Документ z0219-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.12.2017, підстава - z1287-17

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.01.2014  № 104


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 лютого 2014 р.
за № 219/24996

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства молоді та спорту № 3352 від 09.08.2017}

Про затвердження Положення про Всеукраїнську інформаційно-профілактичну акцію “Відповідальність починається з мене”

Відповідно до Указу Президента України від 6 січня 2010 року № 6 “Про деякі заходи щодо сприяння вирішенню актуальних питань молоді”, підпункту 1 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року № 390, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнську інформаційно-профілактичну акцію “Відповідальність починається з мене”, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11 травня 2012 року № 567 “Про затвердження Положення про Всеукраїнську інформаційно-профілактичну акцію “Відповідальність починається з мене”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України  25 травня 2012 року за № 830/21142.

3. Департаменту молодіжної політики та комунікацій (Хохич І.М.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Глущенка С.В.

Міністр молоді
та спорту України


Р.С. Сафіуллін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
21.01.2014 № 104


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 лютого 2014 р.
за № 219/24996

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнську інформаційно-профілактичну акцію “Відповідальність починається з мене”

1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції “Відповідальність починається з мене” (далі - Акція).

2. Акція проводиться щороку з метою пропаганди та утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі.

3. Основними завданнями Акції є:

виявлення фактів порушень чинного законодавства щодо незаконного продажу неповнолітнім алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

обстеження вулиць обласних та районних міст і населених пунктів на предмет наявності зовнішньої реклами алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

здійснення інформаційно-просвітницької роботи (розповсюдження друкованої продукції: плакатів, буклетів, книг, проведення консультацій тощо);

формування відповідального ставлення молоді до свого здоров’я;

стимулювання активної участі місцевих громад у суспільному житті;

залучення рекламодавців та засобів масової інформації до створення та розміщення соціальної реклами;

розвиток партнерських відносин інститутів громадянського суспільства з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, приватними структурами, громадськими організаціями, засобами масової інформації.

Інші завдання, направлені на формування здорового способу життя, можуть розширюватися за ініціативи органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

4. Організаційне забезпечення проведення Акції та підведення її підсумків здійснюється Міністерством молоді та спорту України (далі - Організатор).

Для проведення Акції Організатор має право:

залучати партнерів та спонсорів;

створювати організаційний комітет з підготовки та проведення Акції;

формувати журі з представників центральних органів виконавчої влади, громадських організацій, засобів масової інформації та інших заінтересованих сторін (за згодою), який затверджується відповідним наказом.

5. Цільовою аудиторією Акції є молодь, яка залучається на добровільних засадах до реалізації відповідних заходів (ініціатив) Акції.

6. Акцію проводять структурні підрозділи, що реалізують державну молодіжну політику, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі -   структурні підрозділи) за участю правоохоронних органів, територіальних органів Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів, управлінь охорони здоров’я та інших органів виконавчої влади, на які згідно із Законом України “Про рекламу” покладено контроль за дотриманням вимог законодавства про рекламу, соціальних працівників, засобів масової інформації, громадських організацій та інших заінтересованих сторін (за згодою).

7. Для ефективної підготовки і проведення Акції структурні підрозділи повинні:

внести проведення Акції до річного плану роботи;

підготувати відповідний наказ, робочий план заходів та визначити відповідальну особу, яка буде займатися плануванням, організацією і проведенням Акції;

створити робочу групу;

скласти графіки обстеження вулиць населених пунктів щодо розміщення зовнішньої реклами алкогольних напоїв та тютюнових виробів, торговельних закладів (мегамаркетів, супермаркетів тощо);

взаємодіяти з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, територіальними органами Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів, громадськими організаціями, засобами масової інформації, батьками, вчителями;

за потреби залучати партнерів та спонсорів, створювати координаційні ради.

На сайтах місцевих організаторів Акції щороку відкривається тематичний розділ "Відповідальність починається з мене", на якому розміщуються такі матеріали:

наказ про проведення Акції;

склад робочої групи та контактні дані щодо відповідальної особи за проведення Акції;

план проведення Акції;

запрошення долучитися до проведення Акції;

статті, фоторепортажі, хроніка тощо;

перелік партнерських організацій, залучених до організації та проведення Акції;

підсумки та результати проведення Акції.

8. Під час Акції проводяться:

інформаційні заходи (зокрема створення та розповсюдження соціальної рекламної продукції);

конкурси;

експертні ради, “круглі столи” тощо.

9. Добровольчі ініціативи й соціально значимі дії здійснюються за такими напрямами:

пропаганда здорового способу життя (включаючи питання профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, інших соціально небезпечних явищ тощо);

забезпечення належного контролю реклами алкогольних напоїв та тютюнових виробів на вулицях міст і населених пунктів;

створення та розповсюдження соціальної реклами, зокрема з метою популяризації здорового способу життя;

інформування населення щодо відповідального ставлення до свого здоров’я;

робота з дітьми та молоддю за місцем проживання, активізація діяльності місцевої громади.

Акція проводиться на безоплатній основі, не переслідуючи цілей одержання якого-небудь матеріального або фінансового прибутку.

Фінансування Акції здійснюється за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством.

10. Структурні підрозділи надсилають інформацію про хід проведення Акції до Міністерства молоді та спорту України на паперових та електронних носіях відповідно до форм, наведених у додатках 1, 2 до цього Положення (до 10 липня - за І півріччя; до 10 січня - за рік).

11.  За результатами проведення Акції щороку на основі таємного голосування журі визначаються її найактивніші учасники. Найактивніші учасники Акції можуть бути нагороджені спеціальними призами Організатора, журі, благодійних фондів, спонсорів тощо.

Директор департаменту
молодіжної політики
та комунікаційІ.М. Хохич
Додаток 1
до Положення про Всеукраїнську інформаційно-профілактичну акцію
“Відповідальність починається з мене”
(пункт 10)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо порушення норм чинного законодавства у сфері продажу алкогольних напоїв неповнолітні
у _______________ області

Кількість обстежених торговельних закладів, які продають алкогольні напої та тютюнові вироби

Виявлено випадків порушень продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам віком до 18 років

Затримано неповнолітніх осіб віком від 16 до 18 років

Складено адміністративних протоколів

Притягнено до відповідальності посадових осіб

Кількість задіяних під час проведення акції працівників органів виконавчої влади (в тому числі працівників правоохоронних органів та соціальних працівників)

Кількість задіяних під час проведення акцій громадських організаційДодаток 2
до Положення про Всеукраїнську інформаційно-профілактичну акцію
“Відповідальність починається з мене”
(пункт 10)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо дотримання норм Закону України “Про рекламу”
у _______________ області

Кількість обстежених місць щодо розміщення зовнішньої реклами

Виявлені невідповідності зовнішньої реклами до діючих норм Закону України “Про рекламу”

Вжиті заходи (складено актів, направлено скарг, листів тощо до компетентних органів для вирішення питань по суті)

Кількість розміщень соціальної реклами

у тому числі

Кількість задіяних під час проведення акції працівників органів виконавчої влади (у тому числі працівників правоохоронних органів та соціальних працівників)

Кількість задіяних під час проведення акцій громадських організацій

зовнішньої реклами

розташованої на відкритій місцевості

розташованої на зовнішніх поверхнях будинків

розташованої на елементах вуличного обладнання

розташованої над проїжджою частиною вулиць і дорігвгору