Документ z0216-99, поточна редакція — Редакція від 04.05.2007, підстава - z0576-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
N 38 від 05.02.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
7 квітня 1999 р.
за N 216/3509

Про затвердження Положення про порядок
забезпечення житловими приміщеннями осіб
рядового і начальницького складу та працівників
органів і підрозділів цивільного захисту МНС України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
N 304 ( z0576-07 ) від 04.05.2007 }

{ У тексті Наказу, Положення та додатків до нього слова
"військовослужбовці", "службовці", "військовослужбовці
Цивільної оборони України", "військовослужбовці дійсної
служби Цивільної оборони України", "військовослужбовці та
службовці Цивільної оборони України", "військова
частина", "військова частина Цивільної оборони України",
"військова служба", "військові навчальні заклади",
"військові містечка", "прописки" у всіх відмінках і
формах числа замінено відповідно словами "особи рядового
та начальницького складу МНС України", "працівники",
"особи рядового та начальницького складу органів і
підрозділів цивільного захисту МНС України", "особи
рядового і начальницького складу та працівники органів і
підрозділів цивільного захисту МНС України", "орган
(підрозділ) цивільного захисту МНС України", "служба
цивільного захисту МНС України", "навчальні заклади
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади з питань цивільного захисту", "колишні військові
містечка", "реєстрації" у відповідному відмінку і
формі числа згідно з Наказом Міністерства з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи N 304 ( z0576-07 )
від 04.05.2007 }

З урахуванням висновків Кабінету Міністрів України від
25.12.98 N інд.33 до листа МНС України від 01.12.98 N 01-5717/18
"Про розробку Положення про забезпечення житлом
військовослужбовців, членів їх сімей та службовців МНС України", з
метою удосконалення порядку обліку осіб рядового і начальницького
складу та працівники органів і підрозділів цивільного захисту МНС
України, які потребують поліпшення житлових умов, та надання їм
житлових приміщень Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок забезпечення житловими
приміщеннями осіб рядового і начальницького складу та працівників
органів і підрозділів цивільного захисту МНС України, що
додається. 2. Начальнику управління капітального будівництва та
забезпечення житлом Мішуровському О.М. забезпечити державну
реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України. 3. Начальнику управління справами Дяченко Г.П. в 10-денний
термін після реєстрації цього наказу забезпечити його тиражування
та відправку Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям. 4. Заступникам Міністра, начальникам структурних підрозділів
центрального апарату міністерства, начальникам територіальних
органів управління, командирам з'єднань і органів (підрозділів)
цивільного захисту МНС України, начальникам навчальних закладів
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з
питань цивільного захисту: керуватися у службовій діяльності вимогами житлового
законодавства та Положенням, зазначеним у пункті 1 цього наказу; сприяти справедливому, раціональному та гласному розподілу
житлової площі; попереджувати і своєчасно виявляти порушення чинного
законодавства з житлових питань, винних притягувати до
відповідальності. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Потіху В.М.
Міністр В.М.Кальченко
Затверджено
Наказ Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської
катастрофи 05.02.99 N 38

Положення
про порядок забезпечення житловими приміщеннями
осіб рядового і начальницького складу та працівників органів
і підрозділів цивільного захисту МНС України

1. Загальні положення 1.1. Це Положення розроблено на підставі вимог чинного
житлового законодавства України, з урахуванням особливостей
квартирного обліку осіб рядового та начальницького складу органів
і підрозділів цивільного захисту МНС України. Воно встановлює
порядок забезпечення житловими приміщеннями осіб рядового та
начальницького складу і працівників органів та підрозділів
цивільного захисту МНС України, які перебувають на обліку осіб, що
потребують поліпшення житлових умов, в органах і підрозділах
цивільного захисту МНС України. Вищезазначена категорія осіб (разом з членами їхніх сімей),
які проходять службу (працюють) у формуваннях, органах
(підрозділах) цивільного захисту, установах спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
цивільного захисту (далі - орган (підрозділ) цивільного захисту),
забезпечуються житлом за рахунок державних фондів, зокрема шляхом: власного житлового будівництва; пайової участі в житловому будівництві; будівництва (придбання) житла за рахунок інвесторів. Джерелами фінансування житлового будівництва для органів
(підрозділів) цивільного захисту є централізовані капітальні
вкладення, кошти інвесторів. { Підпункт 1.1 пункту 1 в редакції Наказу Міністерства з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи N 304 ( z0576-07 ) від 04.05.2007 }
1.2. Управління капітального будівництва та забезпечення
житлом (далі - УКБ) МНС України щорічно готує відповідні
пропозиції Міністру щодо розподілу державних капітальних вкладень
на житлове будівництво пропорційно до числа осіб, які перебувають
у черзі на одержання житлових приміщень, з урахуванням терміну їх
перебування на квартирному обліку та проведеного забезпечення
житлових приміщень у минулий період. 1.3. Особи рядового та начальницького складу МНС України,
направлені на навчання до навчальних закладів спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
цивільного захисту з вилученням зі списків органів (підрозділів)
цивільного захисту МНС України, забезпечуються на час навчання
житловою площею в гуртожитках. По закінченні навчання житлова
площа, яку вони займали, підлягає звільненню у двомісячний термін. За ними на весь період навчання зберігається житлова площа
або черга на її отримання за місцем попередньої служби. 1.4. Військовослужбовці військ Цивільної оборони України,
звільнені із військової служби в запас або у відставку за віком,
станом здоров'я, а також у зв'язку із реформуванням, скороченням
штатів або проведенням інших організаційних заходів, які
залишились на обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов,
в органах і підрозділах цивільного захисту, забезпечуються
житловими приміщеннями у порядку, визначеному цим Положенням.
{ Пункт 1 доповнено підпунктом 1.4 згідно з Наказом Міністерства з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи N 304 ( z0576-07 ) від
04.05.2007 }
2. Квартирний облік 2.1. Особи рядового та начальницького складу МНС України
(працівники), які потребують поліпшення житлових умов згідно з
чинним житловим законодавством, мають право бути прийнятими на
квартирний облік та одержати в користування житлове приміщення
(окрему квартиру на сім'ю) відповідно до чинного законодавства. 2.2. Особи рядового та начальницького складу органів і
підрозділів цивільного захисту МНС України (працівники) беруться
на квартирний облік за рішенням житлової комісії органу
(підрозділу) цивільного захисту МНС України, затвердженим
командиром органу (підрозділу) цивільного захисту МНС України. На
засіданні комісії має право бути присутньою особа рядового та
начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту МНС
України (працівник), щодо якого вирішується питання взяття на
квартирний облік. У рішенні вказуються дата взяття на облік, склад сім'ї,
підстави для взяття на облік, вид черги на надання житлових
приміщень (на загальних підставах, першочергово, позачергово), а в
разі відмови у взятті на облік - підстави відмови. Датою взяття на квартирний облік уважається день, коли було
ухвалено рішення житловою комісією органу (підрозділу) цивільного
захисту МНС України про взяття на квартирний облік. Списки осіб рядового та начальницького складу МНС України
(працівників), яких взято на квартирний облік, та окремі списки
осіб, які користуються правом першочергового та позачергового
(додатки 1, 2) одержання житлових приміщень, мають бути вивішені
для загалу. 2.3. На квартирний облік беруться зазначені в пункті 1.1
цього Положення категорії осіб, які потребують поліпшення житлових
умов і постійно проживають, а також прописані в даному населеному
пункті (колишньому військовому містечку). Визначена тривалість часу реєстрації не розповсюджується на
осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів
цивільного захисту МНС України у зв'язку з особливостями служби
цивільного захисту МНС України, пов'язаними з частими змінами
місця проживання. Особи рядового та начальницького складу органів і підрозділів
цивільного захисту МНС України, які перебувають на квартирному
обліку, при переміщенні по службі з дня набрання чинності цим
положенням, беруться (якщо при цьому їх переміщення пов'язане з
переїздом до іншого гарнізону) на квартирний облік за новим місцем
служби разом з членами їхніх сімей на загальних підставах зі
збереженням попереднього часу перебування на квартирному обліку за
останнім місцем служби, а також якщо вони перебувають у списках на
першочергове та позачергове одержання житлових приміщень.
Перебування осіб рядового та начальницького складу органів і
підрозділів цивільного захисту МНС України на квартирному обліку
за останнім місцем служби, а також у списках осіб, що користуються
правом першочергового та позачергового одержання житлових
приміщень, підтверджується довідкою, виданою командиром органу
(підрозділу) цивільного захисту МНС України. Дія цього пункту
настає з дня набрання чинності наказом. 2.4. Особи рядового та начальницького складу МНС України, які
перебували на квартирному обліку за місцем служби і переведені по
службі до іншого органу (підрозділу) цивільного захисту МНС
України, відомства в тому ж населеному пункті, беруться на облік
за новим місцем служби зі збереженням попереднього часу
перебування на обліку та в списках осіб, які користуються правом
пільгового одержання житлової площі. При цьому подається на нове
місце обліку оригінал квартирної справи, яка перезатверджується в
місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого
самоврядування. 2.5. Відповідно до частини 3 статті 58 Закону України "Про
правові засади цивільного захисту" ( 1859-15 ) особам рядового і
начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту МНС
України до одержання житлового приміщення для постійного
проживання надаються службові житлові приміщення або житлова площа
в гуртожитку. У разі відсутності в органів і підрозділів
цивільного захисту МНС такого житла відповідний орган чи підрозділ
цивільного захисту МНС тимчасово орендує житло для забезпечення
ним осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів
цивільного захисту МНС або за бажанням цих осіб виплачує їм
грошову компенсацію за піднайом (найом, оренду) житлового
приміщення в порядку, розмірі та на умовах, які визначаються
Кабінетом Міністрів України. За ними зберігається право на житлову
площу, яку вони займали до вступу на службу цивільного захисту.
Вони не можуть бути виключені із списків громадян, взятих на
квартирний облік. При продовженні служби понад п'ять років
забезпечення зазначених осіб житловими приміщеннями за місцем
служби проводиться на загальних підставах. { Підпункт 2.5 пункту 2
в редакції Наказу Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
N 304 ( z0576-07 ) від 04.05.2007 } 2.6. Особа рядового та начальницького складу МНС України
(працівник), який має підстави бути визнаним таким, що потребує
поліпшення житлових умов, формує квартирну справу; якщо за
попереднім місцем служби він перебував на квартобліку, то справа
надсилається поштою до органу (підрозділу) цивільного захисту МНС
України за новим місцем служби. Одночасно за новим місцем служби
подається рапорт (додаток 3) про взяття на квартирний облік. До рапорту, долученого до квартирної справи, додаються: 1. Довідка-заява (додаток 4), підписана повнолітніми членами
сім'ї, які разом проживають, мають право на самостійне одержання
житлових приміщень та бажають стати на квартирний облік разом із
заявником. 2. Довідка (оригінал) з місця проживання про склад сім'ї і
реєстрацію, яку видає житлово-експлуатаційна контора (далі - ЖЕК)
або квартирно-експлуатаційна служба (далі - КЕС) (додаток 5). 3. Довідка про склад сім'ї особи рядового та начальницького
складу МНС України згідно з особовою справою. 4. Довідка для осіб рядового та начальницького складу МНС
України про проходження служби (послужний список) згідно з
особистою справою. 5. Довідка про те, чи перебувають члени сім'ї на квартирному
обліку в місцевих органах виконавчої влади. 6. Довідка з місця роботи (або навчання) повнолітніх членів
родини з відміткою про перебування на квартобліку (за відсутності
місця роботи в працездатного члена сім'ї подається завірена
ксерокопія першої і останньої сторінок трудової книжки). 7. Письмове зобов'язання здати житлові приміщення (крім
кооперативного та приватизованого) від членів сім'ї, які мають
самостійне право на одержання житлових приміщень і залишились
проживати в попередній квартирі (отриманій особою рядового та
начальницького складу МНС України за попереднім місцем служби),
завірене начальником ЖЕК (КЕС). 8. Документи, що підтверджують право на пільги при отриманні
житлової площі. 9. Довідка (оригінал) щодо наявності житла за попереднім
місцем служби (проживання). { Абзац одинадцятий підпункту 2.6
пункту 2 в редакції Наказу Міністерства з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи N 304 ( z0576-07 ) від 04.05.2007 } У разі потреби до заяви додаються інші документи на вимогу
командування органу (підрозділу) цивільного захисту МНС України
або житлової комісії.
2.7. Підписаний командиром органу (підрозділу) цивільного
захисту МНС України рапорт заявника про взяття його (з сім'єю) на
квартирний облік реєструється в КЕС у книзі реєстрації рапортів
(додаток 7), яка зберігається як документ суворої звітності. Без
укомплектування квартирної справи документами, зазначеними в
пункті 2.5 цього Положення, рапорт не реєструється. При потребі
перевіряється відповідність зазначених у рапорті та заяві житлових
умов заявника і відображається в акті перевірки житлових умов
(додаток 8). У місячний термін зареєстрований рапорт розглядається на
засіданні житлової комісії органу (підрозділу) цивільного захисту
МНС України та із затвердженням протоколу (керівником) ухвалюється
відповідне рішення. 2.8. На кожну особу рядового та начальницького складу МНС
України (працівника), взяту на квартирний облік, заводиться
облікова квартирна справа. Обліковій справі надається номер
відповідно до номера в книзі обліку осіб, які перебувають у черзі
на одержання житлових приміщень (додаток 9). Облікові квартирні справи зберігаються як документ суворої
звітності за місцем квартирного обліку. Після надання особам
рядового та начальницького складу МНС України (працівникам)
житлових приміщень облікові справи зберігаються не менше 5 років. 2.9. Витяг із протоколу засідання житлової комісії органу
(підрозділу) цивільного захисту МНС України разом із квартирною
справою в 10-денний термін подається на розгляд та затвердження до
центральної житлової комісії Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та в справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи (далі - МНС України), де в місячний
термін приймається рішення. Після затвердження рішення центральною
житловою комісією МНС України секретар житлової комісії органу
(підрозділу) цивільного захисту МНС України подає до квартирних
відділів місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого
самоврядування для затвердження списки осіб, узятих на квартирний
облік (додаток 10). 2.10. При взятті на квартирний облік у колишньому військовому
містечку, що перебуває на балансі МНС України, список осіб, узятих
на квартирний облік, перед затвердженням перевіряється і
підписується командиром. 2.11. Щороку у органах (підрозділах) цивільного захисту МНС
України, де самостійно провадиться квартирний облік, у період з 1
жовтня до 25 грудня відбувається перереєстрація осіб, які
перебувають на квартирному обліку. Це проводиться з поданням
оновлених довідок про склад сім'ї і реєстрацію з місця проживання
(реєстрації) та з місця працевлаштування з перевіркою підстав
перебування на квартирному обліку. 2.12. Особи рядового та начальницького складу МНС України
(працівники) знімаються з квартирного обліку в разі: поліпшення житлових умов, унаслідок чого відпали підстави для
одержання іншого житлового приміщення; переміщення осіб рядового та начальницького складу МНС
України до нового місця служби в інший населений пункт;  звільнення особи рядового та начальницького складу МНС
України з служби цивільного захисту МНС України за власним
бажанням або за порушення дисципліни, правопорядку, через службову
невідповідність; подання відомостей, що не відповідають дійсності, але стали
підставою для взяття на квартирний облік, або про неправомірні дії
службових осіб, які призвели до незаконного взяття на облік; використання особою рядового та начальницького складу МНС
України (працівником) (сім'єю) житлових чеків (на приватизацію
попереднього житла, наданого державою), у разі чого відпало право
на одержання житла в державному фонді.
2.13. Зняття з квартирного обліку та виведення з пільгових
списків осіб, які були необгрунтовано внесені до цих списків або
втратили вказане право, проводиться житловими комісіями органів
(підрозділів) цивільного захисту МНС України, які винесли або
затвердили рішення про зарахування на облік особи рядового та
начальницького складу МНС України (працівника), тобто внесли до
вказаного списку. При розгляді цих питань на засідання житлової комісії
запрошуються зацікавлені особи, про зняття з обліку (вилучення з
пільгової черги) їх у 15-денний термін повідомляють у письмовій
формі. 2.14. У разі смерті особи рядового та начальницького складу
МНС України при проходженні служби, який перебував на квартирному
обліку, за членами його сім'ї, які перебували на обліку разом з
ним, якщо не відпала потреба в житловій площі, зберігається право
подальшого перебування на квартирному обліку та набувається право
першочергового одержання житлових приміщень. 2.15. Контроль за станом квартирного обліку у органах
(підрозділах) цивільного захисту МНС України здійснюється
відповідальними особами (відповідно до посадових обов'язків) та
житловими комісіями.
3. Розподіл та надання житлових приміщень 3.1. Житлові приміщення надаються особам рядового та
начальницького складу МНС України (працівникам), що перебувають на
квартирному обліку, згідно з чергою, яка визначається часом
прийняття на облік або занесенням у списки на пільгове одержання
житлової площі. Винятком можуть бути випадки, передбачені чинним житловим
законодавством. 3.2. Надання житлових приміщень особам рядового та
начальницького складу МНС України проводиться після здачі ними
житлової площі, яку вони займали за попереднім місцем служби (з
поданням відповідної довідки), крім випадків, коли там залишилися
проживати повнолітні члени їхніх сімей та площа відповідає
встановленим нормам. У цьому випадку особі рядового та
начальницького складу МНС України надається житло без урахування
членів сім'ї, які залишилися. 3.3. Уся житлова площа, яка надійшла до МНС України від
будь-якого джерела, розподіляється згідно з чергою між органами
(підрозділами) цивільного захисту МНС України і затверджується
Міністром (при цьому до п'яти відсотків житлової площі, що
надходить до МНС України за рахунок інвестицій, виділяється для
забезпечення житловими приміщеннями працівників). Після виділення
житлової площі на окремий орган (підрозділ) цивільного захисту МНС
України на засіданні житлової комісії проводиться її розподіл
серед осіб рядового та начальницького складу МНС України
(працівників), які перебувають на квартирному обліку. Зазначена
черговість розподілу житлової площі визначається пропорційно до
кількості осіб, які перебувають на квартирному обліку, у
відсотковому відношенні до видів черги, у межах календарного
перебування на квартобліку, з урахуванням попереднього
забезпечення. Рішення житлової комісії органу (підрозділу)
цивільного захисту МНС України розглядається і затверджується
центральною житловою комісією. 3.4. Правом першочергового одержання житлових приміщень, крім
осіб, зазначених у статті 45 Житлового кодексу України,
користуються особи рядового та начальницького складу органів і
підрозділів цивільного захисту МНС України (в тому числі звільнені
в запас), які прослужили 25 і понад календарних років. Перевагою в одержанні житлових приміщень у межах календарного
року користується категорія осіб, які перебувають на квартирному
обліку в списках позачергового одержання житлових приміщень, потім
ті, хто стоїть на черзі першочергового одержання житлових
приміщень, а далі ті, хто перебуває на квартирному обліку на
загальних підставах. 3.5. Як виняток, на клопотання командира органу (підрозділу)
цивільного захисту МНС України і житлової комісії та за згодою
колективних зборів офіцерів і прапорщиків органу (підрозділу)
цивільного захисту МНС України, з урахуванням їх особистого внеску
в підвищення боєготовності органу (підрозділу) цивільного захисту
МНС України чи в справу розбудови військ, сумлінного виконання
своїх службових обов'язків, центральна житлова комісія МНС України
може розглядати питання надання житлових приміщень окремим особам
рядового та начальницького складу МНС України (працівникам) поза
чергою. 3.6. Якщо декілька осіб рядового та начальницького складу МНС
України (працівників) перебувають на квартирному обліку одночасно
і мають однаковий строк взяття на облік та пільги, то до уваги
беруться порядковий номер і дата реєстрації рапорту про взяття на
квартирний облік. 3.7. Особі рядового та начальницького складу МНС України
(працівникові), який перебуває на квартирному обліку, черговість
надання житлових приміщень може бути перенесена на рік, якщо він
без підстав відмовився від виділеної житлової площі, що відповідає
встановленим вимогам та розміру. Рішення про це ухвалює житлова
комісія органу (підрозділу) цивільного захисту МНС України, про що
в 15-денний термін зацікавлену особу повідомляють у письмовій
формі. 3.8. У разі відсутності відповідної житлової площі на
прохання тих осіб рядового та начальницького складу МНС України
(працівників), чия черга на отримання житлової площі надійшла, цим
особам рядового та начальницького складу МНС України (працівникам)
може бути надана житлова площа, менша за нормативну
забезпеченість, як тимчасове поліпшення житлових умов, без зняття
з квартирного обліку і зі збереженням місця у черзі. 3.9. Особам, які були вражені променевою хворобою будь-якого
ступеня або стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи,
та дітям, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи
і потребують особливого догляду, надається додаткова площа у
вигляді окремої кімнати згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 31 грудня 1996 р. N 1589 ( 1589-96-п ) "Про порядок
надання додаткової житлової площі особам, які внаслідок
Чорнобильської катастрофи перенесли променеву хворобу будь-якого
ступеня або стали інвалідами, дітям-інвалідам, які потребують
особливого догляду, та сім'ям, що втратили годувальника з числа
осіб, віднесених до категорії 1". 3.10. Рішення про надання житлових приміщень може бути
переглянуте рішенням житлової комісії до видачі ордера, якщо
з'ясуються обставини, які не були раніше відомі і могли вплинути
на зазначене рішення, а в разі видачі ордера - у судовому порядку.
4. Забезпечення житлом осіб рядового та начальницького складу МНС України при звільненні з служби цивільного
захисту МНС України в запас чи відставку
4.1. Особи рядового та начальницького складу МНС України, які
перебувають на квартирному обліку, при звільненні з служби
цивільного захисту МНС України у відставку за віком чи в запас за
станом здоров'я, а також у зв'язку зі скороченням штатів можуть
залишатися на квартирному обліку до отримання житла при органах
(підрозділах) цивільного захисту МНС України. Особам рядового та начальницького складу МНС України, що
перебували на службі цивільного захисту МНС України не менше
двадцяти календарних років і були звільнені з служби цивільного
захисту МНС України за станом здоров'я, віком або скороченням
штатів, житлові приміщення надаються місцевими виконавчими
комітетами в першу чергу, але не пізніше, ніж у тримісячний строк
з дня прибуття до місця проживання, обраного з урахуванням
існуючого порядку реєстрації відповідно до пункту 45 Правил обліку
громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та надання їм
житлових приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради
Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних
спілок від 11 грудня 1984 р. N 470 (додаток 11). Такі особи
рядового та начальницького складу МНС України, що виписались та
виїхали в інший населений пункт, втрачають право залишатися на
квартирному обліку при органах (підрозділах) цивільного захисту
МНС України.
5. Ордер на житлове приміщення 5.1. На підставі рішення про надання житлової площі в будинку
громадського або державного житлового фонду місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування видається
ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане житлове
приміщення. Ордер може бути видано лише на вільне житлове
приміщення, він дійсний протягом 30 днів з часу його отримання та
повинен бути зареєстрований у місцевій ЖЕК (КЕС органу
(підрозділу) цивільного захисту МНС України). 5.2. Ордер на житлове приміщення може бути визнаний недійсним
у судовому порядку. Вимогу про визнання ордера недійсним може бути
заявлено протягом трьох років з дня його видачі.
6. Обмін житлових приміщень 6.1. Обміном житлових приміщень займаються відповідні
структури місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування (бюро з обміну житловими приміщеннями), а обмін
житлових приміщень у колишніх військових містечках МНС України
проводиться квартирно-експлуатаційною службою органу (підрозділу)
цивільного захисту МНС України. Особи рядового та начальницького
складу МНС України (працівники) як наймачі житлових приміщень у
будинках громадського або державного житлового фонду мають право
за письмовою згодою членів сім'ї, які проживають разом із ними, у
т. ч. і тимчасово відсутніх, провести з іншими наймачами в будинку
обмін займаного житлового приміщення зазначеного фонду або з
членом житлово-будівельного кооперативу. 6.2. Якщо житлові приміщення розташовані в різних населених
пунктах, то обмін оформлюється місцевим органом виконавчої влади
та органом місцевого самоврядування (бюро з обміну житловими
приміщеннями) в одному з населених пунктів за вибором учасників
обміну. 6.3. У разі обміну житлового приміщення у будинках МНС
України згоду на обмін, передбачену чинним житловим
законодавством, надає центральна житлова комісія за поданням
житлової комісії органу (підрозділу) цивільного захисту МНС
України. 6.4. Визнання обміну недійсним проводиться в судовому
порядку.
7. Бронювання житлового приміщення 7.1. Бронюванням житлового приміщення займаються відповідні
структури місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, а бронювання житлових приміщень у колишніх
військових містечках МНС України провадиться КЕС органу
(підрозділу) цивільного захисту МНС України. Ті житлові приміщення колишнього військового містечка, що їх
займають наймачі (особи рядового та начальницького складу МНС
України та працівники) і члени їхніх сімей, бронюються при
направленні наймача на роботу за кордон на весь час перебування за
кордоном. Житлове приміщення, що заброньовано за особами рядового
та начальницького складу МНС України (працівниками), обліковується
у КЕС органу (підрозділу) цивільного захисту МНС України і в МНС
України в книзі обліку заброньованих житлових приміщень (додаток
12). 7.2. У разі бронювання житлового приміщення місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
(КЕС органу (підрозділу) цивільного захисту МНС України у колишніх
військових містечках) за місцезнаходженням приміщення, що
бронюється, видається наймачу або члену його сім'ї охоронне
свідоцтво (броню). При виникненні непорозумінь питання
розв'язується в судовому порядку.  7.3. Якщо наймач (особа рядового та начальницького складу МНС
України, працівник) та члени його сім'ї не повернулись у
заброньоване житлове приміщення протягом шести місяців після
закінчення строку дії броні, то договір наймання житлової площі за
позовом власника (КЕС органу (підрозділу) цивільного захисту МНС
України, ЖЕК) може бути розірвано в судовому порядку.
8. Облік житлової площі 8.1. Облікові підлягає: житлова площа, що надійшла від
власного будівництва МНС України або придбання збудованого житла;
житлова площа, що належить особам рядового та начальницького
складу МНС України та членам їхніх сімей, які були передані від
інших відомств на баланс МНС України; житлова площа, отримана від
пільгового кредиту (до погашення). 8.2. Уся житлова площа обліковується у КЕС органу
(підрозділу) цивільного захисту МНС України і в УКБ МНС України в
книзі обліку житлової площі, яка підлягає заселенню (додаток 13). У органах (підрозділах) цивільного захисту МНС України
ураховується та житлова площа, на якій проживають особи рядового
та начальницького складу МНС України (працівники) цієї частини. Житлова площа в будинках місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади обліковується також у картках обліку
житлової площі (додаток 14). Картки обліку такої площі нумеруються
та реєструються у книзі реєстрації карток обліку (додаток 15). У
разі зняття з обліку закріпленої житлової площі в картці робиться
відповідна відмітка. Картки зберігаються постійно. 8.3. Перевірка стану обліку та використання житлової площі,
закріпленої за органами (підрозділами) цивільного захисту МНС
України, у будинках місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади провадиться, щороку УКБ МНС України. Про
проведені перевірки проставляються відповідні відмітки в картках
обліку.

Додаток 1
до Положення про порядок забезпечення
житловими приміщеннями осіб рядового
і начальницького складу та працівників
органів і підрозділів цивільного
захисту МНС України

Список
осіб, які користуються правом позачергового отримання
житлових приміщень
_____________________________________________________
(найменування населеного пункту, органу (підрозділу)
цивільного захисту МНС України)

------------------------------------------------------------------ N |Військо-|Місце|Підста-|Дата і N|Дата і N|Дата і N|Рішен-|При-| з/п|ве зван-|робо-|ва для |рішення |рішення |рішення |ня про|міт-| |ня; прі-|ти і |зане- |про за- |гарнізо-|про на- |виве- |ка | |звище, |поса-|сення |несення |нної ЖК |дання |дення | | |ім'я, по|да |до спи-|до спис-|про зат-|житлово-|зі | | |батько- |заяв-|ску |ку |верджен-|го при- |списку| | |ві, рік |ника | |органу |ня ухва-|міщення,| | | |народ- | | |(підро- |ли ЖК |кіль- | | | |ження | | |зділу) |органу |кість | | | |заявника| | |цивіль- |(підро- |кімнат, | | | |і членів| | |ного |зділу) |розмір | | | |його | | |захисту |цивіль- |житлової| | | |сім'ї | | |МНС |ного |площі | | | | | | |України)|захисту | | | | | | | | |МНС | | | | | | | | |України)| | | | | | | | |про | | | | | | | | |занесен-| | | | | | | | |ня до | | | | | | | | |списку | | | | ---+--------+-----+-------+--------+--------+--------+------+----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------
Командир органу (підрозділу)
цивільного захисту МНС України) _________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)
Голова ЖК _____________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)
Формат А3 (420х297)
Додаток 2
до Положення про порядок забезпечення
житловими приміщеннями осіб рядового
і начальницького складу та працівників
органів і підрозділів цивільного
захисту МНС України

Список
осіб, які користуються правом першочергового отримання
житлових приміщень
_____________________________________________________
(найменування населеного пункту,
органу (підрозділу) цивільного захисту МНС України)

------------------------------------------------------------------ N |Військо-|Місце |Підс-|Дата і N|Дата і N|Дата і N|Рішення|При-| з/п|ве зван-|роботи|тава-|рішення |рішення |рішення |про ви-|міт-| |ня; прі-|і по- |для |про за- |гарнізо-|про на- |ведення|ка | |звище, |сада |зане-|несення |нної ЖК |дання |зі | | |ім'я, по|заяв- |сення|до спис-|про зат-|житлово-|списку | | |батько- |ника |до |ку |верджен-|го при- | | | |ві, рік | |спис-|органу |ня ухва-|міщення,| | | |народ- | |ку |(під- |ли ЖК |кіль- | | | |ження | | |розділу)|органу |кість | | | |заявника| | |цивіль- |(під- |кімнат, | | | |і членів| | |ного |розділу)|розмір | | | |його | | |захисту |цивіль- |житлової| | | |сім'ї | | |МНС |ного |площі | | | | | | |України)|захисту | | | | | | | | |МНС | | | | | | | | |України)| | | | | | | | |про | | | | | | | | |занесен-| | | | | | | | |ня до | | | | | | | | |списку | | | | ---+--------+------+-----+--------+--------+--------+-------+----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------
Командир органу (підрозділу)
цивільного захисту МНС України) _____________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)
Голова ЖК _____________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)
Формат А3 (420х297)
Додаток 3
до Положення про порядок забезпечення
житловими приміщеннями осіб рядового
і начальницького складу та працівників
органів і підрозділів цивільного
захисту МНС України

Номер облікової справи ______________________
Голові житлової комісії _________________________________________ _________________________________________
(військове звання, прізвище)
Рапорт
Прошу взяти мене на облік для одержання житлової площі
(поліпшення житлових умов). Мої дані: 1. Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________
2. Підрозділ теперішнього місця служби ___________________________ __________________________________________________________________
3. Посада ________________________________________________________
4. Військове звання ______________________________________________
5. Дата і місце народження _______________________________________
6. Сімейний стан _________________________________________________
7. Рік початку служби ____________________________________________
8. Місяць, рік початку служби (у даній частині) __________________ __________________________________________________________________
9. Категорія житлової площі, яку займаю, в м _____________________ __________________________________________________________________
(приватна квартира, гуртожиток, житлова площа в загальній квартирі, окрема державна квартира, кооперативна квартира, будинок
у приватній власності, проживання на заброньованій житловій площі)
10. Адреса місця проживання на даний час _________________________ __________________________________________________________________
11. Метраж займаної житлової площі ______________ кв. м, кількість кімнат _____________ 12. Житлова площа на старому місці служби ________________________
(назва міста) (для тих, які прибули нещодавно) ___________________ __________________________________________________________ адреса,
характеристика квартири, хто залишається у квартирі для подальшого
проживання (конкретно) ___________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
13. Наявність довідки про здачу квартири на старому місці служби __________________________________________________________________
14. Права на пільги ______________________________________________
(для заявника та членів його сім'ї) 15. Кількість членів сім'ї _______________________________________
16. Склад сім'ї (за особами) ------------------------------------------------------------------ N | Родинні | Рік | Прізвище, ім'я, по батькові | з/п | стосунки | народження | | ----+--------------+---------------+-----------------------------| ____|______________|_______________|_____________________________|
17. Дані про використання житлових чеків _________________________ _______________________________________ "___"___________ 19__ р.
(підпис, прізвище та ініціали заявника) Думка старшого начальника ________________________________________
Дата взяття на облік _____________________ протокол ЖК N _________
Причина залишення на обліку ______________________________________
Дата і причина зняття з обліку ___________________________________
Одержав житлову площу ____________________________________________
Характеристика одержаної житлової площі __________________________ __________________________________________________________________
Відповідальна особа за облік ____________________________________
(підпис, прізвище)
"___"___________ 19__ р.
Формат А4 (210х297)
Додаток 4
до Положення про порядок забезпечення
житловими приміщеннями осіб рядового
і начальницького складу та працівників
органів і підрозділів цивільного
захисту МНС України

Довідка-заявка
1. Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________
2. Місце роботи та займана посада ________________________________ _______________________________________________________________
3. З якого року проживає в даному населеному пункті ______________
4. Звідки і з якого приводу прибув у даний населений пункт _______ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________
5. Перелічити адреси і дані про житлову площу, яку займав за весь
період минулого проживання в даному населеному пункті (якщо це
мало місце). ------------------------------------------------------------------ Адреса |Розмір |У якому році і | Причини зміни | |займаної |якою установою | місця проживання | |житлової |було надано | | |площі |житлову площу | | --------------+-------------+---------------+--------------------| ______________|_____________|_______________|____________________| ______________|_____________|_______________|____________________| ______________|_____________|_______________|____________________| ______________|_____________|_______________|____________________|
6. Крім указаної житлової площі, чи мають заявник, його дружина
(чоловік), батьки, діти житлову площу в даному населеному
пункті або за його межами (вказати адресу та розмір займаної
площі, хто фактично проживає) _________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________
Склад сім'ї ------------------------------------------------------------------ Прізвище й |Ким дово-|Рік |З якого |Дата |Місце роботи| ініціали |диться |на |року прожи-|реєстрації| | |(родинні |род- |ває в дано-|на прожи- | | |зв'язки) |ження|му населе- |вання за | | | | |ному пункті|даною | | | | | |адресою | | -------------+---------+-----+-----------+----------+------------| _____________|_________|_____|___________|__________|____________| _____________|_________|_____|___________|__________|____________| _____________|_________|_____|___________|__________|____________|
8. У чому полягає просьба заявника _______________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________
9. Телефон службовий _________________ домашній __________________
Підписи заявника та дорослих членів сім'ї _____________________ _______________________________________________________________
Дата заповнення _______________________
Формат А4 (210х297)
Додаток 5
до Положення про порядок забезпечення
житловими приміщеннями осіб рядового
і начальницького складу та працівників
органів і підрозділів цивільного
захисту МНС України
Ф3
Штамп
Довідка
з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію
Дана гр-у(і) ______________________________________________ ______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
про те, що він (вона) проживає і _____________ ______________________________________________
(постійно, тимчасово)
прописаний(а) у __________ на вул. __________,
(назва населеного пункту)
будинок N _________, кв. N ___________________ ______________________________,
(ізольована, комунальна)
яка складається з _____ кімнат житловою площею ______ кв.м
на ____ поверсі _________ поверхового будинку,
що належить __________________________________
Особовий рахунок відкрито на ім'я гр-а ___________________________
Благоустрій будинку ______________________________________________
(водопровід, каналізація, центральне опалення,
ванна або душ, газ, ліфт тощо)
Технічний стан будинку і характеристика житлового приміщення __________________________________________________________________
У цьому житловому приміщенні проживають ____________ членів сім'ї: ------------------------------------------------------------------ N |Прізви- |Родинні |Рік | Дата реєстрації  |Відмітки про| з/п|ще, |стосунки з|наро- |---------------------|виписку тим-| |ім'я, по|особою, на|дження|у даному |у даном у |часово від- | |батькові|ім'я якої | |приміщенні|населеному|сутнього | | |відкрито | | |пункті |члена сім'ї,| | |особовий | | | |за яким збе-| | |рахунок | | | |рігається | | | | | | |житлове | | | | | | |приміщення | ---+--------+----------+------+----------+----------+------------| ___|________|__________|______|__________|__________|____________| ___|________|__________|______|__________|__________|____________| ___|________|__________|______|__________|__________|____________|
Керівник організації, яка здійснює
експлуатацію житлового будинку _________________________________
(підпис) (прі звище, ініціали)
Паспортист ___________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Бухгалтер ___________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Печатка Примітки: 1. Особі, яка проживає у будинку, що належить
громадянинові на праві особистої власності, довідка
видається і підписується власником будинку та
засвідчується в порядку, установленому місцевою
райдержадміністрацією.
2. У довідці відображати - приватизовано квартиру чи ні.
Формат А4 (210х297)
Додаток 6
до Положення про порядок забезпечення
житловими приміщеннями осіб рядового
і начальницького складу та працівників
органів і підрозділів цивільного
захисту МНС України

Штамп
Довідка
Видана ______________________________________________________
(військове звання; прізвище, ім'я та по батькові) про те, що він утримувану житлову площу __________________________ __________________________________________________________________
(окрема, неокрема; кількість кімнат, площа (кв.м) на вул. ___________________________, буд.N ________, кв.N _______,
здав _____________________________________________________________
(повністю або частково, число, місяць, рік) квартирному відділу місцевого органу самоврядування (КЕЧ району)
або ______________________________________________________________
(приватизував, залишив повнолітнім членам сім'ї) __________________________________________________________________
Печатка Начальник ЖЕК (КЕЧ) району ____________________________
(підпис, прізвище)
Формат А4 (210х297)
Додаток 7
до Положення про порядок забезпечення
житловими приміщеннями осіб рядового
і начальницького складу та працівників
органів і підрозділів цивільного
захисту МНС України

(лицьовий бік)
Книга
реєстрації рапортів (заяв) громадян про взяття
на квартирний облік
_____________________________________________________
(найменування органу (підрозділу) цивільного захисту МНС України
і населеного пункту)
Розпочата _________________ 19__ р.
Закінчена _________________ 19__ р.
(зворотний бік) ------------------------------------------------------------------ N |Дата |Військове |Зміст, дата і |Дата і номер | з/п |подання |звання; |номер рішення |листа заявника| |на |прізвище, ім'я |гарнізонної | | |реєстрацію|та по батькові; |житлової комісії| | |рапорту |адреса заявника |органу | | | | |(підрозділу) | | | | |цивільного | | | | |захисту МНС | | | | |України | | -----+----------+----------------+----------------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Формат А4 (210х297)
Додаток 8
до Положення про порядок забезпечення
житловими приміщеннями осіб рядового
і начальницького складу та працівників
органів і підрозділів цивільного
захисту МНС України

Акт перевірки житлових умов
Комісія у складі: ___________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(посада, військове звання, прізвище) перевірила житлові умови _________________________________________ __________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я та по батькові) ____________________________ особи рядового та начальницького
складу МНС України органу (підрозділу) цивільного захисту МНС
України ________ у посаді ___________________, що проживає у місті _________________________ на вул. (у провулку) __________________,
будинок N ________, кв.________, та постановила таке: 1. Будинок належить _________________________________________
(КЕЧ, в/ч, міському органу самоврядування) 2. Склад сім'ї ______________________________________________ ------------------------------------------------------------------ N |Прізвище, ім'я |Ким |Рік |З якого часу в | з/п|та по батькові |доводиться |народження |даному населеному| | | | |пункті | ---+---------------+------------+--------------+-----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------ Примітка. Якщо сім'я проживає окремо, зазначити, де проживає та
яку площу займає. ________________________________________________________
3. Розмір займаної площі (зазначити окремо кожну кімнату) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4. На кого відкрито особовий рахунок, з якого часу та на
підставі яких документів _________________________________________ __________________________________________________________________
5. Скільки кімнат у квартирі, скільки квартиронаймачів і
членів їх сімей у них проживає ___________________________________ __________________________________________________________________
6. Упорядкування будинку та даної квартири: газ, водогін,
каналізація, опалення, ванна, ліфт, телефон тощо _________________ ____________________________________________ (відсутнє закреслити)
7. Висновок комісії _________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Підписи: _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________
"___"______________19__ року.
Формат А4 (210х297)
Додаток 9
до Положення про порядок забезпечення
житловими приміщеннями осіб рядового
і начальницького складу та працівників
органів і підрозділів цивільного
захисту МНС України
(лицьовий бік)
Книга
обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання
житлових приміщень
__________________________________________________ (найменування органу (підрозділу) цивільного захисту МНС України)
Розпочата _____________ 19__ р. Закінчена _______________ 19__ р.
(зворотний бік) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N |Прізвище,|Військове |Місце |Адреса, ко-|З якого |Дата і но-|Дата і но-|Підстава|Дата і но-|Відмітка|Дата і но-|Рішення |При- | з/п|ім'я, по |звання, |роботи |ротка хара-|часу про-|мер рішен-|мер рішен-|для |мер рішен-|про пе- |мер рішен-|про |мітка| |батькові,|місце |членів |ктеристика |живають і|ня ЖК |ня гарні- |взяття |ня гарні- |ререєст-|ня про на-|зняття з| | |рік наро-|служби |сім'ї |займаного |прописані|органу |зонної ЖК |на облік|зонної ЖК |рацію |дання жит-|обліку | | |дження |(роботи) |заявника|житлового |в даному |(підрозді-|органу | |про зане- | |лового |(виведе-| | |заявника |заявника, | |приміщення |населено-|лу) |(підрозді-| |сення пер-| |приміщен- |ння з | | |і членів |його по- | |та його ві-|му пункті|цивільного|лу) | |шочергови-| |ня, кіль- |числа | | |його |сада, стаж| |домча при- | |захисту |цивільного| |ків і по- | |кість кім-|осіб, | | |сім'ї |роботи в | |належність | |МНС |захисту | |зачергови-| |нат, роз- |які пе- | | | |цьому | | | |України |МНС | |ків до | |мір житло-|ребува- | | | |органі | | | |про взяття|України | |відповід- | |вої площі,|ють на | | | |(підрозді-| | | |на облік |про взят- | |ного | |адреса |обліку) | | | |лі) | | | | |тя на об- | |списку | | | | | | |цивільного| | | | |лік | | | | | | | | |захисту | | | | | | | | | | | | | |МНС | | | | | | | | | | | | | |України) | | | | | | | | | | | | ---+---------+----------+--------+-----------+---------+----------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формат А3 (420х297)
Додаток 10
до Положення про порядок забезпечення
житловими приміщеннями осіб рядового
і начальницького складу та працівників
органів і підрозділів цивільного
захисту МНС України
Затверджую
Командир органу (підрозділу)
цивільного захисту МНС України _______________________
"___" ________ 199__ р.
Список
осіб рядового і начальницького складу та працівників
__________________________, узятих на облік за
(назва органу (підрозділу) цивільного захисту МНС України)
місцем служби для одержання житлової площі
в ____________________________________
(назва населеного пункту) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N |В/зв, |Місце |Місце |Адреса, |З якого часу |Підстави|Підстава |Дата |Рішення |Утримує |Примі-| з/п|прізвище, |роботи |роботи|характе- |проживають та|для |для взяття|подання |командуван-|житло в |тка | |ім'я, по |заявника,|членів|ристика |прописані |надання |на облік |заяви про|ня органу |іншому | | |батькові, |його |сім'ї |житлової |-------------|пільг | |взяття на|(підрозді- |місті, | | |рік на- |посада, | |площі та |за да-|у | | |облік |лу циві- |характе-| | |родження |стаж | |її відо- |ною |даному| | |заявника |льного |ристика | | |заявника |роботи в | |мча на- |адре- |нас. | | | |захисту МНС|квартири| | |та родинні |даній | |лежність |сою |пункті| | | |України | | | |зв'язки |установі,| | | | | | | |про взяття | | | |членів |організа-| | | | | | | |на квартоб-| | | |сім'ї, рік |ції | | | | | | | |лік (гарні-| | | |народження | | | | | | | | |зону) | | | |кожного з | | | | | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | | | ---+-----------+---------+------+---------+------+------+--------+----------+---------+-----------+--------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова ЖК органу (підрозділу)
цивільного захисту МНС України _________________________________
(в/звання, підпис, прізвище)
Формат А3 (420х297)
Додаток 11
до Положення про порядок забезпечення
житловими приміщеннями осіб рядового
і начальницького складу та працівників
органів і підрозділів цивільного
захисту МНС України
Довідка
Видано ______________________________________________________
(військове звання, із доповненням слів "запасу" або
"у відставці", прізвище, ім'я та по батькові) __________________________________________________________ у тому,
що він "___"____________ 19__ р. звільнений з служби цивільного
захисту МНС України за
(дата підписання наказу про звільнення) __________________________________________________________________
(станом здоров'я, віком або скороченням штату) і має право на пільги щодо осіб рядового та начальницького складу
МНС України, звільнених з служби цивільного захисту МНС України
відповідно до чинного законодавства.
Місце Командир (начальник) частини ________________________
печатки _____________________________________________________
(військове звання, підпис та прізвище)
Формат А4 (210х297)
Додаток 12
до Положення про порядок забезпечення
житловими приміщеннями осіб рядового
і начальницького складу та працівників
органів і підрозділів цивільного
захисту МНС України
(лицьовий бік)
Книга
обліку заброньованих житлових приміщень
___________________________________
(найменування органу (підрозділу)
цивільного захисту МНС України)
Розпочата _________________
Закінчена _________________
(зворотний бік) ---------------------------------------------------------------------- Прізвище,|Ад- |Характерис- |На- |Дата |Прізвище,|Склад|Відміт-|При-| ім'я та |реса|тика житло- |леж- |і час |ім'я та |сім'ї|ка про |міт-| по бать- | |вої площі |ність|заб- |по бать- | |роз- |ка | кові осо-| |------------|буди-|роню- |кові | |броню- | | би, що | |к-сть,|окре-|нку |вання |особи, що| |вання | | заброню- | |кім- |ма, | |житло-|проживає | |житло- | | вала жит-| |нат, |неок-| |вої |на забро-| |вої | | лову пло-| |кв.м |рема | |площі |ньованій | |площі | | щу; вій- | | | | | |житловій | | | | ськове | | | | | |площі | | | | звання | | | | | | | | | | ---------+----+------+-----+-----+------+---------+-----+-------+----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ----------------------------------------------------------------------
Формат А3 (420х297)
Додаток 13
до Положення про порядок забезпечення
житловими приміщеннями осіб рядового
і начальницького складу та працівників
органів і підрозділів цивільного
захисту МНС України
Книга обліку
житлової площі, яку належить заселити в 19__ році в _________________________________________
(органі (підрозділі) цивільного захисту МНС України
і населеному пункті)

Розпочата _________________
Закінчена _________________
(на розвороті) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменуван-|N |Характеристика |Житлова пло-| Кому передається |Виданий|N |Розписка в|N справи і | ня вулиці |квар-|житлової площі |ща надійшла:| житлова площа |ордер |ордера|отриманні |куди підшиті| або містеч-|тири |------------------|від будівни-|-------------------------| | |ордера |документи | ка, N буди-| |кіль-|упоря-|окре-|цтва МНС, |прізвище,|склад |безквар-| | | | | нку і кому | |кість|дкова-|ма, |від місцевих|ім'я та |сім'ї,|тирному,| | | | | належить | |кім- |на, |неок-|держадмініс-|по бать- |у т.ч.|на полі-| | | | | будинок | |нат |невпо-|рема |трацій, від |кові |голова|пшення | | | | | | | |рядко-| |інвестицій, |(військо-|сім'ї |житлових| | | | | | | |вана | |(прізвище, |ве зван- | |умов, | | | | | | | | | |ім'я, по |ня) | |пересе- | | | | | | | | | |батькові, | | |леному з| | | | | | | | | |військове | | |бараків | | | | | | | | | |звання) | | |та | | | | | | | | | | | | |підвалів| | | | | -----------+-----+------------------+------------+---------+------+--------+-------+------+----------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формат А3 (420х297)
Додаток 14
до Положення про порядок забезпечення
житловими приміщеннями осіб рядового
і начальницького складу та працівників
органів і підрозділів цивільного
захисту МНС України
Картка обліку N
житлової площі, закріпленої за органом (підрозділом)
цивільного захисту МНС України _______ у будинках місцевих
держадміністрацій, міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади
1. Місто ____________, район _____________, вулиця ______________,
будинок N _____, квартира N ____________, кімнат ______________
(кількість)
житловою площею _______________ кв.метрів.
2. Належність будинку ____________________________________________
(відомства, місцевої держадміністрації, КЕЧ)
Домоуправління ________________________________________________
(номер, назва району) 3. Коротка характеристика житлової площі _________________________
4. Підстава закріплення житлової площі за органом (підрозділом)
цивільного захисту МНС України _________________________________
5. Закріплення житлової площі за органом (підрозділом) цивільного
захисту МНС України ______________________________________________
(номер органу (підрозділу) цивільного захисту
МНС України, підстава - рішення _______________________________________________________________
місцев.держадміністрації, її номер, дата)
(зворотний бік картки)
1. Хто проживає: ------------------------------------------------------------------ |N з/п| Військове |Місце | Склад сім'ї | Ордер | | | звання, |служби | |-------------| | | прізвище | | |дата |номер | |-----+-----------+-----------+--------------------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
Начальник КЕС в/ч ______________________________________________ ________________________________________________________________
"___" _____________ 199_ р.
Додаток 15
до Положення про порядок забезпечення
житловими приміщеннями осіб рядового
і начальницького складу та працівників
органів і підрозділів цивільного
захисту МНС України
(лицьовий бік)
Книга
реєстрації карток обліку житлової площі,
закріпленої за МНС України,
________________________________ області
(найменування)
Розпочато _________________
Закінчено _________________
(зворотний бік) ------------------------------------------------------------------ |Порядко-|Номер |Прізвище, |Займана| Адреса |Відмітка про| |вий |картки |ім'я та по |житлова| |зняття з | |номер | |батькові |площа, | |обліку | | | |квартиро- |кімнат | | | | | |наймача |(кв.м) | | | |--------+-------+-----------+-------+--------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
Формат А4 (210х297)вгору