Документ z0248-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.07.2019, підстава - z0610-19

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.02.2004 N 120
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2004 р.
за N 248/8847
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки
N 739 ( z0610-19 ) від 28.05.2019 }
Про назви, печатки, штампи, вивіски
загальноосвітніх навчальних закладів

З метою впорядкування застосування назв загальноосвітніх
навчальних закладів відповідно до статті 18 Закону України "Про
освіту" ( 1060-12 ), статей 9, 10 Закону України "Про загальну
середню освіту" ( 651-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зразки написів назв загальноосвітніх навчальних
закладів державної, комунальної та приватної форм власності на
печатках, вивісках, штампах (додаються).
2. Затвердити описи печаток, штампів і вивісок (додаються)
( z0249-04 ).
3. Уповноваженим органам загальноосвітніх навчальних закладів
упорядкувати написи в печатках, штампах, вивісках загальноосвітніх
навчальних закладів щодо їх назв з урахуванням вимог цього наказу
до 31.12.2004.
4. Скасувати наказ Міністерства освіти України від 22.05.2000
N 434 ( v0434290-00 ) "Про печатки, штампи і вивіски
загальноосвітніх навчальних закладів", наказ Міністерства освіти і
науки України від 31.12.2003 N 875 ( v0875290-03 ) "Про назви
загальноосвітніх навчальних закладів".
5. Опублікувати наказ в "Інформаційному збірнику Міністерства
освіти і науки України" та розташувати на веб-сайті МОН.
6. Департаменту адміністративно-господарської роботи
(Ханюк В.А.) зробити відмітку про скасування наказу Міністерства
освіти України "Про печатки, штампи і вивіски загальноосвітніх
навчальних закладів" від 22.05.2000 N 434 ( v0434290-00 ) та
наказу Міністерства освіти і науки України "Про назви
загальноосвітніх навчальних закладів" від 31.12.2003 N 875
( v0875290-03 ), переданих на зберігання до архіву.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра В.О.Огнев'юка.
Міністр В.Г.Кремень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
17.02.2004 N 120
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2004 р.
за N 248/8847

ЗРАЗКИ
написів назв загальноосвітніх навчальних
закладів державної, комунальної та приватної
форм власності на печатках, вивісках, штампах

------------------------------------------------------------------ | Тип закладу | Приклади написів назв | Відповідні | | | | освітні рівні| |-------------------------+-----------------------+--------------| |Початкова |Зеленівська | Початкова | |загальноосвітня школа |загальноосвітня школа | загальна | | |I ступеня Зеленівської | освіта | | |селищної ради | 1-4 класи | | |Кіцманського району | | | |Чернівецької області | | | |-----------------------| | | |Балаклійська | | | |загальноосвітня школа | | | |I ступеня Балаклійської| | | |міської ради | | | |Харківської області | | |-------------------------+-----------------------+--------------| |Основна |Баранівська | Базова | |загальноосвітня школа |загальноосвітня школа | загальна | | |I-II ступенів N 2 | освіта | | |Баранівської районної | 1-9 класи | | |ради Житомирської | або 5-9 класи| | |області | | | |-----------------------| | | |Баранівська | | | |загальноосвітня школа | | | |II ступеня N 2 | | | |Баранівської районної | | | |ради Житомирської | | | |області | | |-------------------------+-----------------------+--------------| |Старша |Кіровоградська |Повна загальна| |загальноосвітня школа |загальноосвітня школа |середня освіта| | |III ступеня | 10-11 (12) | | |Кіровоградської міської| класи | | |ради Кіровоградської | | | |області | | |-------------------------+-----------------------+--------------| |Середня |Одеська загальноосвітня|Повна загальна| |загальноосвітня школа |приватна школа I-III |середня освіта| | |ступенів N 1 | 1-11 (12) | | |"Універсал" Одеської | класи або | | |області | 5-11 (12) | | |-----------------------| класи | | |Іванопільська | | | |загальноосвітня школа | | | |II-III ступенів | | | |Костянтинівської | | | |районної ради Донецької| | | |області | | |-------------------------+-----------------------+--------------| |Загальноосвітня |Перечинська | Початкова | |школа-інтернат |загальноосвітня | загальна, | | |школа-інтернат I-III | базова | | |ступенів Перечинської | загальна, | | |міської ради |повна загальна| | |Закарпатської області |середня освіта| |-------------------------+-----------------------+--------------| |Вечірня (змінна) школа |Маріупольська вечірня | Базова | | |(змінна) школа N 6 | загальна, | | |Маріупольської міської |повна загальна| | |ради Запорізької |середня освіта| | |області | 5-11 (12) | | | | класи або | | | | 10-11 (12) | | | | класи | |-------------------------+-----------------------+--------------| |Спеціалізована школа |Севастопольська | Повна | | |спеціалізована приватна| загальна | | |школа I-III ступенів | середня | | |"Мрія" | освіта | | |-----------------------| 1-11 (12) | | |Севастопольська | класи | | |спеціалізована школа | | | |I-III ступенів "Крок" | | | |Севастопольської | | | |міської ради | | |-------------------------+-----------------------+--------------| |Спеціалізована |Кіровоградська | Повна | |школа-інтернат |спеціалізована | загальна | | |школа-інтернат I-III | середня | | |ступенів N 4 | освіта | | |Кіровоградської | 1-11 (12) | | |обласної ради | класи | |-------------------------+-----------------------+--------------| |Спеціальна |Харківська спеціальна |Відповідно до | |загальноосвітня школа |загальноосвітня школа | постанови | | |N 7 Харківської | Кабінету | | |обласної ради | Міністрів | |-------------------------+-----------------------| України від | |Спеціальна |Глинська спеціальна | 23.04.2003 | |загальноосвітня |загальноосвітня | N 585 | |школа-інтернат |школа-інтернат |( 585-2003-п )| | |Роменського району | "Про | | |Сумської обласної | встановлення | | |ради | строку | | | | навчання у | | | |загальноосвіт-| | | |ніх навчальних| | | | закладах для | | | | дітей, які | | | | потребують | | | | корекції | | | | фізичного та | | | | (або) | | | | розумового | | | | розвитку" | |-------------------------+-----------------------+--------------| |Гімназія |Антрацитівська |Повна загальна| | |гуманітарна гімназія |середня освіта| | |N 1 Антрацитівської | 5-11 (12) | | |міської ради | класи | | |Луганської області | | | | | | |-------------------------+-----------------------+--------------| |Ліцей |Київський |Повна загальна| | |фізико-математичний |середня освіта| | |ліцей Міністерства | 10-11 (12) | | |освіти і науки | класи | | |України | | | |-----------------------| | | |Рівненський | | | |економіко-правовий | | | |ліцей Рівненської | | | |міської ради | | | |Рівненської області | | |-------------------------+-----------------------+--------------| |Колегіум |Донецький естетичний |Повна загальна| | |колегіум N 28 Донецької|середня освіта| | |обласної ради | 10-11 (12) | | | | класи | |-------------------------+-----------------------+--------------| |Загальноосвітня |Красилівська | Початкова | |санаторна |загальноосвітня | загальна, | |школа-інтернат |санаторна | базова | | |школа-інтернат I-III | загальна, | | |ступенів Київської |повна загальна| | |обласної ради |середня освіта| |-------------------------+-----------------------+--------------| |Навчально-виховний |Новодмитрівський | Початкова | |комплекс |навчально-виховний | загальна, | | |комплекс | базова | | |Костянтинівської | загальна, | | |районної ради |повна загальна| | |Донецької області |середня освіта| |-------------------------+-----------------------+--------------| |Школа соціальної |Броварська школа | Початкова | |реабілітації |соціальної | загальна, | | |реабілітації Київської | базова | | |обласної ради | загальна, | | | |повна загальна| | | |середня освіта| |-------------------------+-----------------------+--------------| |Навчально-реабілітаційний|Херсонський | Початкова | |центр |навчально-реабілітацій-| загальна, | | |ний центр N 1 | базова | | |Херсонської міської | загальна, | | |ради |повна загальна| | | |середня освіта| ------------------------------------------------------------------
1. Назви навчальних закладів у таблиці - умовні.
2. У разі делегування органом місцевого самоврядування
відповідних повноважень управління майном місцевим державним
адміністраціям у назві можливе зазначення відповідних державних
адміністрацій.
3. У назвах ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих
шкіл (шкіл-інтернатів) може не вказуватися напрям спеціалізації,
наприклад, естетичний, фізико-математичний, природничій та ін.
4. Напрями спеціалізації (реабілітації) шкіл
(шкіл-інтернатів) зазначаються в установчих документах (статутах)
указаних закладів.
Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти П.Б.Полянськийвгору