляду питань визначення умов проходження підготовки фахівців та результатів атестації приймає рішення, форма якого наведена у додатку 1 до цього Положення, простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

{Пункт 12 розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства юстиції № 767/5 від 18.03.2016}

13. У разі потреби можуть проводитись виїзні засідання ЦЕКК, організація яких здійснюється на базі НДУСЕ.

14. ЦЕКК має печатку, зразок та опис якої наведено у додатку 2 до цього Положення.

{Пункт 14 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 82/5 від 10.01.2019}

III. Організаційні засади, завдання та порядок діяльності експертно-кваліфікаційних комісій, які діють у науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції України

1. Основними завданнями ЕКК є:

1) визначення рівня професійної підготовленості працівників НДУСЕ шляхом їх атестації з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта та/або кваліфікаційного класу;

2) розгляд питань дисциплінарної відповідальності судових експертів НДУСЕ;

{Підпункт 2 пункту 1 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 82/5 від 10.01.2019}

3) розгляд питань щодо анулювання свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, виданого працівнику НДУСЕ.

{Пункт 1 розділу III доповнено новим підпунктом 3 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 82/5 від 10.01.2019}

2. Атестація судових експертів з метою присвоєння кваліфікаційного класу судового експерта проводиться відповідно до Порядку присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30 грудня 2011 року № 3660/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 січня 2012 року за № 2/20315.

3. Склад ЕКК формується з постійних і змінних членів.

4. Постійний склад ЕКК затверджується головою ЦЕКК за поданням керівника НДУСЕ.

До постійного складу ЕКК входять голова, його заступник, секретар, фахівець з процесуальних питань судової експертизи та представник Міністерства юстиції України, який є членом ЦЕКК.

5. Змінний склад затверджується головою ЕКК.

До змінного складу ЕКК входять найбільш досвідчені фахівці, які мають кваліфікацію судового експерта та стаж практичної роботи за спеціальністю не менше п'яти років.

У разі проведення атестації з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта з експертної спеціальності, фахівці з якої відсутні в установі, чи нової експертної спеціальності до змінного складу ЕКК включаються фахівці інших НДУСЕ, досвідчені фахівці відповідної галузі знань наукових установ, навчальних закладів, інших державних органів, які мають стаж практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (за згодою).

{Абзац третій пункту 5 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 82/5 від 10.01.2019}

До участі в засіданні ЕКК запрошуються не менше двох фахівців з тієї експертної спеціальності (кваліфікаційного класу), з якої комісія проводить атестацію з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації (кваліфікаційного класу) судового експерта або розглядає питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності.

6. Організаційне забезпечення діяльності ЕКК, підготовка матеріалів для розгляду комісією, а також ведення діловодства покладаються на секретаря ЕКК.

7. Засідання комісії проводяться за потреби.

8. Засідання ЕКК проводить її голова. У разі відсутності голови ЕКК засідання ЕКК проводить його заступник.

9. Засідання ЕКК є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 її постійного складу та не менше двох фахівців тієї експертної спеціальності, з якої комісія проводить атестацію щодо присвоєння (підтвердження) кваліфікації (кваліфікаційного класу) судового експерта або розглядає питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності.

10. Особа, яка підлягає атестації, до початку атестації має право заявити відвід члену комісії, якщо вона має сумнів у його об’єктивності.

За наявності обставин, які можуть вплинути на об’єктивність та неупередженість члена ЕКК, він зобов’язаний заявити самовідвід.

Питання про заявлений відвід (самовідвід) вирішується іншими членами ЕКК відкритим голосуванням без участі члена ЕКК, щодо якого вирішується питання відводу (самовідводу).

11. ЕКК за результатами атестації приймає рішення, форма якого наведена у додатку 1 до цього Положення, простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

{Пункт 11 розділу IІІ в редакції Наказу Міністерства юстиції № 767/5 від 18.03.2016}

12. Матеріально-технічне, фінансове та інформаційне забезпечення діяльності ЕКК покладається на установи, у яких діють комісії.

13. ЕКК використовує бланк і печатку установи, в якій вона діє.

IV. Порядок підготовки та проходження стажування фахівців, які мають намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта

1. Підготовка (стажування) працівників НДУСЕ, які мають намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта, здійснюється: за програмою підготовки з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи - НДУСЕ або Інститутом права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України; за програмами підготовки з відповідних експертних спеціальностей - НДУСЕ.

{Абзац перший пункту 1 розділу IV в редакції Наказів Міністерства юстиції № 767/5 від 18.03.2016, № 624/5 від 05.03.2018}

Підготовка (стажування) фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та мають намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта, здійснюється: за програмою підготовки з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи - Інститутом права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України; за програмами підготовки з відповідних експертних спеціальностей - НДУСЕ.

{Абзац пункту 1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 624/5 від 05.03.2018}

Програми підготовки (стажування) затверджуються головою ЦЕКК і передбачають проведення лекційних та практичних занять, підготовку проектів висновків та проведення їх рецензування.

{Абзац пункту 1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 767/5 від 18.03.2016}

Організація рецензування проектів (копій) висновків забезпечується НДУСЕ. Рецензування здійснюється судовими експертами, які мають кваліфікацію судового експерта з тієї експертної спеціальності, за якою складено висновок, та не менше ніж трирічний стаж експертної роботи.

2. Мінімальний обсяг програм підготовки (стажування) становить: у разі присвоєння кваліфікації судового експерта - 40 академічних годин (далі - програма № 1); у разі першого підтвердження кваліфікації судового експерта - 32 академічні години (далі - програма № 2); у разі наступних підтверджень кваліфікації судового експерта - 24 академічні години (далі - програма № 3).

3. Фахівець, який має намір вперше отримати кваліфікацію судового експерта, спочатку проходить підготовку за програмою підготовки з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи, а потім за програмами підготовки з відповідних експертних спеціальностей.

Для проходження підготовки (стажування) фахівець подає до відповідної установи заяву про допуск до проходження підготовки (стажування) згідно з додатком 3 до цього Положення; копію диплома про відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів за іншими рівнями вищої освіти з додатками до них) (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта); відомості про відсутність судимості; копії першої, другої сторінок паспорта.

{Пункт 3 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 82/5 від 10.01.2019}

4. Документи для проходження стажування з відповідної(их) експертної(их) спеціальності(ей) з метою підтвердження кваліфікації судового експерта подаються фахівцем до НДУСЕ не пізніше ніж за 30 днів до закінчення терміну дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта.

5. Фахівці, які отримали кваліфікацію судового експерта як працівники НДУСЕ та мають намір здійснювати судово-експертну діяльність самостійно, після звільнення зі штату установи за умови наявності експертного стажу в установі до шести років проходять стажування за програмою № 2; за умови наявності стажу експертної роботи в установі від шести років і більше - за програмою № 3 та атестацію в ЦЕКК відповідно до вимог цього Положення.

6. Стажування фахівців, які припинили судово-експертну діяльність у зв’язку із закінченням строку дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта або свідоцтво яких було анульовано з підстав, визначених підпунктами 1, 5 пункту 14 розділу VI цього Положення, і мають намір підтвердити кваліфікацію судового експерта, здійснюється:

1) за програмою № 3 у разі перерви судово-експертної діяльності до трьох років та наявності експертного стажу не менше шести років;

2) за програмою № 2 у разі перерви судово-експертної діяльності від трьох років і більше.

{Пункт 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 767/5 від 18.03.2016}

7. Фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і мають намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта, за проходження підготовки (стажування) вносять плату до відповідних установ, розмір якої визначається відповідно до кошторису витрат з урахуванням:

{Абзац перший пункту 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 82/5 від 10.01.2019}

1) кількості навчальних годин для проведення лекційних, практичних занять та складання рецензій на проекти (копії) висновків;

2) витрат на відрядження для участі у засіданні ЦЕКК членів комісії;

3) витрат на оплату послуг поштового зв'язку щодо пересилання матеріалів, пов’язаних із присвоєнням (підтвердженням) кваліфікації судового експерта.

8. Розмір плати за проведення занять та складання рецензій визначається відповідно до додатка 16 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410 (із змінами).

9. Розрахунки витрат на відрядження членів ЦЕКК проводяться, виходячи з розміру планованих витрат, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» (із змінами).

Витрати на поштові послуги розраховуються згідно з тарифами, що встановлені законодавством у період підготовки (стажування).

10. Після підготовки (стажування) фахівця, який не є працівником державної спеціалізованої установи, НДУСЕ подає до ЦЕКК заяву, форму якої визначено додатком 4 до цього Положення, про допуск до проходження атестації, а також копію свідоцтва Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України про проходження підготовки (стажування) з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи та довідку про проходження підготовки (стажування) з відповідних експертних спеціальностей, форму якої визначено додатком 5 до цього Положення, до яких додаються:

1) у разі присвоєння кваліфікації судового експерта:

копія диплома про відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів за іншими рівнями вищої освіти з додатками до них);

відомості про відсутність судимості;

копії першої, другої сторінок паспорта;

проекти (копії) не менше трьох висновків з експертних спеціальностей відповідних видів експертиз;

рецензії на проекти (копії) висновків, складені судовими експертами, що не брали участі в підготовці (стажуванні);

дві фотокартки розміром 3 × 4 см;

2) у разі підтвердження кваліфікації судового експерта:

відомості про відсутність судимості;

проекти (копії) не менше трьох висновків з експертних спеціальностей відповідних видів експертиз;

рецензії на проекти (копії) висновків, складені судовими експертами, що не брали участі в підготовці (стажуванні);

дві фотокартки розміром 3 × 4 см.

{Пункт 10 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 82/5 від 10.01.2019}

11. Копія свідоцтва Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України про проходження підготовки (стажування) з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи може бути пред’явлена фахівцем для проходження атестації протягом двох років.

{Пункт 11 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 82/5 від 10.01.2019}

12. Подані до ЦЕКК документи опрацьовуються Структурним підрозділом Мін’юсту та формуються в окрему справу, до якої у разі підтвердження кваліфікації судового експерта додається інформаційна довідка, що містить відомості про результати останньої перевірки діяльності судового експерта та наявність і зміст скарг на судового експерта, що надійшли до Міністерства юстиції України.

Документи, оформлені з порушенням вимог цього Положення, повертаються особі для належного їх оформлення.

Відповідальною за достовірність документів, поданих до ЦЕКК, є особа, щодо якої подано ці документи.

{Пункт 12 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 82/5 від 10.01.2019}

13. Після закінчення підготовки (стажування) працівника НДУСЕ до ЕКК подаються заява про допуск до проходження атестації, подання та характеристика, що підписуються його безпосереднім керівником, до яких додаються:

відомості про відсутність судимості (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта);

проекти (копії) не менше трьох висновків з експертних спеціальностей відповідних видів експертиз;

рецензії на проекти (копії) висновків, складені судовими експертами, що не брали участь в підготовці (стажуванні);

копія свідоцтва Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України (у разі наявності);

фотокартка розміром 3 × 4 см.

На розгляд ЕКК кадрова служба подає матеріали особової справи працівника установи (копія диплома про відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра з додатком до нього та за наявності - копії дипломів за іншими рівнями вищої освіти з додатками до них).

{Пункт 13 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 82/5 від 10.01.2019}

14. Строк розгляду заяв не повинен перевищувати 30 днів з дня їх надходження до комісії. У разі неможливості вирішення порушеного в заяві питання в 30-денний термін строк розгляду заяви може бути продовжений до 45 днів.

Про час проведення засідання комісії заінтересовані особи повідомляються не пізніше ніж за 10 днів.

15. У разі необхідності присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта співробітнику НДУСЕ з експертної спеціальності, фахівці з якої відсутні в установі, він може бути відряджений для підготовки (стажування) до іншої експертної установи. У такому випадку фахівець після проходження підготовки (стажування) проходить атестацію в ЕКК НДУСЕ, де він проходив підготовку (стажування). Рішення ЕКК іншої НДУСЕ, що проводила підготовку та атестацію, надсилається до НДУСЕ, яка направила фахівця на підготовку (стажування), для його затвердження на засіданні ЕКК за основним місцем роботи фахівця.

16. В НДУСЕ (за їх згодою) можуть проходити підготовку (стажування) фахівці, що не є громадянами України, в тому числі працівники експертних установ судових експертиз інших держав. Після проходження підготовки (стажування) в НДУСЕ таким фахівцям видається довідка про проходження підготовки (стажування) з відповідного виду судової експертизи.

V. Проведення атестації з метою присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта в ЦЕКК та ЕКК

1. Для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта працівники НДУСЕ та фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, повинні мати відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра, пройти підготовку (стажування), знати теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи та методичні положення і практику їх застосування за відповідною експертною спеціальністю.

{Пункт 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 82/5 від 10.01.2019}

2. При вирішенні питання комісією щодо відповідності вищої освіти експертній спеціальності, за якою особа має намір отримати кваліфікацію судового експерта, враховується навчальний час з відповідних дисциплін, зазначених у додатку до диплома про вищу освіту.

{Пункт 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 767/5 від 18.03.2016}

3. Кваліфікація судового експерта фахівцям НДУСЕ присвоюється згідно з Переліком видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (додаток 6).

Кваліфікація судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, присвоюється згідно з Переліком видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям, що не працюють у державних спеціалізованих установах (додаток 7).

4. Висококваліфіковані судові експерти, які мають стаж роботи в державних спеціалізованих установах не менше п’яти років, звільнилися з цих установ та на підставі договорів з НДУСЕ здійснюють судово-експертну діяльність, працюючи в інших установах, на підприємствах, в організаціях або перебуваючи на пенсії, можуть бути атестовані ЕКК відповідної НДУСЕ за експертними спеціальностями, визначеними в додатку 6 до цього Положення, крім експертних спеціальностей, визначених у додатку 7 до цього Положення.

{Пункт 4 розділу V в редакції Наказу Міністерства юстиції № 767/5 від 18.03.2016}

5. Атестація здійснюється шляхом проведення кваліфікаційного іспиту.

{Пункт 5 розділу V в редакції Наказу Міністерства юстиції № 767/5 від 18.03.2016}

6. Особі, яка має намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта, може бути відмовлено у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації у разі:

1) визнання її в установленому законодавством порядку недієздатною;

2) наявності судимості;

3) накладання адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення або дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта (протягом року з дня прийняття відповідного рішення);

4) відсутності відповідної вищої освіти;

5) нескладення кваліфікаційного іспиту.

7. Кваліфікаційний іспит проводиться в усній формі шляхом надання відповідей на питання, поставлені в екзаменаційних білетах.

Екзаменаційні білети затверджуються головою комісії.

Екзаменаційні білети для перевірки знань з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи формуються за програмою підготовки з двох питань.

Екзаменаційні білети для перевірки знань з відповідних експертних спеціальностей формуються за відповідними програмами підготовки з трьох питань.

Фахівці, які отримали екзаменаційні білети, здійснюють підготовку до складання іспиту протягом 60 хвилин і не мають права самостійно залишити приміщення, у якому складають кваліфікаційний іспит, до його закінчення, за винятком випадків, що унеможливлюють подальше його складання (погіршення самопочуття тощо).

Під час іспиту особа повинна показати задовільний рівень знань з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи та методичних положень з відповідної експертної спеціальності.

Результат складання кваліфікаційного іспиту оцінюється як «склав» («склала») або «не склав» («не склала») та заноситься до атестаційного листа згідно з додатком 8 до цього Положення.

8. За наслідками атестації комісія приймає одне з таких рішень:

1) про присвоєння кваліфікації судового експерта;

2) про підтвердження раніше присвоєної кваліфікації судового експерта;

3) про відмову в присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта.

9. Особа, щодо якої комісією прийнято рішення про відмову у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта у зв’язку з нескладенням кваліфікаційного іспиту, може повторно пройти атестацію на черговому засіданні комісії.

Особа, щодо якої комісією три рази поспіль прийнято рішення про відмову у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта у зв’язку з нескладенням кваліфікаційного іспиту, до наступного проходження атестації повинна пройти повторну підготовку (стажування) в порядку, передбаченому цим Положенням.

10. Про результати атестації фахівцю повідомляється одразу після проведення атестації.

{Пункт 10 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 767/5 від 18.03.2016}

VІ. Порядок видачі свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, його дубліката, переоформлення та анулювання свідоцтва

1. У разі прийняття комісією рішення про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта особі протягом 10 робочих днів видається свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта з певного виду експертної спеціальності (далі - Свідоцтво) або робиться відмітка у Свідоцтві про продовження терміну його дії.

Зразок та опис свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта наведено у додатку 9 до цього Положення.

2. Свідоцтво підписується головою та секретарем комісії та засвідчується печаткою.

Свідоцтво реєструється в журналі реєстрації виданих свідоцтв про присвоєння кваліфікації судового експерта (далі - Журнал) за формою згідно з додатком 10 до цього Положення. Ведення Журналу покладається на секретаря комісії.

3. Свідоцтво судовому експерту, який не є працівником державної спеціалізованої установи, надсилається рекомендованим листом на поштову адресу, вказану в заяві про допуск до кваліфікаційного іспиту в ЦЕКК.

Свідоцтво може бути видано судовому експерту особисто або його представнику за довіреністю.

4. Строк дії Свідоцтва для працівників НДУСЕ становить п’ять років; для фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ,- три роки.

Строк дії Свідоцтва продовжується після підтвердження експертом кваліфікації. Якщо строк дії Свідоцтва не продовжений, Свідоцтво вважається недійсним.

Строк дії Свідоцтва, виданого судовому експерту, який не є працівником державної спеціалізованої установи і має науковий ступінь за галуззю знань, що відповідає присвоєній йому експертній спеціальності, продовжується рішенням ЦЕКК на підставі розгляду матеріалів перевірки діяльності судового експерта, проведеної територіальними органами Міністерства юстиції України.

{Пункт 4 розділу VI в редакції Наказу Міністерства юстиції № 82/5 від 10.01.2019}

5. Свідоцтво, видане працівнику НДУСЕ, дає право на проведення судових експертиз та експертних досліджень за дорученням керівництва цієї установи.

Використання працівниками НДУСЕ Свідоцтва для проведення судових експертиз чи експертних досліджень на інших підприємствах, в установах та організаціях або особисто поза межами установи забороняється, крім випадків відрядження фахівця для участі у судовому засіданні чи слідчих діях або у складі комісії.

Свідоцтво, видане працівнику НДУСЕ, дійсне за наявності посвідчення співробітника відповідної НДУСЕ. У разі звільнення працівника Свідоцтво вважається недійсним і підлягає анулюванню.

{Пункт 5 розділу VI в редакції Наказу Міністерства юстиції № 82/5 від 10.01.2019}

{Пункт 6 розділу VI виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 82/5 від 10.01.2019}

{Пункт 7 розділу VI виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 82/5 від 10.01.2019}

6. У разі втрати або пошкодження Свідоцтва видається його дублікат.

Дублікат Свідоцтва видається на підставі відомостей державного Реєстру атестованих судових експертів за заявою судового експерта, щодо якого внесено такий запис. При цьому судовий експерт надає письмові пояснення про причини втрати або пошкодження Свідоцтва.

7. Для одержання дубліката Свідоцтва до Міністерства юстиції України або НДУСЕ подається заява про видачу дубліката свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта за формою згідно з додатком 11 до цього Положення, до якої додається повідомлення в засобах масової інформації про втрату Свідоцтва, а у разі пошкодження Свідоцтва додається його оригінал.

8. На дублікаті Свідоцтва у правому верхньому куті проставляється відмітка «Дублікат».

9. Підставою для переоформлення Свідоцтва є зміна прізвища, імені, по батькові особи та назви експертної спеціальності, вказаної у Свідоцтві.

У разі наявності підстави для переоформлення Свідоцтва особа подає до Міністерства юстиції України або НДУСЕ заяву про переоформлення свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта за формою згідно з додатком 12 до цього Положення разом із Свідоцтвом, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або засвідченими у встановленому законодавством порядку їх копіями, що підтверджують зазначені зміни.

10. Дублікат Свідоцтва та переоформлене Свідоцтво видаються не пізніше ніж на десятий робочий день з дня надходження заяви щодо видачі дубліката Свідоцтва або переоформлення Свідоцтва.

11. Дублікат Свідоцтва та переоформлене Свідоцтво надсилаються у порядку, визначеному у пункті 3 цього розділу.

{Пункт 11 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 82/5 від 10.01.2019}

12. Свідоцтво підлягає анулюванню у разі:

1) подання судовим експертом заяви про анулювання Свідоцтва;

2) визнання судового експерта в установленому законом порядку недієздатним;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно судового експерта за вчинення злочину;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення;

5) звільнення працівника з НДУСЕ;

6) накладення на судового експерта дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта;

7) непроходження фахівцем, відносно якого застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді призупинення дії Свідоцтва, протягом встановленого комісією строку повторної атестації;

8) встановлення факту надання недостовірних відомостей для отримання Свідоцтва;

9) смерті судового експерта.

Рішення щодо анулювання Свідоцтва приймається експертно-кваліфікаційною комісією, яка його видала (крім випадків, визначених підпунктами 5, 9 цього пункту).

{Абзац одинадцятий пункту 12 розділу VI в редакції Наказу Міністерства юстиції № 82/5 від 10.01.2019}

Відомості про анулювання Свідоцтва вносяться до державного Реєстру атестованих судових експертів.

{Пункт 12 розділу VI доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 82/5 від 10.01.2019}

Вилучені Свідоцтва знищуються, про що складається акт за підписом голови і секретаря комісії та робиться відмітка в Журналі.

{Пункт 12 розділу VI доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 82/5 від 10.01.2019}

13. У період строку дії Свідоцтва судовий експерт, який не є працівником державної спеціалізованої установи, може тимчасово припинити здійснення судово-експертної діяльності у разі:

тимчасової втрати працездатності;

перебування у соціальній відпустці відповідно до чинного законодавства;

проходження військової служби;

здійснення іншої професійної діяльності, несумісної із судово-експертною діяльністю.

Про тимчасове припинення та поновлення здійснення судово-експертної діяльності судовий експерт, який не є працівником державної спеціалізованої установи, зобов’язаний повідомити Міністерство юстиції України.

Відомості про тимчасове припинення здійснення судово-експертної діяльності та її поновлення вносяться до державного Реєстру атестованих судових експертів за заявою судового експерта, який не є працівником державної спеціалізованої установи.

Здійснення судово-експертної діяльності тимчасово припиняється та поновлюється з дня подання до Міністерства юстиції України відповідної заяви.

На час тимчасового припинення здійснення судово-експертної діяльності строк дії Свідоцтва не продовжується.

У випадку закінчення строку дії Свідоцтва під час тимчасового припинення судово-експертної діяльності строк дії Свідоцтва продовжується після підтвердження у порядку, визначеному цим Положенням, кваліфікації судового експерта.

{Розділ VI доповнено новим пунктом 13 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 82/5 від 10.01.2019}

VІІ. Порядок розгляду питань дисциплінарної відповідальності судових експертів

1. Відповідно до статті 14 Закону України «Про судову експертизу» атестовані судові експерти за порушення вимог законодавства України про судову експертизу та/або методичних вимог під час проведення досліджень можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

2. Підставою для розгляду питань щодо дисциплінарної відповідальності судових експертів ЦЕКК є подання керівника Структурного підрозділу Мін’юсту щодо результатів перевірки інформації про порушення судовим експертом вимог законодавства України про судову експертизу та/або методичних вимог під час проведення досліджень.

{Пункт 2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 82/5 від 10.01.2019}

3. Підставою для розгляду питань щодо дисциплінарної відповідальності судових експертів ЕКК є подання керівництва та керівників структурних підрозділів відповідної НДУСЕ щодо результатів перевірки інформації про порушення судовим експертом вимог законодавства України про судову експертизу та/або методичних вимог під час проведення досліджень.

4. До подання додаються документи, що містять інформацію та свідчать про порушення нормативно-правових актів з питань судової експертизи, методик проведення судових експертиз (рішення суду, ухвали слідчого судді, рецензії на висновки експерта тощо).

5. Рішення про винесення на розгляд комісії питання щодо дисциплінарної відповідальності судового експерта приймається головою комісії.

6. Розгляд питань щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності судових експертів відбувається за участю судового експерта. У разі неявки судового експерта з поважних причин розгляд питання переноситься на чергове засідання комісії. У випадку повторної неявки судового експерта комісія може розглянути питання за його відсутності.

7. До початку розгляду питання щодо дисциплінарної відповідальності судовий експерт має право заявити відвід члену комісії, якщо він вважає, що член комісії заінтересований у результатах розгляду, чи має сумнів у його об’єктивності з інших причин.

Питання про заявлений відвід вирішується іншими членами комісії без участі члена комісії, якому заявлено відвід, відкритим голосуванням. У разі рівності голосів член комісії вважається відведеним.

8. Під час розгляду питання щодо дисциплінарної відповідальності судовий експерт може ознайомлюватися з матеріалами та давати додаткові пояснення.

9. За наслідками розгляду питання щодо дисциплінарної відповідальності судового експерта комісія приймає одне з таких рішень:

1) притягнути судового експерта до дисциплінарної відповідальності та застосувати відповідне дисциплінарне стягнення;

2) не притягувати судового експерта до дисциплінарної відповідальності.

10. Рішення щодо дисциплінарної відповідальності приймається простою більшістю голосів членів комісії.

11. Рішення комісії виноситься за відсутності судового експерта і оголошується одразу після його прийняття.

Повний текст рішення виготовляється протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня оголошення рішення.

Рішення комісії складається з:

1) вступної частини із зазначенням:

дати засідання та номера рішення;

складу комісії;

прізвища та ініціалів судового експерта, стосовно якого розглядалось питання дисциплінарної відповідальності, відомостей про його присутність або відсутність на засіданні;

2) описової частини із зазначенням:

змісту питання, що розглядалось комісією;

переліку документів, що розглядались на засіданні;

результатів перевірки інформації про порушення судовим експертом вимог законодавства України про судову експертизу та/або методичних вимог під час проведення досліджень;

змісту пояснень судового експерта;

3) мотивувальної частини із зазначенням:

встановлених обставин з посиланням на досліджені комісією документи, матеріали та пояснення судового експерта;

мотивів, з яких комісія дійшла висновку щодо притягнення/не притягнення судового експерта до дисциплінарної відповідальності;

нормативно-правових актів та/або методик проведення судових експертиз (методичних рекомендацій), якими керувалася комісія під час прийняття рішення;

4) резолютивної частини із зазначенням:

суті рішення за результатами розгляду із зазначенням дисциплінарного стягнення в разі його застосування;

прізвищ, ініціалів та підписів членів комісії, які брали участь у засіданні.

{Пункт 11 розділу VII в редакції Наказу Міністерства юстиції № 767/5 від 18.03.2016}

12. До судових експертів можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:

1) попередження;

2) призупинення дії Свідоцтва (на строк від 6 місяців і більше);

3) позбавлення кваліфікації судового експерта;

4) пониження кваліфікаційного класу судового експерта (щодо судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України).

13. При обранні виду дисциплінарного стягнення комісія повинна врахувати ступінь тяжкості вчиненого проступку, обставини, за яких вчинено проступок, і результати роботи судового експерта за попередні роки.

14. Позбавлення кваліфікації судового експерта може мати місце внаслідок учинення судовим експертом грубого порушення, що призвело до втрати довіри до нього, чи декількох порушень, які мають систематичний характер.

15. У разі застосування до судового експерта дисциплінарного стягнення у вигляді призупинення дії Свідоцтва (на строк від 6 місяців і більше) комісія зобов’язує судового експерта пройти підготовку (стажування) за відповідними програмами підготовки та повторно пройти атестацію.

16. Свідоцтво вилучається до виконання вказаних зобов’язань.

У разі призупинення дії Свідоцтва за однією із зазначених у ньому експертних спеціальностей, судовому експерту видається нове Свідоцтво, в якому вказуються залишені експертні спеціальності та дата закінчення строку дії, що була вказана в Свідоцтві, яке вилучається.

{Пункт 16 розділу VII доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 767/5 від 18.03.2016}

У разі виконання зобов’язань Свідоцтво повертається експертові без продовження строку дії, на час якого його дію було призупинено.

У випадку непроходження повторної атестації Свідоцтво підлягає анулюванню.

17. У разі застосування до судового експерта дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта Свідоцтво підлягає анулюванню.

18. У разі застосування до судового експерта дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта за однією або декількома з наявних у нього експертних спеціальностей Свідоцтво підлягає анулюванню та видається нове Свідоцтво, в якому зазначаються залишені в нього експертні спеціальності та дата закінчення строку дії, що була вказана в Свідоцтві, яке підлягає анулюванню.

Вилучені Свідоцтва знищуються, про що складається акт за підписом голови і секретаря комісії та робиться відмітка в Журналі.

19. Дисциплінарне стягнення до судових експертів не може бути накладене пізніше п’яти років з дня вчинення проступку.

20. У разі застосування до судового експерта дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта він може пройти підготовку та атестацію з метою присвоєння кваліфікації судового експерта через один рік.

21. Рішення комісії про притягнення до дисциплінарної відповідальності може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.

Директор Департаменту
судової роботи та експертного
забезпечення правосуддяО.М. ОлійникДодаток 1
до Положення
про експертно-кваліфікаційні комісії
та атестацію судових експертів
(пункт 12 розділу ІІ)

РІШЕННЯДодаток 2
до Положення
про експертно-кваліфікаційні комісії
та атестацію судових експертів
(пункт 14 розділу ІІ)

ЗРАЗОК ТА ОПИС
печатки Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України

Печатка Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України має форму правильного кола діаметром 40 мм, краї печатки обрамлено подвійним бортиком шириною 1 мм.

Під подвійним бортиком зліва направо розміщується напис «МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ», який закінчується п’ятикутною зірочкою.

У центрі печатки розміщується текст «Центральна експертно-кваліфікаційна комісія», який обрамляється колом діаметром 22 мм (товщина лінії - 0,1 мм).Додаток 3
до Положення
про експертно-кваліфікаційні комісії
та атестацію судових експертів
(пункт 3 розділу ІV)

ЗАЯВА

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 82/5 від 10.01.2019}


Додаток 4
до Положення
про експертно-кваліфікаційні комісії
та атестацію судових експертів
(пункт 10 розділу ІV)

ЗАЯВА


Додаток 5
до Положення
про експертно-кваліфікаційні комісії
та атестацію судових експертів
(пункт 10 розділу ІV)

ДОВІДКАДодаток 6
до Положення
про експертно-кваліфікаційні комісії
та атестацію судових експертів
(пункт 3 розділу V)

ПЕРЕЛІК
видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України

№ з/п

Види та підвиди судових експертиз

Індекси експертних спеціальностей

Види експертних спеціальностей

1

Почеркознавча та лінгвістична

1.1

Дослідження почерку і підписів

1.2

Лінгвістичне дослідження писемного мовлення

2

Технічна експертиза документів

2.1

Дослідження реквізитів документів

2.2

Дослідження матеріалів документів

2.3

Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів

3

Експертиза зброї

3.1

Балістичне дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї

3.2

Балістичне дослідження слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин пострілу

3.3

Дослідження холодної зброї

3.4

Дослідження зброї з некінетичним принципом ураження

3.5

Дослідження гранатометів

3.6

Дослідження артилерійської та ракетної зброї

4

Трасологічна

4.1

Дослідження слідів людини та слідів тварини

4.2

Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами

4.3

Криміналістичне дослідження транспортних засобів

4.4

Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків

4.6

Дактилоскопічні дослідження

5

Вибухово-технічна

5.1

Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу

5.2

Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху

5.4

Дослідження обставин і механізму техногенних вибухів

6

Фототехнічна, портретна та голографічних зображень

6.1

Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення

6.2

Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями

6.3

Дослідження голографічних захисних зображень та їх елементів

7

Відео-, звукозапису

7.1

Технічне дослідження матеріалів та засобів відео-, звукозапису

7.2

Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ

7.3

Лінгвістичне дослідження усного мовлення

8

Матеріалів, речовин та виробів

8.1

Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить

8.2

Дослідження полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них

8.3

Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них

8.4

Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів

8.5

Дослідження скла, кераміки та виробів з них

8.6

Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

8.7

Дослідження спиртовмісних сумішей

8.8

Дослідження ґрунтів

8.9

Дослідження металів і сплавів та виробів з них

8.10

Дослідження наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі

8.10.1

Дослідження наявності пестицидів у навколишньому середовищі

8.11

Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин

8.12

Дослідження харчових продуктів

8.13

Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин

9

Біологічна

9.1

Дослідження об'єктів рослинного походження

9.2

Дослідження об'єктів тваринного походження

10

Інженерно-транспортна

10.1

Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод

10.2

Дослідження технічного стану транспортних засобів

10.3

Дослідження деталей транспортних засобів

10.4

Транспортно-трасологічні дослідження

11

Безпеки життєдіяльності

10.5

Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці

12

Будівельно-технічна

10.6

Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів

13

Земельно-технічна

10.7

Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками

14

Пожежно-технічна

10.8

Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки

15

Комп'ютерно-технічна

10.9

Дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів

16

Оціночно-будівельна

10.10

Визначення оціночної вартості будівельних об'єктів та споруд

17

Залізнично-транспортна

10.11

Дослідження обставин та механізму залізнично-транспортної пригоди

10.12

Дослідження технічного стану рухомого складу залізничного транспорту

10.13.1

Дослідження інженерного обладнання верхньої будови колії

10.13.2

Дослідження інженерного обладнання нижньої будови колії

18

Оціночно-земельна

10.14

Оцінка земельних ділянок

19

Гірничотехнічна

10.15

Дослідження причин та наслідків надзвичайних подій у гірничій промисловості та в підземних умовах

20

Дорожньо-технічна

10.16

Дорожньо-технічні дослідження

21

Телекомунікаційна

10.17

Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів

22

Електротехнічна

10.18

Дослідження технічної експлуатації електроустаткування

23

Інженерно-екологічна

10.19

Дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних джерел на об'єкти довкілля

24

Експертиза з питань землеустрою

10.20

Дослідження з питань землеустрою

25

Електротранспортна експертиза

10.21

Дослідження міського електричного транспорту

26

Експертиза технічного стану ліфтів

10.22

Дослідження технічного стану ліфтів та умов їх безпечної експлуатації

27

Економічна

11.1

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

11.2

Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

11.3

Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

28

Товарознавча

12.1

Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів

29

Транспортно-товарознавча

12.2

Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу

12.3

Оцінка судноплавних засобів

12.4

Оцінка літальних апаратів

30

Експертиза військового майна

12.5

Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння

31

Експертиза у сфері інтелектуальної власності

31.1

Літературних і художніх творів

13.1.1

Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами, та інші

13.1.2

Дослідження, пов'язані з комп'ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)

31.2

Фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення

13.2

Дослідження, пов'язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення

31.3

Винаходів і корисних моделей

13.3

Дослідження, пов'язані із винаходами і корисними моделями

31.4

Промислових зразків

13.4

Дослідження, пов'язані з промисловими зразками

31.5

Сортів рослин

13.5.1

Дослідження, пов'язані із сортами рослин

31.6

Комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень

13.6

Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями

31.7

Комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій

13.8

Дослідження, пов'язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями

31.8

Економічна у сфері інтелектуальної власності

13.9

Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності

32

Психологічна

14.1

Психологічні дослідження

33

Мистецтвознавча

15.1

Мистецтвознавчі дослідження

34

Військова

16.1

Військові дослідження

35

Гемологічна експертиза

17.1.1

Дослідження дорогоцінного каміння

17.1.2

Дослідження діамантів

17.1.3

Дослідження дорогоцінного каміння органогенного походження

17.1.4

Дослідження напівдорогоцінного каміння

17.1.5

Дослідження декоративного каміння

36

Ветеринарна

18.1

Ветеринарні дослідження

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 767/5 від 18.03.2016; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 82/5 від 10.01.2019}


Додаток 7
до Положення
про експертно-кваліфікаційні комісії
та атестацію судових експертів
(пункт 3 розділу V)

ПЕРЕЛІК
видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям, що не працюють у державних спеціалізованих установах

№ з/п

Види та підвиди судових експертиз

Індекси експертних спеціальностей

Види експертних спеціальностей

1

Інженерно-транспортна

10.1

Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод

10.2

Дослідження технічного стану транспортних засобів

10.3

Дослідження деталей транспортних засобів

10.4

Транспортно-трасологічні дослідження

2

Безпеки життєдіяльності

10.5

Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці

3

Будівельно-технічна

10.6

Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів

4

Земельно-технічна

10.7

Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками

5

Пожежно-технічна

10.8

Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки

6

Оціночно-будівельна

10.10

Визначення оціночної вартості будівельних об'єктів та споруд

7

Залізнично-транспортна

10.11

Дослідження обставин та механізму залізнично-транспортної пригоди

10.12

Дослідження технічного стану рухомого складу залізничного транспорту

10.13.1

Дослідження інженерного обладнання верхньої будови колії

10.13.2

Дослідження інженерного обладнання нижньої будови колії

8

Оціночно-земельна

10.14

Оцінка земельних ділянок

9

Гірничотехнічна

10.15

Дослідження причин та наслідків надзвичайних подій у гірничій промисловості та в підземних умовах

10

Дорожньо-технічна

10.16

Дорожньо-технічні дослідження

11

Електротехнічна

10.18

Дослідження технічної експлуатації електроустаткування

12

Інженерно-екологічна

10.19

Дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних джерел на об'єкти довкілля

13

Економічна

11.1

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

11.2

Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

11.3

Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

14

Товарознавча

12.1

Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів

15

Транспортно-товарознавча

12.2

Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу

12.3

Оцінка судноплавних засобів

12.4

Оцінка літальних апаратів

16

Експертиза у сфері інтелектуальної власності

16.1

Літературних і художніх творів

13.1.1

Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами, та інші

13.1.2

Дослідження, пов'язані з комп'ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)

16.2

Фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення

13.2

Дослідження, пов'язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення

16.3

Винаходів і корисних моделей

13.3

Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями

16.4

Промислових зразків

13.4

Дослідження, пов'язані з промисловими зразками

16.5

Сортів рослин

13.5.1

Дослідження, пов'язані із сортами рослин

16.6

Комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень

13.6

Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями

16.7

Комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій

13.8

Дослідження, пов'язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями

16.8

Економічна у сфері інтелектуальної власності

13.9

Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності

17

Мистецтвознавча

15.1

Мистецтвознавчі дослідження

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 767/5 від 18.03.2016; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 82/5 від 10.01.2019}


Додаток 8
до Положення
про експертно-кваліфікаційні комісії
та атестацію судових експертів
(пункт 7 розділу V)

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 767/5 від 18.03.2016; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 82/5 від 10.01.2019}


Додаток 9
до Положення
про експертно-кваліфікаційні комісії
та атестацію судових експертів
(пункт 1 розділу VI)

ЗРАЗОК ТА ОПИС
свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експертаДодаток 10
до Положення
про експертно-кваліфікаційні комісії
та атестацію судових експертів
(пункт 2 розділу VI)

ЖУРНАЛ
реєстрації виданих свідоцтв про присвоєння кваліфікації судового експерта

№ з/п

Номер свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта

Прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видано свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта

Дата і номер рішення експертно-кваліфікаційної комісії із зазначенням змісту рішення

Індекс експертної спеціальності, за якою видане свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта

Дата отримання свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта або реквізити листа, яким воно направлено особі

Прізвище, ім’я, по батькові та підпис особи, яка отримала свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

{Додаток 10 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 82/5 від 10.01.2019}


Додаток 11
до Положення
про експертно-кваліфікаційні комісії
та атестацію судових експертів
(пункт 7 розділу VI)

ЗАЯВА
про видачу дубліката свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта

{Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 82/5 від 10.01.2019}


Додаток 12
до Положення
про експертно-кваліфікаційні комісії
та атестацію судових експертів
(пункт 9 розділу VI)

ЗАЯВА
про переоформлення свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта

{Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 82/5 від 10.01.2019}вгору