Про затвердження Регламенту аматорського радіозв'язку України
НКРЗ; Рішення, Регламент, Форма типового документа [...] від 21.10.2010475
Документ z0205-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.08.2018, підстава - z0283-18


     Зобов'язуюсь неухильно     виконувати    вимоги    Регламенту 
аматорського радіозв'язку України.
Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на
експлуатацію АРС гарантую.
Заявник ____________ __________________________________
(підпис) (прізвище)
"___" ____________ 20__ року
Дата та номер реєстрації заяви: ____________ 20__ року N ________
_______________
(1) Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Додаток 22
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України
Форма РВ-1

РЕЄСТРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ
до заяви про видачу дозволів на експлуатацію РЕЗ
для спортивної радіопеленгації

------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Назва/тип|Заводський|Власник|Номінал(и)|Потужність |Адреса місця|Позивний|Термін |Примітки| |з/п| РЕЗ | номер | РЕЗ |частоти(т)|передавача,|встановлення| сигнал | дії | | | | | | | | Вт | АРС (район | |дозволу| | | | | | | | | змагань) | | | | |---+---------+----------+-------+----------+-----------+------------+--------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+---------+----------+-------+----------+-----------+------------+--------+-------+--------| | | | | | | | | | | | |---+---------+----------+-------+----------+-----------+------------+--------+-------+--------| | | | | | | | | | | | |---+---------+----------+-------+----------+-----------+------------+--------+-------+--------| | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАЯВНИК Дозволяю оформлення та видачу
дозволів(у) на експлуатацію ________ _____________________
(підпис) (прізвище, ініціали) Начальник Філії (УРЧП): ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________ 20__ року ____________ 20__ року
Дата видачі дозволів(у): ____________________ 20__ року

Додаток 23
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

ЗРАЗОК
дозволу на експлуатацію рухомої радіостанції
аматорської та аматорської супутникової служб

Лицьовий бік
-------------------------------------------- | УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ | | | | ДОЗВІЛ N | | на експлуатацію радіоелектронного засобу | | аматорського радіозв'язку | | | | Дійсний до ______________ | | | |Оператор р/ст: Петренко І.М. | |Тип р/ст: Yaesu VX-6R/E | |Заводський номер: 010203 | |Позивний сигнал: UR5XAA | | | |Уповноважена особа УДЦР | | | | М.П. ________ _____________________ | | (підпис) (прізвище) | | | | Дата видачі: __________________________ | --------------------------------------------
Зворотний бік
-------------------------------------------- |Робочі частоти, МГц: 144-146; 430-440 | | | |Максимальна потужність | |передавача, Вт: 5 | | | |Розташування РЕЗ: ВАЗ-2105, | | держ. N AI0000AA | | | | | |Виданий на підставі дозволу N ____________| |від ______________________ на експлуатацію| |аматорської радіостанції _______ категорії| | | | | |Особливі умови дозволу: | | | | | | | | | --------------------------------------------

Додаток 24
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України
Форма АЗ-8

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію рухомої
(носимої, пересувної) радіостанції аматорської
та аматорської супутникової радіослужб

Відомості про заявника:
------------------------------------------------------------------ |Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: | |----------------------------------------------------------------| |Реєстраційний номер облікової картки платника | |податків (серія та номер паспорта (1)): | |----------------------------------------------------------------| |Місце реєстрації: | |----------------------------------------------------------------| |Дозвіл на експлуатацію стаціонарної | |АРС (номер та дата видачі): | |----------------------------------------------------------------| |Категорія оператора АРС: | |----------------------------------------------------------------| |Телефон: дом. , служб. , моб. | ------------------------------------------------------------------
Відомості про РЕЗ:
------------------------------------------------------------------ |Тип РЕЗ: | |----------------------------------------------------------------| |Заводський номер: | |----------------------------------------------------------------| |Робочі частоти: | |----------------------------------------------------------------| |Потужність передавача: | |----------------------------------------------------------------| |Місце встановлення аматорської радіостанції: | | | |----------------------------------------------------------------| |Позивний сигнал: | |----------------------------------------------------------------| |Термін дії дозволу: | |----------------------------------------------------------------| |Примітки: | ------------------------------------------------------------------
Зобов'язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту
аматорського радіозв'язку України.
Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на
експлуатацію рухомої радіостанції гарантую.
Заявник ____________ ________________________________
(підпис) (прізвище)
"___" ____________ 20__ року
Дата та номер реєстрації заяви: ____________ 20__ року N ________
_______________
(1) Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Додаток 25
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

ЗРАЗОК
бланка дозволу на експлуатацію рухомої радіостанції
аматорської та аматорської супутникової радіослужб
( zd205-11 )

Додаток 26
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України
Форма АЗ-9

ЗАЯВА
про продовження терміну дії дозволу на експлуатацію
аматорської радіостанції (АРС)

Відомості про заявника:
------------------------------------------------------------------ |Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: | |Реєстраційний номер облікової картки платника | |податків (серія та номер паспорта (1)): | |----------------------------------------------------------------| |Прізвище, ім'я відповідно до транслітерації | |українського алфавіту латиницею (2) | |----------------------------------------------------------------| |Назва суб'єкта господарювання: | |Код за ЄДРПОУ: | |----------------------------------------------------------------| |Вид фінансування (бюджетне/небюджетне): | |----------------------------------------------------------------| |Банківські реквізити: рахунок N МФО | | | |Банк | |----------------------------------------------------------------| |Місце реєстрації: | |----------------------------------------------------------------| |Дата народження (рік, число, місяць): | |----------------------------------------------------------------| |Місце народження: | |----------------------------------------------------------------| |Паспорт: серія N , виданий | |----------------------------------------------------------------| |Закордонний паспорт (за наявності): серія N ,| |виданий | |----------------------------------------------------------------| |Адреса встановлення АРС: | |----------------------------------------------------------------| |Дозвіл на експлуатацію АРС, | |що потребує продовження (N та дата видачі) | |----------------------------------------------------------------| |Телефон: дом. , служб. , моб. | ------------------------------------------------------------------
Зобов'язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту
аматорського радіозв'язку України.
Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на
експлуатацію АРС гарантую.
Заявник ____________ __________________________________
(підпис) (прізвище)
"___" ____________ 20__ року
Дата та номер реєстрації заяви: ____________ 20__ року N ________
_______________
(1) Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті. (2) Записується відповідно до чинної Таблиці транслітерації
українського алфавіту латиницею. (Інформація вноситься на підставі
документів, що підтверджують громадянство України при виїзді за
кордон (за наявності)).

Додаток 27
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

КОД МОРЗЕ
------------------------------------------------------------------ | Букви | |Цифри, знаки | | |----------------------------+---------| розділу |-----------| | латинської | української |Код Морзе| | Код Морзе | | абетки | абетки | | | | |--------------+-------------+---------+-------------+-----------| | A | А | ·- | 1 | ·---- | |--------------+-------------+---------+-------------+-----------| | B | Б | -··· | 2 | ··--- | |--------------+-------------+---------+-------------+-----------| | C | Ц | -·-· | 3 | ···-- | |--------------+-------------+---------+-------------+-----------| | D | Д | -·· | 4 | ····- | |--------------+-------------+---------+-------------+-----------| | E | Е | · | 5 | ····· | |--------------+-------------+---------+-------------+-----------| | F | Ф | ··-· | 6 | -···· | |--------------+-------------+---------+-------------+-----------| | G | Г, Ґ | --· | 7 | --··· | |--------------+-------------+---------+-------------+-----------| | H | Х | ···· | 8 | ---·· | |--------------+-------------+---------+-------------+-----------| | I | І, Ї | ·· | 9 | ----· | |--------------+-------------+---------+-------------+-----------| | J | Й | ·--- | 0 | ----- | |--------------+-------------+---------+-------------+-----------| | K | К | -·- | | | |--------------+-------------+---------| | | | L | Л | ·-·· | | | |--------------+-------------+---------+-------------------------| | M | М | -- | (в цифрових текстах) | |--------------+-------------+---------+-------------------------| | N | Н | -· | 9 | -· | |--------------+-------------+---------+-------------+-----------| | O | О | --- | 0 | - | |--------------+-------------+---------+-------------+-----------| | P | П | ·--· | | | |--------------+-------------+---------+-------------+-----------| | Q | Щ | --·- | (.) | ······ | |--------------+-------------+---------+-------------+-----------| | R | Р | ·-· | (,) | ·-·-·- | |--------------+-------------+---------+-------------+-----------| | S | С | ··· | (/) | -··-· | |--------------+-------------+---------+-------------+-----------| | T | Т | - | (?) | ··--·· | |--------------+-------------+---------+-------------+-----------| | U | У | ··- | (!) | --··-- | |--------------+-------------+---------+-------------+-----------| | V | Ж | ···- | (:) | ---··· | |--------------+-------------+---------+-------------+-----------| | W | В | ·-- | (;) | -·-·-· | |--------------+-------------+---------+-------------+-----------| | X | Ь | -··- | [ ( ] [ ) ] | -·--·- | |--------------+-------------+---------+-------------+-----------| | Y | И | -·-- | (') | ·----· | |--------------+-------------+---------+-------------+-----------| | Z | З | --·· | (-) | -····- | |--------------+-------------+---------+-------------+-----------| | | Є | ··-·· | (') | ·-··- | |--------------+-------------+---------+-------------+-----------| | | Ч | ---· |знак розділу | -···- | |--------------+-------------+---------+-------------+-----------| | | Ш | ---- | (@) | ·--·-· | |--------------+-------------+---------| | | | | Ю | ··-- | | | |--------------+-------------+---------| | | | | Я | ·-·- | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 28
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

ФОНЕТИЧНА АБЕТКА

------------------------------------------------------------------ | Українська | Англійська | |----------------------------------+-----------------------------| | літера | слово | літера | слово | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | А |АНДРІЙ | A |ALPHA | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | Б |БОГДАН | B |BRAVO | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | В |ВАСИЛЬ | C |CHARLIE | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | Г |ГРИГОРІЙ | D |DELTA | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | Ґ |ГУДЗИК | E |ECHO | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | Д |ДМИТРО | F |FOXTROT | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | Е |ЕНЕЙ | G |GOLF | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | Є |ЄВГЕН | H |HOTEL | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | Ж |ЖУК | I |INDIA | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | З |ЗЕНОВІЙ | J |JULIETT | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | И |ІГРЕК | K |KILO | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | І |ІВАН | L |LIMA | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | Ї |ЇЖАК | M |MIKE | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | Й |ЙОСИП | N |NOVEMBER | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | К |КІЛОВАТ | O |OSCAR | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | Л |ЛЕВКО | P |PAPA | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | М |МАРІЯ | Q |QUEBEC | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | Н |НАТАЛКА | R |ROMEO | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | О |ОЛЬГА | S |SIERRA | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | П |ПАВЛО, ПЕТРО | T |TANGO | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | Р |РОМАН | U |UNIFORM | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | С |СТЕПАН | V |VICTOR | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | Т |ТАРАС | W |WHISKEY | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | У |УКРАЇНА | X |X-RAY | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | Ф |ФЕДІР | Y |YANKEE | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | Х |ХРИСТИНА | Z |ZULU | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | Ц |ЦЕНТР | | | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | Ч |ЧОЛОВІК | | | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | Ш |ШУРА | | | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | Щ |ЩУКА | | | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | Ю |ЮРІЙ | | | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | Я |ЯКІВ | | | |--------------+-------------------+-------------+---------------| | Ь |ЗНАК (ІКС) | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 29
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

ВИТЯГ
з міжнародного Q-коду

------------------------------------------------------------------ |Q-КОД| Значення* |Q-КОД| Значення* | |-----+--------------------------+-----+-------------------------| | QRA |Моя станція... називається| QRY |Номер Вашої черги... | |-----+--------------------------+-----+-------------------------| | QRB |Відстань між нашими | QRZ |Вас викликає... | | |станціями | | | |-----+--------------------------+-----+-------------------------| | QRG |Ваша точна частота | QSA |Сила Ваших сигналів... | |-----+--------------------------+-----+-------------------------| | QRH |Ваша частота змінюється...| QSB |Сила Ваших сигналів | | | | |змінюється | |-----+--------------------------+-----+-------------------------| | QRI |Тон Вашої передачі... | QSD |Ваша маніпуляція має | | | | |дефекти | |-----+--------------------------+-----+-------------------------| | QRJ |Ваші сигнали дуже слабкі | QSK |Я можу Вас слухати в | |-----+--------------------------| |паузах між моїми | | QRK |Розбірливість Ваших | |сигналами. Можете | | |сигналів... | |переривати мене | |-----+--------------------------+-----+-------------------------| | QRL |Я зайнятий | QSL |Прийом підтверджую | |-----+--------------------------+-----+-------------------------| | QRM |Я відчуваю завади від | QSN |Я чув Вас (або...) на | | |інших станцій | |частоті... | | | |-----+-------------------------| | | | QSO |Я можу зв'язатись... | | | | |безпосередньо | |-----+--------------------------+-----+-------------------------| | QRN |Мені заважають атмосферні | QSP |Я передам... | | |завади |-----+-------------------------| |-----+--------------------------| QSU |Передавайте або | | QRO |Збільшіть потужність | |відповідайте на цій | | |передавача | |частоті (або на | | | | |частоті...) | |-----+--------------------------+-----+-------------------------| | QRP |Зменшіть потужність | QSW |Я буду передавати на цій | | |передавача | |частоті (або на | |-----+--------------------------| |частоті...) | | QRQ |Передавайте швидше | | | |-----+--------------------------+-----+-------------------------| | QRS |Передавайте повільніше | QSY |Перейдіть на іншу частоту| |-----+--------------------------+-----+-------------------------| | QRT |Припиніть передачу | QSZ |Передавайте кожне слово | |-----+--------------------------| |або групу двічі | | QRU |Для Вас нічого нема | | | |-----+--------------------------+-----+-------------------------| | QRV |Я готовий | QTC |В мене є для Вас | | | | |повідомлення | |-----+--------------------------+-----+-------------------------| | QRW |Прошу повідомити..., що я | QTH |Я знаходжусь в... (назва | | |його викликаю | |пункту) | | | |-----+-------------------------| | | | QTR |Точний час... годин... | | | | |хвилин... | |-----+--------------------------+-----+-------------------------| | QRX |Зачекайте | QUA |В мене є відомості від...| | | | |(позивний сигнал) | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Скорочення Q-коду приймає форму питання, коли безпосередньо
за ним іде знак питання.

Додаток 30
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

ВИТЯГ
з радіоаматорського коду

------------------------------------------------------------------ |Скорочення | Значення |Скорочення | Значення | |або слово | |або слово | | |-----------+------------------+-----------+---------------------| | 1 | 2 | 1 | 2 | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |ABT |Приблизно, коло |DSB |Двосмугова модуляція | |-----------+------------------| |з подавленою | |AC |Змінний струм | |частотою-носієм | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |ADR, ADS |Адреса |DUPE |Повторний зв'язок | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |AER, ANT |Антена |DWN |Нижче | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |AFTER |Після |DX |Дальній зв'язок, | | | | |рідкий кореспондент | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |AGN |Знову |EME |Зв'язок з відбиттям | | | | |від Місяця | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |ALL |Все |ES |І (та) | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |ALSO |Також |EX |Колишній (про | | | | |позивний сигнал) | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |AM |Час після опівночі|IN |В | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |AM |Амплітудна |INFO |Інформація | | |модуляція | | | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |ANS |Відповідь, |INPUT |Потужність, що | | |відповідати | |підводиться; вхід | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |AR |Кінець передачі |FAIR |Хороша, ясна (про | | | | |погоду) | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |ARE |Є (множина) |FAX |Фототелеграф | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |ARS |Аматорська |FB |Чудово, прекрасно | | |радіостанція | | | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |AS |Почекайте |FER, FOR |Для, за | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |AT |До, в, при |FINE |Хороший, прекрасний | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |AT FIRST |Спершу |FM |Частотна модуляція | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |AT TIMES |Часами |FONE |Телефон | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |AT LAST |Нарешті |FREQ |Частота | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |AWARD |Радіоаматорський |FROST |Мороз | | |диплом | | | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |BALUN |Узгоджуючий |GA, GD |Добрий день | | |трансформатор | | | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |BAND |Діапазон (смуга |GE |Добрий вечір | | |частот) | | | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |BCI |Завади |GL |Всього найкращого | | |радіомовленню | | | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |BCNU |Буду радий |GLD |Радий, задоволений | | |зустріти знову | | | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |BD, BAD |Поганий, погано |GM |Добрий ранок | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |BEAM |Тип антени |GMT |Час за Грінвічем | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |BEST |Найкращий |GND |Земля, заземлення | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |BFR, BEFORE|Перед, до того |G |Давайте, починайте | | | |-----------+---------------------| | | |GOOD |Хороший | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |BK |Закінчення |GP |Тип антени | | |передачі | | | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |BOX, POB |Поштова |GUHOR |Я Вас не чую | | |(абонентська) | | | | |скринька | | | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |BUT |Але, крім |HAM |Аматор - | |-----------+------------------| |короткохвильовик, | |BY |За посередництвом,| |який має передавач | | |при допомозі | | | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |C |Градус Цельсія |HEAR |Слухати | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |CALL |Позивний сигнал, |HF |Висока частота | | |викликати | | | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |CAN |Можу |HI |Вираз сміху | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |CANT |Не можу |HOPE, HPE |Сподіваюсь | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |CARD |QSL - листівка |HOT |Гарячий | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |CFM |Підтверджую, |HQ |Штаб-квартира | | |підтвердження | | | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |CHEERIO |Бажаю успіху |HR |Тут | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |CL |Закінчення |HVI |Тяжкий, сильні | | |роботи станції | |(завади) | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |CLD, CLG |Викликати |HW |Як справи, як мене | | | | |чуєте? | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |CLEAR |Ясно (про погоду) |HZ |Герц | | |Чисто (про завади)|-----------+---------------------| | | |I |Я | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |CLOUDY |Хмарно |IARU |Міжнародний Союз | | | | |радіоаматорів | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |C/O |При допомозі |IRC |Купон Міжнародного | | | | |поштового Союзу | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |COAX |Коаксіальний |IS |Є | | |кабель | | | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |COLD |Холодно |IT |Це | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |CONDX |Умови проходження |ITU |Міжнародний Союз | | |радіохвиль | |електрозв'язку | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |CONGRATS |Поздоровлення |K |Передавайте | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |COPY, CPY |Приймати |KC, KHZ |Кілогерц | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |CQ |Всім, всім |KN |Прошу передавати | |-----------+------------------| |тільки станцію, | |CU |До зустрічі | |яку викликали | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |CUANG |Зустрінемось знову|KW |Кіловат | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |CUL |Зустрінемось |LATER |Пізніше | | |пізніше | | | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |CW |Телеграфна |LF |Низька частота | | |передача | | | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |DC |Постійний струм |LID |Поганий оператор | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |DE |Від (перед |LOCAL |Місцевий | | |позивним сигналом)| | | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |DIRECT |Безпосередньо |LOG |Апаратний журнал | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |DR |Дорогий |SO |Так, так що | | |(звернення) | | | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |LSB |Нижня бічна смуга |SOON, SN |Скоро | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |LSN |Слухати |SOLID STATE|Напівпровідниковий | |-----------+------------------| |(виріб) | |LTR |Лист | | | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |LUCK |Успіх, щастя |SRI, SORRY |Вибачте | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |MC, MHZ |Мегагерц |SSB |Односмугова модуляція| |-----------+------------------| |з подавленими | |MEET |Зустрічати | |частотою-носієм та | |-----------+------------------| |другою бічною смугою | |MGR |Менеджер | | | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |MIKE |Мікрофон |SSTV |Телебачення з | | | | |повільною розгорткою | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |MIN |Хвилина |STN |Станція | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |MISD |Не прийняв, |STRONG |Сильно, сильний | | |пропустив | | | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |MODE |Клас |SURE |Впевненість, | | |випромінювання | |будьте впевнені | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |MSG |Повідомлення |SW |Короткі хвилі | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |NET |Радіоаматорська |SWL |Радіоаматор- | | |мережа | |спостерігач, | |-----------+------------------| |спостереження | |NEW |Новий | | | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |NEXT |Наступний |SWR |Коефіцієнт стоячої | | | | |хвилі | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |NIL |Нічого, для Вас |TEST |Випробування, | | |нічого нема | |дослідна робота, | |-----------+------------------| |змагання | |NICE |Приємний, хороший | | | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |NO |Ні |TFC |Регулярний | | | | |радіозв'язок, обмін | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |NOT |Не |TKS, TNX |Дякую | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |NR |Біля, поблизу; |TO |До, в, на | | |номер | | | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |NW |Тепер |TRCVR |Трансивер | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |OB, OC, OM |Приятель, друг |TU |Дякую | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |OK |Прийняв правильно,|TUBE |Лампа | | |зрозумів | | | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |OLD |Старий |TVI |Завади телебаченню | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |ON |На |TX |Радіопередавач | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |ONLY |Тільки |TXT |Текст | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |OP, OPR |Оператор |U, YOU |Ви, ти | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |OR |Або |UFB,VFB |Дуже добре, чудово | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |OUR, UR |Наш |UHF |НВЧ | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |OUTPUT |Вихідна |UNLIS |Нелегальна станція | | |потужність, вихід | | | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |PA |Підсилювач |UR |Ваш | | |потужності | | | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |PEP |Пікова потужність |URS |Ваші | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |PSE |Будь ласка |USB |Верхня бічна смуга | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |PSED |Задоволений, радий|UT |Всесвітній час | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |PTT |Система |UTC |Всесвітній | | |"натисни - говори"| |координований час | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |PWR |Потужність |VHF |УКХ | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |QRP |Станція малої |VIA |Через | | |потужності | | | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |QRPP |Станція дуже |VOX |Система управління | | |малої потужності | |від голосу | | | | |оператора станції | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |QSL |Посилати QSL- |VY |Дуже | | |листівку, |-----------+---------------------| | |підтвердження |WARM |Тепло | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |QSLL |Свою QSL-листівку |WAVE |Хвиля | | |вишлю після |-----------+---------------------| | |отримання Вашої |WEAK |Слабкий | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |QUAD |Тип антени |WID, WITH |З | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |R |Прийняв правильно,|WIND |Вітер | | |зрозумів | | | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |RAIN |Дощ |WKD,WRKD |Працював, | | | | |працювали | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |RCD |Прийнято |WKG |Працюю, працюючий | |-----------+------------------|WL, WELL |Добре | |RCV |Приймаю | | | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |RCVR, RX |Радіоприймач |WRK |Робота, робити | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |RIG |Апаратура станції |WW |Весь світ, всесвітній| |-----------+------------------+-----------+---------------------| |RPRT |Повідомлення |WX |Погода | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |RPT |Повторити |XUSE |Вибачення | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |RST |Оцінка сигналу |XTAL |Кварцевий, кристал | | |станції | | | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |RTTY |Телетайп |XYL |Жінка | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |SAE |Конверт із |YAGI |Тип антени | | |заповненою |-----------+---------------------| | |зворотною адресою |YES |Так | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |SAME |Той же, такий же |YL |Дівчина | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |SASE |Конверт із маркою |YOU |Ви, ти | | |і заповненою |-----------+---------------------| | |зворотною адресою |Z |Всесвітній час | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |SIG, SIGS |Сигнал |73 |Найкраще побажання | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |SK |Повний кінець |88 |Привітання та | | | | |поцілунок | |-----------+------------------+-----------+---------------------| |SKED |Розклад роботи, | | | | |зв'язок по | | | | |домовленості | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 31
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

ПОРЯДОК
утворення та структура позивних сигналів
розпізнавання аматорської радіостанції (АРС)

1. Позивні сигнали призначаються із використанням літер
латинської абетки.
2. Позивні сигнали АРС в Україні мають таку структуру: 1) префікс: дві літери (відповідно до міжнародного розподілу
UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ) та одну цифру (1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 0). При утворенні позивних сигналів Філіям необхідно
дотримуватися послідовності, починаючи із префіксу UR. При цьому
префікси UU (0-8) призначаються виключно аматорським радіостанціям
АР Крим, префікси UU9 - аматорським радіостанціям м. Севастополь; 2) суфікс: дві або три літери (залежно від категорії АРС).
2.1. Перша літера суфікса позивного сигналу обов'язково
повинна відповідати ознаці адміністративно-територіального регіону
згідно з таблицею 1.
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------ |N з/п|Адміністративно-територіальний регіон|Перша літера суфікса| |-----+-------------------------------------+--------------------| | 1 |АР Крим та м. Севастополь | J | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 2 |Вінницька | N | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 3 |Волинська | P | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 4 |Дніпропетровська | E | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 5 |Донецька | I | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 6 |Житомирська | X | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 7 |Закарпатська | D | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 8 |Запорізька | Q | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 9 |Івано-Франківська | S | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 10 |Київська та м. Київ | U | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 11 |Кіровоградська | V | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 12 |Луганська | M | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 13 |Львівська | W | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 14 |Миколаївська | Z | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 15 |Одеська | F | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 16 |Полтавська | H | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 17 |Рівненська | K | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 18 |Сумська | A | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 19 |Тернопільська | B | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 20 |Харківська | L | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 21 |Херсонська | G | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 22 |Хмельницька | T | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 23 |Черкаська | C | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 24 |Чернівецька | Y | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 25 |Чернігівська | R | ------------------------------------------------------------------вгору